Unia Europejska

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Unia Europejska Jest 188 produktów.

Podkategorie

z 16
 • 32,75 zł
  Marcin Wojciech Solarz

  Książka poświęcona jest genezie podziału świata na kraje wysoko i słabo rozwinięte, krytykę dotychczasowych linii podziału na zamożną Północ i ubogie Południe oraz omówiono wpływ globalizacji na planetarną linię podziału

  32,75 zł
  PDF
  prodcutid: 257371
  Availid: -1
  Availid: 257349
  Availid: 257344
  Availid: 257329
  Availid: 257312
  Availid: 257208
  Availid: 257204
  Availid: 257193
  Availid: 257176
  Availid: 257156
  Availid: 255788
  Availid: 255411
 • 23,20 zł
  Paula Marcinkowska

  W prezentowanej książce dokonano porównania różnych form współpracy UE ze wszystkimi adresatami EPS, a w konsekwencji ocenę Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

  23,20 zł
  PDF
  prodcutid: 257349
  Availid: -1
  Availid: 257349
  Availid: 257344
  Availid: 257329
  Availid: 257312
  Availid: 257208
  Availid: 257204
  Availid: 257193
  Availid: 257176
  Availid: 257156
  Availid: 255788
  Availid: 255411
 • 39,20 zł
  Maciej Tymiński

  W prezentowanej książce autor analizuje wpływ warszawskiej organizacji PZPR na funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1949–1955

  39,20 zł
  PDF
  prodcutid: 257344
  Availid: -1
  Availid: 257349
  Availid: 257344
  Availid: 257329
  Availid: 257312
  Availid: 257208
  Availid: 257204
  Availid: 257193
  Availid: 257176
  Availid: 257156
  Availid: 255788
  Availid: 255411
 • 48,79 zł
  Hanna Schreiber

  Autorka wieloaspektowo scharakteryzowała kształtowanie się świadomości międzykulturowej oraz formy i metody jej urzeczywistniania w ramach wielonarodowych kontyngentów wojskowych

  48,79 zł
  PDF
  prodcutid: 257329
  Availid: -1
  Availid: 257349
  Availid: 257344
  Availid: 257329
  Availid: 257312
  Availid: 257208
  Availid: 257204
  Availid: 257193
  Availid: 257176
  Availid: 257156
  Availid: 255788
  Availid: 255411
 • 27,20 zł
  Mieczysław Szerer

  Książka opublikowana po raz pierwszy w 1939 roku, jest wezwaniem skierowanym do wszystkich przekonanych demokratów, aby przemyśleli błędy, jakie popełnili w ciągu dwudziestu lat niepodległej II Rzeczypospolitej

  27,20 zł
  PDF
  prodcutid: 257312
  Availid: -1
  Availid: 257349
  Availid: 257344
  Availid: 257329
  Availid: 257312
  Availid: 257208
  Availid: 257204
  Availid: 257193
  Availid: 257176
  Availid: 257156
  Availid: 255788
  Availid: 255411
 • 47,20 zł
  Andrzej Andrzej Szeptycki

  Relacje ukraińsko-rosyjskie były niejednokrotnie przedmiotem zainteresowania politologów, niemniej do tej pory w Polsce na gruncie nauki o stosunkach międzynarodowych nie powstała rozprawa poświęcona wszechstronnej analizie zależności

  47,20 zł
  PDF
  prodcutid: 257208
  Availid: -1
  Availid: 257349
  Availid: 257344
  Availid: 257329
  Availid: 257312
  Availid: 257208
  Availid: 257204
  Availid: 257193
  Availid: 257176
  Availid: 257156
  Availid: 255788
  Availid: 255411
 • 23,20 zł
  Józef Pawłowski

  Książka jest próbą przybliżenia polskiemu czytelnikowi najważniejszych koncepcji dotyczących istoty i roli państwa, jakie stworzył dominujący w Chinach, a także w innych krajach Dalekiego Wschodu, nurt myśli filozoficznej - konfucjanizm

  23,20 zł
  PDF
  prodcutid: 257204
  Availid: -1
  Availid: 257349
  Availid: 257344
  Availid: 257329
  Availid: 257312
  Availid: 257208
  Availid: 257204
  Availid: 257193
  Availid: 257176
  Availid: 257156
  Availid: 255788
  Availid: 255411
 • 32,75 zł
  Katarzyna Kowalska

  Książka przybliża polskiemu czytelnikowi dyskusję nt. koordynowanej opieki zdrowotnej, która od ponad dwudziestu lat toczy się w wielu krajach na świecie, a która w zasadzie nie ma miejsca w Polsce

  32,75 zł
  PDF
  prodcutid: 257193
  Availid: -1
  Availid: 257349
  Availid: 257344
  Availid: 257329
  Availid: 257312
  Availid: 257208
  Availid: 257204
  Availid: 257193
  Availid: 257176
  Availid: 257156
  Availid: 255788
  Availid: 255411
 • 32,75 zł
  Stanisław Bieleń, Konstantin Chudoliej

  Niniejsza publikacja składa się z dwunastu rozdziałów, z których połowę przygotowali autorzy polscy, a drugą połowę autorzy rosyjscy.

  32,75 zł
  PDF
  prodcutid: 257176
  Availid: -1
  Availid: 257349
  Availid: 257344
  Availid: 257329
  Availid: 257312
  Availid: 257208
  Availid: 257204
  Availid: 257193
  Availid: 257176
  Availid: 257156
  Availid: 255788
  Availid: 255411
 • 32,75 zł
  Justyna Zając

  Książka jest politologiczną analizą ról Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.

  32,75 zł
  PDF
  prodcutid: 257156
  Availid: -1
  Availid: 257349
  Availid: 257344
  Availid: 257329
  Availid: 257312
  Availid: 257208
  Availid: 257204
  Availid: 257193
  Availid: 257176
  Availid: 257156
  Availid: 255788
  Availid: 255411
 • 22,45 zł
  Robert Łoś

  Koncepcja soft power znakomicie oddaje charakter zmian, jakie zachodzą współcześnie w stosunkach międzynarodowych, gdy wobec nowych zagrożeń o charakterze niemilitarnym pojęcie bezpieczeństwa domaga się redefinicji.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 255788
  Availid: -1
  Availid: 257349
  Availid: 257344
  Availid: 257329
  Availid: 257312
  Availid: 257208
  Availid: 257204
  Availid: 257193
  Availid: 257176
  Availid: 257156
  Availid: 255788
  Availid: 255411
 • 23,00 zł

  Kwartalnik poświęcony stosunkom międzynarodowym. Ukazuje się od 1948 roku

  23,00 zł
  PDF
  prodcutid: 255411
  Availid: -1
  Availid: 257349
  Availid: 257344
  Availid: 257329
  Availid: 257312
  Availid: 257208
  Availid: 257204
  Availid: 257193
  Availid: 257176
  Availid: 257156
  Availid: 255788
  Availid: 255411
z 16