Humanistyka

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Humanistyka Jest 258 produktów.

Podkategorie

z 22
 • 31,21 zł
  Jack Goody

  Studium badające wieloznaczność podstawowych pojęć antropologii społecznej, takich jak „mit”, „mitologia” czy „rytuał”. Jack Goody dokonuje przeglądu dotychczasowych podejść badawczych do problematyki mitu, ocenia je i przedstawia syntetyczne...

  31,21 zł
  PDF
  prodcutid: 257856
  Availid: -1
  Availid: 257371
  Availid: 256285
  Availid: 255889
  Availid: 238521
  Availid: 255341
  Availid: 252875
  Availid: 249019
  Availid: 247268
  Availid: 238523
  Availid: 242123
  Availid: 237064
 • 32,75 zł
  Marcin Wojciech Solarz

  Książka poświęcona jest genezie podziału świata na kraje wysoko i słabo rozwinięte, krytykę dotychczasowych linii podziału na zamożną Północ i ubogie Południe oraz omówiono wpływ globalizacji na planetarną linię podziału

  32,75 zł
  PDF
  prodcutid: 257371
  Availid: -1
  Availid: 257371
  Availid: 256285
  Availid: 255889
  Availid: 238521
  Availid: 255341
  Availid: 252875
  Availid: 249019
  Availid: 247268
  Availid: 238523
  Availid: 242123
  Availid: 237064
 • 0,00 zł
  Magdalena El Ghamari

  Fragment: "Operacje reagowania kryzysowego z przełomu XX oraz XXI wieku przeprowadzone były na pograniczu cywilizacji europejsko — azjatyckiej oraz w jednorodnym cywilizacyjnie środowisku arabskim"

  26,57 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 256285
  Availid: -1
  Availid: 257371
  Availid: 256285
  Availid: 255889
  Availid: 238521
  Availid: 255341
  Availid: 252875
  Availid: 249019
  Availid: 247268
  Availid: 238523
  Availid: 242123
  Availid: 237064
 • 0,00 zł
  Magdalena El Ghamari

  Bezpieczeństwo kulturowe jest czymś więcej niż prostą sumą bezpieczeństwa poszczególnych jednostek.Obszar Islamskiej Republiki Afganistanu nabiera w tym kontekście nowego znaczenia.

  24,51 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 255889
  Availid: -1
  Availid: 257371
  Availid: 256285
  Availid: 255889
  Availid: 238521
  Availid: 255341
  Availid: 252875
  Availid: 249019
  Availid: 247268
  Availid: 238523
  Availid: 242123
  Availid: 237064
 • 0,00 zł
  Felix Guattari, Gilles Deleuze

  Najważniejsza książka Deleuze'a i Guattari'ego dostarczająca narzędzi pozwalających zrozumieć powiązanie chorób psychicznych i formacji społecznych.

  59,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 238521
  Availid: -1
  Availid: 257371
  Availid: 256285
  Availid: 255889
  Availid: 238521
  Availid: 255341
  Availid: 252875
  Availid: 249019
  Availid: 247268
  Availid: 238523
  Availid: 242123
  Availid: 237064
 • 22,45 zł
  Arkadiusz Żukiewicz

  Autorzy postawili sobie za cel przedstawienie sylwetki pedagoga społecznego, kontekstów i przestrzeni jego działalności, uwzględnili przy tym również nowe wyzwania wynikające ze zmian społecznych w otoczeniu.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 255341
  Availid: -1
  Availid: 257371
  Availid: 256285
  Availid: 255889
  Availid: 238521
  Availid: 255341
  Availid: 252875
  Availid: 249019
  Availid: 247268
  Availid: 238523
  Availid: 242123
  Availid: 237064
 • 19,95 zł
  Piotr Miller

  Książka dotyczy specyfiki życia zawodowego freelancerów („wolnych strzelców”) - profesjonalistów, którzy z różnych względów decydują się na rozpoczęcie kariery na własną rękę, poza strukturami przedsiębiorstwa.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 252875
  Availid: -1
  Availid: 257371
  Availid: 256285
  Availid: 255889
  Availid: 238521
  Availid: 255341
  Availid: 252875
  Availid: 249019
  Availid: 247268
  Availid: 238523
  Availid: 242123
  Availid: 237064
 • 0,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Książka śledzi, jakie treści na temat Japonii odczytać można w jej rodzimych produktach popkultury - filmie, muzyce czy komiksie.

  17,99 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 249019
  Availid: -1
  Availid: 257371
  Availid: 256285
  Availid: 255889
  Availid: 238521
  Availid: 255341
  Availid: 252875
  Availid: 249019
  Availid: 247268
  Availid: 238523
  Availid: 242123
  Availid: 237064
 • 0,00 zł
  Przemysław Zientkowski

  Celem niniejszej książki jest próba ukazania w Nietzscheańskiej filozofii reakcji na, z definicji, „odgórnie narzucone, odwieczne, indywidualne prawa człowieka”.

  19,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 247268
  Availid: -1
  Availid: 257371
  Availid: 256285
  Availid: 255889
  Availid: 238521
  Availid: 255341
  Availid: 252875
  Availid: 249019
  Availid: 247268
  Availid: 238523
  Availid: 242123
  Availid: 237064
 • 0,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Autorzy i autorki książki proponują interpretacyjne podążanie za śladami Zagłady odciśniętymi w polskim zbiorowym imaginarium.

  49,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 238523
  Availid: -1
  Availid: 257371
  Availid: 256285
  Availid: 255889
  Availid: 238521
  Availid: 255341
  Availid: 252875
  Availid: 249019
  Availid: 247268
  Availid: 238523
  Availid: 242123
  Availid: 237064
 • 24,94 zł
  Justyna Przywojska

  Książka stanowi odpowiedź na nowe regulacje prawne, zmieniające sposób planowania i wdrażania rewitalizacji w polskich gminach

  24,94 zł
  PDF
  prodcutid: 242123
  Availid: -1
  Availid: 257371
  Availid: 256285
  Availid: 255889
  Availid: 238521
  Availid: 255341
  Availid: 252875
  Availid: 249019
  Availid: 247268
  Availid: 238523
  Availid: 242123
  Availid: 237064
 • 0,00 zł
  Kopel Pizyc, Mirka Piżyc, Prof. Barbara...

  Na książkę składają się pisma ojca i córki: Kopla i Mirki Piżyców, którzy sporządzali swoje notatki po ucieczce z warszawskiego getta, w ukryciu po stronie aryjskiej.

  25,01 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 237064
  Availid: -1
  Availid: 257371
  Availid: 256285
  Availid: 255889
  Availid: 238521
  Availid: 255341
  Availid: 252875
  Availid: 249019
  Availid: 247268
  Availid: 238523
  Availid: 242123
  Availid: 237064
z 22