Administracyjne

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Administracyjne Jest 149 produktów.

Podkategorie

z 13
 • 289,00 zł
  Irena Skubiszak-Kalinowska, Ewa Wiktorowska

  Komentarz zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zmian wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. wdrażającą przepisy dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE, które: upraszczają i...

  289,00 zł
  PDF
  prodcutid: 246200
  Availid: -1
  Availid: 239896
  Availid: 239892
  Availid: 239891
  Availid: 239888
  Availid: 239882
  Availid: 239845
  Availid: 229953
  Availid: 229952
  Availid: 220616
  Availid: 217448
  Availid: 228929
 • 129,00 zł
  Przemysław Ostojski, Filip Geburczyk,...

  W publikacji omówiono istotną z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia problematykę wykonalności wyroku sądu administracyjnego, wskazując pojęcie wykonalności wyroku oraz jego znaczenie. Przedstawiono także sposoby wykonania wyroku tego sądu...

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 239896
  Availid: -1
  Availid: 239896
  Availid: 239892
  Availid: 239891
  Availid: 239888
  Availid: 239882
  Availid: 239845
  Availid: 229953
  Availid: 229952
  Availid: 220616
  Availid: 217448
  Availid: 228929
 • 109,00 zł
  Marek Szubiakowski

  Podstawowym zagadnieniem przedstawionym w opracowaniu jest wpływ norm nadrzędnych nad regulacją ustawową na proces wykładni i stosowania materialnego prawa administracyjnego. W książce podjęto problematykę proporcjonalności i granic ingerencji...

  109,00 zł
  PDF
  prodcutid: 239892
  Availid: -1
  Availid: 239896
  Availid: 239892
  Availid: 239891
  Availid: 239888
  Availid: 239882
  Availid: 239845
  Availid: 229953
  Availid: 229952
  Availid: 220616
  Availid: 217448
  Availid: 228929
 • 239,00 zł
  Paweł Wojciechowski, Małgorzata Korzycka

  "Recenzowana praca znanych i uznanych Autorów stanowi pierwsze w polskiej literaturze, tak szerokie i pogłębione, opracowanie prawa żywnościowego, nowej dziedziny prawa znajdującej się w toku wyodrębniania. Dzieło obejmuje niemalże całość bardzo...

  239,00 zł
  PDF
  prodcutid: 239891
  Availid: -1
  Availid: 239896
  Availid: 239892
  Availid: 239891
  Availid: 239888
  Availid: 239882
  Availid: 239845
  Availid: 229953
  Availid: 229952
  Availid: 220616
  Availid: 217448
  Availid: 228929
 • 99,00 zł
  Ewa Garbarczuk, Marek Stompel

  Nowelizacja prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 r., zwłaszcza wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia spowodowała duże zmiany praktyczne w prowadzeniu postępowań i przygotowaniu ofert. W opracowaniu...

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 239888
  Availid: -1
  Availid: 239896
  Availid: 239892
  Availid: 239891
  Availid: 239888
  Availid: 239882
  Availid: 239845
  Availid: 229953
  Availid: 229952
  Availid: 220616
  Availid: 217448
  Availid: 228929
 • 69,00 zł
  Bogumił Pahl

  W publikacji przedstawiono najważniejsze problemy powstające na etapie realizacji podatków i opłat lokalnych, uwzględniając najnowsze zmiany w przepisach regulujących tę kategorię danin publicznych, orzecznictwo sądów administracyjnych oraz dorobek...

  69,00 zł
  PDF
  prodcutid: 239882
  Availid: -1
  Availid: 239896
  Availid: 239892
  Availid: 239891
  Availid: 239888
  Availid: 239882
  Availid: 239845
  Availid: 229953
  Availid: 229952
  Availid: 220616
  Availid: 217448
  Availid: 228929
 • 34,94 zł
  Barbara Jaworska-Dębska, Zofia Duniewska,...

  Publikacja, wydana w charakterze księgi jubileuszowej dedykowanej Prof. Małgorzacie Stahl, zawiera bez mała pięćdziesiąt opracowań naukowych, przygotowanych przez administratywistów reprezentujących niemal wszystkie ośrodki naukowe w Polsce

  34,94 zł
  PDF
  prodcutid: 239845
  Availid: -1
  Availid: 239896
  Availid: 239892
  Availid: 239891
  Availid: 239888
  Availid: 239882
  Availid: 239845
  Availid: 229953
  Availid: 229952
  Availid: 220616
  Availid: 217448
  Availid: 228929
 • 169,00 zł
  Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Piotr...

  Książka stanowi kompleksowe opracowanie na temat kluczowych problemów badawczych występujących na styku prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska. Omówiono w niej zagadnienia związane z realizacją zadań administracji w zakresie ochrony...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 229953
  Availid: -1
  Availid: 239896
  Availid: 239892
  Availid: 239891
  Availid: 239888
  Availid: 239882
  Availid: 239845
  Availid: 229953
  Availid: 229952
  Availid: 220616
  Availid: 217448
  Availid: 228929
 • 169,00 zł
  Krzysztof Jaroszyński, Cezary Banasiński

  Komentarz omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące stosowania przepisów ustawy o gospodarce komunalnej oraz aktów prawnych z nią związanych. Opiera się na doświadczeniach pochodzących z praktyki, w tym z orzecznictwa sądowego, jak i na poglądach...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 229952
  Availid: -1
  Availid: 239896
  Availid: 239892
  Availid: 239891
  Availid: 239888
  Availid: 239882
  Availid: 239845
  Availid: 229953
  Availid: 229952
  Availid: 220616
  Availid: 217448
  Availid: 228929
 • 129,00 zł
  Jakub Rychlik

  Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu postępowania administracyjnego.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 220616
  Availid: -1
  Availid: 239896
  Availid: 239892
  Availid: 239891
  Availid: 239888
  Availid: 239882
  Availid: 239845
  Availid: 229953
  Availid: 229952
  Availid: 220616
  Availid: 217448
  Availid: 228929
 • 24,90 zł
  Aneta Gacka-Asiewicz

  To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, których znajomość wystarcza do zdania egzaminu.

  24,90 zł
  PDF
  prodcutid: 217448
  Availid: -1
  Availid: 239896
  Availid: 239892
  Availid: 239891
  Availid: 239888
  Availid: 239882
  Availid: 239845
  Availid: 229953
  Availid: 229952
  Availid: 220616
  Availid: 217448
  Availid: 228929
 • 99,00 zł
  Henryk Palarz

  Książka zawiera omówienie prawidłowego i kompletnego wzoru umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. W opracowaniu przedstawiono m.in.: istotę i charakter prawny umowy, zasady zawierania i rozwiązywania umów, obligatoryjną treść...

  99,00 zł
  EPUB
  prodcutid: 228929
  Availid: -1
  Availid: 239896
  Availid: 239892
  Availid: 239891
  Availid: 239888
  Availid: 239882
  Availid: 239845
  Availid: 229953
  Availid: 229952
  Availid: 220616
  Availid: 217448
  Availid: 228929
z 13