Socjologia

Najlepiej sprzedające się

Promocje

 • image
  Zaślepienie

  Znasz to uczucie. Twoje życie jest na...

  25,11 zł -10% 27,90 zł

Dostawcy

Brak dostawców

Socjologia Jest 177 produktów.

Podkategorie

z 15
 • 10,00 zł
  Małgorzata Głowacka-Grajper, Ewa Nowicka,...

  Publikacja poświęcona Buriatom zachodnim, analizująca przemiany społeczno-kulturowe zachodzące w mniejszościowych grup narodowościowych zamieszkujących Syberię

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 263127
  Availid: -1
  Availid: 263121
  Availid: 260884
  Availid: 260921
  Availid: 258513
  Availid: 258506
  Availid: 258492
  Availid: 258330
  Availid: 258326
  Availid: 258323
  Availid: 258322
  Availid: 261483
 • 31,21 zł
  Jacek Olędzki

  Książka jest niezwykłą relacją z etnograficznych badań terenowych prowadzonych w latach 1978–1987. Jacek Olędzki, mieszkając przez wiele lat w Murzynowie, w sposób niemal perfekcyjny zrealizował postulat „obserwacji uczestniczącej”. Przedmiotem jego...

  31,21 zł
  PDF
  prodcutid: 263121
  Availid: -1
  Availid: 263121
  Availid: 260884
  Availid: 260921
  Availid: 258513
  Availid: 258506
  Availid: 258492
  Availid: 258330
  Availid: 258326
  Availid: 258323
  Availid: 258322
  Availid: 261483
 • 0,00 zł
  Krzysztof Urbanek

  Artykuł przybliża podstawy dogmatyczne, doktrynalne oraz historycznoprawne związane z problematyką okoliczności wyłączających bezprawność czynów, ze szczególnym uwzględnieniem obrony koniecznej

  6,58 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 260884
  Availid: -1
  Availid: 263121
  Availid: 260884
  Availid: 260921
  Availid: 258513
  Availid: 258506
  Availid: 258492
  Availid: 258330
  Availid: 258326
  Availid: 258323
  Availid: 258322
  Availid: 261483
 • 19,95 zł
  Anna Jarkiewicz

  Książka wypełnia lukę wydawniczą w zakresie badań dotyczących pracy z osobami zaburzonymi psychicznie i jest rodzajem przewodnika pisanego z myślą o przyszłych i aktualnych pracownikach systemu pomocy społecznej.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 260921
  Availid: -1
  Availid: 263121
  Availid: 260884
  Availid: 260921
  Availid: 258513
  Availid: 258506
  Availid: 258492
  Availid: 258330
  Availid: 258326
  Availid: 258323
  Availid: 258322
  Availid: 261483
 • 0,00 zł
  Zofia Szweda-Lewandowska

  Publikacja dotyczy sytuacji seniorów w zakresie potrzeb opiekuńczych z dwóch perspektyw: osób starszych oraz ich opiekunów (wspierany-wspierający - pierwsze tego typu badania prowadzone w Polsce).

  26,90 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 258513
  Availid: -1
  Availid: 263121
  Availid: 260884
  Availid: 260921
  Availid: 258513
  Availid: 258506
  Availid: 258492
  Availid: 258330
  Availid: 258326
  Availid: 258323
  Availid: 258322
  Availid: 261483
 • 19,95 zł
  Jakub Niedbalski

  Publikacja jest skierowana za równo do przedstawicieli środowiska akademickiego zajmujących się wspomnianą problematyką, jak i do praktyków zaangażowanych w udzielanie pomocy i wsparcia w zakresie szeroko rozumianej pracy socjalnej.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 258506
  Availid: -1
  Availid: 263121
  Availid: 260884
  Availid: 260921
  Availid: 258513
  Availid: 258506
  Availid: 258492
  Availid: 258330
  Availid: 258326
  Availid: 258323
  Availid: 258322
  Availid: 261483
 • 23,46 zł
  Agnieszka Dziedziczak-Fołtyn

  Książka dotyczy procesu reformowania szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1990-2015 w kontekście toczonej na ten temat debaty publicznej.

  23,46 zł
  PDF
  prodcutid: 258492
  Availid: -1
  Availid: 263121
  Availid: 260884
  Availid: 260921
  Availid: 258513
  Availid: 258506
  Availid: 258492
  Availid: 258330
  Availid: 258326
  Availid: 258323
  Availid: 258322
  Availid: 261483
 • 23,00 zł
  Leon Petrażycki

  Myśli, sentencje i paradoksy autorstwa Leona Petrażyckiego pochodzą z jego dwudziestu czterech prac, zarówno tych ogłoszonych drukiem, jak i ocalałych w rękopisie. Przedstawione tutaj myśli Leona Petrażyckiego są wyimkami z dwudziestu czterech jego...

  23,00 zł
  PDF
  prodcutid: 258330
  Availid: -1
  Availid: 263121
  Availid: 260884
  Availid: 260921
  Availid: 258513
  Availid: 258506
  Availid: 258492
  Availid: 258330
  Availid: 258326
  Availid: 258323
  Availid: 258322
  Availid: 261483
 • 23,00 zł
  Maria Bogucka

  Książka zawiera rozważania na temat kilkunastu aspektów funkcjonowania kultury w rożnych epokach historycznych, zajmuje się rolą kultury jako czynnika tworzącego historię społeczną wraz z jej mentalnymi implikacjami. Temat jest zbyt szeroki, aby go w...

  23,00 zł
  PDF
  prodcutid: 258326
  Availid: -1
  Availid: 263121
  Availid: 260884
  Availid: 260921
  Availid: 258513
  Availid: 258506
  Availid: 258492
  Availid: 258330
  Availid: 258326
  Availid: 258323
  Availid: 258322
  Availid: 261483
 • 36,00 zł
  Marian Golka

  Książka jest autorską syntezą łączącą liczne kwestie dotyczące współczesnego świata w skali globalnej. Przedstawia w ujęciu socjologiczno-kulturoznawczym oraz antropologicznym główne problemy i niepokoje cywilizacji współczesnej. Cywilizacja...

  36,00 zł
  PDF
  prodcutid: 258323
  Availid: -1
  Availid: 263121
  Availid: 260884
  Availid: 260921
  Availid: 258513
  Availid: 258506
  Availid: 258492
  Availid: 258330
  Availid: 258326
  Availid: 258323
  Availid: 258322
  Availid: 261483
 • 25,50 zł
  Marian Golka

  Książka dotyczy wybranych, choć nader ważnych zagadnień odnoszących się do współczesności: od jej pojmowania poprzez kwestie związane ze sztuką, mediami aż do problemów kryzysów i zagrożeń cywilizacji współczesnej. Kultura zdaje się płynąć nurtem, na...

  25,50 zł
  PDF
  prodcutid: 258322
  Availid: -1
  Availid: 263121
  Availid: 260884
  Availid: 260921
  Availid: 258513
  Availid: 258506
  Availid: 258492
  Availid: 258330
  Availid: 258326
  Availid: 258323
  Availid: 258322
  Availid: 261483
 • 0,00 zł
  Nadia Hamid

  Opowieść o Polce, żonie muzułmanina, która uciekła z islamskiego „raju”. Kontynuacja historii z "Gorzkiej pomarańczy".

  15,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 261483
  Availid: -1
  Availid: 263121
  Availid: 260884
  Availid: 260921
  Availid: 258513
  Availid: 258506
  Availid: 258492
  Availid: 258330
  Availid: 258326
  Availid: 258323
  Availid: 258322
  Availid: 261483
z 15