Socjologia

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Socjologia Jest 184 produktów.

Podkategorie

z 16
 • 31,21 zł
  Norbert Elias, Marta Bucholc

  Esej dotyczy ewolucji poczucia czasu w perspektywie społeczno-historycznej.

  31,21 zł
  PDF
  prodcutid: 274172
  Availid: -1
  Availid: 273915
  Availid: 273909
  Availid: 273339
  Availid: 273331
  Availid: 273276
  Availid: 273270
  Availid: 273264
  Availid: 258201
  Availid: 224431
  Availid: 271081
  Availid: 218095
 • 10,00 zł
  Kazimierz Kelles-Krauz

  Kazimierz Kelles-Kraus: marksista i patriota, naukowiec i polityk, zwolennik niepodległości Polski oraz idei socjalizmu, autor koncepcji, która godziła potrzeby narodu z międzynarodowym socjalizmem

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 273915
  Availid: -1
  Availid: 273915
  Availid: 273909
  Availid: 273339
  Availid: 273331
  Availid: 273276
  Availid: 273270
  Availid: 273264
  Availid: 258201
  Availid: 224431
  Availid: 271081
  Availid: 218095
 • 10,00 zł
  Marcin Kula

  Prezentowana książka poświęcona jest śmierci jako doświadczeniu społecznemu i, tym samym, historycznemu.

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 273909
  Availid: -1
  Availid: 273915
  Availid: 273909
  Availid: 273339
  Availid: 273331
  Availid: 273276
  Availid: 273270
  Availid: 273264
  Availid: 258201
  Availid: 224431
  Availid: 271081
  Availid: 218095
 • 22,45 zł
  Izabela Desperak

  Publikacja zawiera analizę transformacji w Polsce z perspektywy społecznej zmiany uwzględniającej wymiar płci.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 273339
  Availid: -1
  Availid: 273915
  Availid: 273909
  Availid: 273339
  Availid: 273331
  Availid: 273276
  Availid: 273270
  Availid: 273264
  Availid: 258201
  Availid: 224431
  Availid: 271081
  Availid: 218095
 • 10,00 zł
  Anna Wiłkomirska

  Edukacja obywatelska w czasie kryzysów ekonomicznych i politycznych, w czasie doraźności i relatywizacji wartości oraz postępującego zaniku więzi społecznych nabiera szczególnego znaczenia.

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 273331
  Availid: -1
  Availid: 273915
  Availid: 273909
  Availid: 273339
  Availid: 273331
  Availid: 273276
  Availid: 273270
  Availid: 273264
  Availid: 258201
  Availid: 224431
  Availid: 271081
  Availid: 218095
 • 10,00 zł
  Nina Kraśko

  Drugi tom badań Autorki nad tworzeniem się instytucjonalnych ram polskiej socjologii, tym razem poświęcony okresowi 1970-2000

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 273276
  Availid: -1
  Availid: 273915
  Availid: 273909
  Availid: 273339
  Availid: 273331
  Availid: 273276
  Availid: 273270
  Availid: 273264
  Availid: 258201
  Availid: 224431
  Availid: 271081
  Availid: 218095
 • 23,20 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Interdyscyplinarne pismo za cel stawia sobie umożliwienie dialogu między socjologią a innymi dyscyplinami z kręgu nauk społecznych i humanistycznych: antropologią, ekonomią, filozofią, historią, literaturoznawstwem, prawem, teologią etc

  23,20 zł
  PDF
  prodcutid: 273270
  Availid: -1
  Availid: 273915
  Availid: 273909
  Availid: 273339
  Availid: 273331
  Availid: 273276
  Availid: 273270
  Availid: 273264
  Availid: 258201
  Availid: 224431
  Availid: 271081
  Availid: 218095
 • 23,20 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Interdyscyplinarne pismo za cel stawia sobie umożliwienie dialogu między socjologią a innymi dyscyplinami z kręgu nauk społecznych i humanistycznych: antropologią, ekonomią, filozofią, historią, literaturoznawstwem, prawem, teologią etc

  23,20 zł
  PDF
  prodcutid: 273264
  Availid: -1
  Availid: 273915
  Availid: 273909
  Availid: 273339
  Availid: 273331
  Availid: 273276
  Availid: 273270
  Availid: 273264
  Availid: 258201
  Availid: 224431
  Availid: 271081
  Availid: 218095
 • 20,00 zł
  Piotr Rymarczyk

  Praca przedstawia wyniki badań, mających charakter jakościowej analizy treści, nad rocznikiem 2006 sześciu ukazujących się w Polsce magazynów poświęconych stylowi życia: „Cosmopolitan”, „Glamour”, „Twojego Stylu”, „Playboya”, „CKM” i „Men’s...

  20,00 zł
  PDF
  prodcutid: 258201
  Availid: -1
  Availid: 273915
  Availid: 273909
  Availid: 273339
  Availid: 273331
  Availid: 273276
  Availid: 273270
  Availid: 273264
  Availid: 258201
  Availid: 224431
  Availid: 271081
  Availid: 218095
 • 19,95 zł
  Kaja Zapędowska-Kling

  Polityka społeczna wobec starzenia się ludności w Stanach Zjednoczonych, Szwecji. System opieki długoterminowej w USA. Doświadczenia amerykańskie i szwedzkie – rekomendacje dla polityki społecznej wobec starzenia się w Polsce.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 224431
  Availid: -1
  Availid: 273915
  Availid: 273909
  Availid: 273339
  Availid: 273331
  Availid: 273276
  Availid: 273270
  Availid: 273264
  Availid: 258201
  Availid: 224431
  Availid: 271081
  Availid: 218095
 • 0,00 zł
  Mustafa Switat

  W książce została zaprezentowana ogromna różnorodność, historia, kultura oraz współczesna specyfika świata arabskiego, często postrzeganego jako monolit.

  42,00 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 271081
  Availid: -1
  Availid: 273915
  Availid: 273909
  Availid: 273339
  Availid: 273331
  Availid: 273276
  Availid: 273270
  Availid: 273264
  Availid: 258201
  Availid: 224431
  Availid: 271081
  Availid: 218095
 • 14,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Jedną z najbardziej kontrowersyjnych ideologii wpisujących się w nowy porządek świata jest wyrosła na spontanicznym zrywie idei feminizmu ideologia gender, która zatacza coraz szersze kręgi społeczne, kulturowe i polityczne.

  14,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 218095
  Availid: -1
  Availid: 273915
  Availid: 273909
  Availid: 273339
  Availid: 273331
  Availid: 273276
  Availid: 273270
  Availid: 273264
  Availid: 258201
  Availid: 224431
  Availid: 271081
  Availid: 218095
z 16