Język polski

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Język polski Jest 322 produktów.

Podkategorie

z 27
 • 41,16 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Języki afrykańskie to unikalna na rynku polskim monografia uwzględniająca aktualny stan badań, a zarazem podręcznik akademicki i komendium wiedzy na temat języków Afryki. Zainteresuje nie tylko studentow afrykanistyki oraz etnolingwistyki, lecz także...

  41,16 zł
  PDF
  prodcutid: 257950
  Availid: -1
  Availid: 257943
  Availid: 257942
  Availid: 257937
  Availid: 257935
  Availid: 257929
  Availid: 257926
  Availid: 257923
  Availid: 257918
  Availid: 257917
  Availid: 257914
  Availid: 257908
 • 19,20 zł
  Ekuni Kaori

  Współczesna, wielokrotnie nagradzana powieść japońskiej pisarki Kaori Ekuni, w polskim przekładzie Amy Bajer, opowiadająca o nietypowym związku dwojga młodych ludzi: lekarza homoseksualisty Mutsukiego i nadużywającej alkoholu, emocjonalnie...

  19,20 zł
  PDF
  prodcutid: 257943
  Availid: -1
  Availid: 257943
  Availid: 257942
  Availid: 257937
  Availid: 257935
  Availid: 257929
  Availid: 257926
  Availid: 257923
  Availid: 257918
  Availid: 257917
  Availid: 257914
  Availid: 257908
 • 27,99 zł
  Justyna Najbar-Miller

  Przedmiotem książki jest tożsamość koreańskiego intelektualisty, analizowana na podstawie trzech powieści z cyklu Dzień z życia pisarza Kubo autorstwa Pak T’ae-wǒna (1909–1986), Ch’oe In-huna (1936–) i Chu In-sǒka (1963–). We wszystkich tych utworach...

  27,99 zł
  PDF
  prodcutid: 257942
  Availid: -1
  Availid: 257943
  Availid: 257942
  Availid: 257937
  Availid: 257935
  Availid: 257929
  Availid: 257926
  Availid: 257923
  Availid: 257918
  Availid: 257917
  Availid: 257914
  Availid: 257908
 • 18,40 zł
  Kwiryna Handke

  Stefan Żeromski mało znany to zbiór krótkich tekstów prezentujących pisarza w sposób daleki od stereotypów. Zamiast surowego sędziego narodowych wad widzimy tu człowieka obdarzonego niezwykłym, ciepłym poczuciem humoru, celnie i dowcipnie opisującego...

  18,40 zł
  PDF
  prodcutid: 257937
  Availid: -1
  Availid: 257943
  Availid: 257942
  Availid: 257937
  Availid: 257935
  Availid: 257929
  Availid: 257926
  Availid: 257923
  Availid: 257918
  Availid: 257917
  Availid: 257914
  Availid: 257908
 • 83,16 zł
  Zbigniew Skowron, Zofia Helman

  Jest to nowe, źródłowo-krytyczne wydanie korespondencji Fryderyka Chopina, którego podstawowym założeniem jest opracowanie wszystkich zachowanych listów pisanych przez Chopina oraz listów skierowanych do niego. Pierwszy z planowanych trzech tomów...

  83,16 zł
  PDF
  prodcutid: 257935
  Availid: -1
  Availid: 257943
  Availid: 257942
  Availid: 257937
  Availid: 257935
  Availid: 257929
  Availid: 257926
  Availid: 257923
  Availid: 257918
  Availid: 257917
  Availid: 257914
  Availid: 257908
 • 31,92 zł
  Magdalena Dąbrowska

  Praca poświęcona rosyjskiej prozie sentymentalnej przełomu XVIII i XIX wieku. Stanowi systematyczne, wieloaspektowe ujęcie rozległego materiału, w znacznej części dotąd nieznanego bądź interpretowanego po raz pierwszy, pozyskanego z trudno dostępnych...

