Monografie Prawnicze

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Monografie Prawnicze Jest 201 produktów.

Podkategorie

z 17
 • 119,00 zł
  Hubert Wysoczański

  Monografia jest pierwszym na polskim rynku opracowaniem poświęconym prawnym aspektom zmiany treści umowy o roboty budowlane na podstawie powszechnie stosowanych w obrocie polskim i międzynarodowym Warunków Kontraktowych FIDIC, przepisów prawa...

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 260123
  Availid: -1
  Availid: 260122
  Availid: 260121
  Availid: 260099
  Availid: 258564
  Availid: 258558
  Availid: 258755
  Availid: 257366
  Availid: 255523
  Availid: 255522
  Availid: 255521
  Availid: 255520
 • 129,00 zł
  Przemysław Domagała

  Monografia dotyczy ochrony przed wymuszonym zaginięciem w świetle Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych z 2006 r. w sprawie ochrony wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem, która została podpisana przez Polskę w 2013 r., a obecnie trwają...

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 260122
  Availid: -1
  Availid: 260122
  Availid: 260121
  Availid: 260099
  Availid: 258564
  Availid: 258558
  Availid: 258755
  Availid: 257366
  Availid: 255523
  Availid: 255522
  Availid: 255521
  Availid: 255520
 • 139,00 zł
  Jacek Zrałek

  Monografia stanowi pierwsze w Polsce kompleksowe omówienie problematyki lokalizacji postępowania arbitrażowego. Problematyka siedziby arbitrażu skupia jak w soczewce wszystkie sporne zagadnienia powstające w związku z realizacją umowy arbitrażowej.

  139,00 zł
  PDF
  prodcutid: 260121
  Availid: -1
  Availid: 260122
  Availid: 260121
  Availid: 260099
  Availid: 258564
  Availid: 258558
  Availid: 258755
  Availid: 257366
  Availid: 255523
  Availid: 255522
  Availid: 255521
  Availid: 255520
 • 169,00 zł
  Andrzej Stempniak

  Publikacja stanowi pierwsze w literaturze polskiej monograficzne opracowanie dotyczące wspólnych i oddzielnych części poszczególnych postępowań działowych, na które w polskim systemie prawnym składają się: zniesienie współwłasności, dział spadku oraz...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 260099
  Availid: -1
  Availid: 260122
  Availid: 260121
  Availid: 260099
  Availid: 258564
  Availid: 258558
  Availid: 258755
  Availid: 257366
  Availid: 255523
  Availid: 255522
  Availid: 255521
  Availid: 255520
 • 109,00 zł
  Marta Dargas-Draganik

  Książka „Idee i zasady konstytucyjne chińskiego porządku prawnego” dotyczy zagadnień związanych z chińskim porządkiem konstytucyjnym w powiązaniu z kulturą społeczną.

  109,00 zł
  PDF
  prodcutid: 258564
  Availid: -1
  Availid: 260122
  Availid: 260121
  Availid: 260099
  Availid: 258564
  Availid: 258558
  Availid: 258755
  Availid: 257366
  Availid: 255523
  Availid: 255522
  Availid: 255521
  Availid: 255520
 • 99,00 zł
  Łukasz Chojniak

  Publikacja „Niesłuszne skazania – przyczyny i skutki” swój początek bierze z konferencji naukowej poświęconej tej problematyce, jaka odbyła się w 2012 r. w Warszawie.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 258558
  Availid: -1
  Availid: 260122
  Availid: 260121
  Availid: 260099
  Availid: 258564
  Availid: 258558
  Availid: 258755
  Availid: 257366
  Availid: 255523
  Availid: 255522
  Availid: 255521
  Availid: 255520
 • 119,00 zł
  Natalia Daśko

  Monografia stanowi pierwsze w literaturze przedmiotu kompleksowe omówienie regulacji dotyczących prawnokarnej ochrony znaków towarowych funkcjonujących w polskim porządku prawnym z silnym kontekstem prawnoporównawczym.

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 258755
  Availid: -1
  Availid: 260122
  Availid: 260121
  Availid: 260099
  Availid: 258564
  Availid: 258558
  Availid: 258755
  Availid: 257366
  Availid: 255523
  Availid: 255522
  Availid: 255521
  Availid: 255520
 • 25,60 zł
  Tomasz Przesławski

  Książka jest prawnym studium o ustroju i działalności Służby Więziennej w Polsce

  25,60 zł
  PDF
  prodcutid: 257366
  Availid: -1
  Availid: 260122
  Availid: 260121
  Availid: 260099
  Availid: 258564
  Availid: 258558
  Availid: 258755
  Availid: 257366
  Availid: 255523
  Availid: 255522
  Availid: 255521
  Availid: 255520
 • 129,00 zł
  Ewa Skorczyńska

  Książka wyjaśnia, w jaki sposób pojęcie luki w prawie mogłoby w demokratycznym państwie prawnym przysłużyć się do zagwarantowania należytej ochrony interesów jednostki (czy szerzej - podmiotów administrowanych) w pewnych trudnych sytuacjach, w których...

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 255523
  Availid: -1
  Availid: 260122
  Availid: 260121
  Availid: 260099
  Availid: 258564
  Availid: 258558
  Availid: 258755
  Availid: 257366
  Availid: 255523
  Availid: 255522
  Availid: 255521
  Availid: 255520
 • 99,00 zł
  Grażyna Szpor

  Pierwszy tom monografii Jawność i jej ograniczenia jest teoretycznym wprowadzeniem i swoistym przewodnikiem po całej monografii. Ma ułatwić czytelnikom śledzenie linii argumentacji i uchwycenie istotnych wątków powracających w następnych częściach.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 255522
  Availid: -1
  Availid: 260122
  Availid: 260121
  Availid: 260099
  Availid: 258564
  Availid: 258558
  Availid: 258755
  Availid: 257366
  Availid: 255523
  Availid: 255522
  Availid: 255521
  Availid: 255520
 • 99,00 zł
  Maciej Berek

  W książce szczegółowo omówiona jest rządowa procedura, w ramach której przygotowywane są rządowe projekty ustaw. Analizowane jest ustrojowe znaczenie, jakie ma prawo inicjatywy ustawodawczej dla Rady Ministrów jako organu władzy wykonawczej.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 255521
  Availid: -1
  Availid: 260122
  Availid: 260121
  Availid: 260099
  Availid: 258564
  Availid: 258558
  Availid: 258755
  Availid: 257366
  Availid: 255523
  Availid: 255522
  Availid: 255521
  Availid: 255520
 • 129,00 zł
  Małgorzata Barzycka-Banaszczyk

  Książka zawiera rozważania dotyczące problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy wobec pracownika. Jest to pierwsza publikacja kompleksowo ujmująca tytułowe zagadnienie.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 255520
  Availid: -1
  Availid: 260122
  Availid: 260121
  Availid: 260099
  Availid: 258564
  Availid: 258558
  Availid: 258755
  Availid: 257366
  Availid: 255523
  Availid: 255522
  Availid: 255521
  Availid: 255520
z 17