Pracy

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Pracy Jest 484 produktów.

Podkategorie

z 41
 • 9,90 zł
  Mariusz Pigulski, Sławomir Biliński, Paweł...

  Przedstawiamy zasady rozliczeń wynagrodzeń członków zarządu, w przypadkach gdy wykonują oni obowiązki m.in. na podstawie powołania, umowy o pracę czy kontraktu menedżerskieg

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 268302
  Availid: -1
  Availid: 268293
  Availid: 268291
  Availid: 263885
  Availid: 263613
  Availid: 263609
  Availid: 263604
  Availid: 263601
  Availid: 262965
  Availid: 262962
  Availid: 262960
  Availid: 225094
 • 14,90 zł
  Jadwiga Sztabińska, Renata Guza-Kiliańska

  Publikacja omawia zmiany jakie wejdą w życie od 1 stycznia 2018 r. w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Od 1 stycznia 2018 r. pracodawcy będą mogli zatrudniać cudzoziemców na podstawie tzw. zezwolenia na pracę sezonową

  14,90 zł
  PDF
  prodcutid: 268293
  Availid: -1
  Availid: 268293
  Availid: 268291
  Availid: 263885
  Availid: 263613
  Availid: 263609
  Availid: 263604
  Availid: 263601
  Availid: 262965
  Availid: 262962
  Availid: 262960
  Availid: 225094
 • 9,90 zł
  Maria Gałecka

  Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania Czytelników związane z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 268291
  Availid: -1
  Availid: 268293
  Availid: 268291
  Availid: 263885
  Availid: 263613
  Availid: 263609
  Availid: 263604
  Availid: 263601
  Availid: 262965
  Availid: 262962
  Availid: 262960
  Availid: 225094
 • 34,45 zł
  Dariusz Makowski

  Monografia ma przede wszystkim charakter dogmatycznoprawny oraz uwzględnia w szerokim zakresie źródła prawa międzynarodowego, europejskiego i obcego.

  34,45 zł
  PDF
  prodcutid: 263885
  Availid: -1
  Availid: 268293
  Availid: 268291
  Availid: 263885
  Availid: 263613
  Availid: 263609
  Availid: 263604
  Availid: 263601
  Availid: 262965
  Availid: 262962
  Availid: 262960
  Availid: 225094
 • 19,90 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki

  19,90 zł
  PDF
  prodcutid: 263613
  Availid: -1
  Availid: 268293
  Availid: 268291
  Availid: 263885
  Availid: 263613
  Availid: 263609
  Availid: 263604
  Availid: 263601
  Availid: 262965
  Availid: 262962
  Availid: 262960
  Availid: 225094
 • 9,90 zł
  Mariusz Pigulski

  Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 263609
  Availid: -1
  Availid: 268293
  Availid: 268291
  Availid: 263885
  Availid: 263613
  Availid: 263609
  Availid: 263604
  Availid: 263601
  Availid: 262965
  Availid: 262962
  Availid: 262960
  Availid: 225094
 • 9,90 zł
  Małgorzata Podgórska

  Publikacja przedstawia jakie okresy wypowiedzenia stosować dla umów o pracę na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony, a także umów na zastępstwo.

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 263604
  Availid: -1
  Availid: 268293
  Availid: 268291
  Availid: 263885
  Availid: 263613
  Availid: 263609
  Availid: 263604
  Availid: 263601
  Availid: 262965
  Availid: 262962
  Availid: 262960
  Availid: 225094
 • 63,20 zł
  Opracowanie zbiorowe

  W książce zostały omówione najważniejsze kwestie związane z prowadzeniem przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej.

  63,20 zł
  PDF
  prodcutid: 263601
  Availid: -1
  Availid: 268293
  Availid: 268291
  Availid: 263885
  Availid: 263613
  Availid: 263609
  Availid: 263604
  Availid: 263601
  Availid: 262965
  Availid: 262962
  Availid: 262960
  Availid: 225094
 • 19,90 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Przyznanie określonych świadczeń pracownikom i zleceniobiorcom powoduje co do zasady powstanie przychodu po stronie zatrudnionych

  19,90 zł
  PDF
  prodcutid: 262965
  Availid: -1
  Availid: 268293
  Availid: 268291
  Availid: 263885
  Availid: 263613
  Availid: 263609
  Availid: 263604
  Availid: 263601
  Availid: 262965
  Availid: 262962
  Availid: 262960
  Availid: 225094
 • 23,92 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Przedstawiamy też najnowsze zmiany w przepisach regulujących zatrudnianie cudzoziemców, które będą obowiązywały od 2018 r.

  23,92 zł
  PDF
  prodcutid: 262962
  Availid: -1
  Availid: 268293
  Availid: 268291
  Availid: 263885
  Availid: 263613
  Availid: 263609
  Availid: 263604
  Availid: 263601
  Availid: 262965
  Availid: 262962
  Availid: 262960
  Availid: 225094
 • 9,90 zł
  Bożena Pęśko

  Publikacja w przystępny, instruktażowy sposób omawia najczęstsze problemy, które napotykają osoby zajmujące się rozliczeniami przychodów w zakresie rozliczeń

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 262960
  Availid: -1
  Availid: 268293
  Availid: 268291
  Availid: 263885
  Availid: 263613
  Availid: 263609
  Availid: 263604
  Availid: 263601
  Availid: 262965
  Availid: 262962
  Availid: 262960
  Availid: 225094
 • 9,90 zł
  Katarzyna Wrońska-Zblewska

  Publikacja omawia, kogo obejmą nowe zasady i jakie obowiązki dojdą zleceniodawcy.

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 225094
  Availid: -1
  Availid: 268293
  Availid: 268291
  Availid: 263885
  Availid: 263613
  Availid: 263609
  Availid: 263604
  Availid: 263601
  Availid: 262965
  Availid: 262962
  Availid: 262960
  Availid: 225094
z 41