Unia Europejska

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Unia Europejska Jest 217 produktów.

Podkategorie

z 19
 • 10,00 zł
  Alicja Cecylia Curanović

  Książka dotyczy polityki zagranicznej Rosji w latach 1991-2009.

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 268997
  Availid: -1
  Availid: 263125
  Availid: 263123
  Availid: 258245
  Availid: 258181
  Availid: 258163
  Availid: 262947
  Availid: 262475
  Availid: 260938
  Availid: 259802
  Availid: 258331
  Availid: 261242
 • 10,00 zł
  Józef Pawłowski

  Książka prezentuje ewolucję stosunku ideologicznego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) do historii Chin przedrewolucyjnych oraz chińskiego dziedzictwa cywilizacyjnego

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 263125
  Availid: -1
  Availid: 263125
  Availid: 263123
  Availid: 258245
  Availid: 258181
  Availid: 258163
  Availid: 262947
  Availid: 262475
  Availid: 260938
  Availid: 259802
  Availid: 258331
  Availid: 261242
 • 10,00 zł
  Anna Siewierska-Chmaj

  Książka z zakresu historii myśli religijnej i politycznej stawia sobie za cel ukazanie historycznego tła relacji religii i polityki w chrześcijaństwie zachodnim.

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 263123
  Availid: -1
  Availid: 263125
  Availid: 263123
  Availid: 258245
  Availid: 258181
  Availid: 258163
  Availid: 262947
  Availid: 262475
  Availid: 260938
  Availid: 259802
  Availid: 258331
  Availid: 261242
 • 72,10 zł
  Kuba Jałoszyński

  Niniejsza monografia składa się z czterech rozdziałów, których rozdział pierwszy odnosi się do problematyki współczesnych zagrożeń terrorystycznych, metod i form działalności terrorystycznej, organizacji systemu bezpieczeństwa antyterrorystycznego...

  72,10 zł
  PDF
  prodcutid: 258245
  Availid: -1
  Availid: 263125
  Availid: 263123
  Availid: 258245
  Availid: 258181
  Availid: 258163
  Availid: 262947
  Availid: 262475
  Availid: 260938
  Availid: 259802
  Availid: 258331
  Availid: 261242
 • 39,20 zł
  Stanisław Bieleń

  Autor ukazuje genezę i rozwój działań negocjacyjnych w świecie, eksponując przy tym szczególny dorobek świata anglosaskiego. Trafnie ujmuje fenomen i specyfikę procesu negocjacyjnego Unii Europejskiej. Prezentuje charakterystykę pojęć (kategorii)...

  39,20 zł
  PDF
  prodcutid: 258181
  Availid: -1
  Availid: 263125
  Availid: 263123
  Availid: 258245
  Availid: 258181
  Availid: 258163
  Availid: 262947
  Availid: 262475
  Availid: 260938
  Availid: 259802
  Availid: 258331
  Availid: 261242
 • 36,00 zł
  Zbigniew Lewicki

  "Czytelnik otrzymuje podstawowe, klarownie podane informacje związane z powstaniem i rozwojem Stanów Zjednoczonych, które ukazane z punktu widzenia tak zróżnicowanych dziedzin jak historia, polityka zagraniczna, militarna i imigracyjna, ustrojowe i...

  36,00 zł
  PDF
  prodcutid: 258163
  Availid: -1
  Availid: 263125
  Availid: 263123
  Availid: 258245
  Availid: 258181
  Availid: 258163
  Availid: 262947
  Availid: 262475
  Availid: 260938
  Availid: 259802
  Availid: 258331
  Availid: 261242
 • 10,00 zł
  Hanna Schreiber, Grażyna Michałowska,...

  Autorzy piszący o pułapkach kultury wskazują zatem na „zasadzki” i „podstępy” w pogoni za kulturą w praktyce życia społecznego, także przeniesionego na poziom systemu międzynarodowego

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 262947
  Availid: -1
  Availid: 263125
  Availid: 263123
  Availid: 258245
  Availid: 258181
  Availid: 258163
  Availid: 262947
  Availid: 262475
  Availid: 260938
  Availid: 259802
  Availid: 258331
  Availid: 261242
 • 24,45 zł
  Lucyna Chmielewska

  Autorka publikacji precyzyjnie omawia zarówno filozoficzne, jak i teologiczne źródła nowożytnego konstytucjonalizmu. Wnikliwie analizuje wpływ biblijnego pojęcia przymierza na zachodnią myśl polityczną.

  24,45 zł
  PDF
  prodcutid: 262475
  Availid: -1
  Availid: 263125
  Availid: 263123
  Availid: 258245
  Availid: 258181
  Availid: 258163
  Availid: 262947
  Availid: 262475
  Availid: 260938
  Availid: 259802
  Availid: 258331
  Availid: 261242
 • 22,45 zł
  Małgorzata Pietrasiak

  W książce przedstawiono i omówiono polityczne i historyczne relacje wietnamsko-amerykańskie.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 260938
  Availid: -1
  Availid: 263125
  Availid: 263123
  Availid: 258245
  Availid: 258181
  Availid: 258163
  Availid: 262947
  Availid: 262475
  Availid: 260938
  Availid: 259802
  Availid: 258331
  Availid: 261242
 • 23,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Anglojęzyczny kwartalnik poruszający kwestie Europy Środkowej i Wschodniej. Artykuły o współczesnych wydarzeniach. Każde wydanie zawiera zbiór autorskich artykułów poddanych ocenie „peer review”, a także recenzje książek.

  23,00 zł
  PDF
  prodcutid: 259802
  Availid: -1
  Availid: 263125
  Availid: 263123
  Availid: 258245
  Availid: 258181
  Availid: 258163
  Availid: 262947
  Availid: 262475
  Availid: 260938
  Availid: 259802
  Availid: 258331
  Availid: 261242
 • 45,01 zł
  Michał Kaczmarczyk

  Autor stawia tezę o symbolicznym i komunikacyjnym charakterze nieposłuszeństwa obywatelskiego i wyróżnia cztery główne tradycje myślenia o nim, które przyrównuje do analogicznych koncepcji prawa: religijną, romantyczną, reformistyczną i demokratyczną....

  45,01 zł
  PDF
  prodcutid: 258331
  Availid: -1
  Availid: 263125
  Availid: 263123
  Availid: 258245
  Availid: 258181
  Availid: 258163
  Availid: 262947
  Availid: 262475
  Availid: 260938
  Availid: 259802
  Availid: 258331
  Availid: 261242
 • 0,00 zł
  Ulrike Guerot

  Europejska wojna domowa otwiera tak naprawdę drogę ku nowej Europie, w której postawy polityczne stają się ważniejsze od przynależność narodowej.

  24,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 261242
  Availid: -1
  Availid: 263125
  Availid: 263123
  Availid: 258245
  Availid: 258181
  Availid: 258163
  Availid: 262947
  Availid: 262475
  Availid: 260938
  Availid: 259802
  Availid: 258331
  Availid: 261242
z 19