Unia Europejska

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Unia Europejska Jest 205 produktów.

Podkategorie

z 18
 • 0,00 zł
  Charles Townshend

  Terroryzm zawiera wyjaśnienie przyczyn dramatycznych zdarzeń, z którymi mierzy się współczesny człowiek. Czy terroryzm znaczy to samo co wojna? Po atakach na World Trade Center Terroryzm to lektura niezbędna do tego, by zrozumieć świat.

  19,90 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 260699
  Availid: -1
  Availid: 260695
  Availid: 260689
  Availid: 257830
  Availid: 257813
  Availid: 260024
  Availid: 259810
  Availid: 259809
  Availid: 259806
  Availid: 258491
  Availid: 258490
  Availid: 257913
 • 0,00 zł
  Martin Bunton

  Konflikt palestyńsko-izraelski to przystępne wyjaśnienie istoty rozgrywającego się współcześnie i silnie obecnego w mediach sporu międzynarodowego. Jakie były źródła i przebieg tego konfliktu? Jak światowe mocarstwa rywalizowały o wpływy w regionie?

  19,90 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 260695
  Availid: -1
  Availid: 260695
  Availid: 260689
  Availid: 257830
  Availid: 257813
  Availid: 260024
  Availid: 259810
  Availid: 259809
  Availid: 259806
  Availid: 258491
  Availid: 258490
  Availid: 257913
 • 0,00 zł
  Dane Kennedy

  Dekolonizacja przedstawia konsekwencje rozpadu kolonialnego świata w XX w. Dlaczego dekolonizacji towarzyszyły wojna i terror? Czy państwo narodowe to jedyna droga rozwoju dawnych kolonii?

  19,90 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 260689
  Availid: -1
  Availid: 260695
  Availid: 260689
  Availid: 257830
  Availid: 257813
  Availid: 260024
  Availid: 259810
  Availid: 259809
  Availid: 259806
  Availid: 258491
  Availid: 258490
  Availid: 257913
 • 36,00 zł
  Andrzej Rozmus

  Księga dedykowana pamięci prof. Jerzego Chłopeckiego, socjologia i politologa, związanego z Uniwersytetem Warszawskim i Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W części I "Tezy o współczesności" zebrano 19 tekstów naukowych...

  36,00 zł
  PDF
  prodcutid: 257830
  Availid: -1
  Availid: 260695
  Availid: 260689
  Availid: 257830
  Availid: 257813
  Availid: 260024
  Availid: 259810
  Availid: 259809
  Availid: 259806
  Availid: 258491
  Availid: 258490
  Availid: 257913
 • 10,00 zł
  Marek Okólski, Magdalena Lesińska

  Książka stanowi przegląd nowych i ważnych kierunków oraz wątków obecnych w badaniach migracyjnych w Polsce i na świecie, rozwijających się w ostatnich latach niezwykle dynamicznie. Zamieszczono w niej teksty syntetyczne, podsumowujące wieloletnie...

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 257813
  Availid: -1
  Availid: 260695
  Availid: 260689
  Availid: 257830
  Availid: 257813
  Availid: 260024
  Availid: 259810
  Availid: 259809
  Availid: 259806
  Availid: 258491
  Availid: 258490
  Availid: 257913
 • 31,21 zł
  Zygmunt Balicki

  Wybór pism Balickiego jest ilustracją powiązań między rolą ideologa i polityka a zaangażowaniem w naukę: socjologię, psychologię, filozofię oraz nauki prawne i polityczne.

  31,21 zł
  PDF
  prodcutid: 260024
  Availid: -1
  Availid: 260695
  Availid: 260689
  Availid: 257830
  Availid: 257813
  Availid: 260024
  Availid: 259810
  Availid: 259809
  Availid: 259806
  Availid: 258491
  Availid: 258490
  Availid: 257913
 • 23,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Kwartalnik poświęcony polskiej polityce zagranicznej i ważnym problemom międzynarodowym, zawierający artykuły autorów polskich i zagranicznych, recenzje, dokumenty archiwalne.

  23,00 zł
  PDF
  prodcutid: 259810
  Availid: -1
  Availid: 260695
  Availid: 260689
  Availid: 257830
  Availid: 257813
  Availid: 260024
  Availid: 259810
  Availid: 259809
  Availid: 259806
  Availid: 258491
  Availid: 258490
  Availid: 257913
 • 23,00 zł
  Elżbieta Maria Minczakiewicz

  Kwartalnik poświęcony polskiej polityce zagranicznej i ważnym problemom międzynarodowym, zawierający artykuły autorów polskich i zagranicznych, recenzje, dokumenty archiwalne. Pismo ukazywało się w latach 2001–2012.

  23,00 zł
  PDF
  prodcutid: 259809
  Availid: -1
  Availid: 260695
  Availid: 260689
  Availid: 257830
  Availid: 257813
  Availid: 260024
  Availid: 259810
  Availid: 259809
  Availid: 259806
  Availid: 258491
  Availid: 258490
  Availid: 257913
 • 23,00 zł
  Elżbieta Maria Minczakiewicz

  Kwartalnik poświęcony polskiej polityce zagranicznej i ważnym problemom międzynarodowym, zawierający artykuły autorów polskich i zagranicznych, recenzje, dokumenty archiwalne. Pismo ukazywało się w latach 2001–2012.

  23,00 zł
  PDF
  prodcutid: 259806
  Availid: -1
  Availid: 260695
  Availid: 260689
  Availid: 257830
  Availid: 257813
  Availid: 260024
  Availid: 259810
  Availid: 259809
  Availid: 259806
  Availid: 258491
  Availid: 258490
  Availid: 257913
 • 22,45 zł
  Tomasz Domański

  Bezpośrednim impulsem do przygotowania publikacji stał się wzrost zagrożenia terroryzmem w Europie po zamachach w Paryżu w 2015 r. oraz szeroka dyskusja, która nasiliła się po kolejnej serii zamachów w Brukseli, Nicei i Berlinie w 2016 r.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 258491
  Availid: -1
  Availid: 260695
  Availid: 260689
  Availid: 257830
  Availid: 257813
  Availid: 260024
  Availid: 259810
  Availid: 259809
  Availid: 259806
  Availid: 258491
  Availid: 258490
  Availid: 257913
 • 19,95 zł
  Tomasz Domański, Alicja Stępień-Kuczyńska,...

  Politologia: Nauka – badania – kształcenie

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 258490
  Availid: -1
  Availid: 260695
  Availid: 260689
  Availid: 257830
  Availid: 257813
  Availid: 260024
  Availid: 259810
  Availid: 259809
  Availid: 259806
  Availid: 258491
  Availid: 258490
  Availid: 257913
 • 10,00 zł
  Ilona Iłowiecka-Tańska

  Podjęte przeze mnie badania dotyczyły postaw deklarowanych w momencie wprowadzania społecznej zmiany. W świadectwach fermentu ideologicznego, jaki istniał w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, szukałam uzasadnień przeobrażeń zastanego etosu...

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 257913
  Availid: -1
  Availid: 260695
  Availid: 260689
  Availid: 257830
  Availid: 257813
  Availid: 260024
  Availid: 259810
  Availid: 259809
  Availid: 259806
  Availid: 258491
  Availid: 258490
  Availid: 257913
z 18