Socjologia

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Socjologia Jest 95 produktów.

Podkategorie

z 8
 • 19,95 zł
  Konrad Kubala

  Książka jest skierowana do osób interesujących się metodami jakościowymi w naukach społecznych, a także temporalnym ujęciem wizerunków Unii Europejskiej.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 228467
  Availid: -1
  Availid: 226791
  Availid: 226761
  Availid: 225928
  Availid: 224382
  Availid: 218618
  Availid: 218334
  Availid: 218570
  Availid: 218569
  Availid: 214820
  Availid: 214815
  Availid: 214825
 • 19,95 zł
  Danuta Walczak-Duraj

  Praca dotyczy diagnozy i interpretacji opinii oraz oczekiwań studentów (często po raz pierwszy biorących udział w wyborach samorządowych) odnoszących się zarówno do przebiegu kampanii samorządowych, samych wyborów, jak i do władz lokalnych.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 226791
  Availid: -1
  Availid: 226791
  Availid: 226761
  Availid: 225928
  Availid: 224382
  Availid: 218618
  Availid: 218334
  Availid: 218570
  Availid: 218569
  Availid: 214820
  Availid: 214815
  Availid: 214825
 • 20,00 zł
  Elżbieta Jałowska, Agnieszka...

  Monografia trójki naukowców: Elżbiety Jałowskiej, Agnieszki Żyszczyńskiej – Klimczak i Agnieszki Łagan – Pyrak to opracowanie naukowe cechujące się dojrzałością, zarówno metodologiczną jak i merytoryczną.

  20,00 zł
  PDF
  prodcutid: 226761
  Availid: -1
  Availid: 226791
  Availid: 226761
  Availid: 225928
  Availid: 224382
  Availid: 218618
  Availid: 218334
  Availid: 218570
  Availid: 218569
  Availid: 214820
  Availid: 214815
  Availid: 214825
 • 0,00 zł
  Judith Butler

  Judith Butler w swoich Zapiskach o performatywnej teorii zgromadzenia udowadnia, że sama obecność we właściwym czasie i miejscu JEST ważną polityczną deklaracją.

  29,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 225928
  Availid: -1
  Availid: 226791
  Availid: 226761
  Availid: 225928
  Availid: 224382
  Availid: 218618
  Availid: 218334
  Availid: 218570
  Availid: 218569
  Availid: 214820
  Availid: 214815
  Availid: 214825
 • 20,95 zł
  Wojciech Jabłoński

  CATI jako technika badawcza. Przygotowanie i realizacja badania z wykorzystaniem techniki CATI. Ankieter w procesie badawczym. Agencje badawcze w Polsce. Ankieterzy CATI. Praktyka CATI. Wyniki własnych badań metodologicznych.

  20,95 zł
  PDF
  prodcutid: 224382
  Availid: -1
  Availid: 226791
  Availid: 226761
  Availid: 225928
  Availid: 224382
  Availid: 218618
  Availid: 218334
  Availid: 218570
  Availid: 218569
  Availid: 214820
  Availid: 214815
  Availid: 214825
 • 19,95 zł
  Marcin Kafar

  Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych ― przestrzenie doświadczeń i refleksji. „Prawdziwe zmyślenie” a praktyka badawcza – nieoczywiste pola znaczeń metafory literackiej. Między doświadczaniem „bycia w terenie” a doświadczaniem literatury.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 218618
  Availid: -1
  Availid: 226791
  Availid: 226761
  Availid: 225928
  Availid: 224382
  Availid: 218618
  Availid: 218334
  Availid: 218570
  Availid: 218569
  Availid: 214820
  Availid: 214815
  Availid: 214825
 • 0,00 zł
  red. Mateusz Warchał

  Tytuł publikacji, którą przekazujemy w ręce czytelników oddaje sens czasów, w których żyjemy.

  30,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 218334
  Availid: -1
  Availid: 226791
  Availid: 226761
  Availid: 225928
  Availid: 224382
  Availid: 218618
  Availid: 218334
  Availid: 218570
  Availid: 218569
  Availid: 214820
  Availid: 214815
  Availid: 214825
 • 22,45 zł
  Renata Dopierała, Katarzyna Waniek

  Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Biografia a tożsamość narodowa. Wojna, biografia i pamięć. Wojna w doświadczeniu niemieckim. Biografia opowiadana, doświadczana i rekonstruowana w perspektywie narracji o wojnie. Repatrianci i wypędzeni.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 218570
  Availid: -1
  Availid: 226791
  Availid: 226761
  Availid: 225928
  Availid: 224382
  Availid: 218618
  Availid: 218334
  Availid: 218570
  Availid: 218569
  Availid: 214820
  Availid: 214815
  Availid: 214825
 • 24,94 zł
  Jean-Marie Barbier

  Analiza aktywności jako „żywotne” zagadnienie społeczne, wynik wielu doświadczeń. Zakres przedmiotu analizy aktywności zasadniczo określany przez samych jej aktorów. Analiza aktywności jako analiza samej siebie, nowa wiedza o związkach między elementami.

  24,94 zł
  PDF
  prodcutid: 218569
  Availid: -1
  Availid: 226791
  Availid: 226761
  Availid: 225928
  Availid: 224382
  Availid: 218618
  Availid: 218334
  Availid: 218570
  Availid: 218569
  Availid: 214820
  Availid: 214815
  Availid: 214825
 • 29,00 zł
  Mieczysław Plopa

  Środowisko naukowe z coraz większą siłą odczuwa presję dyskusji i wręcz prowokacyjnych działań zmierzających do pogłębiania świadomości społecznej w skali międzynarodowej odnośnie autentycznych wartości związanych z jakością ludzkiego życia.

  29,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 214820
  Availid: -1
  Availid: 226791
  Availid: 226761
  Availid: 225928
  Availid: 224382
  Availid: 218618
  Availid: 218334
  Availid: 218570
  Availid: 218569
  Availid: 214820
  Availid: 214815
  Availid: 214825
 • 0,00 zł
  Karolina Ciechorska-Kulesza, Cezary...

  Bezpośrednią przesłanką podjęcia prezentowanych tu badań było zainteresowanie władz samorządowych Elbląga oceną relacji między samorządem a organizacjami pozarządowymi.

  24,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 214815
  Availid: -1
  Availid: 226791
  Availid: 226761
  Availid: 225928
  Availid: 224382
  Availid: 218618
  Availid: 218334
  Availid: 218570
  Availid: 218569
  Availid: 214820
  Availid: 214815
  Availid: 214825
 • 39,00 zł
  Krzysztof Luks, Izabela Seredocha

  W przestrzeni społeczno-gospodarczej nieustannie mają miejsce nowe zjawiska.

  39,00 zł
  PDF
  prodcutid: 214825
  Availid: -1
  Availid: 226791
  Availid: 226761
  Availid: 225928
  Availid: 224382
  Availid: 218618
  Availid: 218334
  Availid: 218570
  Availid: 218569
  Availid: 214820
  Availid: 214815
  Availid: 214825
z 8