Ekonomia

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Ekonomia Jest 498 produktów.

Podkategorie

z 42
 • 17,99 zł
  Jolanta Kubicka, Jacek Pera, Beata Nowak,...

  Tytuł monografii naukowej: Marketing, innowacje, strategie i ryzyko we współczesnym biznesie – wybrane aspekty Redakcja naukowa: Prof. dr hab. Jerzy Olszewski prof. nadzw. UEP

  17,99 zł
  PDF
  prodcutid: 270973
  Availid: -1
  Availid: 270350
  Availid: 191031
  Availid: 182569
  Availid: 176558
  Availid: 171489
  Availid: 171488
  Availid: 169104
  Availid: 164146
  Availid: 160603
  Availid: 158444
  Availid: 155865
 • 0,00 zł
  Deirdre Nansen McCloskey

  Rewolucja przemysłowa była efektem zmiany w kulturze - przedsiębiorcy uzyskali społeczną godność, dzięki czemu mogli odważnie wprowadzać w życie swoje pomysły, a ich działania znajdowały licznych naśladowców.

  39,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 270350
  Availid: -1
  Availid: 270350
  Availid: 191031
  Availid: 182569
  Availid: 176558
  Availid: 171489
  Availid: 171488
  Availid: 169104
  Availid: 164146
  Availid: 160603
  Availid: 158444
  Availid: 155865
 • 59,00 zł
  Joanna Kos-Łabędowicz

  Książka przedstawia syntetyczny przegląd teorii zachowań konsumenta w procesie podejmowania decyzji nabywczych związanych z korzystaniem z Internetu.

  59,00 zł
  PDF
  prodcutid: 191031
  Availid: -1
  Availid: 270350
  Availid: 191031
  Availid: 182569
  Availid: 176558
  Availid: 171489
  Availid: 171488
  Availid: 169104
  Availid: 164146
  Availid: 160603
  Availid: 158444
  Availid: 155865
 • 59,00 zł
  Grażyna Rosa

  Celem naukowo-badawczym niniejszej monografii jest przybliżenie odbiorcom problematyki zachowań konsumentów na rynku usług, a także zbadanie, czy na decyzje konsumentów oraz czynniki kształtujące ich zachowania wpływa specyfika wybranych rynków usług.

  59,00 zł
  PDF
  prodcutid: 182569
  Availid: -1
  Availid: 270350
  Availid: 191031
  Availid: 182569
  Availid: 176558
  Availid: 171489
  Availid: 171488
  Availid: 169104
  Availid: 164146
  Availid: 160603
  Availid: 158444
  Availid: 155865
 • 49,00 zł
  Dariusz Siudak

  W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia badań operacyjnych, dotyczących problemów decyzyjnych w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, ekonomiki i organizacji produkcji.

  49,00 zł
  PDF
  prodcutid: 176558
  Availid: -1
  Availid: 270350
  Availid: 191031
  Availid: 182569
  Availid: 176558
  Availid: 171489
  Availid: 171488
  Availid: 169104
  Availid: 164146
  Availid: 160603
  Availid: 158444
  Availid: 155865
 • 49,00 zł
  Agata Austen

  Publikacja prezentuje teorię i wyniki badań w zakresie teorii sieci w aspekcie działania partnerstw lokalnych w sektorze pomocy społecznej.

  49,00 zł
  PDF
  prodcutid: 171489
  Availid: -1
  Availid: 270350
  Availid: 191031
  Availid: 182569
  Availid: 176558
  Availid: 171489
  Availid: 171488
  Availid: 169104
  Availid: 164146
  Availid: 160603
  Availid: 158444
  Availid: 155865
 • 69,00 zł
  Anna Prusak, Piotr Stefanów

  Głównym celem książki jest przedstawienie problematyki procesu podejmowania decyzji z wykorzystaniem metody analitycznego procesu hierarchicznego, zwanej także „metodą AHP” (ang. Analytic Hierarchy Process).

  69,00 zł
  PDF
  prodcutid: 171488
  Availid: -1
  Availid: 270350
  Availid: 191031
  Availid: 182569
  Availid: 176558
  Availid: 171489
  Availid: 171488
  Availid: 169104
  Availid: 164146
  Availid: 160603
  Availid: 158444
  Availid: 155865
 • 49,00 zł
  Andrzej Kaleta

  Projekt badawczy będący przedmiotem publikacji bazuje na założeniu, że wraz z rozwojem, a zwłaszcza wzrostem Przedsiębiorstw, ewoluują metody zarządzania strategicznego.

  49,00 zł
  PDF
  prodcutid: 169104
  Availid: -1
  Availid: 270350
  Availid: 191031
  Availid: 182569
  Availid: 176558
  Availid: 171489
  Availid: 171488
  Availid: 169104
  Availid: 164146
  Availid: 160603
  Availid: 158444
  Availid: 155865
 • 49,00 zł
  Adriana Paliwoda-Matiolańska

  Publikacja jest kierowana zarówno do pracowników naukowych, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych na kierunkach ekonomicznych oraz zarządzania i marketingu, jak również do praktyków – przedsiębiorców i menedżerów.

  49,00 zł
  PDF
  prodcutid: 164146
  Availid: -1
  Availid: 270350
  Availid: 191031
  Availid: 182569
  Availid: 176558
  Availid: 171489
  Availid: 171488
  Availid: 169104
  Availid: 164146
  Availid: 160603
  Availid: 158444
  Availid: 155865
 • 59,00 zł
  Andrzej Piosik

  Książka adresowana jest w pierwszej kolejności do tych, którzy wykorzystują sprawozdania finansowe w celu podejmowania decyzji lub je analizują.

  59,00 zł
  PDF
  prodcutid: 160603
  Availid: -1
  Availid: 270350
  Availid: 191031
  Availid: 182569
  Availid: 176558
  Availid: 171489
  Availid: 171488
  Availid: 169104
  Availid: 164146
  Availid: 160603
  Availid: 158444
  Availid: 155865
 • 89,00 zł
  Iwona Chojecka

  Książka stanowi pierwsze kompleksowe ujęcie problematyki wpływu naruszeń zasad ekonomicznych, regulacji prawnych i zasad etycznych na rozwój i funkcjonowanie rynku kapitałowego

  89,00 zł
  PDF
  prodcutid: 158444
  Availid: -1
  Availid: 270350
  Availid: 191031
  Availid: 182569
  Availid: 176558
  Availid: 171489
  Availid: 171488
  Availid: 169104
  Availid: 164146
  Availid: 160603
  Availid: 158444
  Availid: 155865
 • 69,00 zł
  Krzysztof Piasecki, Marcin Anholcer,...

  e-Matematyka wspomagająca ekonomię – innowacyjny podręcznik do nauki matematyki stosowanej ze wsparciem w środowisku powszechnie dostępnego taniego oprogramowania. Książka adresowana do studentów ekonomii, finansów i zarządzania.

  69,00 zł
  PDF
  prodcutid: 155865
  Availid: -1
  Availid: 270350
  Availid: 191031
  Availid: 182569
  Availid: 176558
  Availid: 171489
  Availid: 171488
  Availid: 169104
  Availid: 164146
  Availid: 160603
  Availid: 158444
  Availid: 155865
z 42