Filozofia

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Filozofia Jest 112 produktów.

Podkategorie

z 10
 • 0,00 zł
  Adam Gosławski z Bebelna

  Corpus Philosophorum Polonorum to seria wydawnicza prezentująca dorobek polskiej filozofii dawnej w formie edycji krytycznych dzieł reprezentatywnych dla poszczególnych okresów i kierunków.

  40,00 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 229047
  Availid: -1
  Availid: 229045
  Availid: 228937
  Availid: 226476
  Availid: 227400
  Availid: 226574
  Availid: 226272
  Availid: 226267
  Availid: 224778
  Availid: 224706
  Availid: 224705
  Availid: 224697
 • 0,00 zł
  Mateusz z Krakowa

  Corpus Philosophorum Polonorum to seria wydawnicza prezentująca dorobek polskiej filozofii dawnej w formie edycji krytycznych dzieł reprezentatywnych dla poszczególnych okresów i kierunków.

  40,00 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 229045
  Availid: -1
  Availid: 229045
  Availid: 228937
  Availid: 226476
  Availid: 227400
  Availid: 226574
  Availid: 226272
  Availid: 226267
  Availid: 224778
  Availid: 224706
  Availid: 224705
  Availid: 224697
 • 23,46 zł
  Krystyna Piątkowska

  Książka jest nową próbą łącznego ujęcia problemów estetyki i etyki w badaniach antropologicznych - zarówno na poziomie teoretycznym, jak i empirycznym

  23,46 zł
  PDF
  prodcutid: 228937
  Availid: -1
  Availid: 229045
  Availid: 228937
  Availid: 226476
  Availid: 227400
  Availid: 226574
  Availid: 226272
  Availid: 226267
  Availid: 224778
  Availid: 224706
  Availid: 224705
  Availid: 224697
 • 0,00 zł
  Jan Strzelecki

  Wybór pism Jana Strzeleckiego przedstawia ideowy rozwój – a także niedostępne teksty – być może najważniejszego polskiego myśliciela socjalistycznego XX wieku.

  29,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 226476
  Availid: -1
  Availid: 229045
  Availid: 228937
  Availid: 226476
  Availid: 227400
  Availid: 226574
  Availid: 226272
  Availid: 226267
  Availid: 224778
  Availid: 224706
  Availid: 224705
  Availid: 224697
 • 24,94 zł
  Anna Walczak, Alina Wróbel, Marcin Wasilewski

  Prezentowana publikacja dotyczy kluczowych aspektów myśli pedagogicznej Bogdana Nawroczyńskiego (1882-1974), jednego z najwybitniejszych klasyków polskiej pedagogiki - historii myśli pedagogicznej, pedagogiki porównawczej, dydaktyki i pedeutologii.

  24,94 zł
  PDF
  prodcutid: 227400
  Availid: -1
  Availid: 229045
  Availid: 228937
  Availid: 226476
  Availid: 227400
  Availid: 226574
  Availid: 226272
  Availid: 226267
  Availid: 224778
  Availid: 224706
  Availid: 224705
  Availid: 224697
 • 0,00 zł
  Hans Ulrich Gumbrecht

  Autor poszukuje współczesnych dylematów cywilizacyjnych świata zachodniego w atmosferze intelektualnej powojennej Europy, która uformowała myślenie tzw. pokolenia ‘68, dominującego w środowiskach opiniotwórczych Europy po upadku komunizmu.

  29,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 226574
  Availid: -1
  Availid: 229045
  Availid: 228937
  Availid: 226476
  Availid: 227400
  Availid: 226574
  Availid: 226272
  Availid: 226267
  Availid: 224778
  Availid: 224706
  Availid: 224705
  Availid: 224697
 • 0,00 zł
  Nancy Fraser

  W swojej najnowszej książce Nancy Fraser śledzi ewolucję amerykańskiego ruchu feministycznego od lat 70. ubiegłego wieku i zapowiada nową, radykalną i egalitarną, fazę feministycznej myśli i praktyki.

  29,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 226272
  Availid: -1
  Availid: 229045
  Availid: 228937
  Availid: 226476
  Availid: 227400
  Availid: 226574
  Availid: 226272
  Availid: 226267
  Availid: 224778
  Availid: 224706
  Availid: 224705
  Availid: 224697
 • 0,00 zł
  Agnieszka Kałowska

  Autorka podejmuje temat dotychczas niezbadany: rekonstruuje poglądy etyczne artysty, wnikliwie śledząc ich rozwój, złożoność, ukazując źródła i artystyczne konsekwencje

  18,45 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 226267
  Availid: -1
  Availid: 229045
  Availid: 228937
  Availid: 226476
  Availid: 227400
  Availid: 226574
  Availid: 226272
  Availid: 226267
  Availid: 224778
  Availid: 224706
  Availid: 224705
  Availid: 224697
 • 19,95 zł
  Ilona Balcerczyk

  Oryginalne połączenie doktrynalnej analizy myśli społecznej Jana Pawła II oraz Václava Havla, myślicieli o rozbieżnych światopoglądach, ale kompatybilnych w postrzeganiu civil society, z ujęciem bazującym na doświadczeniach praktyków.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 224778
  Availid: -1
  Availid: 229045
  Availid: 228937
  Availid: 226476
  Availid: 227400
  Availid: 226574
  Availid: 226272
  Availid: 226267
  Availid: 224778
  Availid: 224706
  Availid: 224705
  Availid: 224697
 • 0,00 zł
  Michael Ruse

  Od Greków do Oświecenia. Od Oświecenia do współczesności. Bóg i ludzie. Przekonania religijne i kwestia nauki. Pytania do chrześcijanina. Czy istnieją dobre powody, by wierzyć? Wyjaśnienia naturalistyczne. Czy religia jest zła?

  22,45 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 224706
  Availid: -1
  Availid: 229045
  Availid: 228937
  Availid: 226476
  Availid: 227400
  Availid: 226574
  Availid: 226272
  Availid: 226267
  Availid: 224778
  Availid: 224706
  Availid: 224705
  Availid: 224697
 • 19,95 zł
  Robert Podkoński

  Struktura wielkości ciągłych w filozofii przyrody Arystotelesa i spór o ich naturę na Uniwersytecie Oksfordzkim w początkach XIV w. Struktura i natura tychże w kwestii „Utrum continuum sit divisibile in infinitum” R. Kilvingtona.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 224705
  Availid: -1
  Availid: 229045
  Availid: 228937
  Availid: 226476
  Availid: 227400
  Availid: 226574
  Availid: 226272
  Availid: 226267
  Availid: 224778
  Availid: 224706
  Availid: 224705
  Availid: 224697
 • 22,45 zł
  Joanna Papiernik

  Nieśmiertelność w „Teologii Platońskiej”. Ficiniańska scala entium. Centralne miejsce duszy i jego poznawcze konsekwencje. Ciało, Jakość, Dusza, Anioł, Bóg. Zdolność do poznania Boga a nieśmiertelność.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 224697
  Availid: -1
  Availid: 229045
  Availid: 228937
  Availid: 226476
  Availid: 227400
  Availid: 226574
  Availid: 226272
  Availid: 226267
  Availid: 224778
  Availid: 224706
  Availid: 224705
  Availid: 224697
z 10