Socjologia

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Socjologia Jest 151 produktów.

Podkategorie

z 13
 • 39,00 zł
  Karolina Bielenin-Lenczowska

  Tematem książki jest migracja zarobkowa macedońskojęzycznych muzułmanów z Macedonii do Włoch. Tytuł odzwierciedla zmiany, jakie zachodzą w ich codziennym życiu. Materiały zebrane podczas badań etnograficznych posłużyły do analizy doświadczenia...

  39,00 zł
  PDF
  prodcutid: 257837
  Availid: -1
  Availid: 257832
  Availid: 257820
  Availid: 257810
  Availid: 260105
  Availid: 260031
  Availid: 260030
  Availid: 256008
  Availid: 258510
  Availid: 257952
  Availid: 257940
  Availid: 257936
 • 10,00 zł
  Magdalena Radkowska-Walkowicz

  Pierwsza w Polsce praca antropologiczna dotycząca nowych technologii reprodukcyjnych. Autorka przeprowadza analizę dyskursu medialnego i interpretuje dane uzyskane na podstawie wywiadów etnograficznych. Książka jest przeznaczona nie tylko dla...

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 257832
  Availid: -1
  Availid: 257832
  Availid: 257820
  Availid: 257810
  Availid: 260105
  Availid: 260031
  Availid: 260030
  Availid: 256008
  Availid: 258510
  Availid: 257952
  Availid: 257940
  Availid: 257936
 • 10,00 zł
  Arkadiusz Peisert

  Autor pokazuje postawy obywatelskie w spółdzielniach mieszkaniowych, zarówno ich mieszkańców, jak i kierownictwa tych instytucji. Rozróżnia spółdzielnie małe i duże, stosując następujące kryteria: łączność osobistą lokatorów, zdolność do efektywnego...

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 257820
  Availid: -1
  Availid: 257832
  Availid: 257820
  Availid: 257810
  Availid: 260105
  Availid: 260031
  Availid: 260030
  Availid: 256008
  Availid: 258510
  Availid: 257952
  Availid: 257940
  Availid: 257936
 • 10,00 zł
  Marta Rakoczy

  Książka poświęcona stworzonej przez polskiego badacza antropologicznej koncepcji języka oraz inspiracji, jaką może ona dziś wnosić do badania kultury. Koncentrując się na sprawczym wymiarze praktyk językowych, Malinowski zapoczątkował zorientowaną...

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 257810
  Availid: -1
  Availid: 257832
  Availid: 257820
  Availid: 257810
  Availid: 260105
  Availid: 260031
  Availid: 260030
  Availid: 256008
  Availid: 258510
  Availid: 257952
  Availid: 257940
  Availid: 257936
 • 10,00 zł
  Amanda Krzyworzeka

  Książka ta jest poświęcona rolniczym strategiom pracy i przetrwania, codziennym sposobom radzenia sobie z rzeczywistością, nieustającym próbom zmieniania świata tak, by był jak najprzyjaźniejszy, by życie w nim było jak najłatwiejsze i najlepsze

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 260105
  Availid: -1
  Availid: 257832
  Availid: 257820
  Availid: 257810
  Availid: 260105
  Availid: 260031
  Availid: 260030
  Availid: 256008
  Availid: 258510
  Availid: 257952
  Availid: 257940
  Availid: 257936
 • 27,20 zł
  Hubert Wierciński

  Książka ukazuje mnogość społecznych i kulturowych problemów, z jakimi chorzy na raka muszą zmierzyć się podczas terapii i nie tylko - okazuje się bowiem, że rak to choroba, która zmusza ludzi do głębokiej rekonstrukcji życia także po leczeniu

  27,20 zł
  PDF
  prodcutid: 260031
  Availid: -1
  Availid: 257832
  Availid: 257820
  Availid: 257810
  Availid: 260105
  Availid: 260031
  Availid: 260030
  Availid: 256008
  Availid: 258510
  Availid: 257952
  Availid: 257940
  Availid: 257936
 • 36,00 zł
  Anna Zawadzka

  Autorka przygląda się społecznej funkcji dziewictwa i defloracji i dowodzi, że są one elementem procesu wytwarzania płci i cielesności, konstytuują podmiotowość kobiecą i doświadczenie bycia kobietą.

  36,00 zł
  PDF
  prodcutid: 260030
  Availid: -1
  Availid: 257832
  Availid: 257820
  Availid: 257810
  Availid: 260105
  Availid: 260031
  Availid: 260030
  Availid: 256008
  Availid: 258510
  Availid: 257952
  Availid: 257940
  Availid: 257936
 • 0,00 zł
  James Fallon

  Czy każdy z nas może odkryć w sobie psychopatę? Co sprawia, że w człowieku budzą się niebezpieczne instynkty? Czy można być psychopatą i o tym nie wiedzieć?

  34,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 256008
  Availid: -1
  Availid: 257832
  Availid: 257820
  Availid: 257810
  Availid: 260105
  Availid: 260031
  Availid: 260030
  Availid: 256008
  Availid: 258510
  Availid: 257952
  Availid: 257940
  Availid: 257936
 • 19,95 zł
  Marta Petelewicz

  Publikacja ukazuje zależności pomiędzy jakością życia dzieci a statusem społeczno-ekonomicznym rodziców. W pogłębiony sposób porusza metodologiczne i etyczne kwestie badań ankietowych z dziećmi.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 258510
  Availid: -1
  Availid: 257832
  Availid: 257820
  Availid: 257810
  Availid: 260105
  Availid: 260031
  Availid: 260030
  Availid: 256008
  Availid: 258510
  Availid: 257952
  Availid: 257940
  Availid: 257936
 • 10,00 zł
  Aleksandra Lompart

  Spośród wielu metafor organizujących myślenie socjologiczne coraz większą popularność zyskuje metafora zakorzenienia/wykorzenienia. Nie powinno nas to dziwić, żyjemy wszak w dobie gwałtownych przemian norm i relacji społecznych, ról i tożsamości...

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 257952
  Availid: -1
  Availid: 257832
  Availid: 257820
  Availid: 257810
  Availid: 260105
  Availid: 260031
  Availid: 260030
  Availid: 256008
  Availid: 258510
  Availid: 257952
  Availid: 257940
  Availid: 257936
 • 10,00 zł
  Agnieszka Gotchold

  Książka ukazuje zastosowanie metodologii interdyscyplinarnych w badaniach nad literaturą i kulturą poprzez metaforę podróży szlakiem kultur. Przedmiotem rozważań Autorów są teoretyczne zagadnienia związane z interdyscyplinarnością jako metodologią...

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 257940
  Availid: -1
  Availid: 257832
  Availid: 257820
  Availid: 257810
  Availid: 260105
  Availid: 260031
  Availid: 260030
  Availid: 256008
  Availid: 258510
  Availid: 257952
  Availid: 257940
  Availid: 257936
 • 10,00 zł
  Nicole Dołowy-Rybińska

  Książka Języki i kultury mniejszościowe w Europie: Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi przedstawia współczesną sytuację trzech etnicznych grup kulturowych, ich sposób funkcjonowania na tle kultury dominującej, metody ochrony tożsamości, a zwłaszcza...

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 257936
  Availid: -1
  Availid: 257832
  Availid: 257820
  Availid: 257810
  Availid: 260105
  Availid: 260031
  Availid: 260030
  Availid: 256008
  Availid: 258510
  Availid: 257952
  Availid: 257940
  Availid: 257936
z 13