Socjologia

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Socjologia Jest 127 produktów.

Podkategorie

z 11
 • 19,95 zł
  Konrad Kubala

  Książka jest skierowana do osób interesujących się metodami jakościowymi w naukach społecznych, a także temporalnym ujęciem wizerunków Unii Europejskiej.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 228467
  Availid: -1
  Availid: 226289
  Availid: 226791
  Availid: 226790
  Availid: 226266
  Availid: 185045
  Availid: 224709
  Availid: 224708
  Availid: 224382
  Availid: 218569
  Availid: 216106
  Availid: 214636
 • 0,00 zł
  Enver Djuliman, Lillian Hjorth

  Niniejsza książka to efekt dziesięciu lat doświadczenia w nauczaniu o prawach człowieka, zrozumieniu interkulturowym i rozwiązywaniu konfliktów

  31,00 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 226289
  Availid: -1
  Availid: 226289
  Availid: 226791
  Availid: 226790
  Availid: 226266
  Availid: 185045
  Availid: 224709
  Availid: 224708
  Availid: 224382
  Availid: 218569
  Availid: 216106
  Availid: 214636
 • 19,95 zł
  Danuta Walczak-Duraj

  Praca dotyczy diagnozy i interpretacji opinii oraz oczekiwań studentów (często po raz pierwszy biorących udział w wyborach samorządowych) odnoszących się zarówno do przebiegu kampanii samorządowych, samych wyborów, jak i do władz lokalnych.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 226791
  Availid: -1
  Availid: 226289
  Availid: 226791
  Availid: 226790
  Availid: 226266
  Availid: 185045
  Availid: 224709
  Availid: 224708
  Availid: 224382
  Availid: 218569
  Availid: 216106
  Availid: 214636
 • 22,45 zł
  Monika Słupińska

  Niniejsza publikacja w sposób szczególny koncentruje się na roli, jaką w tym kontekście pełni kapitał społeczny, oraz na współczesnych metodach sterowania procesem rozwoju terytorium (governance).

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 226790
  Availid: -1
  Availid: 226289
  Availid: 226791
  Availid: 226790
  Availid: 226266
  Availid: 185045
  Availid: 224709
  Availid: 224708
  Availid: 224382
  Availid: 218569
  Availid: 216106
  Availid: 214636
 • 19,95 zł
  Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak

  Artykuły i rozprawy zamieszczone w prezentowanym tomie przybliżają niepodejmowane dotąd zagadnienia społeczno-kulturowe skupiając swoją uwagę na blaskach i cieniach dzieciństwa

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 226266
  Availid: -1
  Availid: 226289
  Availid: 226791
  Availid: 226790
  Availid: 226266
  Availid: 185045
  Availid: 224709
  Availid: 224708
  Availid: 224382
  Availid: 218569
  Availid: 216106
  Availid: 214636
 • 33,00 zł
  Marcin Black, Natasha Newidea

  Dowiedz się czym jest intercyza i dlaczego coraz częściej decydują się na nią zarówno przyszli mężowie jak i żony. Na bazie wniosków z tysięcy prawdziwych historii zobacz reakcje partnerów oraz plusy i minusy rozdzielności majątkowej.

  33,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 185045
  Availid: -1
  Availid: 226289
  Availid: 226791
  Availid: 226790
  Availid: 226266
  Availid: 185045
  Availid: 224709
  Availid: 224708
  Availid: 224382
  Availid: 218569
  Availid: 216106
  Availid: 214636
 • 22,45 zł
  Justyna Wiktorowicz

  Potencjał starszych pracowników na tle młodszych pokoleń. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania wydłużania okresu aktywności zawodowej. Międzypokoleniowa wymiana wiedzy i umiejętności – potencjał starszych pracowników.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 224709
  Availid: -1
  Availid: 226289
  Availid: 226791
  Availid: 226790
  Availid: 226266
  Availid: 185045
  Availid: 224709
  Availid: 224708
  Availid: 224382
  Availid: 218569
  Availid: 216106
  Availid: 214636
 • 24,45 zł
  Ilona Świątek-Barylska

  Relacje przełożony-podwładny i sytuacje niewygodne w tych relacjach. Rywalizacja czy współpraca - jak zorganizować pracę w zespole. Znaczenie kultury organizacyjnej w relacjach społecznych. Zarządzanie pokoleniami.

  24,45 zł
  PDF
  prodcutid: 224708
  Availid: -1
  Availid: 226289
  Availid: 226791
  Availid: 226790
  Availid: 226266
  Availid: 185045
  Availid: 224709
  Availid: 224708
  Availid: 224382
  Availid: 218569
  Availid: 216106
  Availid: 214636
 • 20,95 zł
  Wojciech Jabłoński

  CATI jako technika badawcza. Przygotowanie i realizacja badania z wykorzystaniem techniki CATI. Ankieter w procesie badawczym. Agencje badawcze w Polsce. Ankieterzy CATI. Praktyka CATI. Wyniki własnych badań metodologicznych.

  20,95 zł
  PDF
  prodcutid: 224382
  Availid: -1
  Availid: 226289
  Availid: 226791
  Availid: 226790
  Availid: 226266
  Availid: 185045
  Availid: 224709
  Availid: 224708
  Availid: 224382
  Availid: 218569
  Availid: 216106
  Availid: 214636
 • 24,94 zł
  Jean-Marie Barbier

  Analiza aktywności jako „żywotne” zagadnienie społeczne, wynik wielu doświadczeń. Zakres przedmiotu analizy aktywności zasadniczo określany przez samych jej aktorów. Analiza aktywności jako analiza samej siebie, nowa wiedza o związkach między elementami.

  24,94 zł
  PDF
  prodcutid: 218569
  Availid: -1
  Availid: 226289
  Availid: 226791
  Availid: 226790
  Availid: 226266
  Availid: 185045
  Availid: 224709
  Availid: 224708
  Availid: 224382
  Availid: 218569
  Availid: 216106
  Availid: 214636
 • 0,00 zł
  Nadia Hamid

  „Gorzka pomarańcza” poza wątkami niemal kryminalnymi, jest bogatym źródłem wiedzy o arabsko-muzułmańskiej mentalności oraz obyczajowości, a zwłaszcza o życiu rodzinnym – pokazywanym tu barwnie i różnorodnie.

  15,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 216106
  Availid: -1
  Availid: 226289
  Availid: 226791
  Availid: 226790
  Availid: 226266
  Availid: 185045
  Availid: 224709
  Availid: 224708
  Availid: 224382
  Availid: 218569
  Availid: 216106
  Availid: 214636
 • 13,10 zł
  Patryk Daniel Garkowski

  rozprawka z zadaniami do rozwiązania w sprawie układania planu lekcyjnego

  13,10 zł
  PDF
  prodcutid: 214636
  Availid: -1
  Availid: 226289
  Availid: 226791
  Availid: 226790
  Availid: 226266
  Availid: 185045
  Availid: 224709
  Availid: 224708
  Availid: 224382
  Availid: 218569
  Availid: 216106
  Availid: 214636
z 11