Zarządzanie

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Zarządzanie Jest 414 produktów.

Podkategorie

z 35
 • 0,00 zł
  Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan...

  Książka Marketing 4.0 przygotuje cię do skoku naprzód bez potrzeby wcześniejszego zdobywania wiedzy z zakresu analityki czy informatyki.

  39,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 268317
  Availid: -1
  Availid: 268364
  Availid: 2103
  Availid: 2098
  Availid: 263850
  Availid: 263243
  Availid: 263145
  Availid: 258320
  Availid: 258317
  Availid: 258247
  Availid: 262967
  Availid: 262502
 • 99,00 zł
  Krzysztof Nyczaj, Paweł Piecuch

  W publikacji czytelnik znajdzie wszelkie niezbędne wytyczne i porady, począwszy od zagadnień prawnych, aż po praktyczne aspekty wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 268364
  Availid: -1
  Availid: 268364
  Availid: 2103
  Availid: 2098
  Availid: 263850
  Availid: 263243
  Availid: 263145
  Availid: 258320
  Availid: 258317
  Availid: 258247
  Availid: 262967
  Availid: 262502
 • 12,00 zł
  Ilona Dukaj

  Rola małych i średnich przedsiębiorstw stale rośnie. Obecnie ich liczba w znacznym stopniu przekracza ilość przedsiębiorstw państwowych. Jest to związane z prywatyzacją oraz rozwojem...

  12,00 zł
  PDF
  prodcutid: 2103
  Availid: -1
  Availid: 268364
  Availid: 2103
  Availid: 2098
  Availid: 263850
  Availid: 263243
  Availid: 263145
  Availid: 258320
  Availid: 258317
  Availid: 258247
  Availid: 262967
  Availid: 262502
 • 12,00 zł
  Michał Wójcik

  Decyzja jest nieodłącznym ogniwem egzystencji każdego człowieka. Decyzje, które podejmuje, określają nie tylko kształt jego życia osobistego, zawodowego oraz rodzinnego...

  12,00 zł
  PDF
  prodcutid: 2098
  Availid: -1
  Availid: 268364
  Availid: 2103
  Availid: 2098
  Availid: 263850
  Availid: 263243
  Availid: 263145
  Availid: 258320
  Availid: 258317
  Availid: 258247
  Availid: 262967
  Availid: 262502
 • 0,00 zł
  Steven Silbiger

  Szybko i efektywnie opanuj umiejętności nauczane w najlepszych amerykańskich szkołach biznesu.

  49,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 263850
  Availid: -1
  Availid: 268364
  Availid: 2103
  Availid: 2098
  Availid: 263850
  Availid: 263243
  Availid: 263145
  Availid: 258320
  Availid: 258317
  Availid: 258247
  Availid: 262967
  Availid: 262502
 • 0,00 zł
  John C. Maxwell

  Zbiór praktycznych ćwiczeń dopełniający bestseller "Przywództwo. Złote zasady".

  32,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 263243
  Availid: -1
  Availid: 268364
  Availid: 2103
  Availid: 2098
  Availid: 263850
  Availid: 263243
  Availid: 263145
  Availid: 258320
  Availid: 258317
  Availid: 258247
  Availid: 262967
  Availid: 262502
 • 0,00 zł
  Marek Ćwiklicki

  Projektowanie i doskonalenie produktów i usług przy użyciu Quality Function Deployment

  34,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 263145
  Availid: -1
  Availid: 268364
  Availid: 2103
  Availid: 2098
  Availid: 263850
  Availid: 263243
  Availid: 263145
  Availid: 258320
  Availid: 258317
  Availid: 258247
  Availid: 262967
  Availid: 262502
 • 16,26 zł
  Dominik Hryszkiewicz, Janusz Bryk

  Zainicjowane na przełomie lat 90. XX wieku w Polsce przemiany transformacyjne i modernizacyjne rozpoczęły proces istotnych zmian w administracji publicznej. Objęły one swym zasięgiem zarówno obszar prawny, jak i instytucjonalny. To z kolei było...

  16,26 zł
  PDF
  prodcutid: 258320
  Availid: -1
  Availid: 268364
  Availid: 2103
  Availid: 2098
  Availid: 263850
  Availid: 263243
  Availid: 263145
  Availid: 258320
  Availid: 258317
  Availid: 258247
  Availid: 262967
  Availid: 262502
 • 32,10 zł
  Opracowanie zbiorowe

  W rozdziale pierwszym zaprezentowano teoretyczne aspekty zarządzania kryzysowego, uwzględniając w szczególności problemy bezpieczeństwa i zagrożeń, zarządzania strategicznego bezpieczeństwem.Rozdział drugi został poświęcony zagadnieniom utylitarnym...

  32,10 zł
  PDF
  prodcutid: 258317
  Availid: -1
  Availid: 268364
  Availid: 2103
  Availid: 2098
  Availid: 263850
  Availid: 263243
  Availid: 263145
  Availid: 258320
  Availid: 258317
  Availid: 258247
  Availid: 262967
  Availid: 262502
 • 12,20 zł
  Barbara Lubas, Dominik Hryszkiewicz,...

  W pierwszej z nich zaprezentowano problematykę z pogranicza historii kształtowania się bezpieczeństwa ekonomicznego państwa w obrębie jednostek z sektora publicznego. Niestabilność finansów państwa staje się jednym z największych wyzwań dla...

  12,20 zł
  PDF
  prodcutid: 258247
  Availid: -1
  Availid: 268364
  Availid: 2103
  Availid: 2098
  Availid: 263850
  Availid: 263243
  Availid: 263145
  Availid: 258320
  Availid: 258317
  Availid: 258247
  Availid: 262967
  Availid: 262502
 • 0,00 zł
  Jocko Willink, Leif Babin

  Wykorzystując swoje doświadczenie i wiedzę, Jocko Willink i Leif Babin szkolili kolejne pokolenia dowódców. Później założyli firmę doradczą, która naucza menedżerów wszystkich szczebli i kierowników grup projektowych.

  34,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 262967
  Availid: -1
  Availid: 268364
  Availid: 2103
  Availid: 2098
  Availid: 263850
  Availid: 263243
  Availid: 263145
  Availid: 258320
  Availid: 258317
  Availid: 258247
  Availid: 262967
  Availid: 262502
 • 0,00 zł
  Joanna Heidtman, Piotr Piasecki

  „Sensotwórczość” to idea nadawania sensu działaniu – zarówno jednostkowemu, jak i organizacyjnemu.

  34,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 262502
  Availid: -1
  Availid: 268364
  Availid: 2103
  Availid: 2098
  Availid: 263850
  Availid: 263243
  Availid: 263145
  Availid: 258320
  Availid: 258317
  Availid: 258247
  Availid: 262967
  Availid: 262502
z 35