Administracyjne

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Administracyjne Jest 140 produktów.

Podkategorie

z 12
 • 129,00 zł
  Jakub Rychlik

  Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu postępowania administracyjnego.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 220616
  Availid: -1
  Availid: 217448
  Availid: 228929
  Availid: 229222
  Availid: 229220
  Availid: 226568
  Availid: 228221
  Availid: 227932
  Availid: 224950
  Availid: 224962
  Availid: 224961
  Availid: 224969
 • 24,90 zł
  Aneta Gacka-Asiewicz

  To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, których znajomość wystarcza do zdania egzaminu.

  24,90 zł
  PDF
  prodcutid: 217448
  Availid: -1
  Availid: 217448
  Availid: 228929
  Availid: 229222
  Availid: 229220
  Availid: 226568
  Availid: 228221
  Availid: 227932
  Availid: 224950
  Availid: 224962
  Availid: 224961
  Availid: 224969
 • 99,00 zł
  Henryk Palarz

  Książka zawiera omówienie prawidłowego i kompletnego wzoru umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. W opracowaniu przedstawiono m.in.: istotę i charakter prawny umowy, zasady zawierania i rozwiązywania umów, obligatoryjną treść...

  99,00 zł
  EPUB
  prodcutid: 228929
  Availid: -1
  Availid: 217448
  Availid: 228929
  Availid: 229222
  Availid: 229220
  Availid: 226568
  Availid: 228221
  Availid: 227932
  Availid: 224950
  Availid: 224962
  Availid: 224961
  Availid: 224969
 • 0,00 zł
  Joanna Wegner-Kowalska

  W publikacji dokonano analizy skuteczności unijnego prawa administracyjnego z perspektywy osiągania celów prawa. Zbadano działanie współczesnej administracji, posługując się przykładem wyodrębnionej dziedziny unijnego prawa administracyjnego przy...

  109,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 229222
  Availid: -1
  Availid: 217448
  Availid: 228929
  Availid: 229222
  Availid: 229220
  Availid: 226568
  Availid: 228221
  Availid: 227932
  Availid: 224950
  Availid: 224962
  Availid: 224961
  Availid: 224969
 • 0,00 zł
  Bogdan Dolnicki

  Publikacja stanowi zbiór referatów zaprezentowanych podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniach 10-11 marca 2016 r., dotyczącej...

  139,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 229220
  Availid: -1
  Availid: 217448
  Availid: 228929
  Availid: 229222
  Availid: 229220
  Availid: 226568
  Availid: 228221
  Availid: 227932
  Availid: 224950
  Availid: 224962
  Availid: 224961
  Availid: 224969
 • 99,00 zł
  Magdalena Kumela-Romańska

  Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa...

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 226568
  Availid: -1
  Availid: 217448
  Availid: 228929
  Availid: 229222
  Availid: 229220
  Availid: 226568
  Availid: 228221
  Availid: 227932
  Availid: 224950
  Availid: 224962
  Availid: 224961
  Availid: 224969
 • 169,00 zł
  Eligiusz Jerzy Krześniak, Eligiusz Krześniak

  Publikacja przedstawia nie tylko rozważania teoretycznoprawne, ale również wiele przykładów praktycznych dotyczących klubów i organizacji sportowych. Rozważania dotyczące polskiego prawa przedstawiono w kontekście rozwiązań zagranicznych. Ponadto...

  169,00 zł
  EPUB
  prodcutid: 228221
  Availid: -1
  Availid: 217448
  Availid: 228929
  Availid: 229222
  Availid: 229220
  Availid: 226568
  Availid: 228221
  Availid: 227932
  Availid: 224950
  Availid: 224962
  Availid: 224961
  Availid: 224969
 • 0,00 zł
  Katarzyna Eger

  Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę wykorzystania cudzych zasobów i podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. W pracy omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: zakres koniecznego zaangażowania podmiotów oddających zasoby...

  99,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 227932
  Availid: -1
  Availid: 217448
  Availid: 228929
  Availid: 229222
  Availid: 229220
  Availid: 226568
  Availid: 228221
  Availid: 227932
  Availid: 224950
  Availid: 224962
  Availid: 224961
  Availid: 224969
 • 0,00 zł
  Adam Błaszko

  Publikacja w sposób przystępny i kompleksowy przedstawia spektrum zagadnień dotyczących obowiązków i czynności finansowo-księgowych w jednostce sektora finansów publicznych w roku budżetowym oraz zasad odpowiedzialności za ich wykonanie. Ponadto...

  129,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 224950
  Availid: -1
  Availid: 217448
  Availid: 228929
  Availid: 229222
  Availid: 229220
  Availid: 226568
  Availid: 228221
  Availid: 227932
  Availid: 224950
  Availid: 224962
  Availid: 224961
  Availid: 224969
 • 99,00 zł
  Agata Barczewska-Dziobek, Anna...

  Książka w całościowy sposób odnosi się do problematyki gminnych rad seniorów - począwszy od przedstawienia genezy rozwiązań, przez analizę normatywną, a skończywszy na praktycznym aspekcie ich funkcjonowania w skali kraju. Omawia ona aspekty...

  99,00 zł
  EPUB
  prodcutid: 224962
  Availid: -1
  Availid: 217448
  Availid: 228929
  Availid: 229222
  Availid: 229220
  Availid: 226568
  Availid: 228221
  Availid: 227932
  Availid: 224950
  Availid: 224962
  Availid: 224961
  Availid: 224969
 • 0,00 zł
  Jakub H. Szlachetko

  Książka prezentuje problematykę udziału społeczeństwa w kształtowaniu i prowadzeniu polityki przestrzennej. Omówiono w niej m.in. takie zagadnienia, jak: dostęp partycypujących do informacji publicznej, prawne formy partycypacji społecznej w...

  99,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 224961
  Availid: -1
  Availid: 217448
  Availid: 228929
  Availid: 229222
  Availid: 229220
  Availid: 226568
  Availid: 228221
  Availid: 227932
  Availid: 224950
  Availid: 224962
  Availid: 224961
  Availid: 224969
 • 42,40 zł
  Leszek Jaworski

  W publikacji dokładnie opisane zostały wszystkie etapy procedury dyscyplinarnej, ze szczególnym uwzględnieniem praw nauczyciela

  42,40 zł
  PDF
  prodcutid: 224969
  Availid: -1
  Availid: 217448
  Availid: 228929
  Availid: 229222
  Availid: 229220
  Availid: 226568
  Availid: 228221
  Availid: 227932
  Availid: 224950
  Availid: 224962
  Availid: 224961
  Availid: 224969
z 12