Inne

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Inne Jest 336 produktów.

Podkategorie

z 28
 • 25,01 zł
  Anna Pawlikowska-Piechotka

  Niniejsza praca, jest efektem dwóch kolejnych prac badawczych zrealizowanych na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie pod kierunkiem autorki w latach 2008-2014. Pierwsza praca (DS-114) miała temat: „Współczesne tereny sportu i...

  25,01 zł
  PDF
  prodcutid: 258205
  Availid: -1
  Availid: 263216
  Availid: 263491
  Availid: 258316
  Availid: 258315
  Availid: 258314
  Availid: 258313
  Availid: 258302
  Availid: 258299
  Availid: 258297
  Availid: 258285
  Availid: 258281
 • 0,00 zł
  Andrzej Lebiedowicz

  Zabójstwo, samobójstwo, czy nieszczęśliwy wypadek? Nierzadko tym tragicznym zdarzeniom towarzyszy broń palna i amunicja

  8,23 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 263216
  Availid: -1
  Availid: 263216
  Availid: 263491
  Availid: 258316
  Availid: 258315
  Availid: 258314
  Availid: 258313
  Availid: 258302
  Availid: 258299
  Availid: 258297
  Availid: 258285
  Availid: 258281
 • 23,37 zł
  Janusz Strzyżewski

  W e-booku przedstawione są obecnie projektowane rozwiązania zasilania w energię elektryczną osiedli oraz do dziś działające rozwiązania z ubiegłego wieku.

  23,37 zł
  PDF
  prodcutid: 263491
  Availid: -1
  Availid: 263216
  Availid: 263491
  Availid: 258316
  Availid: 258315
  Availid: 258314
  Availid: 258313
  Availid: 258302
  Availid: 258299
  Availid: 258297
  Availid: 258285
  Availid: 258281
 • 24,60 zł
  Izabela Nowicka, Dominik Hryszkiewicz

  Dobrze się stało, że problematyka udziału miejsca kobiet w Policji stała się przedmiotem szeroko zakrojonej debaty naukowej. Należy również podkreślić na wstępie, że podejmowana w niniejszych opracowaniach tematyka jest w niedostatecznym stopniu...

  24,60 zł
  PDF
  prodcutid: 258316
  Availid: -1
  Availid: 263216
  Availid: 263491
  Availid: 258316
  Availid: 258315
  Availid: 258314
  Availid: 258313
  Availid: 258302
  Availid: 258299
  Availid: 258297
  Availid: 258285
  Availid: 258281
 • 26,00 zł
  Mariusz Nepelski, Jarosław Struniawski

  W procesie kształtowania bezpieczeństwa publicznego, wyrażonego szczególnie w bezpieczeństwie imprez masowych i zgromadzeń publicznych wolnych od zagrożeń, uwidacznia się nadrzędna rola administracji publicznej. Nie bez znaczenia dla rodzaju i skali...

  26,00 zł
  PDF
  prodcutid: 258315
  Availid: -1
  Availid: 263216
  Availid: 263491
  Availid: 258316
  Availid: 258315
  Availid: 258314
  Availid: 258313
  Availid: 258302
  Availid: 258299
  Availid: 258297
  Availid: 258285
  Availid: 258281
 • 33,00 zł
  Mariusz Nepelski, Jarosław Struniawski

  W procesie kształtowania bezpieczeństwa publicznego uwidacznia się nadrzędna rola administracji publicznej. Nie bez znaczenia dla rodzaju i skali zagrożeń są liczba uczestników imprez masowych i zgromadzeń publicznych, czas trwania, a także miejsce...

  33,00 zł
  PDF
  prodcutid: 258314
  Availid: -1
  Availid: 263216
  Availid: 263491
  Availid: 258316
  Availid: 258315
  Availid: 258314
  Availid: 258313
  Availid: 258302
  Availid: 258299
  Availid: 258297
  Availid: 258285
  Availid: 258281
 • 29,27 zł
  Marek Fałdowski

  Przedmiotem pracy są dzieje przedwojennych funkcjonariuszy policji, którzy po 17 września 1939 r. dostali się do niewoli radzieckiej. Prezentowana książka kompleksowo przedstawia losy polskich policjantów więzionych przez ponad 6 miesięcy w obozie...

