Monografie Prawnicze

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Monografie Prawnicze Jest 207 produktów.

Podkategorie

z 18
 • 22,45 zł
  Aldona Nawój-Śleszyński, Joanna Łuczak

  Publikacja może zainteresować zarówno teoretyków, jak i praktyków zajmujących się problematyką, w szczególności wychowawców więziennych, kadrę oddziałów terapeutycznych, kuratorów sądowych, sędziów penitencjarnych.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 263888
  Availid: -1
  Availid: 263885
  Availid: 258562
  Availid: 258561
  Availid: 258560
  Availid: 258559
  Availid: 260123
  Availid: 260122
  Availid: 260121
  Availid: 260099
  Availid: 258564
  Availid: 258558
 • 34,45 zł
  Dariusz Makowski

  Monografia ma przede wszystkim charakter dogmatycznoprawny oraz uwzględnia w szerokim zakresie źródła prawa międzynarodowego, europejskiego i obcego.

  34,45 zł
  PDF
  prodcutid: 263885
  Availid: -1
  Availid: 263885
  Availid: 258562
  Availid: 258561
  Availid: 258560
  Availid: 258559
  Availid: 260123
  Availid: 260122
  Availid: 260121
  Availid: 260099
  Availid: 258564
  Availid: 258558
 • 109,00 zł
  Grażyna Baranowska

  Książka jest pierwszą w Polsce pozycją na temat zjawiska wymuszonych zaginięć w kontekście europejskim.

  109,00 zł
  PDF
  prodcutid: 258562
  Availid: -1
  Availid: 263885
  Availid: 258562
  Availid: 258561
  Availid: 258560
  Availid: 258559
  Availid: 260123
  Availid: 260122
  Availid: 260121
  Availid: 260099
  Availid: 258564
  Availid: 258558
 • 119,00 zł
  Aleksandra Sikorska-Lewandowska

  Publikacja Uchwały właścicieli lokali. Studium prawne to pierwsza w literaturze polskiej kompleksowa monografia obejmująca prawne aspekty podejmowania, wykonywania oraz zaskarżania uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe.

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 258561
  Availid: -1
  Availid: 263885
  Availid: 258562
  Availid: 258561
  Availid: 258560
  Availid: 258559
  Availid: 260123
  Availid: 260122
  Availid: 260121
  Availid: 260099
  Availid: 258564
  Availid: 258558
 • 139,00 zł
  Robert Kulski

  Przedstawiona publikacja stanowi opracowanie problematyki dotyczącej ochrony interesów zbiorowych w postępowaniu cywilnym.

  139,00 zł
  PDF
  prodcutid: 258560
  Availid: -1
  Availid: 263885
  Availid: 258562
  Availid: 258561
  Availid: 258560
  Availid: 258559
  Availid: 260123
  Availid: 260122
  Availid: 260121
  Availid: 260099
  Availid: 258564
  Availid: 258558
 • 149,00 zł
  Piotr Zacharczuk

  Niniejsza monografia ukazuje pojęcie obszaru specjalnego i jego charakterystykę, miejsce obszarów specjalnych w systemie prawa administracyjnego, tworzenie, funkcjonowanie i klasyfikacje obszarów specjalnych.

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 258559
  Availid: -1
  Availid: 263885
  Availid: 258562
  Availid: 258561
  Availid: 258560
  Availid: 258559
  Availid: 260123
  Availid: 260122
  Availid: 260121
  Availid: 260099
  Availid: 258564
  Availid: 258558
 • 119,00 zł
  Hubert Wysoczański

  Monografia jest pierwszym na polskim rynku opracowaniem poświęconym prawnym aspektom zmiany treści umowy o roboty budowlane na podstawie powszechnie stosowanych w obrocie polskim i międzynarodowym Warunków Kontraktowych FIDIC, przepisów prawa...

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 260123
  Availid: -1
  Availid: 263885
  Availid: 258562
  Availid: 258561
  Availid: 258560
  Availid: 258559
  Availid: 260123
  Availid: 260122
  Availid: 260121
  Availid: 260099
  Availid: 258564
  Availid: 258558
 • 129,00 zł
  Przemysław Domagała

  Monografia dotyczy ochrony przed wymuszonym zaginięciem w świetle Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych z 2006 r. w sprawie ochrony wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem, która została podpisana przez Polskę w 2013 r., a obecnie trwają...

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 260122
  Availid: -1
  Availid: 263885
  Availid: 258562
  Availid: 258561
  Availid: 258560
  Availid: 258559
  Availid: 260123
  Availid: 260122
  Availid: 260121
  Availid: 260099
  Availid: 258564
  Availid: 258558
 • 139,00 zł
  Jacek Zrałek

  Monografia stanowi pierwsze w Polsce kompleksowe omówienie problematyki lokalizacji postępowania arbitrażowego. Problematyka siedziby arbitrażu skupia jak w soczewce wszystkie sporne zagadnienia powstające w związku z realizacją umowy arbitrażowej.

  139,00 zł
  PDF
  prodcutid: 260121
  Availid: -1
  Availid: 263885
  Availid: 258562
  Availid: 258561
  Availid: 258560
  Availid: 258559
  Availid: 260123
  Availid: 260122
  Availid: 260121
  Availid: 260099
  Availid: 258564
  Availid: 258558
 • 169,00 zł
  Andrzej Stempniak

  Publikacja stanowi pierwsze w literaturze polskiej monograficzne opracowanie dotyczące wspólnych i oddzielnych części poszczególnych postępowań działowych, na które w polskim systemie prawnym składają się: zniesienie współwłasności, dział spadku oraz...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 260099
  Availid: -1
  Availid: 263885
  Availid: 258562
  Availid: 258561
  Availid: 258560
  Availid: 258559
  Availid: 260123
  Availid: 260122
  Availid: 260121
  Availid: 260099
  Availid: 258564
  Availid: 258558
 • 109,00 zł
  Marta Dargas-Draganik

  Książka „Idee i zasady konstytucyjne chińskiego porządku prawnego” dotyczy zagadnień związanych z chińskim porządkiem konstytucyjnym w powiązaniu z kulturą społeczną.

  109,00 zł
  PDF
  prodcutid: 258564
  Availid: -1
  Availid: 263885
  Availid: 258562
  Availid: 258561
  Availid: 258560
  Availid: 258559
  Availid: 260123
  Availid: 260122
  Availid: 260121
  Availid: 260099
  Availid: 258564
  Availid: 258558
 • 99,00 zł
  Łukasz Chojniak

  Publikacja „Niesłuszne skazania – przyczyny i skutki” swój początek bierze z konferencji naukowej poświęconej tej problematyce, jaka odbyła się w 2012 r. w Warszawie.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 258558
  Availid: -1
  Availid: 263885
  Availid: 258562
  Availid: 258561
  Availid: 258560
  Availid: 258559
  Availid: 260123
  Availid: 260122
  Availid: 260121
  Availid: 260099
  Availid: 258564
  Availid: 258558
z 18