Pracy

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Pracy Jest 444 produktów.

Podkategorie

z 37
 • 9,90 zł
  Bożena Lenart, Małgorzata Podgórska

  Publikacja omawia sposób wydawania i sporządzania świadectwa pracy po zmianach przepisów od 1 stycznia 2017 r.

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 245543
  Availid: -1
  Availid: 244165
  Availid: 241807
  Availid: 239886
  Availid: 229304
  Availid: 229302
  Availid: 239903
  Availid: 239901
  Availid: 239897
  Availid: 239894
  Availid: 229475
  Availid: 239247
 • 0,00 zł
  Jarosława Warszawska, Mariusz Pigulski

  Do 31 grudnia 2016 r. strony mogły dowolnie kształtować wysokość wynagrodzenia, a nawet zastrzec w umowie, że zlecenie będzie wykonywane bez wynagrodzenia.

  69,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 244165
  Availid: -1
  Availid: 244165
  Availid: 241807
  Availid: 239886
  Availid: 229304
  Availid: 229302
  Availid: 239903
  Availid: 239901
  Availid: 239897
  Availid: 239894
  Availid: 229475
  Availid: 239247
 • 19,90 zł
  Aleksander P. Kuźniar, Izabela Nowacka

  Dokumentacja pracownicza

  19,90 zł
  PDF
  prodcutid: 241807
  Availid: -1
  Availid: 244165
  Availid: 241807
  Availid: 239886
  Availid: 229304
  Availid: 229302
  Availid: 239903
  Availid: 239901
  Availid: 239897
  Availid: 239894
  Availid: 229475
  Availid: 239247
 • 139,00 zł
  Krzysztof Stefański, Zbigniew Góral, Anna...

  Książka zawiera kompleksowe omówienie nadzwyczajnego sposobu ustania stosunku pracy rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Problematyka ta obfi tuje w liczne kontrowersje i kłopoty interpretacyjne, o czym świadczy dorobek doktryny oraz bardzo bogate...

  139,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 239886
  Availid: -1
  Availid: 244165
  Availid: 241807
  Availid: 239886
  Availid: 229304
  Availid: 229302
  Availid: 239903
  Availid: 239901
  Availid: 239897
  Availid: 239894
  Availid: 229475
  Availid: 239247
 • 169,00 zł
  Helena Szewczyk

  W monografii omówiono problematykę równości płci w zatrudnieniu w prawie polskim, a także na tle międzynarodowego i europejskiego prawa pracy. Celem publikacji jest przedstawienie zagadnienia nierówności płci w zatrudnieniu i jego negatywnych...

  169,00 zł
  EPUB
  prodcutid: 229304
  Availid: -1
  Availid: 244165
  Availid: 241807
  Availid: 239886
  Availid: 229304
  Availid: 229302
  Availid: 239903
  Availid: 239901
  Availid: 239897
  Availid: 239894
  Availid: 229475
  Availid: 239247
 • 299,00 zł
  Krzysztof Wojciech Baran, Alina...

  Zbiorowe prawo pracy odnosi się do relacji zachodzących pomiędzy reprezentującymi pracowników związkami zawodowymi i organami partycypacyjnymi a pracodawcami i skupiającymi ich organizacjami oraz pomiędzy tymi podmiotami a organami władzy i...

  299,00 zł
  EPUB
  prodcutid: 229302
  Availid: -1
  Availid: 244165
  Availid: 241807
  Availid: 239886
  Availid: 229304
  Availid: 229302
  Availid: 239903
  Availid: 239901
  Availid: 239897
  Availid: 239894
  Availid: 229475
  Availid: 239247
 • 299,00 zł
  Aneta Giedrewicz-Niewińska, Justyna...

  W tomie IV Systemu prawa pracy przedstawione zostały zagadnienia dotyczące pozaumownych stosunków pracy. W kolejnych częściach szczegółowo omówiono stosunki pracy nawiązywane na podstawie powołania, wyboru i mianowania. Są to akty prawne kreujące...

  299,00 zł
  PDF
  prodcutid: 239903
  Availid: -1
  Availid: 244165
  Availid: 241807
  Availid: 239886
  Availid: 229304
  Availid: 229302
  Availid: 239903
  Availid: 239901
  Availid: 239897
  Availid: 239894
  Availid: 229475
  Availid: 239247
 • 129,00 zł
  Arkadiusz Sobczyk

  Prywatyzacja gospodarki w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia wywołała wrażenie, że prywatyzacji uległy także relacje w zakładach pracy. Jest to jednak, zdaniem autora, wrażenie nietrafne. Zakład pracy był i jest strukturą społeczną. Widać...

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 239901
  Availid: -1
  Availid: 244165
  Availid: 241807
  Availid: 239886
  Availid: 229304
  Availid: 229302
  Availid: 239903
  Availid: 239901
  Availid: 239897
  Availid: 239894
  Availid: 229475
  Availid: 239247
 • 99,00 zł
  Magdalena Kludacz-Alessandri

  Książka przedstawia propozycję modelu wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa stacjonarnego w Polsce. Obejmuje on zarówno zasady ustalania kosztów świadczeń zdrowotnych na poziomie szpitala, jak i rekomendacje w zakresie sposobu wyceny świadczeń...

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 239897
  Availid: -1
  Availid: 244165
  Availid: 241807
  Availid: 239886
  Availid: 229304
  Availid: 229302
  Availid: 239903
  Availid: 239901
  Availid: 239897
  Availid: 239894
  Availid: 229475
  Availid: 239247
 • 299,00 zł
  Monika Lewandowicz-Machnikowska, Justyna...

  Tom I Systemu Prawa Pracy w swych założeniach pomyślany został jako prezentacja ustawodawstwa pracy w ujęciu systemowym. Jego koncepcja zakłada kompleksowe zarysowanie zasadniczych konturów systemu prawa pracy, w szczególności zagadnień: -...

  299,00 zł
  PDF
  prodcutid: 239894
  Availid: -1
  Availid: 244165
  Availid: 241807
  Availid: 239886
  Availid: 229304
  Availid: 229302
  Availid: 239903
  Availid: 239901
  Availid: 239897
  Availid: 239894
  Availid: 229475
  Availid: 239247
 • 228,01 zł
  Ewa Dziubińska-Lechnio, Magdalena...

  Poradnik omawia zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych i świadczeniami ubezpieczeniowymi, mając na uwadze przede wszystkim praktyczne, przystępne przedstawienie tematu. Nie jest to więc komentarz do ustawy o systemie ubezpieczeń...

  228,01 zł
  PDF
  prodcutid: 229475
  Availid: -1
  Availid: 244165
  Availid: 241807
  Availid: 239886
  Availid: 229304
  Availid: 229302
  Availid: 239903
  Availid: 239901
  Availid: 239897
  Availid: 239894
  Availid: 229475
  Availid: 239247
 • 55,20 zł
  Mariusz Pigulski

  Publikacja jest praktycznym komentarzem do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

  55,20 zł
  PDF
  prodcutid: 239247
  Availid: -1
  Availid: 244165
  Availid: 241807
  Availid: 239886
  Availid: 229304
  Availid: 229302
  Availid: 239903
  Availid: 239901
  Availid: 239897
  Availid: 239894
  Availid: 229475
  Availid: 239247
z 37