Pedagogika

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Pedagogika Jest 225 produktów.

Podkategorie

z 19
 • 27,72 zł
  Małgorzata Sikorska

  Teksty zebrane w prezentowanej książce poświęcone są przemianom wzorów rodzicielskich we współczesnej Polsce i stanowią wciąż zbyt słabo reprezentowaną na rynku wydawniczym dokumentację zmian kulturowych dokonujących się w naszym kraju. Co istotne...

  27,72 zł
  PDF
  prodcutid: 257953
  Availid: -1
  Availid: 257928
  Availid: 257916
  Availid: 257906
  Availid: 257879
  Availid: 257842
  Availid: 255656
  Availid: 257267
  Availid: 257203
  Availid: 257202
  Availid: 257185
  Availid: 257182
 • 10,00 zł
  Grażyna Dryżałowska

  Zamieszczone w niniejszym tomie teksty to wykłady inaugurujące ostatnią dekadę działalności Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, przypadającą na okres od 50- do 60-lecia Wydziału, lata 2003–2013 roku, oraz dwie laudacje, honorujące...

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 257928
  Availid: -1
  Availid: 257928
  Availid: 257916
  Availid: 257906
  Availid: 257879
  Availid: 257842
  Availid: 255656
  Availid: 257267
  Availid: 257203
  Availid: 257202
  Availid: 257185
  Availid: 257182
 • 23,20 zł
  Roman Dolata, Maciej Jakubowski, Artur...

  Książka ma na celu przedstawienie wyników rozszerzonych, krytycznych analiz wybranych danych z badań międzynarodowych umiejętności uczniów, ze szczególnym uwypukleniem wyników polskich uczniów. Analizy te opierają się na zaawansowanych metodach...

  23,20 zł
  PDF
  prodcutid: 257916
  Availid: -1
  Availid: 257928
  Availid: 257916
  Availid: 257906
  Availid: 257879
  Availid: 257842
  Availid: 255656
  Availid: 257267
  Availid: 257203
  Availid: 257202
  Availid: 257185
  Availid: 257182
 • 29,61 zł
  Dominika Stadnicka-Strzembosz

  Książka zawiera autorską koncepcję dydaktyki języków obcych jako nauki: a) względnie Praca, inspirowana w głównej mierze myślą Hansa-Georga Gadamera i Hannah Arendt, ma charakter pytania o wychowanie, o warunek jego możliwości. Proponowane w rozprawie...

  29,61 zł
  PDF
  prodcutid: 257906
  Availid: -1
  Availid: 257928
  Availid: 257916
  Availid: 257906
  Availid: 257879
  Availid: 257842
  Availid: 255656
  Availid: 257267
  Availid: 257203
  Availid: 257202
  Availid: 257185
  Availid: 257182
 • 36,80 zł
  Roman Dolata

  Rozprawa habilitacyjna z pogranicza pedagogiki i socjologii. Główne pytanie badawcze tej pracy dotyczy związku między poziomem segregacji społecznych w oświacie a nasileniem nierówności edukacyjnych. Procesy segregacji są istotnym mechanizmem...

  36,80 zł
  PDF
  prodcutid: 257879
  Availid: -1
  Availid: 257928
  Availid: 257916
  Availid: 257906
  Availid: 257879
  Availid: 257842
  Availid: 255656
  Availid: 257267
  Availid: 257203
  Availid: 257202
  Availid: 257185
  Availid: 257182
 • 29,61 zł
  Rafał Lew-Starowicz, Katarzyna Lorecka

  Praca prezentuje przykłady bieżących ogólnodostępnych krajowych inicjatyw międzyśrodowiskowych z zakresu aktywnej reintegracji z uwzględnieniem wymogów funkcjonowania obywateli w społeczeństwie informacyjnym XXI wieku. Istnieje wiele inspirujących...

  29,61 zł
  PDF
  prodcutid: 257842
  Availid: -1
  Availid: 257928
  Availid: 257916
  Availid: 257906
  Availid: 257879
  Availid: 257842
  Availid: 255656
  Availid: 257267
  Availid: 257203
  Availid: 257202
  Availid: 257185
  Availid: 257182
 • 49,00 zł
  Bogusław Śliwerski

  W opracowaniu, posługując się metaforą umeblowania przestrzeni mieszkalnej, przedstawiono m.in.: uwarunkowania kształtowania modelu funkcjonowania edukacji formalnej w Polsce po 1989 r.; mechanizmy ograniczające szkolną demokrację; opis zrębów...

  49,00 zł
  PDF
  prodcutid: 255656
  Availid: -1
  Availid: 257928
  Availid: 257916
  Availid: 257906
  Availid: 257879
  Availid: 257842
  Availid: 255656
  Availid: 257267
  Availid: 257203
  Availid: 257202
  Availid: 257185
  Availid: 257182
 • 25,60 zł
  Anna Wiłkomirska, Anna Anna Zielińska

  W książce przedstawiono wyniki pierwszego rzetelnego i obszernego problemowo badania funkcjonowania systemu awansu zawodowego nauczycieli.

  25,60 zł
  PDF
  prodcutid: 257267
  Availid: -1
  Availid: 257928
  Availid: 257916
  Availid: 257906
  Availid: 257879
  Availid: 257842
  Availid: 255656
  Availid: 257267
  Availid: 257203
  Availid: 257202
  Availid: 257185
  Availid: 257182
 • 25,60 zł
  Krystyna Pankowska

  Książka dotyczy dramy jako metody edukacyjnej polegającej na odgrywaniu ważnych z pedagogicznego punktu widzenia sytuacji, których uczestnicy zachowują się, jakby przebywali w innych okolicznościach i uczestniczyli w innych interakcjach międzyludzkich

  25,60 zł
  PDF
  prodcutid: 257203
  Availid: -1
  Availid: 257928
  Availid: 257916
  Availid: 257906
  Availid: 257879
  Availid: 257842
  Availid: 255656
  Availid: 257267
  Availid: 257203
  Availid: 257202
  Availid: 257185
  Availid: 257182
 • 32,75 zł
  Magdalena Szpotowicz

  Publikacja dotyczy procesów uczenia się drugiego języka (obcego) przez dzieci w niższych klasach szkoły podstawowej.

  32,75 zł
  PDF
  prodcutid: 257202
  Availid: -1
  Availid: 257928
  Availid: 257916
  Availid: 257906
  Availid: 257879
  Availid: 257842
  Availid: 255656
  Availid: 257267
  Availid: 257203
  Availid: 257202
  Availid: 257185
  Availid: 257182
 • 23,20 zł
  Krystyna Pankowska

  Książka prezentuje problemy współczesnej edukacji w sytuacji przyspieszonych przemian kulturowych.

  23,20 zł
  PDF
  prodcutid: 257185
  Availid: -1
  Availid: 257928
  Availid: 257916
  Availid: 257906
  Availid: 257879
  Availid: 257842
  Availid: 255656
  Availid: 257267
  Availid: 257203
  Availid: 257202
  Availid: 257185
  Availid: 257182
 • 27,20 zł
  Małgorzata Karwowska-Struczyk

  Analiza istotnych aspektów instytucjonalnej edukacji i opieki przedszkolnej dla małych dzieci oraz prezentacja wybranych rozwiązań koncepcyjnych

  27,20 zł
  PDF
  prodcutid: 257182
  Availid: -1
  Availid: 257928
  Availid: 257916
  Availid: 257906
  Availid: 257879
  Availid: 257842
  Availid: 255656
  Availid: 257267
  Availid: 257203
  Availid: 257202
  Availid: 257185
  Availid: 257182
z 19