Pedagogika

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Pedagogika Jest 205 produktów.

Podkategorie

z 18
 • 0,00 zł
  Arno Stern

  Arno Stern uczy nas, jak patrzeć na rysunki dzieci – trzeba przyjrzeć się im w skupieniu, uwolnić się od prób oceny i zastanowić się, w jaki sposób dzieci próbują przez rysowanie i malowanie wyrazić siebie oraz to, co je dotyka.

  17,50 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 215787
  Availid: -1
  Availid: 228360
  Availid: 227844
  Availid: 227843
  Availid: 227400
  Availid: 226789
  Availid: 226665
  Availid: 225132
  Availid: 224786
  Availid: 218976
  Availid: 218968
  Availid: 219176
 • 19,95 zł
  Irena Jaros, Renata Gliwa

  metodologia logopedii, miejsce logopedy w szpitalu klinicznym, metody pracy logopedycznej, rozwój językowy i komunikacyjny dzieci, programowanie terapii w zaburzeniach rozwojowych

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 228360
  Availid: -1
  Availid: 228360
  Availid: 227844
  Availid: 227843
  Availid: 227400
  Availid: 226789
  Availid: 226665
  Availid: 225132
  Availid: 224786
  Availid: 218976
  Availid: 218968
  Availid: 219176
 • 16,95 zł
  Elżbieta Płóciennik, Dorota Radzikowska

  W tej samej serii ukazały się publikacje: Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych (red. W. Leżańska, A. Feliniak) oraz Nauczyciel wczesnej edukacji. Rozwijanie kompetencji zawodowych (red. W. Leżańska, D. Radzikowska).

  16,95 zł
  PDF
  prodcutid: 227844
  Availid: -1
  Availid: 228360
  Availid: 227844
  Availid: 227843
  Availid: 227400
  Availid: 226789
  Availid: 226665
  Availid: 225132
  Availid: 224786
  Availid: 218976
  Availid: 218968
  Availid: 219176
 • 19,95 zł
  Jacek Piekarski, Danuta Urbaniak-Zając

  W prezentowanej publikacji autorzy spoglądają w przeszłość uniwersytetu, by zadać również pytania o współczesny sens podejmowanych wcześniej zobowiązań i sposób wywiązywania się z nich.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 227843
  Availid: -1
  Availid: 228360
  Availid: 227844
  Availid: 227843
  Availid: 227400
  Availid: 226789
  Availid: 226665
  Availid: 225132
  Availid: 224786
  Availid: 218976
  Availid: 218968
  Availid: 219176
 • 24,94 zł
  Anna Walczak, Alina Wróbel, Marcin Wasilewski

  Prezentowana publikacja dotyczy kluczowych aspektów myśli pedagogicznej Bogdana Nawroczyńskiego (1882-1974), jednego z najwybitniejszych klasyków polskiej pedagogiki - historii myśli pedagogicznej, pedagogiki porównawczej, dydaktyki i pedeutologii.

  24,94 zł
  PDF
  prodcutid: 227400
  Availid: -1
  Availid: 228360
  Availid: 227844
  Availid: 227843
  Availid: 227400
  Availid: 226789
  Availid: 226665
  Availid: 225132
  Availid: 224786
  Availid: 218976
  Availid: 218968
  Availid: 219176
 • 14,94 zł
  Elżbieta Płóciennik

  Celem serii przewodników metodycznych, jest wskazanie praktycznych i metodycznych wskazówek pozwalających nauczycielom i rodzicom uczniów organizować warunki rozwijania mądrości oraz zdolności sprzyjających mądremu myśleniu i działaniu.

  14,94 zł
  PDF
  prodcutid: 226789
  Availid: -1
  Availid: 228360
  Availid: 227844
  Availid: 227843
  Availid: 227400
  Availid: 226789
  Availid: 226665
  Availid: 225132
  Availid: 224786
  Availid: 218976
  Availid: 218968
  Availid: 219176
 • 16,95 zł
  Wiesława Leżańska, Aleksandra Feliniak

  W prezentowanym tomie Autorzy koncentrują się na postawach nauczycieli wobec zmian społecznych i kulturowych, a także na oczekiwaniach społecznych wobec nauczycieli.

