Zarządzanie

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Zarządzanie Jest 398 produktów.

Podkategorie

z 34
 • 17,99 zł
  Jolanta Kubicka, Jacek Pera, Beata Nowak,...

  Tytuł monografii naukowej: Marketing, innowacje, strategie i ryzyko we współczesnym biznesie – wybrane aspekty Redakcja naukowa: Prof. dr hab. Jerzy Olszewski prof. nadzw. UEP

  17,99 zł
  PDF
  prodcutid: 270973
  Availid: -1
  Availid: 226521
  Availid: 211691
  Availid: 211204
  Availid: 206671
  Availid: 206670
  Availid: 191026
  Availid: 169104
  Availid: 164146
  Availid: 149562
  Availid: 140389
  Availid: 140383
 • 129,00 zł
  Piotr Lenik

  W książce ukazano menedżerską perspektywę zarządzania zmianami w publicznych podmiotach ochrony zdrowia, głównie szpitalach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania zmian w szpitalach publicznych oraz zarządzania kapitałem ludzkim w tzw....

  129,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 226521
  Availid: -1
  Availid: 226521
  Availid: 211691
  Availid: 211204
  Availid: 206671
  Availid: 206670
  Availid: 191026
  Availid: 169104
  Availid: 164146
  Availid: 149562
  Availid: 140389
  Availid: 140383
 • 79,00 zł
  Urszula Religioni

  W publikacji kompleksowo omówiono problematykę gospodarowania lekiem w podmiotach leczniczych począwszy od zamówienia leków aż do ich podania pacjentom ze szczególnym uwzględnieniem metod optymalizujących ten proces. Zawarto w niej m.in.:...

  79,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 211691
  Availid: -1
  Availid: 226521
  Availid: 211691
  Availid: 211204
  Availid: 206671
  Availid: 206670
  Availid: 191026
  Availid: 169104
  Availid: 164146
  Availid: 149562
  Availid: 140389
  Availid: 140383
 • 69,00 zł
  Tadeusz Oleksyn

  Do rozpoznania i oceny rzeczywistości, szczególnie kryzysowej, oraz prognozowania przyszłości konieczna jest nie tylko głębsza refleksja, ale i dystans czasowy . Ważną rolę w tym procesie pełnią filozofia i historia. Jednym z celów tej książki...

  69,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 211204
  Availid: -1
  Availid: 226521
  Availid: 211691
  Availid: 211204
  Availid: 206671
  Availid: 206670
  Availid: 191026
  Availid: 169104
  Availid: 164146
  Availid: 149562
  Availid: 140389
  Availid: 140383
 • 52,50 zł
  Tadeusz Wojciechowski

  Książka podzielona na bloki tematyczne odpowiadające podstawom wiedzy marketingowej - co ułatwi znalezienie i zrozumienie konkretnego zagadnienia.

  52,50 zł
  PDF
  prodcutid: 206671
  Availid: -1
  Availid: 226521
  Availid: 211691
  Availid: 211204
  Availid: 206671
  Availid: 206670
  Availid: 191026
  Availid: 169104
  Availid: 164146
  Availid: 149562
  Availid: 140389
  Availid: 140383
 • 35,01 zł
  Waldemar Stelmach

  Książka przeznaczona głównie dla tych, którzy już zajmują stanowiska kierownicze, a chcieliby odnowić, uzupełnić, poszerzyć wiadomości o kierowaniu ludźmi oraz dla tych, którzy zakładają, że takie stanowiska wkrótce zajmą

  35,01 zł
  PDF
  prodcutid: 206670
  Availid: -1
  Availid: 226521
  Availid: 211691
  Availid: 211204
  Availid: 206671
  Availid: 206670
  Availid: 191026
  Availid: 169104
  Availid: 164146
  Availid: 149562
  Availid: 140389
  Availid: 140383
 • 79,00 zł
  Iwona Staniec, Janusz Zawiła-Niedźwiecki

  Książka przedstawia przegląd czynników wpływających na powstawanie ryzyka operacyjnego oraz zasad zarządzania nim i celowego wpływania na nie. Zawiera zarówno podejście teoretyczne jak i przykłady praktyczne.

  79,00 zł
  PDF
  prodcutid: 191026
  Availid: -1
  Availid: 226521
  Availid: 211691
  Availid: 211204
  Availid: 206671
  Availid: 206670
  Availid: 191026
  Availid: 169104
  Availid: 164146
  Availid: 149562
  Availid: 140389
  Availid: 140383
 • 49,00 zł
  Andrzej Kaleta

  Projekt badawczy będący przedmiotem publikacji bazuje na założeniu, że wraz z rozwojem, a zwłaszcza wzrostem Przedsiębiorstw, ewoluują metody zarządzania strategicznego.

  49,00 zł
  PDF
  prodcutid: 169104
  Availid: -1
  Availid: 226521
  Availid: 211691
  Availid: 211204
  Availid: 206671
  Availid: 206670
  Availid: 191026
  Availid: 169104
  Availid: 164146
  Availid: 149562
  Availid: 140389
  Availid: 140383
 • 49,00 zł
  Adriana Paliwoda-Matiolańska

  Publikacja jest kierowana zarówno do pracowników naukowych, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych na kierunkach ekonomicznych oraz zarządzania i marketingu, jak również do praktyków – przedsiębiorców i menedżerów.

  49,00 zł
  PDF
  prodcutid: 164146
  Availid: -1
  Availid: 226521
  Availid: 211691
  Availid: 211204
  Availid: 206671
  Availid: 206670
  Availid: 191026
  Availid: 169104
  Availid: 164146
  Availid: 149562
  Availid: 140389
  Availid: 140383
 • 59,00 zł
  Wojciech Wdowiak

  Książka jest poświęcona metodzie analizy progowej, polegającej na wyszukiwaniu progów ilościowych oraz jakościowych rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstw, identyfikacji specyfiki tych progów i ich likwidowaniu.

  59,00 zł
  PDF
  prodcutid: 149562
  Availid: -1
  Availid: 226521
  Availid: 211691
  Availid: 211204
  Availid: 206671
  Availid: 206670
  Availid: 191026
  Availid: 169104
  Availid: 164146
  Availid: 149562
  Availid: 140389
  Availid: 140383
 • 49,00 zł
  Katarzyna Mamcarz

  Celem książki jest ocena i porównanie skuteczności stosowania czterech instrumentów sygnalizacji: niedoszacowania ceny emisyjnej akcji w pierwszej ofercie publicznej, ogłoszenia podziału akcji, ogłoszenia programu skupów akcji, ogłoszenia...

  49,00 zł
  PDF
  prodcutid: 140389
  Availid: -1
  Availid: 226521
  Availid: 211691
  Availid: 211204
  Availid: 206671
  Availid: 206670
  Availid: 191026
  Availid: 169104
  Availid: 164146
  Availid: 149562
  Availid: 140389
  Availid: 140383
 • 49,00 zł
  Grażyna Rosa

  Publikacja jest zbiorem najważniejszych i najbardziej aktualnych zagadnień z zakresu zarządzania marketingowego. Zawiera nowe spojrzenie na problematykę, zarówno od strony zarządzania, jak i marketingu.

  49,00 zł
  PDF
  prodcutid: 140383
  Availid: -1
  Availid: 226521
  Availid: 211691
  Availid: 211204
  Availid: 206671
  Availid: 206670
  Availid: 191026
  Availid: 169104
  Availid: 164146
  Availid: 149562
  Availid: 140389
  Availid: 140383
z 34