Pedagogika

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Pedagogika Jest 213 produktów.

Podkategorie

z 18
 • 22,45 zł
  Arkadiusz Żukiewicz

  Autorzy postawili sobie za cel przedstawienie sylwetki pedagoga społecznego, kontekstów i przestrzeni jego działalności, uwzględnili przy tym również nowe wyzwania wynikające ze zmian społecznych w otoczeniu.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 255341
  Availid: -1
  Availid: 247292
  Availid: 229943
  Availid: 239895
  Availid: 239889
  Availid: 239853
  Availid: 239851
  Availid: 237054
  Availid: 215787
  Availid: 228360
  Availid: 227844
  Availid: 227843
 • 19,95 zł
  Aneta Pawłowska, Julia Sowińska-Heim

  Autorki książki przedstawiły problem wyrównania szans osób niewidomych i niedowidzących w dostępie do dóbr kultury. Zaprezentowały metodę tworzenia audiodeskrypcji dzieł w kontekście upowszechniania sztuki wśród osób z dysfunkcjami wzroku.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 247292
  Availid: -1
  Availid: 247292
  Availid: 229943
  Availid: 239895
  Availid: 239889
  Availid: 239853
  Availid: 239851
  Availid: 237054
  Availid: 215787
  Availid: 228360
  Availid: 227844
  Availid: 227843
 • 60,00 zł
  Leszek Ploch

  Przedmiotem publikacji jest wieloaspektowo ujęta działalność ukierunkowana na aktywność artystyczną osób z niepełnosprawnością.

  60,00 zł
  PDF
  prodcutid: 229943
  Availid: -1
  Availid: 247292
  Availid: 229943
  Availid: 239895
  Availid: 239889
  Availid: 239853
  Availid: 239851
  Availid: 237054
  Availid: 215787
  Availid: 228360
  Availid: 227844
  Availid: 227843
 • 59,00 zł
  Jarosław Kordziński

  W funkcjonowanie szkoły wpisana jest współpraca wielu podmiotów - organizowana przez nauczycieli, ale angażująca uczniów współdziałających zarówno ze sobą, jak i z nauczycielami oraz rodziców. Podejmowanie wspólnych działań oraz zespołowe uczenie...

  59,00 zł
  PDF
  prodcutid: 239895
  Availid: -1
  Availid: 247292
  Availid: 229943
  Availid: 239895
  Availid: 239889
  Availid: 239853
  Availid: 239851
  Availid: 237054
  Availid: 215787
  Availid: 228360
  Availid: 227844
  Availid: 227843
 • 129,00 zł
  Piotr Gąsiorek

  Kompetencje rady pedagogicznej wynikają z wielu przepisów prawa. Określa je Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, ale również ponad dwadzieścia rozporządzeń. Zarówno dyrektorzy szkół (będący przewodniczącymi rad pedagogicznych), jak i...

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 239889
  Availid: -1
  Availid: 247292
  Availid: 229943
  Availid: 239895
  Availid: 239889
  Availid: 239853
  Availid: 239851
  Availid: 237054
  Availid: 215787
  Availid: 228360
  Availid: 227844
  Availid: 227843
 • 19,95 zł
  Anna Makarczuk, Anna Maszorek-Szymala,...

  Prezentowana publikacja dotyczy uniwersalnych zagadnień wartości kultury fizycznej w procesie kształcenia i wychowania, pedagogicznych i historycznych przejawów idei olimpijskiej, współczesnych problemów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 239853
  Availid: -1
  Availid: 247292
  Availid: 229943
  Availid: 239895
  Availid: 239889
  Availid: 239853
  Availid: 239851
  Availid: 237054
  Availid: 215787
  Availid: 228360
  Availid: 227844
  Availid: 227843
 • 19,95 zł
  Stanisława Kurek-Kokocińska

  W prezentowanej monografii przedstawiono historię rozwoju studiów bibliotekoznawczych w Polsce (od czasu ich zainicjowania w Łodzi w roku 1945 po rok 2015). Autorka podkreśla rolę ośrodka łódzkiego jako uniwersyteckiej kolebki nauki o książce

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 239851
  Availid: -1
  Availid: 247292
  Availid: 229943
  Availid: 239895
  Availid: 239889
  Availid: 239853
  Availid: 239851
  Availid: 237054
  Availid: 215787
  Availid: 228360
  Availid: 227844
  Availid: 227843
 • 16,00 zł
  Anetta Soroka-Fedorczuk, Iwona Banach

  Monografia składa się z dziesięciu tekstów podejmujących szeroko rozumianą problematykę oscylującą wokół zagadnień zdrowia i choroby dziecka jako podstawowych wyznaczników ludzkiego życia i podejmowanej działalności.

  16,00 zł
  PDF
  prodcutid: 237054
  Availid: -1
  Availid: 247292
  Availid: 229943
  Availid: 239895
  Availid: 239889
  Availid: 239853
  Availid: 239851
  Availid: 237054
  Availid: 215787
  Availid: 228360
  Availid: 227844
  Availid: 227843
 • 0,00 zł
  Arno Stern

  Arno Stern uczy nas, jak patrzeć na rysunki dzieci – trzeba przyjrzeć się im w skupieniu, uwolnić się od prób oceny i zastanowić się, w jaki sposób dzieci próbują przez rysowanie i malowanie wyrazić siebie oraz to, co je dotyka.

  17,50 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 215787
  Availid: -1
  Availid: 247292
  Availid: 229943
  Availid: 239895
  Availid: 239889
  Availid: 239853
  Availid: 239851
  Availid: 237054
  Availid: 215787
  Availid: 228360
  Availid: 227844
  Availid: 227843
 • 19,95 zł
  Irena Jaros, Renata Gliwa

  metodologia logopedii, miejsce logopedy w szpitalu klinicznym, metody pracy logopedycznej, rozwój językowy i komunikacyjny dzieci, programowanie terapii w zaburzeniach rozwojowych

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 228360
  Availid: -1
  Availid: 247292
  Availid: 229943
  Availid: 239895
  Availid: 239889
  Availid: 239853
  Availid: 239851
  Availid: 237054
  Availid: 215787
  Availid: 228360
  Availid: 227844
  Availid: 227843
 • 16,95 zł
  Elżbieta Płóciennik, Dorota Radzikowska

  W tej samej serii ukazały się publikacje: Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych (red. W. Leżańska, A. Feliniak) oraz Nauczyciel wczesnej edukacji. Rozwijanie kompetencji zawodowych (red. W. Leżańska, D. Radzikowska).

  16,95 zł
  PDF
  prodcutid: 227844
  Availid: -1
  Availid: 247292
  Availid: 229943
  Availid: 239895
  Availid: 239889
  Availid: 239853
  Availid: 239851
  Availid: 237054
  Availid: 215787
  Availid: 228360
  Availid: 227844
  Availid: 227843
 • 19,95 zł
  Jacek Piekarski, Danuta Urbaniak-Zając

  W prezentowanej publikacji autorzy spoglądają w przeszłość uniwersytetu, by zadać również pytania o współczesny sens podejmowanych wcześniej zobowiązań i sposób wywiązywania się z nich.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 227843
  Availid: -1
  Availid: 247292
  Availid: 229943
  Availid: 239895
  Availid: 239889
  Availid: 239853
  Availid: 239851
  Availid: 237054
  Availid: 215787
  Availid: 228360
  Availid: 227844
  Availid: 227843
z 18