  16,95 zł
  PDF
  prodcutid: 226665
  Availid: -1
  Availid: 228360
  Availid: 227844
  Availid: 227843
  Availid: 227400
  Availid: 226789
  Availid: 226665
  Availid: 225132
  Availid: 224786
  Availid: 218976
  Availid: 218968
  Availid: 219176
 • 16,95 zł
  Wiesława Leżańska, Aleksandra Feliniak

  Autorzy podejmują próbę zainicjowania dyskusji nad tożsamością i profesjonalizacją specjalistów wczesnej edukacji; stawiają pytania o istotę działań nauczycieli w ponowoczesnym świecie, np. tworzenia przestrzeni wzajemnej edukacji naukowców i praktyków.

  16,95 zł
  PDF
  prodcutid: 225132
  Availid: -1
  Availid: 228360
  Availid: 227844
  Availid: 227843
  Availid: 227400
  Availid: 226789
  Availid: 226665
  Availid: 225132
  Availid: 224786
  Availid: 218976
  Availid: 218968
  Availid: 219176
 • 19,90 zł
  Marzenna Czarnocka

  Dowiedz się, jak krok po kroku zorganizować nauczanie uczniów z orzeczeniem, niepełnosprawnego czy z trudnościami w nauce.

  19,90 zł
  PDF
  prodcutid: 224786
  Availid: -1
  Availid: 228360
  Availid: 227844
  Availid: 227843
  Availid: 227400
  Availid: 226789
  Availid: 226665
  Availid: 225132
  Availid: 224786
  Availid: 218976
  Availid: 218968
  Availid: 219176
 • 49,00 zł
  Jarosław Kordziński

  Efektywna komunikacja jest jedną z bardziej skutecznych metod wzmacniania autorytetu nauczyciela oraz podnoszenia motywacji uczniów do uczenia się. Wykorzystanie w procesie nauczania technik komunikacyjnych sprawia, że uczniowie postrzegają...

  49,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 218976
  Availid: -1
  Availid: 228360
  Availid: 227844
  Availid: 227843
  Availid: 227400
  Availid: 226789
  Availid: 226665
  Availid: 225132
  Availid: 224786
  Availid: 218976
  Availid: 218968
  Availid: 219176
 • 49,00 zł
  Piotr Czekierda, Bartosz Fingas, Marcin Szala

  Tutoring jako metoda edukacji spersonalizowanej, traktująca rozwój podopiecznego holistycznie, staje się coraz bardziej popularna. W opinii jej prekursorów oraz praktyków jest ona szansą na powrót do źródeł edukacji i odnowienie relacji...

  49,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 218968
  Availid: -1
  Availid: 228360
  Availid: 227844
  Availid: 227843
  Availid: 227400
  Availid: 226789
  Availid: 226665
  Availid: 225132
  Availid: 224786
  Availid: 218976
  Availid: 218968
  Availid: 219176
 • 69,00 zł
  Sylwia Jaskulska, Maria Dudzikowa, Ewa Bochno

  Posługując się metaforą militarną, autorzy przybliżają problematykę funkcjonowania współczesnej szkoły. Poruszają tematy zarówno gorące i aktualne, jak i trudne oraz niewygodne. Szukają odpowiedzi między innymi na takie pytania: Kto z kim prowadzi...

  69,00 zł
  PDF
  prodcutid: 219176
  Availid: -1
  Availid: 228360
  Availid: 227844
  Availid: 227843
  Availid: 227400
  Availid: 226789
  Availid: 226665
  Availid: 225132
  Availid: 224786
  Availid: 218976
  Availid: 218968
  Availid: 219176
z 18