Bankowość i Finanse

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Bankowość i Finanse Jest 323 produktów.

Podkategorie

z 27
 • 29,52 zł
  Katarzyna Trzpioła

  Kapitał zakładowy spółki z o.o. może być podwyższony zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych.

  29,52 zł
  PDF
  prodcutid: 236602
  Availid: -1
  Availid: 236601
  Availid: 235085
  Availid: 235015
  Availid: 229926
  Availid: 228361
  Availid: 227839
  Availid: 226786
  Availid: 226675
  Availid: 225134
  Availid: 225131
  Availid: 225499
 • 29,52 zł
  Grzegorz Magdziarz, Ewa Ostapowicz

  Liczne instrumenty finansowe wykorzystywane przez spółki są wyzwaniem zarówno dla księgowych, jak i dla odbiorców sprawozdań finansowych. Zobacz prawidłowe zasady ich ujęcia w księgach rachunkowych, wyceny oraz wpływ na wynik finansowy spółki.

  29,52 zł
  PDF
  prodcutid: 236601
  Availid: -1
  Availid: 236601
  Availid: 235085
  Availid: 235015
  Availid: 229926
  Availid: 228361
  Availid: 227839
  Availid: 226786
  Availid: 226675
  Availid: 225134
  Availid: 225131
  Availid: 225499
 • 22,45 zł
  Damian Kaźmierczak

  Niniejsza monografia to na światowym i polskim rynku wydawniczym pierwsze tak kompleksowe opracowanie, zmierzające do ustalenia przyczyn emisji długu hybrydowego z dołączonymi opcjami call i put.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 235085
  Availid: -1
  Availid: 236601
  Availid: 235085
  Availid: 235015
  Availid: 229926
  Availid: 228361
  Availid: 227839
  Availid: 226786
  Availid: 226675
  Availid: 225134
  Availid: 225131
  Availid: 225499
 • 19,99 zł 26,00 zł
  Krzysztof Janas, Katarzyna...

  Książka prezentuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, stanowi prezentację badań oraz diagnoz poświęconej problematyce aspektów zarządzania przedsiębiorstwem.

  6.010000 19,99 zł 26,00 zł
  PDF
  prodcutid: 235015
  Availid: -1
  Availid: 236601
  Availid: 235085
  Availid: 235015
  Availid: 229926
  Availid: 228361
  Availid: 227839
  Availid: 226786
  Availid: 226675
  Availid: 225134
  Availid: 225131
  Availid: 225499
  Obniżka!
 • 29,95 zł
  Ewelina Zarzycka

  Publikacja jest pierwszą w polskim piśmiennictwie pozycją, w której zaprezentowano tendencje rozwoju i funkcjonowania zawodu specjalisty rachunkowości zarządczej/controllingu w przedsiębiorstwach w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych.

  29,95 zł
  PDF
  prodcutid: 229926
  Availid: -1
  Availid: 236601
  Availid: 235085
  Availid: 235015
  Availid: 229926
  Availid: 228361
  Availid: 227839
  Availid: 226786
  Availid: 226675
  Availid: 225134
  Availid: 225131
  Availid: 225499
 • 19,95 zł
  Emilia Klepczarek

  Prezentowana książka jest pierwszą tego typu publikacją na polskim rynku wydawniczym, która zawiera kompleksową analizę roli corporate governance w sektorze finansowym.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 228361
  Availid: -1
  Availid: 236601
  Availid: 235085
  Availid: 235015
  Availid: 229926
  Availid: 228361
  Availid: 227839
  Availid: 226786
  Availid: 226675
  Availid: 225134
  Availid: 225131
  Availid: 225499
 • 27,45 zł
  Ewa Nastarowicz

  W książce zaprezentowano możliwości zarządzania niepłynnymi aktywami, a także dokonano oceny efektywności funduszy sekurytyzacyjnych, pełniących funkcję podmiotu organizującego i nadzorującego proces sekurytyzacji na rynku polskim.

  27,45 zł
  PDF
  prodcutid: 227839
  Availid: -1
  Availid: 236601
  Availid: 235085
  Availid: 235015
  Availid: 229926
  Availid: 228361
  Availid: 227839
  Availid: 226786
  Availid: 226675
  Availid: 225134
  Availid: 225131
  Availid: 225499
 • 24,94 zł
  Damian Kaźmierczak

  Niniejsza monografii przedstawia istotę długu zamiennego na akcje, mechanizm jego wykorzystania przez podmioty gospodarcze oraz opisuje rolę, jaką odgrywa w finansowaniu działalności współczesnych przedsiębiorstw.

  24,94 zł
  PDF
  prodcutid: 226786
  Availid: -1
  Availid: 236601
  Availid: 235085
  Availid: 235015
  Availid: 229926
  Availid: 228361
  Availid: 227839
  Availid: 226786
  Availid: 226675
  Availid: 225134
  Availid: 225131
  Availid: 225499
 • 22,45 zł
  Agata Wieczorek

  W książce został dokonany przegląd regulacji prawnych, krajowych i międzynarodowych, który wykazał, że dopiero od 2012 r. nastąpiło przeniesienie na polski grunt prawny regulacji unijnych.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 226675
  Availid: -1
  Availid: 236601
  Availid: 235085
  Availid: 235015
  Availid: 229926
  Availid: 228361
  Availid: 227839
  Availid: 226786
  Availid: 226675
  Availid: 225134
  Availid: 225131
  Availid: 225499
 • 29,95 zł
  Renata Lisowska, Jarosław Ropęga

  Publikacja może służyć zarówno jako podręcznik akademicki (na kierunkach studiów związanych z naukami o zarządzaniu, ekonomią czy finansami), jak i źródło wiedzy dla praktyków na temat rozpoczynania oraz kontynuowania działalności gospodarczej.

  29,95 zł
  PDF
  prodcutid: 225134
  Availid: -1
  Availid: 236601
  Availid: 235085
  Availid: 235015
  Availid: 229926
  Availid: 228361
  Availid: 227839
  Availid: 226786
  Availid: 226675
  Availid: 225134
  Availid: 225131
  Availid: 225499
 • 34,94 zł
  Dariusz Jędrzejka

  Zawarte w publikacji wnioski z badania poziomu przejrzystości, jak i zaproponowany pożądany kształt raportu rocznego spółki, mogą zainteresować inwestorów, zarządy spółek, działy relacji inwestorskich, analityków, doradców inwestycyjnych.

  34,94 zł
  PDF
  prodcutid: 225131
  Availid: -1
  Availid: 236601
  Availid: 235085
  Availid: 235015
  Availid: 229926
  Availid: 228361
  Availid: 227839
  Availid: 226786
  Availid: 226675
  Availid: 225134
  Availid: 225131
  Availid: 225499
 • 40,00 zł
  Krzysztof Piasecki

  Książka opisuje zastosowania zbiorów Atanassova i dodatkowo dyskonta w finansach behawioralnych. Przedstawiono w niej autorską rewizję modelu ryzyka Knighta.

  40,00 zł
  PDF
  prodcutid: 225499
  Availid: -1
  Availid: 236601
  Availid: 235085
  Availid: 235015
  Availid: 229926
  Availid: 228361
  Availid: 227839
  Availid: 226786
  Availid: 226675
  Availid: 225134
  Availid: 225131
  Availid: 225499
z 27