Prawo i Podatki

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Prawo i Podatki Jest 1841 produktów.

Podkategorie

z 154
 • 289,00 zł
  Irena Skubiszak-Kalinowska, Ewa Wiktorowska

  Komentarz zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zmian wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. wdrażającą przepisy dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE, które: upraszczają i...

  289,00 zł
  PDF
  prodcutid: 246200
  Availid: -1
  Availid: 245543
  Availid: 245532
  Availid: 245252
  Availid: 241514
  Availid: 241232
  Availid: 241231
  Availid: 229474
  Availid: 244165
  Availid: 243124
  Availid: 241811
  Availid: 241810
 • 9,90 zł
  Bożena Lenart, Małgorzata Podgórska

  Publikacja omawia sposób wydawania i sporządzania świadectwa pracy po zmianach przepisów od 1 stycznia 2017 r.

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 245543
  Availid: -1
  Availid: 245543
  Availid: 245532
  Availid: 245252
  Availid: 241514
  Availid: 241232
  Availid: 241231
  Availid: 229474
  Availid: 244165
  Availid: 243124
  Availid: 241811
  Availid: 241810
 • 9,90 zł
  Aneta Szwęch

  Od 1 stycznia 2017 r. zmieniły się zasady rejestracji podatników VAT.

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 245532
  Availid: -1
  Availid: 245543
  Availid: 245532
  Availid: 245252
  Availid: 241514
  Availid: 241232
  Availid: 241231
  Availid: 229474
  Availid: 244165
  Availid: 243124
  Availid: 241811
  Availid: 241810
 • 103,20 zł
  Praca zbiorowa

  Unikatowa publikacja kompleksowo omawiająca zagadnienia dotyczące rozliczeń VAT.

  103,20 zł
  PDF
  prodcutid: 245252
  Availid: -1
  Availid: 245543
  Availid: 245532
  Availid: 245252
  Availid: 241514
  Availid: 241232
  Availid: 241231
  Availid: 229474
  Availid: 244165
  Availid: 243124
  Availid: 241811
  Availid: 241810
 • 129,00 zł
  Paweł Borszowski

  Nawet w najbardziej rozwiniętych i demokratycznych państwach system prawa nie może zostać całkowicie zamknięty w tekstach prawnych, jeżeli nie chce popaść w radykalny konflikt z wymogami rozumu i sprawiedliwości. Klauzule generalne i zwroty...

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 241514
  Availid: -1
  Availid: 245543
  Availid: 245532
  Availid: 245252
  Availid: 241514
  Availid: 241232
  Availid: 241231
  Availid: 229474
  Availid: 244165
  Availid: 243124
  Availid: 241811
  Availid: 241810
 • 269,00 zł
  Tomasz Razowski, Grzegorz Łabuda, Piotr...

  Autorzy komentarza starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa, w szczególności w tych kwestiach, które wywołują spory i rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie. Podają także rozwiązania interpretacyjne oraz...

  269,00 zł
  PDF
  prodcutid: 241232
  Availid: -1
  Availid: 245543
  Availid: 245532
  Availid: 245252
  Availid: 241514
  Availid: 241232
  Availid: 241231
  Availid: 229474
  Availid: 244165
  Availid: 243124
  Availid: 241811
  Availid: 241810
 • 149,00 zł
  Wojciech Kotowski, Maciej Zborowski, Jacek...

  Skala oszustw VAT w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, jest ciągle niezwykle wysoka. Przestępczość z nimi związana ma charakter międzynarodowy i jest zorganizowana. Dlatego tak ważna jest każda wartościowa publikacja na ten temat. Książka...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 241231
  Availid: -1
  Availid: 245543
  Availid: 245532
  Availid: 245252
  Availid: 241514
  Availid: 241232
  Availid: 241231
  Availid: 229474
  Availid: 244165
  Availid: 243124
  Availid: 241811
  Availid: 241810
 • 63,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Zbiór uwzględnia zmiany opublikowane do dnia 15 lutego 2017 r., w tym m.in.: Kodeks cywilny: ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2255) Księgi wieczyste i hipoteka:...

  63,00 zł
  PDF
  prodcutid: 229474
  Availid: -1
  Availid: 245543
  Availid: 245532
  Availid: 245252
  Availid: 241514
  Availid: 241232
  Availid: 241231
  Availid: 229474
  Availid: 244165
  Availid: 243124
  Availid: 241811
  Availid: 241810
 • 0,00 zł
  Jarosława Warszawska, Mariusz Pigulski

  Do 31 grudnia 2016 r. strony mogły dowolnie kształtować wysokość wynagrodzenia, a nawet zastrzec w umowie, że zlecenie będzie wykonywane bez wynagrodzenia.

  69,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 244165
  Availid: -1
  Availid: 245543
  Availid: 245532
  Availid: 245252
  Availid: 241514
  Availid: 241232
  Availid: 241231
  Availid: 229474
  Availid: 244165
  Availid: 243124
  Availid: 241811
  Availid: 241810
 • 0,00 zł
  Grzegorz Wroński, Łukasz Walter, Monika Dryl

  W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane z windykacją należności w rolnictwie. Opisujemy poszczególne etapy odzyskiwania należności - od wezwania do zapłaty do egzekucji komorniczej.

  59,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 243124
  Availid: -1
  Availid: 245543
  Availid: 245532
  Availid: 245252
  Availid: 241514
  Availid: 241232
  Availid: 241231
  Availid: 229474
  Availid: 244165
  Availid: 243124
  Availid: 241811
  Availid: 241810
 • 9,90 zł
  Grzegorz Ziółkowski, Paweł Muż

  Częstą praktyką obrotu gospodarczego jest zastrzeganie kar umownych w celu wzmocnienia pozycji jednej ze stron umowy.

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 241811
  Availid: -1
  Availid: 245543
  Availid: 245532
  Availid: 245252
  Availid: 241514
  Availid: 241232
  Availid: 241231
  Availid: 229474
  Availid: 244165
  Availid: 243124
  Availid: 241811
  Availid: 241810
 • 24,90 zł
  Praca zbiorowa

  Publikacja zawiera: • ujednolicony tekst ustawy Kodeks Spółek Handlowych (stan prawny 14 kwietnia 2017 r.),

  24,90 zł
  PDF
  prodcutid: 241810
  Availid: -1
  Availid: 245543
  Availid: 245532
  Availid: 245252
  Availid: 241514
  Availid: 241232
  Availid: 241231
  Availid: 229474
  Availid: 244165
  Availid: 243124
  Availid: 241811
  Availid: 241810
z 154