Socjologia

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Socjologia Jest 175 produktów.

Podkategorie

z 15
 • 10,00 zł
  Roy Harris

  Książka powinna stać się podstawową lekturą dla szeroko pojętych kierunków humanistycznych, poczynając od filozofii, poprzez nauki o kulturze (antropologię, kulturoznawstwo), po wszelkiego rodzaju filologie i językoznawstwo

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 260834
  Availid: -1
  Availid: 260804
  Availid: 258513
  Availid: 258506
  Availid: 258336
  Availid: 258335
  Availid: 258332
  Availid: 258327
  Availid: 258326
  Availid: 258188
  Availid: 258179
  Availid: 261688
 • 10,00 zł
  Jacek Kochanowski, Tomasz Wrzosek

  Autorzy książki dowodzą, że niezbędne jest zdynamizowanie w Polsce humanistyki ponowoczesnej, antypozytywistycznej, krytycznej, zaangażowanej i opowiadającej się jednoznacznie po stronie tego, co marginalne

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 260804
  Availid: -1
  Availid: 260804
  Availid: 258513
  Availid: 258506
  Availid: 258336
  Availid: 258335
  Availid: 258332
  Availid: 258327
  Availid: 258326
  Availid: 258188
  Availid: 258179
  Availid: 261688
 • 0,00 zł
  Zofia Szweda-Lewandowska

  Publikacja dotyczy sytuacji seniorów w zakresie potrzeb opiekuńczych z dwóch perspektyw: osób starszych oraz ich opiekunów (wspierany-wspierający - pierwsze tego typu badania prowadzone w Polsce).

  26,90 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 258513
  Availid: -1
  Availid: 260804
  Availid: 258513
  Availid: 258506
  Availid: 258336
  Availid: 258335
  Availid: 258332
  Availid: 258327
  Availid: 258326
  Availid: 258188
  Availid: 258179
  Availid: 261688
 • 19,95 zł
  Jakub Niedbalski

  Publikacja jest skierowana za równo do przedstawicieli środowiska akademickiego zajmujących się wspomnianą problematyką, jak i do praktyków zaangażowanych w udzielanie pomocy i wsparcia w zakresie szeroko rozumianej pracy socjalnej.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 258506
  Availid: -1
  Availid: 260804
  Availid: 258513
  Availid: 258506
  Availid: 258336
  Availid: 258335
  Availid: 258332
  Availid: 258327
  Availid: 258326
  Availid: 258188
  Availid: 258179
  Availid: 261688
 • 27,00 zł
  Michał Kaczmarczyk

  Autor omawia główne teorie i pojęcia własności. Wśród proponowanych koncepcji na uwagę zasługują: pojęciowa jedność własności, społeczna dynamika własności oraz sprzeczność między legitymizacją a systemem własności. Do niedawna własność...

  27,00 zł
  PDF
  prodcutid: 258336
  Availid: -1
  Availid: 260804
  Availid: 258513
  Availid: 258506
  Availid: 258336
  Availid: 258335
  Availid: 258332
  Availid: 258327
  Availid: 258326
  Availid: 258188
  Availid: 258179
  Availid: 261688
 • 25,01 zł

  Książka nie jest historią upadku systemu komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej, lecz na przykładzie wybranych państw tego regionu zarysowuje interpretację tego ciągu wydarzeń jako swoistego procesu rewolucyjnego. Nie wszystkie wydarzenia o...

  25,01 zł
  PDF
  prodcutid: 258335
  Availid: -1
  Availid: 260804
  Availid: 258513
  Availid: 258506
  Availid: 258336
  Availid: 258335
  Availid: 258332
  Availid: 258327
  Availid: 258326
  Availid: 258188
  Availid: 258179
  Availid: 261688
 • 32,00 zł
  Andrzej Kojder

  Zarys historyczny kształtowania się dyscypliny naukowej oraz idee formułowane przez jej klasyków i najwybitniejszych przedstawicieli, problemy pogranicza i demarkacji, kwestie pojęciowe i korpus tematów zasadniczych oraz przegląd stosowanych metod...

  32,00 zł
  PDF
  prodcutid: 258332
  Availid: -1
  Availid: 260804
  Availid: 258513
  Availid: 258506
  Availid: 258336
  Availid: 258335
  Availid: 258332
  Availid: 258327
  Availid: 258326
  Availid: 258188
  Availid: 258179
  Availid: 261688
 • 37,99 zł
  Paweł Żuk

  Studium na temat zachowań politycznych mieszkańców Dolnego Śląska. Autor podważa tradycyjną w socjologii politycznej interpretację ekonomiczno-społeczną podziałów i zachowań politycznych. Przedstawiona praca stanowi bardzo interesujące i wartościowe...

  37,99 zł
  PDF
  prodcutid: 258327
  Availid: -1
  Availid: 260804
  Availid: 258513
  Availid: 258506
  Availid: 258336
  Availid: 258335
  Availid: 258332
  Availid: 258327
  Availid: 258326
  Availid: 258188
  Availid: 258179
  Availid: 261688
 • 23,00 zł
  Maria Bogucka

  Książka zawiera rozważania na temat kilkunastu aspektów funkcjonowania kultury w rożnych epokach historycznych, zajmuje się rolą kultury jako czynnika tworzącego historię społeczną wraz z jej mentalnymi implikacjami. Temat jest zbyt szeroki, aby go w...

  23,00 zł
  PDF
  prodcutid: 258326
  Availid: -1
  Availid: 260804
  Availid: 258513
  Availid: 258506
  Availid: 258336
  Availid: 258335
  Availid: 258332
  Availid: 258327
  Availid: 258326
  Availid: 258188
  Availid: 258179
  Availid: 261688
 • 20,00 zł
  Mariusz Jędrzejko, Małgorzata Janusz,...

  Atutem podręcznika jest lokalizacja tematyki zachowań ryzykownych i uzależnień w szerokim kontekście antropologiczno-kulturowym. Jak trafnie podkreślają autorzy, zaburzenia i uzależnienia oraz sytuacje ryzyka są cechą immanentną współczesnych czasów...

  20,00 zł
  PDF
  prodcutid: 258188
  Availid: -1
  Availid: 260804
  Availid: 258513
  Availid: 258506
  Availid: 258336
  Availid: 258335
  Availid: 258332
  Availid: 258327
  Availid: 258326
  Availid: 258188
  Availid: 258179
  Availid: 261688
 • 28,79 zł
  Mariusz Jędrzejko, Piotr Jabłoński

  Książka powstała we współpracy z Mazowieckim Centrum Profilaktyki Uzależnień, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.

  28,79 zł
  PDF
  prodcutid: 258179
  Availid: -1
  Availid: 260804
  Availid: 258513
  Availid: 258506
  Availid: 258336
  Availid: 258335
  Availid: 258332
  Availid: 258327
  Availid: 258326
  Availid: 258188
  Availid: 258179
  Availid: 261688
 • 19,95 zł
  Łukasz T. Marciniak

  Książka dotyczy relacji między kupcami na targowiskach polskich i warunków, w jakich one przebiegają.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 261688
  Availid: -1
  Availid: 260804
  Availid: 258513
  Availid: 258506
  Availid: 258336
  Availid: 258335
  Availid: 258332
  Availid: 258327
  Availid: 258326
  Availid: 258188
  Availid: 258179
  Availid: 261688
z 15