Międzynarodowe

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Międzynarodowe Jest 21 produktów.

Podkategorie

z 2
 • 249,00 zł
  Marcus Lutter, Wulf-Henning Roth, Mirosław...

  Książka zawiera wykłady przedstawione przez wybitnych przedstawicieli niemieckiej nauki, kultury i polityki na corocznych inauguracjach kolejnych cyklów Niemieckiej Szkoły Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  249,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 241471
  Availid: -1
  Availid: 214384
  Availid: 210787
  Availid: 210668
  Availid: 211833
  Availid: 211505
  Availid: 210435
  Availid: 208186
  Availid: 148441
  Availid: 145995
  Availid: 116293
  Availid: 14669
 • 23,90 zł
  Mariusz Makowski

  Pracodawcy, którzy wysyłają (bądź dopiero zamierzają) pracowników za granicę stają przed szeregiem kwestii, które należy wziąć pod uwagę by wyjazd pracownika odbył się zgodnie z przepisami.

  23,90 zł
  PDF
  prodcutid: 214384
  Availid: -1
  Availid: 214384
  Availid: 210787
  Availid: 210668
  Availid: 211833
  Availid: 211505
  Availid: 210435
  Availid: 208186
  Availid: 148441
  Availid: 145995
  Availid: 116293
  Availid: 14669
 • 99,00 zł
  Monika Domańska

  Implementacja dyrektywy unijnej do krajowego porządku prawnego państwa członkowskiego nakłada wiele obowiązków na organy tego państwa. Monografia przedstawia charakterystykę i systematykę obowiązków, których adresatem jest sąd krajowy stosujący...

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 210787
  Availid: -1
  Availid: 214384
  Availid: 210787
  Availid: 210668
  Availid: 211833
  Availid: 211505
  Availid: 210435
  Availid: 208186
  Availid: 148441
  Availid: 145995
  Availid: 116293
  Availid: 14669
 • 39,00 zł
  Lidia Mazowiecka

  Publikacja prezentuje mało znane w Polsce założenia teoretyczne oraz praktykę stosowania programów sprawiedliwości naprawczej. Przybliża poszczególne programy oraz wskazuje, w jaki sposób należałoby je wdrożyć do polskiego systemu prawnego....

  39,00 zł
  PDF
  prodcutid: 210668
  Availid: -1
  Availid: 214384
  Availid: 210787
  Availid: 210668
  Availid: 211833
  Availid: 211505
  Availid: 210435
  Availid: 208186
  Availid: 148441
  Availid: 145995
  Availid: 116293
  Availid: 14669
 • 99,00 zł
  Mateusz Dróżdż

  Monografia przedstawia doniosłą pod względem jurydycznym i praktycznym problematykę zawarcia umowy w drodze oferty na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 211833
  Availid: -1
  Availid: 214384
  Availid: 210787
  Availid: 210668
  Availid: 211833
  Availid: 211505
  Availid: 210435
  Availid: 208186
  Availid: 148441
  Availid: 145995
  Availid: 116293
  Availid: 14669
 • 29,95 zł
  Krzysztof Skotnicki, Konrad Składowski,...

  Interesująca publikacja z zakresu polskiego prawa konstytucyjnego oraz prawa konstytucyjnego innych państw, której autorami są pracownicy naukowi kilkunastu wydziałów prawa z polskich uniwersytetów oraz innych ośrodków akademickich.

  29,95 zł
  PDF
  prodcutid: 211505
  Availid: -1
  Availid: 214384
  Availid: 210787
  Availid: 210668
  Availid: 211833
  Availid: 211505
  Availid: 210435
  Availid: 208186
  Availid: 148441
  Availid: 145995
  Availid: 116293
  Availid: 14669
 • 22,45 zł
  Anna Tomza

  Prezentacja głównych zagadnień amerykańskiego dyskursu, dotyczących sporu o poprawną interpretację Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Analiza tematu z perspektywy historycznej, teoretycznej i filozoficznej.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 210435
  Availid: -1
  Availid: 214384
  Availid: 210787
  Availid: 210668
  Availid: 211833
  Availid: 211505
  Availid: 210435
  Availid: 208186
  Availid: 148441
  Availid: 145995
  Availid: 116293
  Availid: 14669
 • 0,00 zł
  Dominika Dróżdż

  Monografia zarysowuje genezę pojęć interwencji humanitarnych, zawiera szczegółową analizę definicji i pojęć z zakresu interwencji humanitarnych, suwerenności i agresji.

  15,01 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 208186
  Availid: -1
  Availid: 214384
  Availid: 210787
  Availid: 210668
  Availid: 211833
  Availid: 211505
  Availid: 210435
  Availid: 208186
  Availid: 148441
  Availid: 145995
  Availid: 116293
  Availid: 14669
 • 59,00 zł
  Brygida Kuźniak, Marcin Marcinko

  Wydanie czwarte zmieniono, uwzględniając aktualny stan prawny, w szczególności w zakresie integracji europejskiej. Poszerza je także o zagadnienia prezentujące wybrane organizacje pozarządowe.

  59,00 zł
  PDF
  prodcutid: 148441
  Availid: -1
  Availid: 214384
  Availid: 210787
  Availid: 210668
  Availid: 211833
  Availid: 211505
  Availid: 210435
  Availid: 208186
  Availid: 148441
  Availid: 145995
  Availid: 116293
  Availid: 14669
 • 169,00 zł
  Marek Antoni Nowicki

  Publikacja jest szóstym, zmienionym i uaktualnionym wydaniem komentarza do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Publikacja ta, stanowi cenna pomoc w lepszym poznaniu systemu strasburskiego i skutecznym korzystaniu z niego w obronie praw i wolności.

  169,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 145995
  Availid: -1
  Availid: 214384
  Availid: 210787
  Availid: 210668
  Availid: 211833
  Availid: 211505
  Availid: 210435
  Availid: 208186
  Availid: 148441
  Availid: 145995
  Availid: 116293
  Availid: 14669
 • 89,00 zł
  Anna Przyborowska-Klimczak, Dorota Pyć

  Leksykon prawa międzynarodowego publicznego zawiera 100 wybranych, ważniejszych pojęć z tej dziedziny prawa, ułożonych w porządku alfabetycznym.

  89,00 zł
  PDF
  prodcutid: 116293
  Availid: -1
  Availid: 214384
  Availid: 210787
  Availid: 210668
  Availid: 211833
  Availid: 211505
  Availid: 210435
  Availid: 208186
  Availid: 148441
  Availid: 145995
  Availid: 116293
  Availid: 14669
 • 0,00 zł
  Adam Dudzic, Aldona Joanna Ploch

  Plansze Becka "Prawo międzynarodowe publiczne" jest to publikacja, która ma za zadanie usystematyzować wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, a tabearyczne przedstawienie materiału ułatwi jego uczenie i przyswojenie.

  49,00 zł
  PDF
  prodcutid: 14669
  Availid: -1
  Availid: 214384
  Availid: 210787
  Availid: 210668
  Availid: 211833
  Availid: 211505
  Availid: 210435
  Availid: 208186
  Availid: 148441
  Availid: 145995
  Availid: 116293
  Availid: 14669
z 2