Język polski

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Język polski Jest 379 produktów.

Podkategorie

z 32
 • 27,90 zł
  Bogdan Mazan, Katarzyna Badowska

  Publikacja zawiera analizy i interpretacje dwunastu wierszy młodopolskich, dokonane przez cenionych badaczy literatury przełomu XIX i XX wieku. Każdy szkic poświęcony jest utworowi innego autora.

  27,90 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 272135
  Availid: -1
  Availid: 271988
  Availid: 258217
  Availid: 260543
  Availid: 270124
  Availid: 269443
  Availid: 268994
  Availid: 268993
  Availid: 268983
  Availid: 268939
  Availid: 268878
  Availid: 268831
 • 19,95 zł
  Jarosław Wierzbiński

  Monografia zawiera rozprawy i szkice z zakresu szeroko pojętej stylistyki lingwistycznej. Obejmuje rozległe spektrum zagadnień, gdzie głównym punktem odniesienia są teksty artystyczne A. Czechowa, W. Majakowskiego, M. Zoszczenki i M. Szołochowa.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 271988
  Availid: -1
  Availid: 271988
  Availid: 258217
  Availid: 260543
  Availid: 270124
  Availid: 269443
  Availid: 268994
  Availid: 268993
  Availid: 268983
  Availid: 268939
  Availid: 268878
  Availid: 268831
 • 16,46 zł
  Paweł Czerkowski

  Zbiór wybranych felietonów napisanych w latach 2016 — 2017 na łamach „Gwiazdki Cieszyńskiej” oraz blogu „Swoją Drogą”

  16,46 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 258217
  Availid: -1
  Availid: 271988
  Availid: 258217
  Availid: 260543
  Availid: 270124
  Availid: 269443
  Availid: 268994
  Availid: 268993
  Availid: 268983
  Availid: 268939
  Availid: 268878
  Availid: 268831
 • 0,00 zł
  Marta Kielczyk

  Dlaczego nie mamy problemu z odmianą nazwiska Tadeusza Kościuszki, a z nazwiskami: Ziobro lub Poroszenko już tak? Dlaczego niektórzy uparcie wysyłają „maila” i „SMS-a”? Kiedy mundial to mundial? Jak wymawiamy „boeing”, jak akcentujemy „muzeum”?...

  16,46 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 260543
  Availid: -1
  Availid: 271988
  Availid: 258217
  Availid: 260543
  Availid: 270124
  Availid: 269443
  Availid: 268994
  Availid: 268993
  Availid: 268983
  Availid: 268939
  Availid: 268878
  Availid: 268831
 • 31,21 zł
  Elżbieta Pachocińska, Krystyna...

  Monografia poświęcona wybranym zagadnieniom wynikającym z różnorodności perspektyw badawczych zastosowanych do analiz języka mówionego i pisanego, traktowanych jako uzupełniające się odmiany jednego systemu.

  31,21 zł
  PDF
  prodcutid: 270124
  Availid: -1
  Availid: 271988
  Availid: 258217
  Availid: 260543
  Availid: 270124
  Availid: 269443
  Availid: 268994
  Availid: 268993
  Availid: 268983
  Availid: 268939
  Availid: 268878
  Availid: 268831
 • 0,00 zł
  Ewa Kobyłecka-Piwońska

  Badanie „efektu Gombrowicza” w literaturze jego przybranej ojczyzny udowadnia, że mamy tam do czynienia z pisarzem w dużym stopniu odmiennym od tego, którego znamy w Polsce.

  27,31 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 269443
  Availid: -1
  Availid: 271988
  Availid: 258217
  Availid: 260543
  Availid: 270124
  Availid: 269443
  Availid: 268994
  Availid: 268993
  Availid: 268983
  Availid: 268939
  Availid: 268878
  Availid: 268831
 • 31,21 zł
  Katarzyna Karwowska

  Książka jest jednym z pierwszych opracowań poświęconych zbiorowości Polaków w Niemczech po roku 80., ukazanej w utworach literackich i literaturze pamiętnikarskiej, ma charakter pionierski jako studium społeczności późnych przesiedleńców...

  31,21 zł
  PDF
  prodcutid: 268994
  Availid: -1
  Availid: 271988
  Availid: 258217
  Availid: 260543
  Availid: 270124
  Availid: 269443
  Availid: 268994
  Availid: 268993
  Availid: 268983
  Availid: 268939
  Availid: 268878
  Availid: 268831
 • 31,21 zł
  Izabella Zatorska

  Praca rzuca światło na różne aspekty myśli i twórczości Diderota i Rousseau oraz na ich obecność w odbiorze innych kultur europejskic

  31,21 zł
  PDF
  prodcutid: 268993
  Availid: -1
  Availid: 271988
  Availid: 258217
  Availid: 260543
  Availid: 270124
  Availid: 269443
  Availid: 268994
  Availid: 268993
  Availid: 268983
  Availid: 268939
  Availid: 268878
  Availid: 268831
 • 10,00 zł
  Anna Cetera

  Autorka stawia przed sobą ciekawe zadanie prześledzenia polskich przekładów Szekspirowskiego Króla Leara pod kątem strategii tłumaczenia, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki elżbietańskiego kodu teatralnego (inscenizacyjnego).

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 268983
  Availid: -1
  Availid: 271988
  Availid: 258217
  Availid: 260543
  Availid: 270124
  Availid: 269443
  Availid: 268994
  Availid: 268993
  Availid: 268983
  Availid: 268939
  Availid: 268878
  Availid: 268831
 • 19,95 zł
  Dorota Samborska-Kukuć

  Bohaterkami większości tekstów są kobiety: piszące lub opisywane, mówiące swoim głosem lub cudzym słowem, Antygony szukające grobów braci i Amazonki walczące i ginące ja k mężczyźni, heroiny i westalki, gloryfikowane i postponowane.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 268939
  Availid: -1
  Availid: 271988
  Availid: 258217
  Availid: 260543
  Availid: 270124
  Availid: 269443
  Availid: 268994
  Availid: 268993
  Availid: 268983
  Availid: 268939
  Availid: 268878
  Availid: 268831
 • 39,90 zł
  Justyna Budzik

  Książka poświęcona jest twórczości siedmiu polskich poetów (kilku pokoleń) osiadłych w Kanadzie w różnych dekadach po zakończeniu II wojny światowej. W pracy znajdziemy rozważania na temat wielorakich aspektów, jakie wiążą się z sytuacją wygnania.

  39,90 zł
  PDF
  prodcutid: 268878
  Availid: -1
  Availid: 271988
  Availid: 258217
  Availid: 260543
  Availid: 270124
  Availid: 269443
  Availid: 268994
  Availid: 268993
  Availid: 268983
  Availid: 268939
  Availid: 268878
  Availid: 268831
 • 15,01 zł
  Opracowanie zbiorowe

  "eleWator" jest pismem, w którym oprócz najnowszej prozy i poezji uznanych i debiutujących autorów, mieszkających w Polsce oraz za granicą, znaleźć można teksty literackie przetłumaczone na język polski, szkice o literaturze

  15,01 zł
  PDF
  prodcutid: 268831
  Availid: -1
  Availid: 271988
  Availid: 258217
  Availid: 260543
  Availid: 270124
  Availid: 269443
  Availid: 268994
  Availid: 268993
  Availid: 268983
  Availid: 268939
  Availid: 268878
  Availid: 268831
z 32