Historia

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Historia Jest 940 produktów.

Podkategorie

z 79
 • 0,00 zł
  Herman Lindqwist

  ? Wazowie to pierwsza książka o panowaniu tej dynastii, którą czyta się jak powieść. Autor ze swadą, często ironicznym dystansem, ale i z dużą znajomością rzeczy, opowiada historię przywołując liczne anegdoty i podania.

  44,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 274672
  Availid: -1
  Availid: 273845
  Availid: 273001
  Availid: 274274
  Availid: 274270
  Availid: 274266
  Availid: 274167
  Availid: 274156
  Availid: 273918
  Availid: 273913
  Availid: 273889
  Availid: 273887
 • 0,00 zł
  Adam Cyra

  Biografia rotmistrza Pileckiego i jego słynny raport napisany po ucieczce z obozu.

  39,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 273845
  Availid: -1
  Availid: 273845
  Availid: 273001
  Availid: 274274
  Availid: 274270
  Availid: 274266
  Availid: 274167
  Availid: 274156
  Availid: 273918
  Availid: 273913
  Availid: 273889
  Availid: 273887
 • 0,00 zł
  Arkadij Ostrowski

  Arkadij Ostrowski napisał historię najnowszą Związku Radzieckiego i Rosji z perspektywy literatów, inteligentów oraz ludzi mediów i magnatów medialnych.

  44,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 273001
  Availid: -1
  Availid: 273845
  Availid: 273001
  Availid: 274274
  Availid: 274270
  Availid: 274266
  Availid: 274167
  Availid: 274156
  Availid: 273918
  Availid: 273913
  Availid: 273889
  Availid: 273887
 • 47,20 zł
  Sławomir Gawlas, Paweł Żmudzki

  Publikacja dotyczy problematyki szeroko rozumianych tożsamości i ich kształtowania się w średniowieczu oraz związków między tożsamością a pamięcią, różnych nośników pamięci i mechanizmów budowania tożsamości zbiorowych

  47,20 zł
  PDF
  prodcutid: 274274
  Availid: -1
  Availid: 273845
  Availid: 273001
  Availid: 274274
  Availid: 274270
  Availid: 274266
  Availid: 274167
  Availid: 274156
  Availid: 273918
  Availid: 273913
  Availid: 273889
  Availid: 273887
 • 10,00 zł
  Maria Luisa Uberti

  Prezentowana książka to krótkie wprowadzenie do historii starożytnego, przedhellenistycznego Bliskiego Wschodu, czyli cywilizacji, które przeprowadziły ludzkość z prehistorii do historii.

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 274270
  Availid: -1
  Availid: 273845
  Availid: 273001
  Availid: 274274
  Availid: 274270
  Availid: 274266
  Availid: 274167
  Availid: 274156
  Availid: 273918
  Availid: 273913
  Availid: 273889
  Availid: 273887
 • 24,80 zł
  Agata Chałupnik

  Autorka podąża tropem Mariana Pankowskiego piszącego historię Auschwitz postrzeganą jako „irracjonalne jasełka”, prywatną, nieoficjalną, obsceniczną, skupioną na cielesnym detalu, głodną zmysłowych doświadczeń, pamiętaną przez dźwięki, smaki, zapachy

  24,80 zł
  PDF
  prodcutid: 274266
  Availid: -1
  Availid: 273845
  Availid: 273001
  Availid: 274274
  Availid: 274270
  Availid: 274266
  Availid: 274167
  Availid: 274156
  Availid: 273918
  Availid: 273913
  Availid: 273889
  Availid: 273887
 • 10,00 zł
  Mogens Herman Hansen

  W prezentowanej książce znajdujemy zarys charakterystyki polis, z uwzględnieniem wyników badań i publikacji Copenhagen Polis Centre.

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 274167
  Availid: -1
  Availid: 273845
  Availid: 273001
  Availid: 274274
  Availid: 274270
  Availid: 274266
  Availid: 274167
  Availid: 274156
  Availid: 273918
  Availid: 273913
  Availid: 273889
  Availid: 273887
 • 25,60 zł
  Piotr Tafiłowski

  Autor analizuje zachowane w zbiorach polskich inkunabuły zawierające treści geograficzne i podejmuje próbę określenia ich recepcji wśród elit intelektualnych w Polsce w XV stuleciu.

  25,60 zł
  PDF
  prodcutid: 274156
  Availid: -1
  Availid: 273845
  Availid: 273001
  Availid: 274274
  Availid: 274270
  Availid: 274266
  Availid: 274167
  Availid: 274156
  Availid: 273918
  Availid: 273913
  Availid: 273889
  Availid: 273887
 • 24,00 zł
  Lech M. Nijakowski

  The thematic number on 'Conflict Anniversaries' and cultural and social phenomena that are linked to anniversary celebrations.

  24,00 zł
  PDF
  prodcutid: 273918
  Availid: -1
  Availid: 273845
  Availid: 273001
  Availid: 274274
  Availid: 274270
  Availid: 274266
  Availid: 274167
  Availid: 274156
  Availid: 273918
  Availid: 273913
  Availid: 273889
  Availid: 273887
 • 10,00 zł
  Agnieszka Bartoszewicz

  Prezentowana książka dotyczy roli i znaczenia pisma w miastach polskich na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych.

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 273913
  Availid: -1
  Availid: 273845
  Availid: 273001
  Availid: 274274
  Availid: 274270
  Availid: 274266
  Availid: 274167
  Availid: 274156
  Availid: 273918
  Availid: 273913
  Availid: 273889
  Availid: 273887
 • 23,20 zł
  Alicja Kulecka

  Publikacja zainspirowana obchodami setnej rocznicy urodzin Profesora Aleksandra Gieysztora (2016). Zawiera zarówno teksty wspomnieniowe, jak i szkice, które są efektem pogłębionej refleksji naukowej na temat działalności tego wybitnego uczonego.

  23,20 zł
  PDF
  prodcutid: 273889
  Availid: -1
  Availid: 273845
  Availid: 273001
  Availid: 274274
  Availid: 274270
  Availid: 274266
  Availid: 274167
  Availid: 274156
  Availid: 273918
  Availid: 273913
  Availid: 273889
  Availid: 273887
 • 36,00 zł
  Alicja Kulecka

  Podzielona na bloki tematyczne publikacja stanowi przegląd problematyki archiwistycznej w szerokim kontekście procesów kształtowania się archiwów europejskich, współpracy między nimi oraz roli, jaką archiwa pełnią w społeczeństwie

  36,00 zł
  PDF
  prodcutid: 273887
  Availid: -1
  Availid: 273845
  Availid: 273001
  Availid: 274274
  Availid: 274270
  Availid: 274266
  Availid: 274167
  Availid: 274156
  Availid: 273918
  Availid: 273913
  Availid: 273889
  Availid: 273887
z 79