Cywilne

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Cywilne Jest 156 produktów.

Podkategorie

z 13
 • 1,00 zł
  Katarzyna Włodarczyk

  Lekarz wykonujący zawód w formie indywidualnej praktyki lekarskiej udziela świadczeń zdrowotnych na własny rachunek i na własną odpowiedzialność.

  1,00 zł
  PDF
  prodcutid: 272971
  Availid: -1
  Availid: 226570
  Availid: 226569
  Availid: 217470
  Availid: 213191
  Availid: 263890
  Availid: 263110
  Availid: 258309
  Availid: 258231
  Availid: 261232
  Availid: 255709
  Availid: 255486
 • 169,00 zł
  Henryk Pietrzkowski

  Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych to publikacja przygotowana dla praktyków - adwokatów, radców prawnych, radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, rzeczników patentowych, aplikantów adwokackich i radcowskich,...

  169,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 226570
  Availid: -1
  Availid: 226570
  Availid: 226569
  Availid: 217470
  Availid: 213191
  Availid: 263890
  Availid: 263110
  Availid: 258309
  Availid: 258231
  Availid: 261232
  Availid: 255709
  Availid: 255486
 • 149,00 zł
  Barbara Romocka-Tyfel, Alicja Czajkowska

  Nazwisko i imię spełniają dwie podstawowe funkcje: służą do oficjalnego, urzędowego oznaczenia człowieka oraz do wyróżnienia w kontaktach towarzyskich z innymi osobami. Zasady, zgodnie z którymi można dokonać zmiany imienia i nazwiska, tryb...

  149,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 226569
  Availid: -1
  Availid: 226570
  Availid: 226569
  Availid: 217470
  Availid: 213191
  Availid: 263890
  Availid: 263110
  Availid: 258309
  Availid: 258231
  Availid: 261232
  Availid: 255709
  Availid: 255486
 • 169,00 zł
  Eligiusz Jerzy Krześniak, Eligiusz Krześniak

  Publikacja przedstawia nie tylko rozważania teoretycznoprawne, ale również wiele przykładów praktycznych dotyczących klubów i organizacji sportowych. Rozważania dotyczące polskiego prawa przedstawiono w kontekście rozwiązań zagranicznych. Ponadto...

  169,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 217470
  Availid: -1
  Availid: 226570
  Availid: 226569
  Availid: 217470
  Availid: 213191
  Availid: 263890
  Availid: 263110
  Availid: 258309
  Availid: 258231
  Availid: 261232
  Availid: 255709
  Availid: 255486
 • 119,00 zł
  Ewa Kosior

  Ewa Kosior - doktor nauk prawnych; adwokat; specjalizuje się w prawie umów i kwestiach związanych z prawem wierzytelności; autorka kilkunastu publikacji z dziedziny prawa prywatnego. Publikacja jest jedyną pozycją na rynku, w której kompleksowo...

  119,00 zł
  EPUB
  prodcutid: 213191
  Availid: -1
  Availid: 226570
  Availid: 226569
  Availid: 217470
  Availid: 213191
  Availid: 263890
  Availid: 263110
  Availid: 258309
  Availid: 258231
  Availid: 261232
  Availid: 255709
  Availid: 255486
 • 34,45 zł
  Wojciech Robaczyński

  Część pierwsza publikacji poświęcona jest problematyce czynności prawnych, w drugiej omawiane są różne aspekty odpowiedzialności cywilnej, zaś trzecia obejmuje tematykę interdyscyplinarną.

  34,45 zł
  PDF
  prodcutid: 263890
  Availid: -1
  Availid: 226570
  Availid: 226569
  Availid: 217470
  Availid: 213191
  Availid: 263890
  Availid: 263110
  Availid: 258309
  Availid: 258231
  Availid: 261232
  Availid: 255709
  Availid: 255486
 • 10,00 zł
  Agnieszka Sztoldman

  Autorzy omawiają wpływ nowych technologii oraz przemian technologicznych na obszar i instytucje prawa cywilnego, przeobrażenia w dotychczasowych instytucjach prawa cywilnego, dokonujące się pod wpływem rozwoju technologicznego i globalizacji stosunków...

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 263110
  Availid: -1
  Availid: 226570
  Availid: 226569
  Availid: 217470
  Availid: 213191
  Availid: 263890
  Availid: 263110
  Availid: 258309
  Availid: 258231
  Availid: 261232
  Availid: 255709
  Availid: 255486
 • 27,00 zł
  Piotr Kubiński, Agnieszka Wołoszko

  Opracowanie niniejsze przedstawia w sposób zwięzły podstawowe zagadnienia prawa cywilnego, które są objęte programem nauczania z odpowiedniego przedmiotu (wybranych zagadnień prawa cywilnego) realizowanego w Wyższej Szkole Policji.

  27,00 zł
  PDF
  prodcutid: 258309
  Availid: -1
  Availid: 226570
  Availid: 226569
  Availid: 217470
  Availid: 213191
  Availid: 263890
  Availid: 263110
  Availid: 258309
  Availid: 258231
  Availid: 261232
  Availid: 255709
  Availid: 255486
 • 30,00 zł
  Agnieszka Sadło-Nowak

  Przedmiotem badań niniejszej pracy jest proces zbierania dowodów w ramach czynności wyjaśniających w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Praca ta jest swego rodzaju badaniem naukowym, dlatego też zwrócić należy uwagę na to, że przyjmuje charakter...

  30,00 zł
  PDF
  prodcutid: 258231
  Availid: -1
  Availid: 226570
  Availid: 226569
  Availid: 217470
  Availid: 213191
  Availid: 263890
  Availid: 263110
  Availid: 258309
  Availid: 258231
  Availid: 261232
  Availid: 255709
  Availid: 255486
 • 0,00 zł
  Łukasz Siudak

  Publikacja zawiera opis mechanizmów związanych z nabyciem własności nieruchomości oraz ograniczonych praw rzeczowych, ochrony własności w tym zniesienia współwłasności, zarządzania nieruchomością wspólną, w tym we wspólnotach mieszkaniowych.

  149,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 261232
  Availid: -1
  Availid: 226570
  Availid: 226569
  Availid: 217470
  Availid: 213191
  Availid: 263890
  Availid: 263110
  Availid: 258309
  Availid: 258231
  Availid: 261232
  Availid: 255709
  Availid: 255486
 • 129,00 zł
  Bartłomiej Jankowski, Switłana Szewczuk,...

  Tematyka urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obejmuje wiele złożonych kwestii normatywnych i technicznych. Autorzy opracowania identyfikują podstawowe problemy służebności przesyłu, proponują kierunki ich rozwiązania, a także koncentrują się na...

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 255709
  Availid: -1
  Availid: 226570
  Availid: 226569
  Availid: 217470
  Availid: 213191
  Availid: 263890
  Availid: 263110
  Availid: 258309
  Availid: 258231
  Availid: 261232
  Availid: 255709
  Availid: 255486
 • 399,00 zł
  Maksymilian Pazdan, Tadeusz Ereciński,...

  Profesor doktor habilitowany Tadeusz Wiśniewski bezpośrednio po ukończeniu studiów został etatowym aplikantem sądowym w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu. (...) Kolejnymi etapami życia i awansu zawodowego w ramach cywilistycznej drogi sędziowskiej...

  399,00 zł
  PDF
  prodcutid: 255486
  Availid: -1
  Availid: 226570
  Availid: 226569
  Availid: 217470
  Availid: 213191
  Availid: 263890
  Availid: 263110
  Availid: 258309
  Availid: 258231
  Availid: 261232
  Availid: 255709
  Availid: 255486
z 13