Akademickie

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Akademickie Jest 2302 produktów.

Podkategorie

z 192
 • 0,00 zł
  Tadeusz Łamacz

  W trzech esejach autor zastanawia się nad społecznymi mechanizmami prestiżu, stosunkiem prawdziwej wartości człowieka do „normatywnej” oraz motywami postępowania.

  20,44 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 257278
  Availid: -1
  Availid: 257329
  Availid: 257328
  Availid: 257326
  Availid: 257324
  Availid: 257321
  Availid: 257320
  Availid: 257319
  Availid: 257318
  Availid: 257315
  Availid: 257312
  Availid: 257267
 • 48,79 zł
  Hanna Schreiber

  Autorka wieloaspektowo scharakteryzowała kształtowanie się świadomości międzykulturowej oraz formy i metody jej urzeczywistniania w ramach wielonarodowych kontyngentów wojskowych

  48,79 zł
  PDF
  prodcutid: 257329
  Availid: -1
  Availid: 257329
  Availid: 257328
  Availid: 257326
  Availid: 257324
  Availid: 257321
  Availid: 257320
  Availid: 257319
  Availid: 257318
  Availid: 257315
  Availid: 257312
  Availid: 257267
 • 26,40 zł
  Izabella Bukraba-Rylska

  Książka stanowi swoiste rozliczenie z dominującymi w socjologii trendami teoretycznymi, wynikającymi z przyjętej ontologii i epistemologii bytu społecznego

  26,40 zł
  PDF
  prodcutid: 257328
  Availid: -1
  Availid: 257329
  Availid: 257328
  Availid: 257326
  Availid: 257324
  Availid: 257321
  Availid: 257320
  Availid: 257319
  Availid: 257318
  Availid: 257315
  Availid: 257312
  Availid: 257267
 • 31,21 zł
  Magdalena Siek

  Tom zawiera relacje dokumentujące życie Żydów na terenach wcielonych do Rzeszy: w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, rejencji ciechanowskiej i na Górnym Śląsku

  31,21 zł
  PDF
  prodcutid: 257326
  Availid: -1
  Availid: 257329
  Availid: 257328
  Availid: 257326
  Availid: 257324
  Availid: 257321
  Availid: 257320
  Availid: 257319
  Availid: 257318
  Availid: 257315
  Availid: 257312
  Availid: 257267
 • 32,75 zł
  Andrzej Hankała

  Książka jest poświęcona jednemu z najważniejszych zagadnień współczesnej psychologii pamięci

  32,75 zł
  PDF
  prodcutid: 257324
  Availid: -1
  Availid: 257329
  Availid: 257328
  Availid: 257326
  Availid: 257324
  Availid: 257321
  Availid: 257320
  Availid: 257319
  Availid: 257318
  Availid: 257315
  Availid: 257312
  Availid: 257267
 • 27,20 zł
  Sławomir Mandes

  Monografia poświęcona pojęciu świata przeżywanego w socjologii, które zostało wprowadzone do języka nauk społecznych przez Alfreda Schutza.

  27,20 zł
  PDF
  prodcutid: 257321
  Availid: -1
  Availid: 257329
  Availid: 257328
  Availid: 257326
  Availid: 257324
  Availid: 257321
  Availid: 257320
  Availid: 257319
  Availid: 257318
  Availid: 257315
  Availid: 257312
  Availid: 257267
 • 32,75 zł
  Aleksandra Szymanowska

  Autorka ukazuje ewolucję poglądów Polaków w ciągu 14 lat dokonującej się w naszym kraju transformacji ustrojowej i społecznej.

  32,75 zł
  PDF
  prodcutid: 257320
  Availid: -1
  Availid: 257329
  Availid: 257328
  Availid: 257326
  Availid: 257324
  Availid: 257321
  Availid: 257320
  Availid: 257319
  Availid: 257318
  Availid: 257315
  Availid: 257312
  Availid: 257267
 • 27,99 zł
  Kamilla Bargiel-Matusiewicz

  Publikacja poświęcona analizie psychologicznej sytuacji osób poddawanych wieloletniej dializoterapii oraz możliwości poprawy ich stanu psychicznego dzięki zastosowaniu interwencji psychologicznych

  27,99 zł
  PDF
  prodcutid: 257319
  Availid: -1
  Availid: 257329
  Availid: 257328
  Availid: 257326
  Availid: 257324
  Availid: 257321
  Availid: 257320
  Availid: 257319
  Availid: 257318
  Availid: 257315
  Availid: 257312
  Availid: 257267
 • 32,75 zł
  Tomasz Zarycki

  Autor proponuje posłużenie się pojęciami kapitału kulturowego, a także kapitału politycznego do redefinicji zadań tzw. socjologii krytycznej w krajach peryferyjnych, za jakie można uznać Polskę i Rosję.

  32,75 zł
  PDF
  prodcutid: 257318
  Availid: -1
  Availid: 257329
  Availid: 257328
  Availid: 257326
  Availid: 257324
  Availid: 257321
  Availid: 257320
  Availid: 257319
  Availid: 257318
  Availid: 257315
  Availid: 257312
  Availid: 257267
 • 32,00 zł
  Katarzyna Person

  Zawarte w tomie 7 Archiwum Ringelbluma ""Spuścizny"" to materiały przekazane do Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego przez najbliższych współpracowników Emanuela Ringelbluma

  32,00 zł
  PDF
  prodcutid: 257315
  Availid: -1
  Availid: 257329
  Availid: 257328
  Availid: 257326
  Availid: 257324
  Availid: 257321
  Availid: 257320
  Availid: 257319
  Availid: 257318
  Availid: 257315
  Availid: 257312
  Availid: 257267
 • 27,20 zł
  Mieczysław Szerer

  Książka opublikowana po raz pierwszy w 1939 roku, jest wezwaniem skierowanym do wszystkich przekonanych demokratów, aby przemyśleli błędy, jakie popełnili w ciągu dwudziestu lat niepodległej II Rzeczypospolitej

  27,20 zł
  PDF
  prodcutid: 257312
  Availid: -1
  Availid: 257329
  Availid: 257328
  Availid: 257326
  Availid: 257324
  Availid: 257321
  Availid: 257320
  Availid: 257319
  Availid: 257318
  Availid: 257315
  Availid: 257312
  Availid: 257267
 • 25,60 zł
  Anna Wiłkomirska, Anna Anna Zielińska

  W książce przedstawiono wyniki pierwszego rzetelnego i obszernego problemowo badania funkcjonowania systemu awansu zawodowego nauczycieli.

  25,60 zł
  PDF
  prodcutid: 257267
  Availid: -1
  Availid: 257329
  Availid: 257328
  Availid: 257326
  Availid: 257324
  Availid: 257321
  Availid: 257320
  Availid: 257319
  Availid: 257318
  Availid: 257315
  Availid: 257312
  Availid: 257267
z 192