Rynek pracy

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Rynek pracy Jest 116 produktów.

Podkategorie

z 10
 • 0,00 zł
  Elżbieta Młynarska-Wełpa

  Od 1 lipca 2017 r. świadczenia z ubezpieczenia społecznego są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej 75% kwoty najniższej emerytury lub renty.

  69,90 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 259017
  Availid: -1
  Availid: 256505
  Availid: 255339
  Availid: 251310
  Availid: 251272
  Availid: 226350
  Availid: 247275
  Availid: 241834
  Availid: 239551
  Availid: 239549
  Availid: 239548
  Availid: 239544
 • 59,90 zł
  Opracowanie zbiorowe

  W publikacji Czytelnik znajdzie wyjaśnienia dotyczące obniżonego wieku emerytalnego, który będzie obowiązywał od 1 października 2017 r.

  59,90 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 256505
  Availid: -1
  Availid: 256505
  Availid: 255339
  Availid: 251310
  Availid: 251272
  Availid: 226350
  Availid: 247275
  Availid: 241834
  Availid: 239551
  Availid: 239549
  Availid: 239548
  Availid: 239544
 • 22,45 zł
  Małgorzata Striker

  W książce podjęto tematykę zarządzania absencją pracowniczą i próbę zdiagnozowania możliwych w tej sferze dysfunkcji: nadmiernego korzystania ze zwolnień lekarskich oraz przychodzenia do pracy pomimo choroby lub wykorzystywania urlopu wypoczynkowego.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 255339
  Availid: -1
  Availid: 256505
  Availid: 255339
  Availid: 251310
  Availid: 251272
  Availid: 226350
  Availid: 247275
  Availid: 241834
  Availid: 239551
  Availid: 239549
  Availid: 239548
  Availid: 239544
 • 15,01 zł
  Adam Pisarczuk

  Publikacja stanowi praktyczny komentarz do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  15,01 zł
  PDF
  prodcutid: 251310
  Availid: -1
  Availid: 256505
  Availid: 255339
  Availid: 251310
  Availid: 251272
  Availid: 226350
  Availid: 247275
  Availid: 241834
  Availid: 239551
  Availid: 239549
  Availid: 239548
  Availid: 239544
 • 0,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Zanim instytucja kultury przystąpi do kalkulacji prewspółczynnika, powinna ustalić, czy VAT naliczony od zakupionych przez nią towarów jest związany wyłącznie z działalnością gospodarczą.

  69,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 251272
  Availid: -1
  Availid: 256505
  Availid: 255339
  Availid: 251310
  Availid: 251272
  Availid: 226350
  Availid: 247275
  Availid: 241834
  Availid: 239551
  Availid: 239549
  Availid: 239548
  Availid: 239544
 • 19,90 zł
  Michał Kowalski

  W praktyce z powodu sztywnych terminów zakończenia urlopu nauczycieli mogą oni liczyć na nieco dłuższy wymiar tego uprawnienia niż pozostali pracownicy - o tym jak go udzielać dowiesz się z ebooka.

  19,90 zł
  PDF
  prodcutid: 226350
  Availid: -1
  Availid: 256505
  Availid: 255339
  Availid: 251310
  Availid: 251272
  Availid: 226350
  Availid: 247275
  Availid: 241834
  Availid: 239551
  Availid: 239549
  Availid: 239548
  Availid: 239544
 • 0,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Publikacja zawiera ujednoliconą na dzień 1 stycznia 2017 r. treść przepisów Kodeksu pracy, z uwzględnieniem wszystkich, ostatnio wprowadzonych nowelizacji. Całość opracowana w wygodnej formie skoroszytu.

  49,90 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 247275
  Availid: -1
  Availid: 256505
  Availid: 255339
  Availid: 251310
  Availid: 251272
  Availid: 226350
  Availid: 247275
  Availid: 241834
  Availid: 239551
  Availid: 239549
  Availid: 239548
  Availid: 239544
 • 0,00 zł
  Praca zbiorowa

  Publikacja zawiera zbiór odpowiedzi ekspertów na pytania pracodawców dotyczące prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji pracowniczej gromadzonej w aktach osobowych.

  68,25 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 241834
  Availid: -1
  Availid: 256505
  Availid: 255339
  Availid: 251310
  Availid: 251272
  Availid: 226350
  Availid: 247275
  Availid: 241834
  Availid: 239551
  Availid: 239549
  Availid: 239548
  Availid: 239544
 • 19,90 zł
  Monika Frączek

  Od 2017 r. obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy. Największe różnice z poprzednim wzorem dotyczą wpisywania informacji rodzicielskich w świadectwie pracy.

  19,90 zł
  PDF
  prodcutid: 239551
  Availid: -1
  Availid: 256505
  Availid: 255339
  Availid: 251310
  Availid: 251272
  Availid: 226350
  Availid: 247275
  Availid: 241834
  Availid: 239551
  Availid: 239549
  Availid: 239548
  Availid: 239544
 • 19,90 zł
  Monika Frączek

  Od 1 stycznia 2017 r. większość pracodawców zatrudniających od 20 do 49 pracowników nie musi już mieć regulaminu pracy. Jednak regulaminy wprowadzone wcześniej obowiązują nadal. Sprawdź, jakie zapisy regulaminowe mogą być korzystne.

  19,90 zł
  PDF
  prodcutid: 239549
  Availid: -1
  Availid: 256505
  Availid: 255339
  Availid: 251310
  Availid: 251272
  Availid: 226350
  Availid: 247275
  Availid: 241834
  Availid: 239551
  Availid: 239549
  Availid: 239548
  Availid: 239544
 • 19,90 zł
  Katarzyna Wrońska-Zblewska

  Od 2017 strony umowy zlecenia (i umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu) muszą w umowie przewidzieć sposób potwierdzania (rejestrowania) godzin realizacji tej umowy.

  19,90 zł
  PDF
  prodcutid: 239548
  Availid: -1
  Availid: 256505
  Availid: 255339
  Availid: 251310
  Availid: 251272
  Availid: 226350
  Availid: 247275
  Availid: 241834
  Availid: 239551
  Availid: 239549
  Availid: 239548
  Availid: 239544
 • 19,90 zł
  Agnieszka Ślązak

  Choroby pracownika na przełomie lat kalendarzowych powodują wiele problemów, m.in. Kto i jak ma wypłacać świadczenie, czy do okresu wypłaty wynagrodzenia chorobowego wlicza się także chorobę sprzed podjęcia równoległego zatrudnienia itd.

  19,90 zł
  PDF
  prodcutid: 239544
  Availid: -1
  Availid: 256505
  Availid: 255339
  Availid: 251310
  Availid: 251272
  Availid: 226350
  Availid: 247275
  Availid: 241834
  Availid: 239551
  Availid: 239549
  Availid: 239548
  Availid: 239544
z 10