Prawo i Podatki

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Prawo i Podatki Jest 2214 produktów.

Podkategorie

z 185
 • 169,00 zł
  Henryk Pietrzkowski

  Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych to publikacja przygotowana dla praktyków - adwokatów, radców prawnych, radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, rzeczników patentowych, aplikantów adwokackich i radcowskich,...

  169,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 226570
  Availid: -1
  Availid: 226569
  Availid: 226566
  Availid: 226522
  Availid: 226520
  Availid: 226519
  Availid: 226518
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 226321
  Availid: 225887
  Availid: 225886
 • 149,00 zł
  Barbara Romocka-Tyfel, Alicja Czajkowska

  Nazwisko i imię spełniają dwie podstawowe funkcje: służą do oficjalnego, urzędowego oznaczenia człowieka oraz do wyróżnienia w kontaktach towarzyskich z innymi osobami. Zasady, zgodnie z którymi można dokonać zmiany imienia i nazwiska, tryb...

  149,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 226569
  Availid: -1
  Availid: 226569
  Availid: 226566
  Availid: 226522
  Availid: 226520
  Availid: 226519
  Availid: 226518
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 226321
  Availid: 225887
  Availid: 225886
 • 159,00 zł
  Adam Bartosiewicz

  W komentarzu omówiono przepisy tzw. ustawy centralizacyjnej, zmieniającej zasady rozliczania podatku od towarów i usług w samorządach i ich jednostkach organizacyjnych, którymi są jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz urzędy gminy, starostwa...

  159,00 zł
  PDF
  prodcutid: 226566
  Availid: -1
  Availid: 226569
  Availid: 226566
  Availid: 226522
  Availid: 226520
  Availid: 226519
  Availid: 226518
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 226321
  Availid: 225887
  Availid: 225886
 • 129,00 zł
  Beata Więzowska-Czepiel, Agnieszka...

  Publikacja dotyczy wszystkich prawnych aspektów tytułowego zagadnienia ochrony, obrotu i finansowania, a także powiązania z innymi stronami funkcjonowania uczelni. Zawiłości tego procesu przedstawiono w sposób zrozumiały również dla nieprawnika....

  129,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 226522
  Availid: -1
  Availid: 226569
  Availid: 226566
  Availid: 226522
  Availid: 226520
  Availid: 226519
  Availid: 226518
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 226321
  Availid: 225887
  Availid: 225886
 • 129,00 zł
  Krzysztof Kandut

  Celem monografii jest kompleksowe przedstawienie instytucji dotyczącej opodatkowania dochodów ze źródeł niejawnych lub nieznajdujących pokrycia w źródłach ujawnionych. W szczególności przedstawiono główne przyczyny powstawania tzw. nieujawnionych...

  129,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 226520
  Availid: -1
  Availid: 226569
  Availid: 226566
  Availid: 226522
  Availid: 226520
  Availid: 226519
  Availid: 226518
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 226321
  Availid: 225887
  Availid: 225886
 • 169,00 zł
  Sławomir Żółtek

  Książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej monograficzne opracowanie problematyki znaczenia normatywnego znamion typu czynu zabronionego. Wyjaśniono w niej, czym są, w jakim pozostają stosunku oraz jak wykładać tzw. znamiona...

  169,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 226519
  Availid: -1
  Availid: 226569
  Availid: 226566
  Availid: 226522
  Availid: 226520
  Availid: 226519
  Availid: 226518
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 226321
  Availid: 225887
  Availid: 225886
 • 129,00 zł
  Rafał Lipniewicz

  W publikacji dokonano prawnopodatkowej analizy instytucji zakładu zagranicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu, jaki rozwój tzw. gospodarki cyfrowej wywiera na tradycyjną konstrukcję prawną zakładu. Ponadto szczególną uwagę poświęcono kwestii...

  129,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 226518
  Availid: -1
  Availid: 226569
  Availid: 226566
  Availid: 226522
  Availid: 226520
  Availid: 226519
  Availid: 226518
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 226321
  Availid: 225887
  Availid: 225886
 • 129,00 zł
  Sławomir Steinborn

  W monografii poruszone zostały kluczowe problemy kontroli odwoławczej w procesie karnym, jakie powstały na tle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2016. Szczególny nacisk położono na problematykę postępowania dowodowego w warunkach...

  129,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 226517
  Availid: -1
  Availid: 226569
  Availid: 226566
  Availid: 226522
  Availid: 226520
  Availid: 226519
  Availid: 226518
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 226321
  Availid: 225887
  Availid: 225886
 • 179,00 zł
  Michał Błoński

  Publikacja zawiera około 300 wzorów pism procesowych uwzględniających najnowsze zmiany wprowadzone do procesu karnego, w tym ostatnią dużą nowelizację kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r. Autor przedstawia...

  179,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 226516
  Availid: -1
  Availid: 226569
  Availid: 226566
  Availid: 226522
  Availid: 226520
  Availid: 226519
  Availid: 226518
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 226321
  Availid: 225887
  Availid: 225886
 • 329,00 zł
  Magdalena Szczepańska, Beata...

  Publikacja zawiera szczegółowe i kompleksowe omówienie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która stanowi swoistą konstytucję rynku ubezpieczeń. Celem wprowadzenia nowych regulacji była konieczność implementowania do krajowego...

  329,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 226321
  Availid: -1
  Availid: 226569
  Availid: 226566
  Availid: 226522
  Availid: 226520
  Availid: 226519
  Availid: 226518
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 226321
  Availid: 225887
  Availid: 225886
 • 119,00 zł
  Dawid Korczyński, Piotr Jóźwiak, Piotr...

  W książce omówiono zagadnienia z zakresu zarówno materialnego, jak i procesowego prawa karnego skarbowego. Znalazły się w niej zagadnienia zarówno o znaczeniu systemowym, jak i bardziej szczegółowe.

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 225887
  Availid: -1
  Availid: 226569
  Availid: 226566
  Availid: 226522
  Availid: 226520
  Availid: 226519
  Availid: 226518
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 226321
  Availid: 225887
  Availid: 225886
 • 119,00 zł
  Agnieszka Sobiech

  W opracowaniu przedstawiono w sposób kompleksowy odrębności opodatkowania spółek osobowych, poprzez analizę reguł określających skutki podatkowe zdarzeń charakterystycznych dla spółek na wszystkich etapach ich funkcjonowania.

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 225886
  Availid: -1
  Availid: 226569
  Availid: 226566
  Availid: 226522
  Availid: 226520
  Availid: 226519
  Availid: 226518
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 226321
  Availid: 225887
  Availid: 225886
z 185