Monografie Prawnicze

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Monografie Prawnicze Jest 372 produktów.

Podkategorie

z 31
 • 119,00 zł
  Dawid Korczyński, Piotr Jóźwiak, Piotr...

  W książce omówiono zagadnienia z zakresu zarówno materialnego, jak i procesowego prawa karnego skarbowego. Znalazły się w niej zagadnienia zarówno o znaczeniu systemowym, jak i bardziej szczegółowe.

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 225887
  Availid: -1
  Availid: 225886
  Availid: 225885
  Availid: 225884
  Availid: 225882
  Availid: 225881
  Availid: 211834
  Availid: 211828
  Availid: 211788
  Availid: 211787
  Availid: 211786
  Availid: 211785
 • 119,00 zł
  Agnieszka Sobiech

  W opracowaniu przedstawiono w sposób kompleksowy odrębności opodatkowania spółek osobowych, poprzez analizę reguł określających skutki podatkowe zdarzeń charakterystycznych dla spółek na wszystkich etapach ich funkcjonowania.

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 225886
  Availid: -1
  Availid: 225886
  Availid: 225885
  Availid: 225884
  Availid: 225882
  Availid: 225881
  Availid: 211834
  Availid: 211828
  Availid: 211788
  Availid: 211787
  Availid: 211786
  Availid: 211785
 • 119,00 zł
  Maciej Rogalski

  W pracy zostały przedstawione liczne zagadnienia i problemy związane z kontrolą korespondencji oraz jej pozyskiwaniem na potrzeby procesu karnego. Zaprezentowana jest także problematyka kontroli operacyjnej.

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 225885
  Availid: -1
  Availid: 225886
  Availid: 225885
  Availid: 225884
  Availid: 225882
  Availid: 225881
  Availid: 211834
  Availid: 211828
  Availid: 211788
  Availid: 211787
  Availid: 211786
  Availid: 211785
 • 119,00 zł
  Bartosz Kucia

  Planowany termin wydania: styczeń 2017 r. Ze względu na charakter prawny testamentu, zasadniczo zbieżny w porządkach prawnych ukształtowanych w tradycji angielskiej i kontynentalnej myśli prawniczej, forma testamentu należy do zagadnień uniwersalnych.

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 225884
  Availid: -1
  Availid: 225886
  Availid: 225885
  Availid: 225884
  Availid: 225882
  Availid: 225881
  Availid: 211834
  Availid: 211828
  Availid: 211788
  Availid: 211787
  Availid: 211786
  Availid: 211785
 • 119,00 zł
  Artur Trubalski

  Celem monografii jest analiza procesu implementacji dyrektyw UE do systemu prawnego RP. Przedmiotem rozważań jest proces przygotowywania projektów ustaw implementacyjnych, a następnie ich uchwalania.

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 225882
  Availid: -1
  Availid: 225886
  Availid: 225885
  Availid: 225884
  Availid: 225882
  Availid: 225881
  Availid: 211834
  Availid: 211828
  Availid: 211788
  Availid: 211787
  Availid: 211786
  Availid: 211785
 • 99,00 zł
  Grzegorz Klich

  Monografia dotyczy problematyki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. W sposób szczegółowy analizuje ona konstrukcję prawną umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 225881
  Availid: -1
  Availid: 225886
  Availid: 225885
  Availid: 225884
  Availid: 225882
  Availid: 225881
  Availid: 211834
  Availid: 211828
  Availid: 211788
  Availid: 211787
  Availid: 211786
  Availid: 211785
 • 99,00 zł
  Maria Królikowska-Olczak, Beata...

  Rozwój rynku mediów elektronicznych skłania do spojrzenia na ochronę prawną konsumenta globalnie, uwzględniając rozwój techniki cyfrowej.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 211834
  Availid: -1
  Availid: 225886
  Availid: 225885
  Availid: 225884
  Availid: 225882
  Availid: 225881
  Availid: 211834
  Availid: 211828
  Availid: 211788
  Availid: 211787
  Availid: 211786
  Availid: 211785
 • 99,00 zł
  Dagmara Milewicz-Bednarska

  Praca prezentuje badania aktowe przeprowadzone przez Autorkę we wszystkich jednostkach organizacyjnych prokuratury i w sądach w Polsce na przestrzeni sześciu lat.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 211828
  Availid: -1
  Availid: 225886
  Availid: 225885
  Availid: 225884
  Availid: 225882
  Availid: 225881
  Availid: 211834
  Availid: 211828
  Availid: 211788
  Availid: 211787
  Availid: 211786
  Availid: 211785
 • 99,00 zł
  Paweł Skuczyński

  Etyka adwokatów i radców prawnych to publikacja, która w sposób nowatorski omawia wszystkie kwestie etyczne związane z wykonywaniem zawodów adwokata i radcy prawnego.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 211788
  Availid: -1
  Availid: 225886
  Availid: 225885
  Availid: 225884
  Availid: 225882
  Availid: 225881
  Availid: 211834
  Availid: 211828
  Availid: 211788
  Availid: 211787
  Availid: 211786
  Availid: 211785
 • 99,00 zł
  Paweł Hadyna

  Niniejsza monografia zawiera kompleksowe opracowanie problematyki losów hipoteki obciążającej udział we współwłasności w razie podziału nieruchomości.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 211787
  Availid: -1
  Availid: 225886
  Availid: 225885
  Availid: 225884
  Availid: 225882
  Availid: 225881
  Availid: 211834
  Availid: 211828
  Availid: 211788
  Availid: 211787
  Availid: 211786
  Availid: 211785
 • 99,00 zł
  Marta Szuniewicz

  Monografia porusza problematykę dopuszczalności ograniczenia praw i wolności człowieka w imię ochrony bezpieczeństwa państwa w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 211786
  Availid: -1
  Availid: 225886
  Availid: 225885
  Availid: 225884
  Availid: 225882
  Availid: 225881
  Availid: 211834
  Availid: 211828
  Availid: 211788
  Availid: 211787
  Availid: 211786
  Availid: 211785
 • 129,00 zł
  Joanna Długosz

  Niniejsza monografia jest poświęcona analizie istoty oraz znaczenia konstytucyjnej zasady nullum crimen, nulla poena sine lege (art. 42 ust. 1 Konstytucji RP) dla prawa karnego.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 211785
  Availid: -1
  Availid: 225886
  Availid: 225885
  Availid: 225884
  Availid: 225882
  Availid: 225881
  Availid: 211834
  Availid: 211828
  Availid: 211788
  Availid: 211787
  Availid: 211786
  Availid: 211785
z 31