Prawo

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Prawo Jest 84 produktów.

Podkategorie

z 7
 • 25,01 zł
  Artur Lis

  Casus exceptus. Problemy prawne kanonizacji bł. Wincente­go Kadłubka” stanowi opracowanie, którego lektura pozwala na szersze spojrzenie na wiele istotnych problemów prawnych

  25,01 zł
  PDF
  prodcutid: 268123
  Availid: -1
  Availid: 258306
  Availid: 258272
  Availid: 258259
  Availid: 258251
  Availid: 258246
  Availid: 258186
  Availid: 258184
  Availid: 258183
  Availid: 258182
  Availid: 258178
  Availid: 258177
 • 32,52 zł
  Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak

  Szeroko pojęte prawo wykroczeń — obejmujące zarówno część materialną, jak i procesową — łączy w sobie kompleks przepisów. Normują one zasady odpowiedzialności za wykroczenie, określają czyny zakazane oraz te, które pod groźbą kary są nakazane....

  32,52 zł
  PDF
  prodcutid: 258306
  Availid: -1
  Availid: 258306
  Availid: 258272
  Availid: 258259
  Availid: 258251
  Availid: 258246
  Availid: 258186
  Availid: 258184
  Availid: 258183
  Availid: 258182
  Availid: 258178
  Availid: 258177
 • 18,11 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Kwartalnik ukazuje się od początku 2000r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd „Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego” adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych. Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku.

  18,11 zł
  PDF
  prodcutid: 258272
  Availid: -1
  Availid: 258306
  Availid: 258272
  Availid: 258259
  Availid: 258251
  Availid: 258246
  Availid: 258186
  Availid: 258184
  Availid: 258183
  Availid: 258182
  Availid: 258178
  Availid: 258177
 • 25,01 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Niniejsza publikacja stanowi zbiorowe opracowanie poświęcone wybranym współczesnym zagadnieniom z zakresu państwa, prawa i bezpieczeństwa. Problemy zauważone przez autorów poszczególnych artykułów, są godne zainteresowania przede wszystkim ze względu...

  25,01 zł
  PDF
  prodcutid: 258259
  Availid: -1
  Availid: 258306
  Availid: 258272
  Availid: 258259
  Availid: 258251
  Availid: 258246
  Availid: 258186
  Availid: 258184
  Availid: 258183
  Availid: 258182
  Availid: 258178
  Availid: 258177
 • 65,01 zł
  Jerzy Kasprzak, Wojciech Cieślak, Izabela...

  Publikacja zawiera artykuły z zakresu prawa, kryminologii, kryminalistyki oraz nauk pokrewnych. Charakteryzuje się wysokim poziomem naukowym. Stanowi istotny wkład w rozwój nauk pokrewnych.

  65,01 zł
  PDF
  prodcutid: 258251
  Availid: -1
  Availid: 258306
  Availid: 258272
  Availid: 258259
  Availid: 258251
  Availid: 258246
  Availid: 258186
  Availid: 258184
  Availid: 258183
  Availid: 258182
  Availid: 258178
  Availid: 258177
 • 13,00 zł
  Marek Gałązka, Romuald Kupiński, Izabela...

  Ustawa o Policja nakłada na Policję obowiązek zwalczania nie tylko przestępstw, ale i wykroczeń. By skutecznie mogła ona go realizować, jej funkcjonariusze powinni znać zarówno uwarunkowania prawne z tego zakresu, jak i posiadać umiejętność...

  13,00 zł
  PDF
  prodcutid: 258246
  Availid: -1
  Availid: 258306
  Availid: 258272
  Availid: 258259
  Availid: 258251
  Availid: 258246
  Availid: 258186
  Availid: 258184
  Availid: 258183
  Availid: 258182
  Availid: 258178
  Availid: 258177
 • 39,20 zł
  Anna Doliwa-Klepacka

  „W polskiej literaturze prawniczej problemy dotyczące stanowienia, obowiązywania i stosowania prawa Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej były podejmowane w licznych artykułach i monografiach naukowych odnoszących się do różnych okresów...

  39,20 zł
  PDF
  prodcutid: 258186
  Availid: -1
  Availid: 258306
  Availid: 258272
  Availid: 258259
  Availid: 258251
  Availid: 258246
  Availid: 258186
  Availid: 258184
  Availid: 258183
  Availid: 258182
  Availid: 258178
  Availid: 258177
 • 23,20 zł
  Beata Witkowska-Maksimczuk

  "Podstawy logiki w przykładach i zadaniach" to repetytorium podstaw logiki wraz z zadaniami. Książka przeznaczona jest dla tych studentów studiów humanistycznych, dla których logika jest jedynie przedmiotem pomocniczym. Głównymi adresatami są studenci...

  23,20 zł
  PDF
  prodcutid: 258184
  Availid: -1
  Availid: 258306
  Availid: 258272
  Availid: 258259
  Availid: 258251
  Availid: 258246
  Availid: 258186
  Availid: 258184
  Availid: 258183
  Availid: 258182
  Availid: 258178
  Availid: 258177
 • 31,21 zł
  Katarzyna Grosicka, Leszek Grosicki,...

  "Struktury organizacyjne poszczególnych organów terenowych administracji rządowej przedstawiamy szczegółowo, w relacji organ nadzoru - organ podporządkowany, uwzględniając stan prawny na dzień 28 lutego 2014 r. Z kolei zadania, które realizują...

  31,21 zł
  PDF
  prodcutid: 258183
  Availid: -1
  Availid: 258306
  Availid: 258272
  Availid: 258259
  Availid: 258251
  Availid: 258246
  Availid: 258186
  Availid: 258184
  Availid: 258183
  Availid: 258182
  Availid: 258178
  Availid: 258177
 • 31,21 zł
  Katarzyna Grosicka, Leszek Grosicki,...

  Proces globalizacji, sprzeczność interesów państw, społeczności lub jednostek, generują różnego rodzaju niebezpieczeństwa, od konfliktów zbrojnych, poprzez terroryzm, przestępczość zorganizowaną o charakterze międzynarodowym, regionalnym, czy...

  31,21 zł
  PDF
  prodcutid: 258182
  Availid: -1
  Availid: 258306
  Availid: 258272
  Availid: 258259
  Availid: 258251
  Availid: 258246
  Availid: 258186
  Availid: 258184
  Availid: 258183
  Availid: 258182
  Availid: 258178
  Availid: 258177
 • 31,21 zł
  Alicja Jaskiernia, Janusz W. Adamowski

  Tom 24. serii "Media początku XXI wieku" wydawanej we współpracy z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

  31,21 zł
  PDF
  prodcutid: 258178
  Availid: -1
  Availid: 258306
  Availid: 258272
  Availid: 258259
  Availid: 258251
  Availid: 258246
  Availid: 258186
  Availid: 258184
  Availid: 258183
  Availid: 258182
  Availid: 258178
  Availid: 258177
 • 20,00 zł
  Jarosław Zieliński

  Przed przystąpieniem do pisania pracy naukowej – pracy magisterskiej, pracy doktorskiej, artykułu naukowego czy też książki naukowej – konieczne jest zrozumienie sensu całokształtu...

  20,00 zł
  PDF
  prodcutid: 258177
  Availid: -1
  Availid: 258306
  Availid: 258272
  Availid: 258259
  Availid: 258251
  Availid: 258246
  Availid: 258186
  Availid: 258184
  Availid: 258183
  Availid: 258182
  Availid: 258178
  Availid: 258177
z 7