Rynek pracy

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Rynek pracy Jest 129 produktów.

Podkategorie

z 11
 • 89,00 zł
  Marek Kozłowski

  Employer branding to stosunkowo nowa, interesująca koncepcja w dziedzinie HR, obejmująca te działania podejmowane przez organizację, które mają na celu budowanie jej wizerunku jako atrakcyjnego pracodawcy, a także wspierają jej strategiczne cele...

  89,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 214320
  Availid: -1
  Availid: 268320
  Availid: 262502
  Availid: 252622
  Availid: 252364
  Availid: 255514
  Availid: 239532
  Availid: 239269
  Availid: 229031
  Availid: 229029
  Availid: 260733
  Availid: 260647
 • 0,00 zł
  Łada Drozda

  W niezwykle, jak na literaturę tego typu, bezpośredni sposób, Łada Drozda pisze o pracy szkoleniowca i coacha w polskich warunkach. Szczodrze dzieli się przykładami ze swojej pracy.

  34,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 268320
  Availid: -1
  Availid: 268320
  Availid: 262502
  Availid: 252622
  Availid: 252364
  Availid: 255514
  Availid: 239532
  Availid: 239269
  Availid: 229031
  Availid: 229029
  Availid: 260733
  Availid: 260647
 • 0,00 zł
  Joanna Heidtman, Piotr Piasecki

  „Sensotwórczość” to idea nadawania sensu działaniu – zarówno jednostkowemu, jak i organizacyjnemu.

  34,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 262502
  Availid: -1
  Availid: 268320
  Availid: 262502
  Availid: 252622
  Availid: 252364
  Availid: 255514
  Availid: 239532
  Availid: 239269
  Availid: 229031
  Availid: 229029
  Availid: 260733
  Availid: 260647
 • 0,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Publikacja wyjaśnia - na przykładach - kiedy i w jakim trybie należy wydać świadectwo pracy po zmianach z 1 stycznia 2017 r.

  49,90 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 252622
  Availid: -1
  Availid: 268320
  Availid: 262502
  Availid: 252622
  Availid: 252364
  Availid: 255514
  Availid: 239532
  Availid: 239269
  Availid: 229031
  Availid: 229029
  Availid: 260733
  Availid: 260647
 • 0,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  W książce wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia związane z prawidłowym rozliczaniem przekazanych pracownikom świadczeń pozapłacowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.

  69,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 252364
  Availid: -1
  Availid: 268320
  Availid: 262502
  Availid: 252622
  Availid: 252364
  Availid: 255514
  Availid: 239532
  Availid: 239269
  Availid: 229031
  Availid: 229029
  Availid: 260733
  Availid: 260647
 • 9,90 zł
  Beata Szyczak

  Lektura niniejszej publikacji podpowie Ci, jak zwiększyć efektywność pracy indywidualnej przez współpracę zespołową, jak wykorzystać jej efekty i w jaki sposób zbudować zespół?

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 255514
  Availid: -1
  Availid: 268320
  Availid: 262502
  Availid: 252622
  Availid: 252364
  Availid: 255514
  Availid: 239532
  Availid: 239269
  Availid: 229031
  Availid: 229029
  Availid: 260733
  Availid: 260647
 • 9,90 zł
  Katarzyna Wrońska-Zblewska

  Zdarza się, że zleceniodawca powierza zleceniobiorcy mienie firmowe, np. komputer lub telefon. Czy jest to bezpieczne? I na jakich zasadach zleceniobiorca będzie odpowiadał za ewentualne szkody w powierzonym mieniu?

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 239532
  Availid: -1
  Availid: 268320
  Availid: 262502
  Availid: 252622
  Availid: 252364
  Availid: 255514
  Availid: 239532
  Availid: 239269
  Availid: 229031
  Availid: 229029
  Availid: 260733
  Availid: 260647
 • 9,90 zł
  Jakub Wolański

  W ostatnich latach coraz więcej obcokrajowców interesuje się wykonywaniem pracy w polskich firmach. Także w dziedzinie transportu rosną zapotrzebowania na zatrudnianie obcokrajowców ze względu na deficyt rodzimych kierowców i rozwijającą się branżę.

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 239269
  Availid: -1
  Availid: 268320
  Availid: 262502
  Availid: 252622
  Availid: 252364
  Availid: 255514
  Availid: 239532
  Availid: 239269
  Availid: 229031
  Availid: 229029
  Availid: 260733
  Availid: 260647
 • 9,90 zł
  Andrzej Marek

  Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi spoczywa na pracodawcy. Jednak nie każda przykrość, jaka spotka pracownika, oznacza mobbing.

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 229031
  Availid: -1
  Availid: 268320
  Availid: 262502
  Availid: 252622
  Availid: 252364
  Availid: 255514
  Availid: 239532
  Availid: 239269
  Availid: 229031
  Availid: 229029
  Availid: 260733
  Availid: 260647
 • 9,90 zł
  Agnieszka Fulara-Jaroszyńska

  Pracodawcy zatrudniający od 20 do 49 pracowników mogą obecnie zamiast funduszu socjalnego wypłacać świadczenia urlopowe. W jaki sposób ustalać wysokość takiego świadczenia? Komu przysługuje?

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 229029
  Availid: -1
  Availid: 268320
  Availid: 262502
  Availid: 252622
  Availid: 252364
  Availid: 255514
  Availid: 239532
  Availid: 239269
  Availid: 229031
  Availid: 229029
  Availid: 260733
  Availid: 260647
 • 0,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  W publikacji wyjaśniamy najważniejsze zagdnienia związane z prowadzeniem dokumentacji kadrowej kierowców w firmie transportowej. Dowiesz się, jakie dokumenty skontroluje PIP oraz ZUS i unikniesz kar.

  89,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 260733
  Availid: -1
  Availid: 268320
  Availid: 262502
  Availid: 252622
  Availid: 252364
  Availid: 255514
  Availid: 239532
  Availid: 239269
  Availid: 229031
  Availid: 229029
  Availid: 260733
  Availid: 260647
 • 0,00 zł
  Jarosław Jurga

  Publikacja zawiera gotowe wzory dowodów księgowych wraz z objaśnieniami poszczególnych elementów oraz komentarzem dotyczącym sposobu wykorzystania danego dokumentu księgowego.

  49,90 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 260647
  Availid: -1
  Availid: 268320
  Availid: 262502
  Availid: 252622
  Availid: 252364
  Availid: 255514
  Availid: 239532
  Availid: 239269
  Availid: 229031
  Availid: 229029
  Availid: 260733
  Availid: 260647
z 11