Humanistyka

Najlepiej sprzedające się

Promocje

 • image
  Złe

  Historia o niekochaniu. O złych...

  9,99 zł 24,99 zł

Dostawcy

Brak dostawców

Humanistyka Jest 264 produktów.

Podkategorie

z 22
 • 15,01 zł
  Jędrzej Moraczewski

  Książka ta powinna znajdować się w bibliotece każdego, nie ulega głoszonej od lat propagandzie, niepodpartej żadnymi dowodami, że w najdawniejszych czasach naszych dziejów byliśmy nieokrzesanymi dzikusami

  15,01 zł
  PDF
  prodcutid: 268255
  Availid: -1
  Availid: 263119
  Availid: 258504
  Availid: 258492
  Availid: 230008
  Availid: 261595
  Availid: 260024
  Availid: 207192
  Availid: 257856
  Availid: 257371
  Availid: 256285
  Availid: 255889
 • 10,00 zł
  Wiesław Lizak, Anna M. Solarz

  Książka poświęcona jest międzynarodowym aspektom ochrony zdrowia w wymiarze medycznym, ale także społeczno-politycznym i gospodarczym.

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 263119
  Availid: -1
  Availid: 263119
  Availid: 258504
  Availid: 258492
  Availid: 230008
  Availid: 261595
  Availid: 260024
  Availid: 207192
  Availid: 257856
  Availid: 257371
  Availid: 256285
  Availid: 255889
 • 19,95 zł
  Jadwiga Konieczna, Stanisława...

  Tekstom zawartym w publikacji towarzyszą materiały dokumentacyjne i faktograficzne związane z jubileuszem 70-lecia Katedry Bibliotekoznawstwa na UŁ oraz I zjazdem absolwentów studiów bibliotecznych.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 258504
  Availid: -1
  Availid: 263119
  Availid: 258504
  Availid: 258492
  Availid: 230008
  Availid: 261595
  Availid: 260024
  Availid: 207192
  Availid: 257856
  Availid: 257371
  Availid: 256285
  Availid: 255889
 • 23,46 zł
  Agnieszka Dziedziczak-Fołtyn

  Książka dotyczy procesu reformowania szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1990-2015 w kontekście toczonej na ten temat debaty publicznej.

  23,46 zł
  PDF
  prodcutid: 258492
  Availid: -1
  Availid: 263119
  Availid: 258504
  Availid: 258492
  Availid: 230008
  Availid: 261595
  Availid: 260024
  Availid: 207192
  Availid: 257856
  Availid: 257371
  Availid: 256285
  Availid: 255889
 • 16,00 zł
  Edyta Najbert, Kasper Sipowicz, Tadeusz...

  Książka omawia zarówno aspekty medyczne kryzysu, jak i jego aspekty socjologiczne oraz ekonomiczne.

  16,00 zł
  PDF
  prodcutid: 230008
  Availid: -1
  Availid: 263119
  Availid: 258504
  Availid: 258492
  Availid: 230008
  Availid: 261595
  Availid: 260024
  Availid: 207192
  Availid: 257856
  Availid: 257371
  Availid: 256285
  Availid: 255889
 • 22,45 zł
  Blanka Brzozowska

  Publikacja przedstawia społeczną perspektywę działania mediów sieciowych, w tym nowy wymiar powstawania i działania wspólnot konsumenckich.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 261595
  Availid: -1
  Availid: 263119
  Availid: 258504
  Availid: 258492
  Availid: 230008
  Availid: 261595
  Availid: 260024
  Availid: 207192
  Availid: 257856
  Availid: 257371
  Availid: 256285
  Availid: 255889
 • 31,21 zł
  Zygmunt Balicki

  Wybór pism Balickiego jest ilustracją powiązań między rolą ideologa i polityka a zaangażowaniem w naukę: socjologię, psychologię, filozofię oraz nauki prawne i polityczne.

  31,21 zł
  PDF
  prodcutid: 260024
  Availid: -1
  Availid: 263119
  Availid: 258504
  Availid: 258492
  Availid: 230008
  Availid: 261595
  Availid: 260024
  Availid: 207192
  Availid: 257856
  Availid: 257371
  Availid: 256285
  Availid: 255889
 • 50,00 zł
  Tomasz Orłowski

  Książka adresowana jest do szerokiej rzeszy czytelników: zarówno profesjonalistów i studentów stosunków międzynarodowych oraz dyplomacji, jak i tych wszystkich, którzy zainteresowani są zasadami i regułami dobrego wychowania na co dzień.

  50,00 zł
  PDF
  prodcutid: 207192
  Availid: -1
  Availid: 263119
  Availid: 258504
  Availid: 258492
  Availid: 230008
  Availid: 261595
  Availid: 260024
  Availid: 207192
  Availid: 257856
  Availid: 257371
  Availid: 256285
  Availid: 255889
 • 10,00 zł
  Jack Goody

  Studium badające wieloznaczność podstawowych pojęć antropologii społecznej, takich jak „mit”, „mitologia” czy „rytuał”. Jack Goody dokonuje przeglądu dotychczasowych podejść badawczych do problematyki mitu, ocenia je i przedstawia syntetyczne...

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 257856
  Availid: -1
  Availid: 263119
  Availid: 258504
  Availid: 258492
  Availid: 230008
  Availid: 261595
  Availid: 260024
  Availid: 207192
  Availid: 257856
  Availid: 257371
  Availid: 256285
  Availid: 255889
 • 10,00 zł
  Marcin Wojciech Solarz

  Książka poświęcona jest genezie podziału świata na kraje wysoko i słabo rozwinięte, krytykę dotychczasowych linii podziału na zamożną Północ i ubogie Południe oraz omówiono wpływ globalizacji na planetarną linię podziału

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 257371
  Availid: -1
  Availid: 263119
  Availid: 258504
  Availid: 258492
  Availid: 230008
  Availid: 261595
  Availid: 260024
  Availid: 207192
  Availid: 257856
  Availid: 257371
  Availid: 256285
  Availid: 255889
 • 0,00 zł
  Magdalena El Ghamari

  Fragment: "Operacje reagowania kryzysowego z przełomu XX oraz XXI wieku przeprowadzone były na pograniczu cywilizacji europejsko — azjatyckiej oraz w jednorodnym cywilizacyjnie środowisku arabskim"

  26,57 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 256285
  Availid: -1
  Availid: 263119
  Availid: 258504
  Availid: 258492
  Availid: 230008
  Availid: 261595
  Availid: 260024
  Availid: 207192
  Availid: 257856
  Availid: 257371
  Availid: 256285
  Availid: 255889
 • 0,00 zł
  Magdalena El Ghamari

  Bezpieczeństwo kulturowe jest czymś więcej niż prostą sumą bezpieczeństwa poszczególnych jednostek.Obszar Islamskiej Republiki Afganistanu nabiera w tym kontekście nowego znaczenia.

  24,51 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 255889
  Availid: -1
  Availid: 263119
  Availid: 258504
  Availid: 258492
  Availid: 230008
  Availid: 261595
  Availid: 260024
  Availid: 207192
  Availid: 257856
  Availid: 257371
  Availid: 256285
  Availid: 255889
z 22