Edukacja

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Edukacja Jest 469 produktów.

Podkategorie

z 40
 • 22,45 zł
  Jadwiga Czerwińska, Katarzyna Chiżyńska,...

  Prezentowana publikacja dokonuje usystematyzowania procesu badawczego oraz przedstawia wyniki badań szczegółowych na tle przemian historycznych, a także przemian gatunkowych w dramaturgii i teatrze od antyku do współczesności.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 268455
  Availid: -1
  Availid: 268194
  Availid: 263853
  Availid: 263848
  Availid: 263713
  Availid: 263116
  Availid: 234546
  Availid: 263423
  Availid: 263356
  Availid: 263354
  Availid: 263293
  Availid: 263129
 • 17,99 zł
  Antoni Lange

  Antoni Lange, to miłośnik kunsztu słowa poetyckiego, wytworny znawca literatur obcych ale też i utworów lżejszych, jak bajki i baśnie

  17,99 zł
  PDF
  prodcutid: 268194
  Availid: -1
  Availid: 268194
  Availid: 263853
  Availid: 263848
  Availid: 263713
  Availid: 263116
  Availid: 234546
  Availid: 263423
  Availid: 263356
  Availid: 263354
  Availid: 263293
  Availid: 263129
 • 33,60 zł
  Olaf Krysowski

  Praca poświęcona recepcji romantyzmu polskiego ujmowanego w kategoriach granicy i pogranicza, oraz konstytuujących go licznych granic: nacji, kultur, religii, duchowości, prądów estetycznych...

  33,60 zł
  PDF
  prodcutid: 263853
  Availid: -1
  Availid: 268194
  Availid: 263853
  Availid: 263848
  Availid: 263713
  Availid: 263116
  Availid: 234546
  Availid: 263423
  Availid: 263356
  Availid: 263354
  Availid: 263293
  Availid: 263129
 • 36,00 zł
  Marcin Klik

  Pierwsza w Polsce publikacja poświęcona teoriom mitu literackiego. W książce omówione zostały najważniejsze zagadnienia poruszane przez współczesnych literaturoznawców francuskich w dyskusji nad związkami mitu z literaturą.

  36,00 zł
  PDF
  prodcutid: 263848
  Availid: -1
  Availid: 268194
  Availid: 263853
  Availid: 263848
  Availid: 263713
  Availid: 263116
  Availid: 234546
  Availid: 263423
  Availid: 263356
  Availid: 263354
  Availid: 263293
  Availid: 263129
 • 10,00 zł
  Stanisław Piłaszewicz, Eugeniusz Rzewuski

  Wstęp do afrykanistyki jest podręcznikiem przeznaczonym głównie dla studentów, ale także książką adresowaną do dziennikarzy, misjonarzy, polityków, ekspertów i wszystkich interesujących się problemami Czarnej Afryki.

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 263713
  Availid: -1
  Availid: 268194
  Availid: 263853
  Availid: 263848
  Availid: 263713
  Availid: 263116
  Availid: 234546
  Availid: 263423
  Availid: 263356
  Availid: 263354
  Availid: 263293
  Availid: 263129
 • 10,00 zł
  Krystyna Długosz-Kurczabowa, Stanisław Dubisz

  Zbiór ćwiczeń, uzupełniający ceniony przez wykładowców i słuchaczy uniwersyteckich studiów polonistycznych podręcznik Gramatyka historyczna języka polskiego autorstwa Krystyny Długosz-Kurczabowej i Stanisława Dubisza. Stanowi jego doskonałe...

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 263116
  Availid: -1
  Availid: 268194
  Availid: 263853
  Availid: 263848
  Availid: 263713
  Availid: 263116
  Availid: 234546
  Availid: 263423
  Availid: 263356
  Availid: 263354
  Availid: 263293
  Availid: 263129
 • 0,00 zł
  Jean Starobinski

  Przez ponad pół stulecia tematy związane z melancholią nadawały kierunek niektórym pracom Jeana Starobinskiego. Wszystkie one zostały zebrane w tej książce z nadzieją, że badanie różnych aspektów melancholii może zrodzić „radosną wiedzę”.

  37,99 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 234546
  Availid: -1
  Availid: 268194
  Availid: 263853
  Availid: 263848
  Availid: 263713
  Availid: 263116
  Availid: 234546
  Availid: 263423
  Availid: 263356
  Availid: 263354
  Availid: 263293
  Availid: 263129
 • 10,00 zł
  Łukasz Jan Berezowski

  Publikacja zawiera oryginalne i wyczerpujące opracowanie jednej z najbardziej fascynujących odmian literatury przełomu XX i XXI wieku - literatury political fiction.

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 263423
  Availid: -1
  Availid: 268194
  Availid: 263853
  Availid: 263848
  Availid: 263713
  Availid: 263116
  Availid: 234546
  Availid: 263423
  Availid: 263356
  Availid: 263354
  Availid: 263293
  Availid: 263129
 • 0,00 zł
  Anna Legeżyńska

  Oprócz duchowego portretu Julii Hartwig, Czytelnik otrzymuje również prezentację zakresu tematów, stylów, chwytów lirycznych, którym poetka starała się dochować wierności - wszystkiego tego, co stanowi o oryginalności jej poezji.

  24,90 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 263356
  Availid: -1
  Availid: 268194
  Availid: 263853
  Availid: 263848
  Availid: 263713
  Availid: 263116
  Availid: 234546
  Availid: 263423
  Availid: 263356
  Availid: 263354
  Availid: 263293
  Availid: 263129
 • 11,96 zł
  Umberto Eco

  Łódzki wykład Umberta Eco o przyszłości semiotyki stał się manifestem i głosem w dyskusji na temat roli dyscypliny, która wchodzi na nowe tory swego naukowego rozkwitu.

  11,96 zł
  PDF
  prodcutid: 263354
  Availid: -1
  Availid: 268194
  Availid: 263853
  Availid: 263848
  Availid: 263713
  Availid: 263116
  Availid: 234546
  Availid: 263423
  Availid: 263356
  Availid: 263354
  Availid: 263293
  Availid: 263129
 • 10,00 zł
  Marcin Florian Gawrycki

  Niniejsza książka stara się przeanalizować polską literaturę podróżniczą, uwzględniając wiele obszarów i różne punkty widzenia.

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 263293
  Availid: -1
  Availid: 268194
  Availid: 263853
  Availid: 263848
  Availid: 263713
  Availid: 263116
  Availid: 234546
  Availid: 263423
  Availid: 263356
  Availid: 263354
  Availid: 263293
  Availid: 263129
 • 23,20 zł
  Mirosław Bańko, Diana Svobodová, Joanna...

  Książka traktuje o wyrazach zapożyczonych, dowodzących istnienia kontaktów kulturowych ponad granicami krajów i języków, czyli takich, które nie zostały odziedziczone przez dany język po jego ewolucyjnym przodku – np. przez język polski po...

  23,20 zł
  PDF
  prodcutid: 263129
  Availid: -1
  Availid: 268194
  Availid: 263853
  Availid: 263848
  Availid: 263713
  Availid: 263116
  Availid: 234546
  Availid: 263423
  Availid: 263356
  Availid: 263354
  Availid: 263293
  Availid: 263129
z 40