Rynek pracy

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Rynek pracy Jest 108 produktów.

Podkategorie

z 9
 • 19,90 zł
  Monika Frączek

  Od 2017 r. obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy. Największe różnice z poprzednim wzorem dotyczą wpisywania informacji rodzicielskich w świadectwie pracy.

  19,90 zł
  PDF
  prodcutid: 239551
  Availid: -1
  Availid: 239549
  Availid: 239548
  Availid: 239544
  Availid: 239527
  Availid: 239264
  Availid: 234384
  Availid: 234382
  Availid: 234381
  Availid: 229926
  Availid: 229030
  Availid: 228259
 • 19,90 zł
  Monika Frączek

  Od 1 stycznia 2017 r. większość pracodawców zatrudniających od 20 do 49 pracowników nie musi już mieć regulaminu pracy. Jednak regulaminy wprowadzone wcześniej obowiązują nadal. Sprawdź, jakie zapisy regulaminowe mogą być korzystne.

  19,90 zł
  PDF
  prodcutid: 239549
  Availid: -1
  Availid: 239549
  Availid: 239548
  Availid: 239544
  Availid: 239527
  Availid: 239264
  Availid: 234384
  Availid: 234382
  Availid: 234381
  Availid: 229926
  Availid: 229030
  Availid: 228259
 • 19,90 zł
  Katarzyna Wrońska-Zblewska

  Od 2017 strony umowy zlecenia (i umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu) muszą w umowie przewidzieć sposób potwierdzania (rejestrowania) godzin realizacji tej umowy.

  19,90 zł
  PDF
  prodcutid: 239548
  Availid: -1
  Availid: 239549
  Availid: 239548
  Availid: 239544
  Availid: 239527
  Availid: 239264
  Availid: 234384
  Availid: 234382
  Availid: 234381
  Availid: 229926
  Availid: 229030
  Availid: 228259
 • 19,90 zł
  Agnieszka Ślązak

  Choroby pracownika na przełomie lat kalendarzowych powodują wiele problemów, m.in. Kto i jak ma wypłacać świadczenie, czy do okresu wypłaty wynagrodzenia chorobowego wlicza się także chorobę sprzed podjęcia równoległego zatrudnienia itd.

  19,90 zł
  PDF
  prodcutid: 239544
  Availid: -1
  Availid: 239549
  Availid: 239548
  Availid: 239544
  Availid: 239527
  Availid: 239264
  Availid: 234384
  Availid: 234382
  Availid: 234381
  Availid: 229926
  Availid: 229030
  Availid: 228259
 • 19,90 zł
  Monika Frączek, Katarzyna Pietruszyńska

  Jeśli ochrona przedemerytalna pracownika rozpocznie się jeszcze przed 1 październikiem 2017 r., obejmie 4 lata liczone od dotychczasowego wyższego wieku przedemerytalnego.

  19,90 zł
  PDF
  prodcutid: 239527
  Availid: -1
  Availid: 239549
  Availid: 239548
  Availid: 239544
  Availid: 239527
  Availid: 239264
  Availid: 234384
  Availid: 234382
  Availid: 234381
  Availid: 229926
  Availid: 229030
  Availid: 228259
 • 19,90 zł
  Karol Lankamer

  Nadgodziny kierowców to dla wielu przewoźników duży problem. Sięgnij do e-booka, żeby dowiedzieć się szczegółów.

  19,90 zł
  PDF
  prodcutid: 239264
  Availid: -1
  Availid: 239549
  Availid: 239548
  Availid: 239544
  Availid: 239527
  Availid: 239264
  Availid: 234384
  Availid: 234382
  Availid: 234381
  Availid: 229926
  Availid: 229030
  Availid: 228259
 • 15,99 zł
  Marzenna Czarnocka

  Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi przyjmowania uczniów powracających z zagranicy i cudzoziemców do szkół. Przedstawiamy szczegółowe regulacje oraz kryteria naboru.

  15,99 zł
  PDF
  prodcutid: 234384
  Availid: -1
  Availid: 239549
  Availid: 239548
  Availid: 239544
  Availid: 239527
  Availid: 239264
  Availid: 234384
  Availid: 234382
  Availid: 234381
  Availid: 229926
  Availid: 229030
  Availid: 228259
 • 12,90 zł
  Renata Stoczkowska

  Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej w szkołach zobowiązuje dyrektorów szkół do badania jakości pracy szkoły i wykorzystywania wyników do jej rozwoju. Przedstawiamy publikację, z której dowiesz się, jak tworzyć narzędzia ewaluacyjne i przeprowadzać badania!

  12,90 zł
  PDF
  prodcutid: 234382
  Availid: -1
  Availid: 239549
  Availid: 239548
  Availid: 239544
  Availid: 239527
  Availid: 239264
  Availid: 234384
  Availid: 234382
  Availid: 234381
  Availid: 229926
  Availid: 229030
  Availid: 228259
 • 15,50 zł
  Michał Kowalski

  Działalność rady pedagogicznej musi zostać określona w regulaminie, dlatego trzeba znać przepisy i zakres kompetencji tego organu szkoły. Poznaj najważniejsze zadania rady pedagogicznej.

  15,50 zł
  PDF
  prodcutid: 234381
  Availid: -1
  Availid: 239549
  Availid: 239548
  Availid: 239544
  Availid: 239527
  Availid: 239264
  Availid: 234384
  Availid: 234382
  Availid: 234381
  Availid: 229926
  Availid: 229030
  Availid: 228259
 • 29,95 zł
  Ewelina Zarzycka

  Publikacja jest pierwszą w polskim piśmiennictwie pozycją, w której zaprezentowano tendencje rozwoju i funkcjonowania zawodu specjalisty rachunkowości zarządczej/controllingu w przedsiębiorstwach w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych.

  29,95 zł
  PDF
  prodcutid: 229926
  Availid: -1
  Availid: 239549
  Availid: 239548
  Availid: 239544
  Availid: 239527
  Availid: 239264
  Availid: 234384
  Availid: 234382
  Availid: 234381
  Availid: 229926
  Availid: 229030
  Availid: 228259
 • 35,67 zł
  Monika Frączek

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy i nowe zasady jego wydawania. Jak wypełnić nowy wzór? Co wpisać w poszczególnych punktach. Sprawdź nowe zasady i zastosuj gotowe zapisy

  35,67 zł
  PDF
  prodcutid: 229030
  Availid: -1
  Availid: 239549
  Availid: 239548
  Availid: 239544
  Availid: 239527
  Availid: 239264
  Availid: 234384
  Availid: 234382
  Availid: 234381
  Availid: 229926
  Availid: 229030
  Availid: 228259
 • 42,93 zł
  Marek Kalman

  Należy tak przygotować szkolenie, aby odpowiadało naturalnym sposobom uczenia się ludzi dorosłych. W publikacji przedstawiamy praktyczne przykłady na ciekawe szkolenia bhp.

  42,93 zł
  PDF
  prodcutid: 228259
  Availid: -1
  Availid: 239549
  Availid: 239548
  Availid: 239544
  Availid: 239527
  Availid: 239264
  Availid: 234384
  Availid: 234382
  Availid: 234381
  Availid: 229926
  Availid: 229030
  Availid: 228259
z 9