Handlowe

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Handlowe Jest 113 produktów.

Podkategorie

z 10
 • 69,00 zł
  Jan Witkor

  Książka podejmuje pogłębioną, jednak syntetyczną refleksję nad koncepcją, strukturą i uwarunkowaniami zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym.

  69,00 zł
  PDF
  prodcutid: 234464
  Availid: -1
  Availid: 228221
  Availid: 225795
  Availid: 224679
  Availid: 224544
  Availid: 224381
  Availid: 216076
  Availid: 220620
  Availid: 220617
  Availid: 218329
  Availid: 212980
  Availid: 217648
 • 169,00 zł
  Eligiusz Jerzy Krześniak, Eligiusz Krześniak

  Publikacja przedstawia nie tylko rozważania teoretycznoprawne, ale również wiele przykładów praktycznych dotyczących klubów i organizacji sportowych. Rozważania dotyczące polskiego prawa przedstawiono w kontekście rozwiązań zagranicznych. Ponadto...

  169,00 zł
  EPUB
  prodcutid: 228221
  Availid: -1
  Availid: 228221
  Availid: 225795
  Availid: 224679
  Availid: 224544
  Availid: 224381
  Availid: 216076
  Availid: 220620
  Availid: 220617
  Availid: 218329
  Availid: 212980
  Availid: 217648
 • 99,00 zł
  Dominika Rydlichowska, Maciej...

  Publikacja ma na celu usystematyzowanie podstawowych kwestii związanych z konstruowaniem pozwu w sprawach gospodarczych.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 225795
  Availid: -1
  Availid: 228221
  Availid: 225795
  Availid: 224679
  Availid: 224544
  Availid: 224381
  Availid: 216076
  Availid: 220620
  Availid: 220617
  Availid: 218329
  Availid: 212980
  Availid: 217648
 • 22,45 zł
  Sławomir Jędrzejewski

  Ekonomiczno-prawne uwarunkowania działalności przedsiębiorstwa i jego wyceny. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa. Zmiany zasad rachunkowości przedsiębiorstwa w upadłości i modelu jego sprawozdania finansowego.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 224679
  Availid: -1
  Availid: 228221
  Availid: 225795
  Availid: 224679
  Availid: 224544
  Availid: 224381
  Availid: 216076
  Availid: 220620
  Availid: 220617
  Availid: 218329
  Availid: 212980
  Availid: 217648
 • 0,00 zł
  Joanna Dominowska

  Fundacje nie muszą być tylko instytucjami charytatywnymi, mogą prowadzić z powodzeniem działalność gospodarczą, co im samym daje niezależność, a może też być przydatne w biznesie ze względu na unikalną w prawie polskim kapitałową formę fundacji. W...

  159,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 224544
  Availid: -1
  Availid: 228221
  Availid: 225795
  Availid: 224679
  Availid: 224544
  Availid: 224381
  Availid: 216076
  Availid: 220620
  Availid: 220617
  Availid: 218329
  Availid: 212980
  Availid: 217648
 • 22,45 zł
  Witold Grygorowicz

  Konstytucyjne instrumenty zapewnienia równowagi finansów państwa i ich rozwinięcie w przepisach ustawowych. Regulacje ustawowe w zakresie racjonalizacji wydatków publicznych. Instrumenty prawne przysługujące Radzie Ministrów. Nowe instrumenty prawne w UE.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 224381
  Availid: -1
  Availid: 228221
  Availid: 225795
  Availid: 224679
  Availid: 224544
  Availid: 224381
  Availid: 216076
  Availid: 220620
  Availid: 220617
  Availid: 218329
  Availid: 212980
  Availid: 217648
 • 249,00 zł
  Dorota Bugajna-Sporczyk, Henryk...

  Dorota Bugajna-Sporczyk sędzia sądu rejestrowego w Warszawie; od lat zajmuje się problematyką prawa gospodarczego i handlowego, jak również tworzenia i funkcjonowania innych organizacji społecznych i zawo-dowych; wieloletni wykładowca na aplikacji...

  249,00 zł
  PDF
  prodcutid: 216076
  Availid: -1
  Availid: 228221
  Availid: 225795
  Availid: 224679
  Availid: 224544
  Availid: 224381
  Availid: 216076
  Availid: 220620
  Availid: 220617
  Availid: 218329
  Availid: 212980
  Availid: 217648
 • 109,00 zł
  Mirosław Stec, Teresa Mróz

  omawia zagadnienia ogólne dotyczące m.in. pojęcia i zasad prawa gospodarczego prywatnego, zasad uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym, rozstrzygania sporów

  109,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 220620
  Availid: -1
  Availid: 228221
  Availid: 225795
  Availid: 224679
  Availid: 224544
  Availid: 224381
  Availid: 216076
  Availid: 220620
  Availid: 220617
  Availid: 218329
  Availid: 212980
  Availid: 217648
 • 129,00 zł
  Justyna Witas

  Orzecznictwo Aplikanta - Kodeks spółek handlowych, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu spółek handlowych.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 220617
  Availid: -1
  Availid: 228221
  Availid: 225795
  Availid: 224679
  Availid: 224544
  Availid: 224381
  Availid: 216076
  Availid: 220620
  Availid: 220617
  Availid: 218329
  Availid: 212980
  Availid: 217648
 • 129,00 zł
  Wojciech Jasiński

  Monografia w syntetyczny i przystępny sposób omawia sporne zagadnienia dotyczące stosowania standardów prawnokarnych w sprawach o ochronę konkurencji i konsumentów. Poruszono w niej kwestie odnoszące się w szczególności do: ? zakresu prawa do...

  129,00 zł
  EPUB
  prodcutid: 218329
  Availid: -1
  Availid: 228221
  Availid: 225795
  Availid: 224679
  Availid: 224544
  Availid: 224381
  Availid: 216076
  Availid: 220620
  Availid: 220617
  Availid: 218329
  Availid: 212980
  Availid: 217648
 • 0,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Książka składa się z 300 praktycznych pytań i odpowiedzi związanych ze spółką komandytową i obejmuje zagadnienia z zakresu prawa spółek handlowych, prawa podatkowego i rachunkowości.

  89,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 212980
  Availid: -1
  Availid: 228221
  Availid: 225795
  Availid: 224679
  Availid: 224544
  Availid: 224381
  Availid: 216076
  Availid: 220620
  Availid: 220617
  Availid: 218329
  Availid: 212980
  Availid: 217648
 • 0,00 zł
  Grzegorz Materna

  Monografia zawiera omówienie uregulowań służących przeciwdziałaniu zmowom przetargowym w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym. W publikacji przedstawiona jest krytyczna analiza przyjętego w polskim systemie prawnym modelu wielotorowej...

  129,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 217648
  Availid: -1
  Availid: 228221
  Availid: 225795
  Availid: 224679
  Availid: 224544
  Availid: 224381
  Availid: 216076
  Availid: 220620
  Availid: 220617
  Availid: 218329
  Availid: 212980
  Availid: 217648
z 10