Teksty Ustaw

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Teksty Ustaw Jest 20 produktów.

Podkategorie

z 2
 • 249,00 zł
  Anna Rucińska, Marta Świerkot, Katarzyna...

  Zbiór zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu postępowania cywilnego. Wydanie dwujęzyczne: polsko – angielskie. Seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw na język angielski.

  249,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 228001
  Availid: -1
  Availid: 211774
  Availid: 143206
  Availid: 128556
  Availid: 128539
  Availid: 117223
  Availid: 83828
  Availid: 11500
  Availid: 11056
  Availid: 10890
  Availid: 10889
  Availid: 10764
 • 199,00 zł
  Agnieszka Jamroży

  Zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu pracy oraz Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

  199,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 211774
  Availid: -1
  Availid: 211774
  Availid: 143206
  Availid: 128556
  Availid: 128539
  Availid: 117223
  Availid: 83828
  Availid: 11500
  Availid: 11056
  Availid: 10890
  Availid: 10889
  Availid: 10764
 • 189,00 zł
  Ewa Kucharska

  Niniejsza książka, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu cywilnego.

  189,00 zł
  EPUB
  prodcutid: 143206
  Availid: -1
  Availid: 211774
  Availid: 143206
  Availid: 128556
  Availid: 128539
  Availid: 117223
  Availid: 83828
  Availid: 11500
  Availid: 11056
  Availid: 10890
  Availid: 10889
  Availid: 10764
 • 199,00 zł
  Nicholas Faulkner

  This book, published as part of the new series of translations of Polish acts of law into European languages, includes the English translation of the Criminal Code. It incorporates the latest amendment to the Code that came into effect on 1 June 2012.

  199,00 zł
  EPUB
  prodcutid: 128556
  Availid: -1
  Availid: 211774
  Availid: 143206
  Availid: 128556
  Availid: 128539
  Availid: 117223
  Availid: 83828
  Availid: 11500
  Availid: 11056
  Availid: 10890
  Availid: 10889
  Availid: 10764
 • 189,00 zł
  Dariusz Łubowski, Thomas Mrodzinsky

  Pierwsze wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiej ustawy Kodeks cywilny, ukazujące się w zupełnie nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie.

  189,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 128539
  Availid: -1
  Availid: 211774
  Availid: 143206
  Availid: 128556
  Availid: 128539
  Availid: 117223
  Availid: 83828
  Availid: 11500
  Availid: 11056
  Availid: 10890
  Availid: 10889
  Availid: 10764
 • 189,00 zł
  Patricia Elbers, Robert Siwik

  Pierwsze wydanie niemieckiego tłumaczenia trzech polskich ustaw z obszaru polskiego prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

  189,00 zł
  PDF
  prodcutid: 117223
  Availid: -1
  Availid: 211774
  Availid: 143206
  Availid: 128556
  Availid: 128539
  Availid: 117223
  Availid: 83828
  Availid: 11500
  Availid: 11056
  Availid: 10890
  Availid: 10889
  Availid: 10764
 • 249,00 zł
  Denis Kędzierski, Aleksander Skoblenko

  Pierwsze wydanie rosyjskiego tłumaczenia polskiej Ustawy o podatku od towarów i usług, ukazujące się w zupełnie nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki: rosyjski, niemiecki i angielski.

  249,00 zł
  PDF
  prodcutid: 83828
  Availid: -1
  Availid: 211774
  Availid: 143206
  Availid: 128556
  Availid: 128539
  Availid: 117223
  Availid: 83828
  Availid: 11500
  Availid: 11056
  Availid: 10890
  Availid: 10889
  Availid: 10764
 • 179,00 zł
  Mateusz Medyński

  Niniejsza książka, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie zawiera angielskie tłumaczenie ustawy Prawo bankowe. Obejmuje ona nowelizacje Ustawy z 2011 roku.

  179,00 zł
  PDF
  prodcutid: 11500
  Availid: -1
  Availid: 211774
  Availid: 143206
  Availid: 128556
  Availid: 128539
  Availid: 117223
  Availid: 83828
  Availid: 11500
  Availid: 11056
  Availid: 10890
  Availid: 10889
  Availid: 10764
 • 149,00 zł
  Sabina Ociepa, Kancelaria Streifler Kollegen

  Pierwsze wydanie niemieckiego tłumaczenia polskich ustaw i rozporządzeń dotyczących prawa pracy. Nowa seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw stawia na poprawność i płynność przekładu oraz wysoki poziom merytoryczny.

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 11056
  Availid: -1
  Availid: 211774
  Availid: 143206
  Availid: 128556
  Availid: 128539
  Availid: 117223
  Availid: 83828
  Availid: 11500
  Availid: 11056
  Availid: 10890
  Availid: 10889
  Availid: 10764
 • 169,00 zł
  Magdalena Wessel-Zasadzka, Agnieszka...

  Pierwsze wyd. niemieckiego tłumaczenia zestawu ustaw: prawa własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o rzecznikach patentowych i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 10890
  Availid: -1
  Availid: 211774
  Availid: 143206
  Availid: 128556
  Availid: 128539
  Availid: 117223
  Availid: 83828
  Availid: 11500
  Availid: 11056
  Availid: 10890
  Availid: 10889
  Availid: 10764
 • 149,00 zł
  Stefan Kleb, Andrzej Kwaśnik, Joanna Głowacka

  Drugie wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiego prawa zamówień publicznych, uwzględnia nowelizację obowiązującą od 16.09.2010 r. Wydanie to rozszerzono o tłumaczenie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (stan prawny: 01.01.2011 r.).

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 10889
  Availid: -1
  Availid: 211774
  Availid: 143206
  Availid: 128556
  Availid: 128539
  Availid: 117223
  Availid: 83828
  Availid: 11500
  Availid: 11056
  Availid: 10890
  Availid: 10889
  Availid: 10764
 • 149,00 zł
  James Atkins, Paweł Tomczykowski, Kasper...

  Niniejsza książka, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie zawiera angielskie tłumaczenie Ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych. Obejmuje ona nowelizacje Ustawy z 2011 roku.

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 10764
  Availid: -1
  Availid: 211774
  Availid: 143206
  Availid: 128556
  Availid: 128539
  Availid: 117223
  Availid: 83828
  Availid: 11500
  Availid: 11056
  Availid: 10890
  Availid: 10889
  Availid: 10764
z 2