  29,27 zł
  PDF
  prodcutid: 258313
  Availid: -1
  Availid: 263216
  Availid: 263491
  Availid: 258316
  Availid: 258315
  Availid: 258314
  Availid: 258313
  Availid: 258302
  Availid: 258299
  Availid: 258297
  Availid: 258285
  Availid: 258281
 • 9,75 zł
  Bogdan Zdrodowski

  Ludzkość od dawna mierzyła się ze zdarzeniami trudnymi, często wręcz ekstremalnymi, powodowanymi przez siły natury, środowisko i wrogie oddziaływanie. Z tego powodu bezpieczeństwo było, jest i będzie naszym egzystencjalnym priorytetem. Troska o...

  9,75 zł
  PDF
  prodcutid: 258302
  Availid: -1
  Availid: 263216
  Availid: 263491
  Availid: 258316
  Availid: 258315
  Availid: 258314
  Availid: 258313
  Availid: 258302
  Availid: 258299
  Availid: 258297
  Availid: 258285
  Availid: 258281
 • 33,00 zł
  Bernard Wiśniewski, Ryszard Jakubczak

  Państwo jawi się jako niezwykle złożona organizacja społeczna. Takie postrzeganie go nie pozwala na obojętność w kontekście czynników zagrażających jego żywotnym interesom. Państwo powinno być nieustanie przygotowywane na wypadek wystąpienia zagrożeń...

  33,00 zł
  PDF
  prodcutid: 258299
  Availid: -1
  Availid: 263216
  Availid: 263491
  Availid: 258316
  Availid: 258315
  Availid: 258314
  Availid: 258313
  Availid: 258302
  Availid: 258299
  Availid: 258297
  Availid: 258285
  Availid: 258281
 • 36,59 zł
  Agata Tyburska

  Niniejsze opracowanie poświęcone zostało wybranym aspektom przygotowań obronnych w Policji. Ze względu na charakter zamieszczonych w nim materiałów — zostało podzielone na dwie główne części. W pierwszej części publikacji umieszczono artykuły...

  36,59 zł
  PDF
  prodcutid: 258297
  Availid: -1
  Availid: 263216
  Availid: 263491
  Availid: 258316
  Availid: 258315
  Availid: 258314
  Availid: 258313
  Availid: 258302
  Availid: 258299
  Availid: 258297
  Availid: 258285
  Availid: 258281
 • 14,62 zł
  Opracowanie zbiorowe

  "Przegląd Policyjny" redagowany i wydawany przez Wyższą Szkołę Policji jest wydawnictwem o profilu naukowym, eksponującym w różnych aspektach, szeroko rozumianą działalność Policji. Historia "Przeglądu Policyjnego" sięga roku 1936, kiedy został wydany...

  14,62 zł
  PDF
  prodcutid: 258285
  Availid: -1
  Availid: 263216
  Availid: 263491
  Availid: 258316
  Availid: 258315
  Availid: 258314
  Availid: 258313
  Availid: 258302
  Availid: 258299
  Availid: 258297
  Availid: 258285
  Availid: 258281
 • 40,00 zł
  Jarosław Cymerski, Krzysztof Wiciak

  Współczesny świat jest pełen zagrożeń bezpieczeństwa na wielu płaszczyznach życia społecznego. Cechuje je różnorodny charakter, zróżnicowana siła oddziaływania oraz realna bądź potencjalna możliwość ich wystąpienia. Problematyka ta wysuwa się na...

  40,00 zł
  PDF
  prodcutid: 258281
  Availid: -1
  Availid: 263216
  Availid: 263491
  Availid: 258316
  Availid: 258315
  Availid: 258314
  Availid: 258313
  Availid: 258302
  Availid: 258299
  Availid: 258297
  Availid: 258285
  Availid: 258281
z 28