Inne

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Inne Jest 149 produktów.

Podkategorie

z 13
 • 24,00 zł
  Irena Kamińska-Radomska

  Autorka porusza zagadnienia dotyczące źródeł etykiety biznesu i jej współzależności z zasadami protokołu dyplomatycznego, kultury korporacyjnej i etykiety towarzyskiej w Polsce. Szczegółowo omawia zasady etykiety w sytuacjach służbowych i prezentuje...

  24,00 zł
  PDF
  prodcutid: 257840
  Availid: -1
  Availid: 257956
  Availid: 257073
  Availid: 255409
  Availid: 239257
  Availid: 213058
  Availid: 206475
  Availid: 11188
  Availid: 11063
  Availid: 10710
  Availid: 10706
  Availid: 10573
 • 59,00 zł
  Stanisław Parzymies

  Książka będąca rezultatem wieloletnich badań autora, który w czternastu rozdziałach poddał analizie cele i kierunki polityki zagranicznej Francji oraz metody i narzędzia jej realizacji w latach 1990–2015.

  59,00 zł
  EPUB
  prodcutid: 257956
  Availid: -1
  Availid: 257956
  Availid: 257073
  Availid: 255409
  Availid: 239257
  Availid: 213058
  Availid: 206475
  Availid: 11188
  Availid: 11063
  Availid: 10710
  Availid: 10706
  Availid: 10573
 • 23,20 zł
  Rafał Wiśniewski, Tomasz Maślanka

  Tematem tekstów jest problematyka obecności dziedzictwa klasycznej kontrkultury we współczesności, a zwłaszcza w nowych ruchach społecznego sprzeciwu oraz innych wariantach kontestacji kultury dominującej.

  23,20 zł
  PDF
  prodcutid: 257073
  Availid: -1
  Availid: 257956
  Availid: 257073
  Availid: 255409
  Availid: 239257
  Availid: 213058
  Availid: 206475
  Availid: 11188
  Availid: 11063
  Availid: 10710
  Availid: 10706
  Availid: 10573
 • 0,00 zł
  Mircea Eliade

  Wybór esejów rumuńskiego antropologa i religioznawcy.

  29,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 255409
  Availid: -1
  Availid: 257956
  Availid: 257073
  Availid: 255409
  Availid: 239257
  Availid: 213058
  Availid: 206475
  Availid: 11188
  Availid: 11063
  Availid: 10710
  Availid: 10706
  Availid: 10573
 • 69,00 zł
  Urszula Chrąchol-Barczyk, Mariusz...

  Celem naukowo-badawczym niniejszej monografii jest przybliżenie odbiorcom zagadnień marketingu usług logistycznych, wskazanie jego istoty i specyfiki, uwarunkowań kierunków jego rozwoju, wykorzystania instrumentów marketingowych w usługach logistycznych.

  69,00 zł
  PDF
  prodcutid: 239257
  Availid: -1
  Availid: 257956
  Availid: 257073
  Availid: 255409
  Availid: 239257
  Availid: 213058
  Availid: 206475
  Availid: 11188
  Availid: 11063
  Availid: 10710
  Availid: 10706
  Availid: 10573
 • 0,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Droga Krzyżowa z papieżem Franciszkiem – to medytacje bp. Grzegorza Rysia napisane dla papieża na spotkanie ŚDM2016, rozważania Franciszka na zakończenie Drogi Krzyżowej i relacja z krakowskich Błoń ks. Adama Bonieckiego

  8,91 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 213058
  Availid: -1
  Availid: 257956
  Availid: 257073
  Availid: 255409
  Availid: 239257
  Availid: 213058
  Availid: 206475
  Availid: 11188
  Availid: 11063
  Availid: 10710
  Availid: 10706
  Availid: 10573
 • 0,00 zł
  Joanna Zaremba-Penk, Marcin Lisiecki

  Akira Kurosawa jest jednym z najbardziej znanych i jednocześnie niedocenionych w Polsce reżyserów filmowych. Niniejsza książka ma na celu prześledzenie nieoczywistych i mało znanych tropów w jego twórczości i uzupełnienie ich o stosowne komentarze.

  16,00 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 206475
  Availid: -1
  Availid: 257956
  Availid: 257073
  Availid: 255409
  Availid: 239257
  Availid: 213058
  Availid: 206475
  Availid: 11188
  Availid: 11063
  Availid: 10710
  Availid: 10706
  Availid: 10573
 • 59,00 zł
  Oskar Starzeński

  Książka jest podręcznikiem kierowanym do studentów szkół wyższych na kierunkach finanse i rachunkowość oraz informatyka i ekonometria. Powinna również zainteresować praktyków zajmujących sie rynkami finansowymi.

  59,00 zł
  PDF
  prodcutid: 11188
  Availid: -1
  Availid: 257956
  Availid: 257073
  Availid: 255409
  Availid: 239257
  Availid: 213058
  Availid: 206475
  Availid: 11188
  Availid: 11063
  Availid: 10710
  Availid: 10706
  Availid: 10573
 • 99,00 zł
  Elżbieta Sztorc, Marek Świstak, Jan Wiktor...

  Autorzy krok po kroku prowadzą Czytelnika po meandrach związanych z przygotowaniem i realizacją projektów europejskich. Analizują poszczególne obszary, począwszy od etapu wstępnego, czyli przygotowania projektu, aż do jego rozliczenia, kontroli i audytu.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 11063
  Availid: -1
  Availid: 257956
  Availid: 257073
  Availid: 255409
  Availid: 239257
  Availid: 213058
  Availid: 206475
  Availid: 11188
  Availid: 11063
  Availid: 10710
  Availid: 10706
  Availid: 10573
 • 49,00 zł
  Artur Płaszczyk

  W publikacji omówiono m.in.: istotę i funkcję współczesnej rachunkowości, wybrane aspekty teorii pomiaru w rachunkowości, predykcję bankructwa przedsiębiorstw i mechanizm kontrolny, ustanowiony w celu minimalizacji ryzyka bankructwa...

  49,00 zł
  PDF
  prodcutid: 10710
  Availid: -1
  Availid: 257956
  Availid: 257073
  Availid: 255409
  Availid: 239257
  Availid: 213058
  Availid: 206475
  Availid: 11188
  Availid: 11063
  Availid: 10710
  Availid: 10706
  Availid: 10573
 • 44,00 zł
  Marcin Kędzior

  Przedmiotem pracy jest badanie struktury zasobów w aspekcie finansów, czyli struktury pasywów jednostki gospodarczej, inaczej mówiąc – struktury kapitału.

  44,00 zł
  PDF
  prodcutid: 10706
  Availid: -1
  Availid: 257956
  Availid: 257073
  Availid: 255409
  Availid: 239257
  Availid: 213058
  Availid: 206475
  Availid: 11188
  Availid: 11063
  Availid: 10710
  Availid: 10706
  Availid: 10573
 • 39,00 zł
  Sabina Denkowska, Monika Papież

  Podręcznik dla szerokiego grona odbiorców. Kompletny kurs rachunku prawdopodobieństwa przedstawiony w sposób uporządkowany, przejrzysty i co najważniejsze - zrozumiały dla osób bez zaawansowanego przygotowania matematycznego.

  39,00 zł
  PDF
  prodcutid: 10573
  Availid: -1
  Availid: 257956
  Availid: 257073
  Availid: 255409
  Availid: 239257
  Availid: 213058
  Availid: 206475
  Availid: 11188
  Availid: 11063
  Availid: 10710
  Availid: 10706
  Availid: 10573
z 13