Bankowość i Finanse

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Bankowość i Finanse Jest 371 produktów.

Podkategorie

z 31
 • 24,48 zł
  Krystyna Dąbrowska

  Zakładowy plan kont powinien być tak skonstruowany, aby na jego podstawie można było sporządzić jasno i rzetelnie sprawozdania finansowe. Sprawdź, na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę.

  24,48 zł
  PDF
  prodcutid: 206787
  Availid: -1
  Availid: 180654
  Availid: 180652
  Availid: 158444
  Availid: 140392
  Availid: 270180
  Availid: 268555
  Availid: 267967
  Availid: 261667
  Availid: 261325
  Availid: 245288
  Availid: 245287
 • 99,00 zł
  Andrzej Rzońca

  Jedna z najuważniejszych pozycji ostatnich lat z dziedziny ekonomii i polityki pieniężnej. Porusza fundamentalne kwestie teorii ekonomii i polityki wychodzenia z największego od lat 30-tych XX wieku kryzysu gospodarki światowej.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 180654
  Availid: -1
  Availid: 180654
  Availid: 180652
  Availid: 158444
  Availid: 140392
  Availid: 270180
  Availid: 268555
  Availid: 267967
  Availid: 261667
  Availid: 261325
  Availid: 245288
  Availid: 245287
 • 49,00 zł
  Stanisław Flejterski, Jan Krzysztof Solarz

  Komparatystyka finansów wykracza daleko poza rachunek efektywności ekonomicznej. Misją autorów jest podniesienie samoświadomości metodologicznej licznej rzeszy adeptów nauk o finansach wykorzystujących w sposób spontaniczny porównania w swoich pracach.

  49,00 zł
  PDF
  prodcutid: 180652
  Availid: -1
  Availid: 180654
  Availid: 180652
  Availid: 158444
  Availid: 140392
  Availid: 270180
  Availid: 268555
  Availid: 267967
  Availid: 261667
  Availid: 261325
  Availid: 245288
  Availid: 245287
 • 89,00 zł
  Iwona Chojecka

  Książka stanowi pierwsze kompleksowe ujęcie problematyki wpływu naruszeń zasad ekonomicznych, regulacji prawnych i zasad etycznych na rozwój i funkcjonowanie rynku kapitałowego

  89,00 zł
  PDF
  prodcutid: 158444
  Availid: -1
  Availid: 180654
  Availid: 180652
  Availid: 158444
  Availid: 140392
  Availid: 270180
  Availid: 268555
  Availid: 267967
  Availid: 261667
  Availid: 261325
  Availid: 245288
  Availid: 245287
 • 59,00 zł
  Małgorzata Zaleska

  Książka dotyczy przede wszystkim stabilności i sieci bezpieczeństwa sektora bankowego, produktów i usług bankowych, zarządzania ryzykiem bankowym oraz zasad konstruowania portfela aktywów banku, a także oceny i kontroli banków.

  59,00 zł
  PDF
  prodcutid: 140392
  Availid: -1
  Availid: 180654
  Availid: 180652
  Availid: 158444
  Availid: 140392
  Availid: 270180
  Availid: 268555
  Availid: 267967
  Availid: 261667
  Availid: 261325
  Availid: 245288
  Availid: 245287
 • 24,94 zł
  Dariusz Urban

  W monografii zaprezentowano państwowe fundusze majątkowe w kontekście ekonomicznym i finansowym, łącząc ze sobą dwie perspektywy - pojedynczej gospodarki oraz globalnych rynków finansowych.

  24,94 zł
  PDF
  prodcutid: 270180
  Availid: -1
  Availid: 180654
  Availid: 180652
  Availid: 158444
  Availid: 140392
  Availid: 270180
  Availid: 268555
  Availid: 267967
  Availid: 261667
  Availid: 261325
  Availid: 245288
  Availid: 245287
 • 27,45 zł
  Monika Marcinkowska, Piotr Wdowiński

  W publikacji podjęto oryginalną i udaną próbę prezentacji oceny skutków regulacji Bazylei III na działalność sektora bankowego i wzrost polskiej gospodarki w oparciu o zaawansowane modele ekonometryczne.

  27,45 zł
  PDF
  prodcutid: 268555
  Availid: -1
  Availid: 180654
  Availid: 180652
  Availid: 158444
  Availid: 140392
  Availid: 270180
  Availid: 268555
  Availid: 267967
  Availid: 261667
  Availid: 261325
  Availid: 245288
  Availid: 245287
 • 19,90 zł
  dr Katarzyna Trzpioła

  Nowe przepisy KSR "Środki trwałe" możesz stosować już sporządzając sprawozdanie finansowe za 2017 rok. Poznaj szczegóły!

  19,90 zł
  PDF
  prodcutid: 267967
  Availid: -1
  Availid: 180654
  Availid: 180652
  Availid: 158444
  Availid: 140392
  Availid: 270180
  Availid: 268555
  Availid: 267967
  Availid: 261667
  Availid: 261325
  Availid: 245288
  Availid: 245287
 • 22,45 zł
  Maciej Frendzel

  W niniejszej książce podjęto problematykę kwalifikacji umów, instrumentów finansowych i ich skutków ekonomicznych do kapitałów własnych. W tym kontekście omówiono wyraźne niespójności w zakresie identyfikacji kapitału własnego.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 261667
  Availid: -1
  Availid: 180654
  Availid: 180652
  Availid: 158444
  Availid: 140392
  Availid: 270180
  Availid: 268555
  Availid: 267967
  Availid: 261667
  Availid: 261325
  Availid: 245288
  Availid: 245287
 • 0,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  W publikacji znajdziesz omówienie najważniejszych kwestii związanych z rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych.

  69,90 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 261325
  Availid: -1
  Availid: 180654
  Availid: 180652
  Availid: 158444
  Availid: 140392
  Availid: 270180
  Availid: 268555
  Availid: 267967
  Availid: 261667
  Availid: 261325
  Availid: 245288
  Availid: 245287
 • 9,90 zł
  Katarzyna Trzpioła

  Chcesz wypłacić dywidendę, pamiętaj istotnym wymogiem jest wyrażenie przez biegłego rewidenta opinii o sprawozdaniu. Zobacz inne warunki i gotowe przykłady księgowania dywidendy.

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 245288
  Availid: -1
  Availid: 180654
  Availid: 180652
  Availid: 158444
  Availid: 140392
  Availid: 270180
  Availid: 268555
  Availid: 267967
  Availid: 261667
  Availid: 261325
  Availid: 245288
  Availid: 245287
 • 9,90 zł
  Katarzyna Szaruga

  Najistotniejsze zmiany dotyczą ujmowania umów leasingu w księgach rachunkowych leasingobiorców. Trzeba też pamiętać, że sprawozdania finansowe leasingodawców zostaną rozszerzone o dodatkowe ujawnienia. Poznaj szczegóły dotyczące zmian.

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 245287
  Availid: -1
  Availid: 180654
  Availid: 180652
  Availid: 158444
  Availid: 140392
  Availid: 270180
  Availid: 268555
  Availid: 267967
  Availid: 261667
  Availid: 261325
  Availid: 245288
  Availid: 245287
z 31