Monografie Prawnicze

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Monografie Prawnicze Jest 176 produktów.

Podkategorie

z 15
 • 129,00 zł
  Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes,...

  Przedmiotem refleksji prawniczej były przede wszystkim obecne w teraźniejszości "owoce" Kongresu wiedeńskiego, jak: reguły precedencji w prawie dyplomatycznym, rzeki międzynarodowe, "wielkie mocarstwa" i instytucjonalizacja bezpieczeństwa...

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 228407
  Availid: -1
  Availid: 228408
  Availid: 228406
  Availid: 228405
  Availid: 228400
  Availid: 228399
  Availid: 228398
  Availid: 225804
  Availid: 225803
  Availid: 225800
  Availid: 225799
  Availid: 225797
 • 129,00 zł
  Kinga Michałowska

  Monografia stanowi wynik kilkuletnich badań, które podjęte zostały w związku z dostrzeżeniem wielu, związanych ze współczesnym pojęciem rodziny, problemów.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 228408
  Availid: -1
  Availid: 228408
  Availid: 228406
  Availid: 228405
  Availid: 228400
  Availid: 228399
  Availid: 228398
  Availid: 225804
  Availid: 225803
  Availid: 225800
  Availid: 225799
  Availid: 225797
 • 99,00 zł
  Sebastian Sykuna, Mikołaj Hermann

  Zamieszczone w monografii artykuły zawierają wiele interesujących wniosków i spostrzeżeń o charakterze teoretycznym, filozoficznym, aksjologicznym i praktycznym.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 228406
  Availid: -1
  Availid: 228408
  Availid: 228406
  Availid: 228405
  Availid: 228400
  Availid: 228399
  Availid: 228398
  Availid: 225804
  Availid: 225803
  Availid: 225800
  Availid: 225799
  Availid: 225797
 • 129,00 zł
  Paweł Daniluk, Marek Kulik, Radosław...

  Przepisy normujące środki karne są jedną z częściej, o ile nie najczęściej, modyfikowaną grupą przepisów Kodeksu karnego. Można wręcz stwierdzić, że ustawa ta w zakresie regulacji dotyczących środków karnych jest nowelizowana niemal permanentnie.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 228405
  Availid: -1
  Availid: 228408
  Availid: 228406
  Availid: 228405
  Availid: 228400
  Availid: 228399
  Availid: 228398
  Availid: 225804
  Availid: 225803
  Availid: 225800
  Availid: 225799
  Availid: 225797
 • 129,00 zł
  Marcin Lemkowski

  Podjęte w pracy zadanie badawcze to analiza skutków prawnych sytuacji, w której dłużnik wykonuje swoje zobowiązanie spełniając świadczenie za wcześnie.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 228400
  Availid: -1
  Availid: 228408
  Availid: 228406
  Availid: 228405
  Availid: 228400
  Availid: 228399
  Availid: 228398
  Availid: 225804
  Availid: 225803
  Availid: 225800
  Availid: 225799
  Availid: 225797
 • 129,00 zł
  Adam Puchalski

  "Jest to praca w pełni pogłębiona, rzetelna. Mimo skomplikowanej oraz kazuistycznej materii została ona napisana w sposób przejrzysty". Autor "znakomicie opanował badaną przez siebie materię, zaś wyrażane przez Niego poglądy są dobrze udokumentowane...

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 228399
  Availid: -1
  Availid: 228408
  Availid: 228406
  Availid: 228405
  Availid: 228400
  Availid: 228399
  Availid: 228398
  Availid: 225804
  Availid: 225803
  Availid: 225800
  Availid: 225799
  Availid: 225797
 • 99,00 zł
  Błażej Kmieciak

  W książce "Prawa dziecka jako pacjenta" podjęto próbę odpowiedzi na podobne pytania. Działania te odnosząc się bezpośrednio do zagadnienia praw dziecka, jako szczególnej kategorii praw człowieka ukazywać będą również kluczowe w tym aspekcie...

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 228398
  Availid: -1
  Availid: 228408
  Availid: 228406
  Availid: 228405
  Availid: 228400
  Availid: 228399
  Availid: 228398
  Availid: 225804
  Availid: 225803
  Availid: 225800
  Availid: 225799
  Availid: 225797
 • 109,00 zł
  Piotr Brzeziński, Bartłomiej Opaliński,...

  Niniejsza publikacja stanowi kompleksowe omówienie zagadnienia gromadzenia i udostępniania danych telekomunikacyjnych przez operatorów telefonicznych, jak również związanego z nim konstytucyjnego prawa do prywatności.

  109,00 zł
  PDF
  prodcutid: 225804
  Availid: -1
  Availid: 228408
  Availid: 228406
  Availid: 228405
  Availid: 228400
  Availid: 228399
  Availid: 228398
  Availid: 225804
  Availid: 225803
  Availid: 225800
  Availid: 225799
  Availid: 225797
 • 129,00 zł
  Jonatan Hasiewicz

  System zarządzania ruchem na drogach w Polsce – jest to pierwsza pozycja traktująca w sposób kompleksowy problematykę zarządzania ruchem na drogach ze szczególnym uwzględnieniem projektów organizacji ruchu.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 225803
  Availid: -1
  Availid: 228408
  Availid: 228406
  Availid: 228405
  Availid: 228400
  Availid: 228399
  Availid: 228398
  Availid: 225804
  Availid: 225803
  Availid: 225800
  Availid: 225799
  Availid: 225797
 • 119,00 zł
  Anna Sapota

  Celem monografii jest przedstawienie stanu prawnego w Polsce w zakresie obowiązujących norm kolizyjnych dotyczących stosunków rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji prawa prywatnego międzynarodowego nowej w stosunkach rodzinnych.

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 225800
  Availid: -1
  Availid: 228408
  Availid: 228406
  Availid: 228405
  Availid: 228400
  Availid: 228399
  Availid: 228398
  Availid: 225804
  Availid: 225803
  Availid: 225800
  Availid: 225799
  Availid: 225797
 • 119,00 zł
  Tomasz Ziński

  Niniejsza publikacja stanowi kompleksowe omówienie zagadnienia domniemania konstytucyjności w porządku prawnym Stanów Zjednoczonych Ameryki , z uwzględnieniem praktyki jurysdykcyjnej Sądu Najwyższego oraz sądów stanowych.

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 225799
  Availid: -1
  Availid: 228408
  Availid: 228406
  Availid: 228405
  Availid: 228400
  Availid: 228399
  Availid: 228398
  Availid: 225804
  Availid: 225803
  Availid: 225800
  Availid: 225799
  Availid: 225797
 • 99,00 zł
  Katarzyna Malinowska-Woźniak

  Obowiązująca regulacja ustawowa dotycząca wspólnot mieszkaniowych jest bardzo lakoniczna i niespójna. Powoduje to ogromne trudności w rekonstrukcji norm prawnych, które tworzyłyby sensowną i logiczną całość.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 225797
  Availid: -1
  Availid: 228408
  Availid: 228406
  Availid: 228405
  Availid: 228400
  Availid: 228399
  Availid: 228398
  Availid: 225804
  Availid: 225803
  Availid: 225800
  Availid: 225799
  Availid: 225797
z 15