Edukacja

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Edukacja Jest 444 produktów.

Podkategorie

z 37
 • 31,21 zł
  Magdalena Danielewiczowa

  Książka omawia twórczość wybitnego językoznawcy Ferdynanda de Saussure’a, poświęcona została zwłaszcza Saussure’owskiemu dokonaniu dotyczącemu językoznawstwa ogólnego

  31,21 zł
  PDF
  prodcutid: 262954
  Availid: -1
  Availid: 262953
  Availid: 262948
  Availid: 260930
  Availid: 260834
  Availid: 260832
  Availid: 260825
  Availid: 260820
  Availid: 260819
  Availid: 260815
  Availid: 260811
  Availid: 258329
 • 10,00 zł
  Jerzy Wełna

  Publikacja stanowi zwięzły zarys historii języka angielskiego, z uwzględnieniem jego wariantów używanych na Wyspach Brytyjskich i poza nimi

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 262953
  Availid: -1
  Availid: 262953
  Availid: 262948
  Availid: 260930
  Availid: 260834
  Availid: 260832
  Availid: 260825
  Availid: 260820
  Availid: 260819
  Availid: 260815
  Availid: 260811
  Availid: 258329
 • 10,00 zł
  Grzegorz Godlewski, Paweł Rodak, Agnieszka...

  Tom inspirowany myślą Michaiła Bachtina w podejściu do ekspresji językowej, stanowi autorską propozycję, pozwalającą definiować, analizować i interpretować polską kulturę współczesną

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 262948
  Availid: -1
  Availid: 262953
  Availid: 262948
  Availid: 260930
  Availid: 260834
  Availid: 260832
  Availid: 260825
  Availid: 260820
  Availid: 260819
  Availid: 260815
  Availid: 260811
  Availid: 258329
 • 19,95 zł
  Michał Kuran

  W tomie zgromadzono prace na temat utworów reprezentujących różne okresy literackie i gatunki, poświęcone wielorakiej tematyce. Przedmiotem refleksji badaczy stała się twórczość uznanych mistrzów oniryzmu, wizji i penetracji nieznanych światów.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 260930
  Availid: -1
  Availid: 262953
  Availid: 262948
  Availid: 260930
  Availid: 260834
  Availid: 260832
  Availid: 260825
  Availid: 260820
  Availid: 260819
  Availid: 260815
  Availid: 260811
  Availid: 258329
 • 10,00 zł
  Roy Harris

  Książka powinna stać się podstawową lekturą dla szeroko pojętych kierunków humanistycznych, poczynając od filozofii, poprzez nauki o kulturze (antropologię, kulturoznawstwo), po wszelkiego rodzaju filologie i językoznawstwo

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 260834
  Availid: -1
  Availid: 262953
  Availid: 262948
  Availid: 260930
  Availid: 260834
  Availid: 260832
  Availid: 260825
  Availid: 260820
  Availid: 260819
  Availid: 260815
  Availid: 260811
  Availid: 258329
 • 10,00 zł
  Barbara Grabowska

  Książka to pierwsze opracowanie dotyczące bóstw tworzących panteon Bengalu. Autorka zajęła się omówieniem średniowiecznych poematów narracyjnych, zwanych mangalami

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 260832
  Availid: -1
  Availid: 262953
  Availid: 262948
  Availid: 260930
  Availid: 260834
  Availid: 260832
  Availid: 260825
  Availid: 260820
  Availid: 260819
  Availid: 260815
  Availid: 260811
  Availid: 258329
 • 34,40 zł
  Katarzyna Sadkowska

  Książka zawiera m.in. analizę nieznanych tekstów krytycznych Stanisława Womeli i Tadeusza Sobolewskiego, funkcjonujących dotąd niemal wyłącznie w legendzie

  34,40 zł
  PDF
  prodcutid: 260825
  Availid: -1
  Availid: 262953
  Availid: 262948
  Availid: 260930
  Availid: 260834
  Availid: 260832
  Availid: 260825
  Availid: 260820
  Availid: 260819
  Availid: 260815
  Availid: 260811
  Availid: 258329
 • 10,00 zł
  Stanisław Dubisz, Krystyna Długosz-Kurczabowa

  Nowe, III już wydanie podręcznika akademickiego, uzupełnione o ostatnią część – Składnię, zawiera pełny materiał, stanowiący kurs podstawowy, najczęściej realizowany na uniwersyteckich studiach polonistycznych

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 260820
  Availid: -1
  Availid: 262953
  Availid: 262948
  Availid: 260930
  Availid: 260834
  Availid: 260832
  Availid: 260825
  Availid: 260820
  Availid: 260819
  Availid: 260815
  Availid: 260811
  Availid: 258329
 • 10,00 zł
  Małgorzata Mróz

  Niniejsza książka prezentuje dogłębną analizę współczesnego rozumienia rozwoju języka u dzieci dwujęzycznych.

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 260819
  Availid: -1
  Availid: 262953
  Availid: 262948
  Availid: 260930
  Availid: 260834
  Availid: 260832
  Availid: 260825
  Availid: 260820
  Availid: 260819
  Availid: 260815
  Availid: 260811
  Availid: 258329
 • 10,00 zł
  Katarzyna Foremniak

  Kontrastywny opis polskiej i włoskiej normy interpunkcyjnej, stanowi porównanie dwóch norm w ujęciu diachronicznym.

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 260815
  Availid: -1
  Availid: 262953
  Availid: 262948
  Availid: 260930
  Availid: 260834
  Availid: 260832
  Availid: 260825
  Availid: 260820
  Availid: 260819
  Availid: 260815
  Availid: 260811
  Availid: 258329
 • 10,00 zł
  Marcin Klik, Justyna Zych

  Studia zawarte w niniejszym zbiorze poświęcone są kwestii odradzania się mitów w literaturze powszechnej XX i XXI wieku

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 260811
  Availid: -1
  Availid: 262953
  Availid: 262948
  Availid: 260930
  Availid: 260834
  Availid: 260832
  Availid: 260825
  Availid: 260820
  Availid: 260819
  Availid: 260815
  Availid: 260811
  Availid: 258329
 • 45,01 zł

  Tematem książki jest katastrofa historyczna i wirtualna w prozie niemieckiej przełomu XX i XXI w.; dyskurs nowoczesności jako jej tło oraz estetyczne i etyczne konsekwencje syndromu „samonegacji”. Czy jest możliwa naukowa synteza prozy...

  45,01 zł
  PDF
  prodcutid: 258329
  Availid: -1
  Availid: 262953
  Availid: 262948
  Availid: 260930
  Availid: 260834
  Availid: 260832
  Availid: 260825
  Availid: 260820
  Availid: 260819
  Availid: 260815
  Availid: 260811
  Availid: 258329
z 37