  31,92 zł
  PDF
  prodcutid: 257929
  Availid: -1
  Availid: 257943
  Availid: 257942
  Availid: 257937
  Availid: 257935
  Availid: 257929
  Availid: 257926
  Availid: 257923
  Availid: 257918
  Availid: 257917
  Availid: 257914
  Availid: 257908
 • 24,35 zł
  Katarzyna Bortnowska

  Dla białorutenistyki polskiej, a nawet dla całego literaturoznawstwa białoruskiego, jest to praca szczególna, wręcz unikalna: po raz pierwszy przedmiotem wnikliwej analizy stała się poezja generacji młodych poetów białoruskich urodzonych w latach 70....

  24,35 zł
  PDF
  prodcutid: 257926
  Availid: -1
  Availid: 257943
  Availid: 257942
  Availid: 257937
  Availid: 257935
  Availid: 257929
  Availid: 257926
  Availid: 257923
  Availid: 257918
  Availid: 257917
  Availid: 257914
  Availid: 257908
 • 36,00 zł
  Witold Sadowski

  Pierwsza w nauce polskiej monografia litanii napisana przez literaturoznawcę z wykorzystaniem metod poetyki historycznej i teoretycznej. Książka zawiera zwięzłą rekonstrukcję genezy litanii w kulturach starożytnych. Dogłębnie i wieloaspektowo...

  36,00 zł
  PDF
  prodcutid: 257923
  Availid: -1
  Availid: 257943
  Availid: 257942
  Availid: 257937
  Availid: 257935
  Availid: 257929
  Availid: 257926
  Availid: 257923
  Availid: 257918
  Availid: 257917
  Availid: 257914
  Availid: 257908
 • 41,60 zł
  Olga Lesicka

  Praca dotycząca adaptacji terminów obcych w rosyjskim czasopiśmiennictwie ekonomicznym przełomu XX i XXI wieku. W historii angielsko-rosyjskich związków językowych, liczącej ponad cztery i pół wieku, wpływ angielszczyzny nigdy nie był tak intensywny...

  41,60 zł
  PDF
  prodcutid: 257918
  Availid: -1
  Availid: 257943
  Availid: 257942
  Availid: 257937
  Availid: 257935
  Availid: 257929
  Availid: 257926
  Availid: 257923
  Availid: 257918
  Availid: 257917
  Availid: 257914
  Availid: 257908
 • 31,21 zł
  Marek Gołkowski, Anna Kiermut, Maria Kuc,...

  Podręcznik rekomendowany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego w przygotowaniach do egzaminu certyfikatowego na poziomie B1. Praca jest kolejną, zmienioną i poprawioną, wersją podręcznika z lat...

  31,21 zł
  PDF
  prodcutid: 257917
  Availid: -1
  Availid: 257943
  Availid: 257942
  Availid: 257937
  Availid: 257935
  Availid: 257929
  Availid: 257926
  Availid: 257923
  Availid: 257918
  Availid: 257917
  Availid: 257914
  Availid: 257908
 • 40,80 zł
  Urszula Kowalczuk, Łukasz Książyk

  Publikacja wieloautorska podejmująca próbę interpretacji wypowiedzi dotyczących historii literatury przełomu XIX i XX wieku, przebiegu procesu historycznoliterackiego, sposobu postrzegania literatur obcych z polskiej perspektywy oraz literatury...

  40,80 zł
  PDF
  prodcutid: 257914
  Availid: -1
  Availid: 257943
  Availid: 257942
  Availid: 257937
  Availid: 257935
  Availid: 257929
  Availid: 257926
  Availid: 257923
  Availid: 257918
  Availid: 257917
  Availid: 257914
  Availid: 257908
 • 39,20 zł
  Małgorzata Marcjanik

  Książka zawiera około 2000 wyrażeń językowych, nazywanych tradycyjnie zwrotami grzecznościowymi. Zamierzeniem autorki było zgromadzenie najczęściej używanych przez Polaków wszystkich pokoleń na przełomie XX i XXI wieku zwrotów grzecznościowych oraz...

  39,20 zł
  PDF
  prodcutid: 257908
  Availid: -1
  Availid: 257943
  Availid: 257942
  Availid: 257937
  Availid: 257935
  Availid: 257929
  Availid: 257926
  Availid: 257923
  Availid: 257918
  Availid: 257917
  Availid: 257914
  Availid: 257908
z 27