Karne

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Karne Jest 131 produktów.

Podkategorie

z 11
 • 169,00 zł
  Sławomir Żółtek

  Książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej monograficzne opracowanie problematyki znaczenia normatywnego znamion typu czynu zabronionego. Wyjaśniono w niej, czym są, w jakim pozostają stosunku oraz jak wykładać tzw. znamiona...

  169,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 226519
  Availid: -1
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 211233
  Availid: 191739
  Availid: 191232
  Availid: 182564
  Availid: 180653
  Availid: 169006
  Availid: 164960
  Availid: 163599
  Availid: 162139
 • 129,00 zł
  Sławomir Steinborn

  W monografii poruszone zostały kluczowe problemy kontroli odwoławczej w procesie karnym, jakie powstały na tle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2016. Szczególny nacisk położono na problematykę postępowania dowodowego w warunkach...

  129,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 226517
  Availid: -1
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 211233
  Availid: 191739
  Availid: 191232
  Availid: 182564
  Availid: 180653
  Availid: 169006
  Availid: 164960
  Availid: 163599
  Availid: 162139
 • 179,00 zł
  Michał Błoński

  Publikacja zawiera około 300 wzorów pism procesowych uwzględniających najnowsze zmiany wprowadzone do procesu karnego, w tym ostatnią dużą nowelizację kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r. Autor przedstawia...

  179,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 226516
  Availid: -1
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 211233
  Availid: 191739
  Availid: 191232
  Availid: 182564
  Availid: 180653
  Availid: 169006
  Availid: 164960
  Availid: 163599
  Availid: 162139
 • 79,00 zł
  Andrzej Bałandynowicz

  W opracowaniu przestawiono model karania sprawców przestępstw na poziomie myślenia abolicjonistycznego, opartego na wartościach tożsamości osobowej, społecznej i kulturo-wo-cywilizacyjnej. Ukazano ponadto model terapii probacyjnej rozumiany jako...

  79,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 211233
  Availid: -1
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 211233
  Availid: 191739
  Availid: 191232
  Availid: 182564
  Availid: 180653
  Availid: 169006
  Availid: 164960
  Availid: 163599
  Availid: 162139
 • 99,00 zł
  Jerzy Skorupka, Dagmara Gruszecka,...

  Publikacja poświęcona problematyce zakresu działań uczestników postępowania, które mogą oni zgodnie z prawem podejmować oraz konsekwencji wyjścia poza owe granice stanowi owoc obrad podczas Konferencji organizowanej przez Katedrę Postępowania Karnego.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 191739
  Availid: -1
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 211233
  Availid: 191739
  Availid: 191232
  Availid: 182564
  Availid: 180653
  Availid: 169006
  Availid: 164960
  Availid: 163599
  Availid: 162139
 • 99,00 zł
  Łukasz Cora

  Przedmiotem opracowania jest przedstawienie normatywnego oblicza instytucji zatrzymania osoby w polskim procesie karnym. Przyjęte ujęcie pracy wymagało klasyfikacji i systematyzacji materiału normatywnego.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 191232
  Availid: -1
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 211233
  Availid: 191739
  Availid: 191232
  Availid: 182564
  Availid: 180653
  Availid: 169006
  Availid: 164960
  Availid: 163599
  Availid: 162139
 • 99,00 zł
  Adam Kwieciński, Patrycja Chabier, Tomasz...

  Prawo karne wykonawcze w toku swojej ewolucji stało się skomplikowanym zespołem kilkudziesięciu aktów prawnych różnej rangi, wśród których nadrzędną rolę zachował Kodeks karny wykonawczy z 1997 roku.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 182564
  Availid: -1
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 211233
  Availid: 191739
  Availid: 191232
  Availid: 182564
  Availid: 180653
  Availid: 169006
  Availid: 164960
  Availid: 163599
  Availid: 162139
 • 119,00 zł
  Jarosław Zagrodnik, Leszek Wilk

  Książka ,,Prawo karne skarbowe" zawiera omówienie zagadnień niezbędnych w procesach dydaktycznych studiów i aplikacji prawniczych, a jednocześnie, dzięki analizie zagadnień specyficznych dla prawa karnego skarbowego, stanowi ekspozycję problemów naukowych

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 180653
  Availid: -1
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 211233
  Availid: 191739
  Availid: 191232
  Availid: 182564
  Availid: 180653
  Availid: 169006
  Availid: 164960
  Availid: 163599
  Availid: 162139
 • 249,00 zł
  Joanna Ewa Adamczyk

  Niniejszy zbiór (wydany w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki i francuski), zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu postępowania karnego. Teksty ustaw uwzględniają zmiany, które wejdą w życie w lipcu 2015 r.

  249,00 zł
  PDF
  prodcutid: 169006
  Availid: -1
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 211233
  Availid: 191739
  Availid: 191232
  Availid: 182564
  Availid: 180653
  Availid: 169006
  Availid: 164960
  Availid: 163599
  Availid: 162139
 • 99,00 zł
  Hanna Kuczyńska

  W monografii przedstawiono model oskarżenia, jaki przyjęto w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Dokonano analizy elementów modelu oskarżenia przed MTK, wpływających na realne możliwości działania prokuratora tego Trybunału.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 164960
  Availid: -1
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 211233
  Availid: 191739
  Availid: 191232
  Availid: 182564
  Availid: 180653
  Availid: 169006
  Availid: 164960
  Availid: 163599
  Availid: 162139
 • 149,00 zł
  Iwona Sepioło

  Zawarte w publikacji rozdziały traktują regułę nullum crimen sine lege jako element procesu interpretacji przepisów wszystkich dziedzin prawa oraz wytyczną w wykładni i stanowieniu prawa karnego materialnego i procesowego.

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 163599
  Availid: -1
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 211233
  Availid: 191739
  Availid: 191232
  Availid: 182564
  Availid: 180653
  Availid: 169006
  Availid: 164960
  Availid: 163599
  Availid: 162139
 • 149,00 zł
  Marek Kulik

  Przedmiotem niniejszej pracy jest przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary w polskim prawie karnym.

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 162139
  Availid: -1
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 211233
  Availid: 191739
  Availid: 191232
  Availid: 182564
  Availid: 180653
  Availid: 169006
  Availid: 164960
  Availid: 163599
  Availid: 162139
z 11