Pracy

Najlepiej sprzedające się

Promocje

 • image
  Zniknięcie

  Podczas urlopu znikają mąż i córka...

  23,71 zł 27,90 zł

Dostawcy

Brak dostawców

Pracy Jest 493 produktów.

Podkategorie

z 42
 • 329,00 zł
  Magdalena Szczepańska, Beata...

  Publikacja zawiera szczegółowe i kompleksowe omówienie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która stanowi swoistą konstytucję rynku ubezpieczeń. Celem wprowadzenia nowych regulacji była konieczność implementowania do krajowego...

  329,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 226321
  Availid: -1
  Availid: 217463
  Availid: 216075
  Availid: 212042
  Availid: 191249
  Availid: 159795
  Availid: 148915
  Availid: 143464
  Availid: 143463
  Availid: 141717
  Availid: 83709
  Availid: 260749
 • 119,00 zł
  Jadwiga Suchecka

  Opracowanie poświęcone jest zastosowaniom teorii ekonomicznych do analiz problemów występujących we współczesnych systemach zdrowotnych ze zwróceniem szczególnej uwagi na: specyfikę proponowanych ujęć teoretycznych i praktycznych odnoszących się...

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 217463
  Availid: -1
  Availid: 217463
  Availid: 216075
  Availid: 212042
  Availid: 191249
  Availid: 159795
  Availid: 148915
  Availid: 143464
  Availid: 143463
  Availid: 141717
  Availid: 83709
  Availid: 260749
 • 159,00 zł
  Małgorzata Skibińska, Anna Sokołowska

  Wejście w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług spowodowało konieczność zmierzenia się przez pracodawców delegujących pracowników z nowymi obowiązkami. Publikacja stanowi kompleksowe omówienie...

  159,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 216075
  Availid: -1
  Availid: 217463
  Availid: 216075
  Availid: 212042
  Availid: 191249
  Availid: 159795
  Availid: 148915
  Availid: 143464
  Availid: 143463
  Availid: 141717
  Availid: 83709
  Availid: 260749
 • 228,01 zł
  Monika Lewandowicz-Machnikowska, Magdalena...

  Książka kompleksowo omawia tę część systemu zabezpieczenia społecznego, jaką jest pomoc społeczna, czyli opiekuńcza funkcja państwa. Mowa tu nie tylko o pomocy finansowej, ale też rzeczowej czy usługowej. Jej celem jest pomoc człowiekowi...

  228,01 zł
  PDF
  prodcutid: 212042
  Availid: -1
  Availid: 217463
  Availid: 216075
  Availid: 212042
  Availid: 191249
  Availid: 159795
  Availid: 148915
  Availid: 143464
  Availid: 143463
  Availid: 141717
  Availid: 83709
  Availid: 260749
 • 89,00 zł
  Piotr Osowy

  Opracowanie zawiera poza uwagami prawnoporównawczymi liczne odwołania do prawa i orzecznictwa państw o wysokiej kulturze prawnej - jednak tylko w takim zakresie, który może okazać się przydatny w praktyce opartej na prawie polskim.

  89,00 zł
  PDF
  prodcutid: 191249
  Availid: -1
  Availid: 217463
  Availid: 216075
  Availid: 212042
  Availid: 191249
  Availid: 159795
  Availid: 148915
  Availid: 143464
  Availid: 143463
  Availid: 141717
  Availid: 83709
  Availid: 260749
 • 99,00 zł
  Andrzej Marian Świątkowski

  Niniejsza pozycja, autorstwa prof. Andrzeja Świątkowskiego to pogłębiona, szczegółowa, prezentowana z globalnej perspektywy, analiza norm prawa pracy obowiązujących w przeszłości i obecnie w Polsce, w państwach członkowskich UE oraz w USA.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 159795
  Availid: -1
  Availid: 217463
  Availid: 216075
  Availid: 212042
  Availid: 191249
  Availid: 159795
  Availid: 148915
  Availid: 143464
  Availid: 143463
  Availid: 141717
  Availid: 83709
  Availid: 260749
 • 49,00 zł
  Jakub Borowski, Piotr Ciżkowicz, Andrzej...

  Opracowanie w sposób kompleksowy ocenia makroekonomiczne skutki tworzenia obowiązkowych kapitałowych funduszy emerytalnych.

  49,00 zł
  PDF
  prodcutid: 148915
  Availid: -1
  Availid: 217463
  Availid: 216075
  Availid: 212042
  Availid: 191249
  Availid: 159795
  Availid: 148915
  Availid: 143464
  Availid: 143463
  Availid: 141717
  Availid: 83709
  Availid: 260749
 • 119,00 zł
  Arkadiusz Sobczyk

  Niniejszy tom jest zbiorem analiz szczegółowych, dotyczących wybranych instytucji prawa pracy z perspektywy konstytucyjnej.

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 143464
  Availid: -1
  Availid: 217463
  Availid: 216075
  Availid: 212042
  Availid: 191249
  Availid: 159795
  Availid: 148915
  Availid: 143464
  Availid: 143463
  Availid: 141717
  Availid: 83709
  Availid: 260749
 • 119,00 zł
  Arkadiusz Sobczyk

  Pierwszy tom monografii podejmuje próbę wyjaśnienia aksjologii prawa pracy.

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 143463
  Availid: -1
  Availid: 217463
  Availid: 216075
  Availid: 212042
  Availid: 191249
  Availid: 159795
  Availid: 148915
  Availid: 143464
  Availid: 143463
  Availid: 141717
  Availid: 83709
  Availid: 260749
 • 199,00 zł
  Magdalena Zinserling, Christine Baudoin,...

  Francuskie tłumaczenie polskiego Kodeksu pracy oraz Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

  199,00 zł
  PDF
  prodcutid: 141717
  Availid: -1
  Availid: 217463
  Availid: 216075
  Availid: 212042
  Availid: 191249
  Availid: 159795
  Availid: 148915
  Availid: 143464
  Availid: 143463
  Availid: 141717
  Availid: 83709
  Availid: 260749
 • 60,27 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Praktyczna publikacja w zwięzły i przystępny sposób przedstawia zagadnienia związane z motywowaniem pracowników i budowaniem zaangażowania w realizację stawianych przed nimi celów.

  60,27 zł
  PDF
  prodcutid: 83709
  Availid: -1
  Availid: 217463
  Availid: 216075
  Availid: 212042
  Availid: 191249
  Availid: 159795
  Availid: 148915
  Availid: 143464
  Availid: 143463
  Availid: 141717
  Availid: 83709
  Availid: 260749
 • 0,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  W publikacji wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia związane z przestrzeganiem przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

  79,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 260749
  Availid: -1
  Availid: 217463
  Availid: 216075
  Availid: 212042
  Availid: 191249
  Availid: 159795
  Availid: 148915
  Availid: 143464
  Availid: 143463
  Availid: 141717
  Availid: 83709
  Availid: 260749
z 42