Filozofia

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Filozofia Jest 138 produktów.

Podkategorie

z 12
 • 32,75 zł
  Kamil Popowicz

  Tematykę książki można zaliczyć do dziedziny historii idei. Praca stanowi próbę ukazania dziejów francuskiego nurtu naukowego i intelektualnego zwanego lamarkizmem (a w XX wieku neolamarkizmem) w szerszym kontekście przyrodoznawstwa europejskiego (i...

  32,75 zł
  PDF
  prodcutid: 257835
  Availid: -1
  Availid: 260292
  Availid: 260289
  Availid: 260287
  Availid: 260038
  Availid: 259927
  Availid: 257926
  Availid: 257922
  Availid: 257921
  Availid: 257919
  Availid: 257893
  Availid: 257883
 • 0,00 zł
  Renata Muszyńska

  Książka jest zbiorem artykułów i recenzji napisanych (opublikowanych) w latach 1997 — 2005

  19,75 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 260292
  Availid: -1
  Availid: 260292
  Availid: 260289
  Availid: 260287
  Availid: 260038
  Availid: 259927
  Availid: 257926
  Availid: 257922
  Availid: 257921
  Availid: 257919
  Availid: 257893
  Availid: 257883
 • 0,00 zł
  Wolter

  „Powiastki filozoficzne” to zbiór wybitnych filozoficznych powiastek autorstwa Voltaire’a.

  9,50 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 260289
  Availid: -1
  Availid: 260292
  Availid: 260289
  Availid: 260287
  Availid: 260038
  Availid: 259927
  Availid: 257926
  Availid: 257922
  Availid: 257921
  Availid: 257919
  Availid: 257893
  Availid: 257883
 • 0,00 zł
  Wolter

  „Kandyd czyli optymizm” to oświeceniowa satyryczna powiastka filozoficzna francuskiego filozofa Voltaire’a.

  4,39 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 260287
  Availid: -1
  Availid: 260292
  Availid: 260289
  Availid: 260287
  Availid: 260038
  Availid: 259927
  Availid: 257926
  Availid: 257922
  Availid: 257921
  Availid: 257919
  Availid: 257893
  Availid: 257883
 • 9,50 zł
  Denis Diderot

  "To nie bajka.." jest zbiorem opowiadań pisarza i filozofa Denisa Diderota.

  9,50 zł
  EPUB
  prodcutid: 260038
  Availid: -1
  Availid: 260292
  Availid: 260289
  Availid: 260287
  Availid: 260038
  Availid: 259927
  Availid: 257926
  Availid: 257922
  Availid: 257921
  Availid: 257919
  Availid: 257893
  Availid: 257883
 • 4,39 zł
  Denis Diderot

  "Kubuś Fatalista i jego pan" to składająca się głównie z dialogów powiastka filozoficzna Denisa Diderota.

  4,39 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 259927
  Availid: -1
  Availid: 260292
  Availid: 260289
  Availid: 260287
  Availid: 260038
  Availid: 259927
  Availid: 257926
  Availid: 257922
  Availid: 257921
  Availid: 257919
  Availid: 257893
  Availid: 257883
 • 24,35 zł
  Katarzyna Bortnowska

  Dla białorutenistyki polskiej, a nawet dla całego literaturoznawstwa białoruskiego, jest to praca szczególna, wręcz unikalna: po raz pierwszy przedmiotem wnikliwej analizy stała się poezja generacji młodych poetów białoruskich urodzonych w latach 70....

  24,35 zł
  PDF
  prodcutid: 257926
  Availid: -1
  Availid: 260292
  Availid: 260289
  Availid: 260287
  Availid: 260038
  Availid: 259927
  Availid: 257926
  Availid: 257922
  Availid: 257921
  Availid: 257919
  Availid: 257893
  Availid: 257883
 • 39,20 zł
  Konrad Szocik

  Autor prezentuje idee filozoficzne leżące u podstaw nauczania Jana Pawła II. Omawia źródła i inspiracje myśli papieskiej dotyczące najbardziej nowatorskich i oryginalnych zmian zrywających z tradycją Kościoła przedsoborowego. Przedstawia Jana Pawła II...

  39,20 zł
  PDF
  prodcutid: 257922
  Availid: -1
  Availid: 260292
  Availid: 260289
  Availid: 260287
  Availid: 260038
  Availid: 259927
  Availid: 257926
  Availid: 257922
  Availid: 257921
  Availid: 257919
  Availid: 257893
  Availid: 257883
 • 24,35 zł
  Grzegorz Wróblewski

  Prowokacyjność artystyczna - bez trąb i bębnów - jest widoczna w całym pisarstwie Grzegorza Wróblewskiego. Odkrywa on możliwość destabilizacji form sztuki słowa i z możliwości tej swobodnie korzysta, pozwalając sobie na płynność i przemienność - w...

  24,35 zł
  PDF
  prodcutid: 257921
  Availid: -1
  Availid: 260292
  Availid: 260289
  Availid: 260287
  Availid: 260038
  Availid: 259927
  Availid: 257926
  Availid: 257922
  Availid: 257921
  Availid: 257919
  Availid: 257893
  Availid: 257883
 • 10,00 zł
  Tomasz Maślanka

  "Celem niniejszej książki jest ukazanie filozoficznych podstaw, na których wspiera się teoria komunikacji Habermasa. Istotę teoretycznego zamysłu twórcy Teorii działania komunikacyjnego należy, jak się zdaje, ująć w kategoriach zmiany paradygmatu, o...

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 257919
  Availid: -1
  Availid: 260292
  Availid: 260289
  Availid: 260287
  Availid: 260038
  Availid: 259927
  Availid: 257926
  Availid: 257922
  Availid: 257921
  Availid: 257919
  Availid: 257893
  Availid: 257883
 • 10,00 zł
  Włodzimierz Sołowjow

  Autor wykładów Włodzimierz Sołowjow (1853-1900) rosyjski filozof, którego w pełni zasadnie można by nazwać "rosyjskim Platonem" powszechnie uznaje się za "pierwszego profesjonalnego" filozofa rosyjskiego, próbującego skutecznie syntezować opozycyjne...

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 257893
  Availid: -1
  Availid: 260292
  Availid: 260289
  Availid: 260287
  Availid: 260038
  Availid: 259927
  Availid: 257926
  Availid: 257922
  Availid: 257921
  Availid: 257919
  Availid: 257893
  Availid: 257883
 • 24,35 zł
  Bartłomiej Błesznowski

  Twórczość Foucaulta wywołuje wciąż ożywione dyskusje nie tylko wśród filozofów, ale i przedstawicieli innych nauk humanistycznych. Stale obecny w tej twórczości wątek wzajemnych relacji wiedzy i władzy, konstytutywny dla kultury i uwikłanych w nią...

  24,35 zł
  PDF
  prodcutid: 257883
  Availid: -1
  Availid: 260292
  Availid: 260289
  Availid: 260287
  Availid: 260038
  Availid: 259927
  Availid: 257926
  Availid: 257922
  Availid: 257921
  Availid: 257919
  Availid: 257893
  Availid: 257883
z 12