Unia Europejska

Najlepiej sprzedające się

Promocje

 • image
  Rybka Emo

  „Rybka Emo” to bajka mówiąca o tym,...

  1,00 zł 9,50 zł

Dostawcy

Brak dostawców

Unia Europejska Jest 168 produktów.

Podkategorie

z 14
 • 0,00 zł
  Emiroglu Ozturk

  Publikacja zawiera wybór artykułów z polskiej prasy międzywojennej na temat Turcji - od lądowania Mustafy Kemala w Samsunie 19 maja 1919 do wybuchu II wojny światowej 1 września 1939 roku

  21,00 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 227351
  Availid: -1
  Availid: 226848
  Availid: 227835
  Availid: 211426
  Availid: 170153
  Availid: 224390
  Availid: 224383
  Availid: 220290
  Availid: 218568
  Availid: 216116
  Availid: 216114
  Availid: 214905
 • 0,00 zł
  Piotr Szlanta

  Persja w polityce Niemiec w latach 1906-1914 na tle rywalizacji rosyjsko-brytyjskiej

  22,00 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 226848
  Availid: -1
  Availid: 226848
  Availid: 227835
  Availid: 211426
  Availid: 170153
  Availid: 224390
  Availid: 224383
  Availid: 220290
  Availid: 218568
  Availid: 216116
  Availid: 216114
  Availid: 214905
 • 0,00 zł
  Jacek Ladorucki

  Książka stanowi zapis wywiadów przeprowadzonych z Joanną-Muszkowską-Penson przez dr. Jacka Ladoruckiego, adiunkta na Wydziale Filologicznym UŁ

  17,45 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 227835
  Availid: -1
  Availid: 226848
  Availid: 227835
  Availid: 211426
  Availid: 170153
  Availid: 224390
  Availid: 224383
  Availid: 220290
  Availid: 218568
  Availid: 216116
  Availid: 216114
  Availid: 214905
 • 0,00 zł
  Tidiane N Diaye

  Wychodząc od historii i jej skrywanych kart Tidiane N’Diaye kreśli bilans chińskiej obecności w Afryce

  24,00 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 211426
  Availid: -1
  Availid: 226848
  Availid: 227835
  Availid: 211426
  Availid: 170153
  Availid: 224390
  Availid: 224383
  Availid: 220290
  Availid: 218568
  Availid: 216116
  Availid: 216114
  Availid: 214905
 • 0,00 zł
  Gabriel Gresillon

  W końcu Chiny zrobiły swój Wielki Skok, choć w sposób, który raczej wzburzyłby Wielkiego Sternika

  26,00 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 170153
  Availid: -1
  Availid: 226848
  Availid: 227835
  Availid: 211426
  Availid: 170153
  Availid: 224390
  Availid: 224383
  Availid: 220290
  Availid: 218568
  Availid: 216116
  Availid: 216114
  Availid: 214905
 • 19,45 zł
  Maciej Paszyn

  Prasa polska w latach 1780–1790. Państwo habsburskie i jego działalność w opisie prasy polskiej. Reformy kościelne i wyznaniowe Józefa II w relacjach prasy polskiej. Polityka fiskalna i gospodarcza Józefa II. Reforma szkolnictwa.

  19,45 zł
  PDF
  prodcutid: 224390
  Availid: -1
  Availid: 226848
  Availid: 227835
  Availid: 211426
  Availid: 170153
  Availid: 224390
  Availid: 224383
  Availid: 220290
  Availid: 218568
  Availid: 216116
  Availid: 216114
  Availid: 214905
 • 19,95 zł
  Dariusz Jeziorny

  Zajścia antyżydowskie w Europie Środkowo-Wschodniej po zakończeniu I wojny światowej. Postulaty żydowskie a przygotowania brytyjskie do Konferencji Pokojowej w Paryżu. Doniesienia o pogromach w Europie Środkowo-Wschodniej. Ochrona praw Żydów.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 224383
  Availid: -1
  Availid: 226848
  Availid: 227835
  Availid: 211426
  Availid: 170153
  Availid: 224390
  Availid: 224383
  Availid: 220290
  Availid: 218568
  Availid: 216116
  Availid: 216114
  Availid: 214905
 • 23,94 zł
  Albin Głowacki, Sławomir Lucjan Szczesio

  Percepcja procesu dezintegracji Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii w administracji G. H. W. Busha. Znaczenie europejskiej drogi rozwoju Bałkanów i wkładu regionu w system bezpieczeństwa zbiorowego. Idea nowego jugoslawizmu.

  23,94 zł
  PDF
  prodcutid: 220290
  Availid: -1
  Availid: 226848
  Availid: 227835
  Availid: 211426
  Availid: 170153
  Availid: 224390
  Availid: 224383
  Availid: 220290
  Availid: 218568
  Availid: 216116
  Availid: 216114
  Availid: 214905
 • 17,45 zł
  Radosław Bania, Robert Czulda, Krzysztof...

  Bezpieczeństwo narodowe na Bliskim Wschodzie a Stany Zjednoczone. Bezpieczeństwo europejskie w kontekście bliskowschodnim. Bezpieczeństwo Izraela. Bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie w perspektywie historycznej.

  17,45 zł
  PDF
  prodcutid: 218568
  Availid: -1
  Availid: 226848
  Availid: 227835
  Availid: 211426
  Availid: 170153
  Availid: 224390
  Availid: 224383
  Availid: 220290
  Availid: 218568
  Availid: 216116
  Availid: 216114
  Availid: 214905
 • 19,90 zł
  Gniewomir Pieńkowski

  Celem publikacji będzie przedstawienie Czytelnikowi zarówno dobrych jak i złych stron zmian w kraju i zagranicą...

  19,90 zł
  PDF
  prodcutid: 216116
  Availid: -1
  Availid: 226848
  Availid: 227835
  Availid: 211426
  Availid: 170153
  Availid: 224390
  Availid: 224383
  Availid: 220290
  Availid: 218568
  Availid: 216116
  Availid: 216114
  Availid: 214905
 • 64,89 zł
  Gniewomir Pieńkowski

  Co-existence of the Jewish and Arab Nation was doomed to change into a conflict because in the past and nowadays these two nations claimed their rights to the same part of territory and their own holy places.

  64,89 zł
  PDF
  prodcutid: 216114
  Availid: -1
  Availid: 226848
  Availid: 227835
  Availid: 211426
  Availid: 170153
  Availid: 224390
  Availid: 224383
  Availid: 220290
  Availid: 218568
  Availid: 216116
  Availid: 216114
  Availid: 214905
 • 0,00 zł
  Wojciech J. Janik

  Terroryzm karmi się nie tylko samą ideologią. Jako forma zorganizowanej przestępczości do funkcjonowania potrzebuje dopływu pieniędzy, sprzętu i ludzi.

  37,99 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 214905
  Availid: -1
  Availid: 226848
  Availid: 227835
  Availid: 211426
  Availid: 170153
  Availid: 224390
  Availid: 224383
  Availid: 220290
  Availid: 218568
  Availid: 216116
  Availid: 216114
  Availid: 214905
z 14