Prawo i Podatki

Najlepiej sprzedające się

Promocje

 • image
  Złe

  Historia o niekochaniu. O złych...

  6,99 zł 24,99 zł

Dostawcy

Brak dostawców

Prawo i Podatki Jest 1704 produktów.

Podkategorie

z 142
 • 119,00 zł
  Jerzy Ząbkowicz

  Recenzowana publikacja podejmuje niezwykle istotną z punktu widzenia każdego obywatela tematykę dotyczącą usług o charakterze użyteczności publicznej

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 274802
  Availid: -1
  Availid: 274796
  Availid: 274795
  Availid: 274660
  Availid: 274659
  Availid: 274658
  Availid: 274655
  Availid: 274646
  Availid: 271887
  Availid: 271888
  Availid: 271881
  Availid: 271880
 • 169,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Publikacja zwraca uwagę czytelnika na rozwiązania dysfunkcjonalne występujące w obrębie publicznego prawa gospodarczego. Zawarte w książce rozważania koncentrują się na wskazaniu rozwiązań dysfunkcjonalnych wynikających z błędnych założeń systemowych...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 274796
  Availid: -1
  Availid: 274796
  Availid: 274795
  Availid: 274660
  Availid: 274659
  Availid: 274658
  Availid: 274655
  Availid: 274646
  Availid: 271887
  Availid: 271888
  Availid: 271881
  Availid: 271880
 • 169,00 zł
  Maria Ejchart-Dubois, Maria Niełaczna,...

  Książka daje unikalną możliwość poznania istoty, wymierzania i wykonywania kary dożywotniego pozbawienia wolności na przestrzeni prawie 20 lat jej stosowania wobec szczególnej i zróżnicowanej wewnętrznie grupy więźniów i dostarczy wiedzę o nielicznej...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 274795
  Availid: -1
  Availid: 274796
  Availid: 274795
  Availid: 274660
  Availid: 274659
  Availid: 274658
  Availid: 274655
  Availid: 274646
  Availid: 271887
  Availid: 271888
  Availid: 271881
  Availid: 271880
 • 19,90 zł
  Opracowanie zbiorowe

  W publikacji wskazujemy sytuacje pozwalające na obniżenie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, a także FP i FGŚP

  19,90 zł
  PDF
  prodcutid: 274660
  Availid: -1
  Availid: 274796
  Availid: 274795
  Availid: 274660
  Availid: 274659
  Availid: 274658
  Availid: 274655
  Availid: 274646
  Availid: 271887
  Availid: 271888
  Availid: 271881
  Availid: 271880
 • 31,21 zł
  Aneta Szwęch

  Przedsiębiorca, który zawiera transakcje krajowe lub zagraniczne wyrażone w walutach obcych, prędzej czy później musi spotkać się z tematem "różnic kursowych".

  31,21 zł
  PDF
  prodcutid: 274659
  Availid: -1
  Availid: 274796
  Availid: 274795
  Availid: 274660
  Availid: 274659
  Availid: 274658
  Availid: 274655
  Availid: 274646
  Availid: 271887
  Availid: 271888
  Availid: 271881
  Availid: 271880
 • 9,90 zł
  Aneta Szwęch

  Wielu przedsiębiorców zatrudniających pracowników zawiera grupowe umowy ubezpieczenia, które obejmują pracowników ochroną ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych tą umową

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 274658
  Availid: -1
  Availid: 274796
  Availid: 274795
  Availid: 274660
  Availid: 274659
  Availid: 274658
  Availid: 274655
  Availid: 274646
  Availid: 271887
  Availid: 271888
  Availid: 271881
  Availid: 271880
 • 9,90 zł
  Grzegorz Ziółkowski

  Od początku 2018 r. obowiązują nowe limity kwot zmniejszających podatek. Mają one zastosowanie do dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, a więc nie tylko do dochodów osiąganych ze stosunku pracy.

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 274655
  Availid: -1
  Availid: 274796
  Availid: 274795
  Availid: 274660
  Availid: 274659
  Availid: 274658
  Availid: 274655
  Availid: 274646
  Availid: 271887
  Availid: 271888
  Availid: 271881
  Availid: 271880
 • 19,95 zł
  Katarzyna Rydz-Sybilak

  Publikacja zawiera krótkie omówienie najważniejszych zbiegów odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w nawiązaniu do prawa karnego, szeroko rozumianego prawa finansowego oraz prawa cywilnego.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 274646
  Availid: -1
  Availid: 274796
  Availid: 274795
  Availid: 274660
  Availid: 274659
  Availid: 274658
  Availid: 274655
  Availid: 274646
  Availid: 271887
  Availid: 271888
  Availid: 271881
  Availid: 271880
 • 119,00 zł
  Andrzej Marciniak, Mariusz Jabłoński,...

  Zasadniczym celem tego opracowania jest przedstawienie niezbędnych dla potrzeb legislacyjnych teoretycznych podstaw dopuszczalności kreowania pozasądowych tytułów egzekucyjnych, z uwzględnieniem ich kontekstu historycznego, prawno-porównawczego oraz...

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 271887
  Availid: -1
  Availid: 274796
  Availid: 274795
  Availid: 274660
  Availid: 274659
  Availid: 274658
  Availid: 274655
  Availid: 274646
  Availid: 271887
  Availid: 271888
  Availid: 271881
  Availid: 271880
 • 119,00 zł
  Paweł Opitek

  Monografia stanowi pierwsze opracowanie naukowe dotyczące skimmingu

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 271888
  Availid: -1
  Availid: 274796
  Availid: 274795
  Availid: 274660
  Availid: 274659
  Availid: 274658
  Availid: 274655
  Availid: 274646
  Availid: 271887
  Availid: 271888
  Availid: 271881
  Availid: 271880
 • 99,00 zł
  Marcin Komor

  W książce podjęto problematykę internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej. Istotne wydają się zwłaszcza rozważania nad działaniami marketingowymi dotyczącymi umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 271881
  Availid: -1
  Availid: 274796
  Availid: 274795
  Availid: 274660
  Availid: 274659
  Availid: 274658
  Availid: 274655
  Availid: 274646
  Availid: 271887
  Availid: 271888
  Availid: 271881
  Availid: 271880
 • 99,00 zł
  Aleksandra Burgiel, Ewa Kieżel

  Praca zawiera analizy danych opisujących współczesnego polskiego konsumenta, z uwzględnieniem zdobywanej i wykorzystywanej przez niego wiedzy, oraz nowych trendów w jego zachowaniach. Informacje te mają zasadnicze znaczenie dla menedżerów oraz...

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 271880
  Availid: -1
  Availid: 274796
  Availid: 274795
  Availid: 274660
  Availid: 274659
  Availid: 274658
  Availid: 274655
  Availid: 274646
  Availid: 271887
  Availid: 271888
  Availid: 271881
  Availid: 271880
z 142