Monografie Prawnicze

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Monografie Prawnicze Jest 182 produktów.

Podkategorie

z 16
 • 119,00 zł
  Karol Kulig

  Przedmiotem monografii jest teoretycznoprawna analiza charakteru prawnego odpowiedzialności porządkowej pracowników z uwzględnieniem szerokiego kontekstu filozoficzno-normatywnego.

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 241191
  Availid: -1
  Availid: 241190
  Availid: 182565
  Availid: 239251
  Availid: 239250
  Availid: 239249
  Availid: 228407
  Availid: 228408
  Availid: 228406
  Availid: 228405
  Availid: 228400
  Availid: 228399
 • 109,00 zł
  Joanna Brylak

  Prawne uregulowania procedury apelacyjnej w aspekcie procesów karnych to unikatowa pozycja stanowiącą szczegółową analizę najważniejszego i najtrudniejszego etapu postępowania karnego.

  109,00 zł
  PDF
  prodcutid: 241190
  Availid: -1
  Availid: 241190
  Availid: 182565
  Availid: 239251
  Availid: 239250
  Availid: 239249
  Availid: 228407
  Availid: 228408
  Availid: 228406
  Availid: 228405
  Availid: 228400
  Availid: 228399
 • 99,00 zł
  Jan Chmielewski

  Przedmiotem publikacji jest analiza jurydyczna pojęcia nadrzędnego interesu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem tej kategorii normatywnej na gruncie przepisów prawa ochrony przyrody.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 182565
  Availid: -1
  Availid: 241190
  Availid: 182565
  Availid: 239251
  Availid: 239250
  Availid: 239249
  Availid: 228407
  Availid: 228408
  Availid: 228406
  Availid: 228405
  Availid: 228400
  Availid: 228399
 • 119,00 zł
  Katarzyna Samulska

  Monografia poświęcona zasadzie szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim odnosi się do zasady uregulowanej postanowieniami art. 12 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 239251
  Availid: -1
  Availid: 241190
  Availid: 182565
  Availid: 239251
  Availid: 239250
  Availid: 239249
  Availid: 228407
  Availid: 228408
  Availid: 228406
  Availid: 228405
  Availid: 228400
  Availid: 228399
 • 109,00 zł
  Jarosław Grykiel

  Przedmiotem monografii jest próba syntetycznego ujęcia katalogu uprawnień przysługujących wierzycielowi w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przedwstępnej przez dłużnika.

  109,00 zł
  PDF
  prodcutid: 239250
  Availid: -1
  Availid: 241190
  Availid: 182565
  Availid: 239251
  Availid: 239250
  Availid: 239249
  Availid: 228407
  Availid: 228408
  Availid: 228406
  Availid: 228405
  Availid: 228400
  Availid: 228399
 • 99,00 zł
  Małgorzata Sieradzka

  Monografia porusza złożoną problematykę opłat półkowych, które utrudniają dostęp do rynku innym przedsiębiorcom.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 239249
  Availid: -1
  Availid: 241190
  Availid: 182565
  Availid: 239251
  Availid: 239250
  Availid: 239249
  Availid: 228407
  Availid: 228408
  Availid: 228406
  Availid: 228405
  Availid: 228400
  Availid: 228399
 • 129,00 zł
  Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes,...

  Przedmiotem refleksji prawniczej były przede wszystkim obecne w teraźniejszości "owoce" Kongresu wiedeńskiego, jak: reguły precedencji w prawie dyplomatycznym, rzeki międzynarodowe, "wielkie mocarstwa" i instytucjonalizacja bezpieczeństwa...

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 228407
  Availid: -1
  Availid: 241190
  Availid: 182565
  Availid: 239251
  Availid: 239250
  Availid: 239249
  Availid: 228407
  Availid: 228408
  Availid: 228406
  Availid: 228405
  Availid: 228400
  Availid: 228399
 • 129,00 zł
  Kinga Michałowska

  Monografia stanowi wynik kilkuletnich badań, które podjęte zostały w związku z dostrzeżeniem wielu, związanych ze współczesnym pojęciem rodziny, problemów.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 228408
  Availid: -1
  Availid: 241190
  Availid: 182565
  Availid: 239251
  Availid: 239250
  Availid: 239249
  Availid: 228407
  Availid: 228408
  Availid: 228406
  Availid: 228405
  Availid: 228400
  Availid: 228399
 • 99,00 zł
  Sebastian Sykuna, Mikołaj Hermann

  Zamieszczone w monografii artykuły zawierają wiele interesujących wniosków i spostrzeżeń o charakterze teoretycznym, filozoficznym, aksjologicznym i praktycznym.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 228406
  Availid: -1
  Availid: 241190
  Availid: 182565
  Availid: 239251
  Availid: 239250
  Availid: 239249
  Availid: 228407
  Availid: 228408
  Availid: 228406
  Availid: 228405
  Availid: 228400
  Availid: 228399
 • 129,00 zł
  Paweł Daniluk, Marek Kulik, Radosław...

  Przepisy normujące środki karne są jedną z częściej, o ile nie najczęściej, modyfikowaną grupą przepisów Kodeksu karnego. Można wręcz stwierdzić, że ustawa ta w zakresie regulacji dotyczących środków karnych jest nowelizowana niemal permanentnie.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 228405
  Availid: -1
  Availid: 241190
  Availid: 182565
  Availid: 239251
  Availid: 239250
  Availid: 239249
  Availid: 228407
  Availid: 228408
  Availid: 228406
  Availid: 228405
  Availid: 228400
  Availid: 228399
 • 129,00 zł
  Marcin Lemkowski

  Podjęte w pracy zadanie badawcze to analiza skutków prawnych sytuacji, w której dłużnik wykonuje swoje zobowiązanie spełniając świadczenie za wcześnie.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 228400
  Availid: -1
  Availid: 241190
  Availid: 182565
  Availid: 239251
  Availid: 239250
  Availid: 239249
  Availid: 228407
  Availid: 228408
  Availid: 228406
  Availid: 228405
  Availid: 228400
  Availid: 228399
 • 129,00 zł
  Adam Puchalski

  "Jest to praca w pełni pogłębiona, rzetelna. Mimo skomplikowanej oraz kazuistycznej materii została ona napisana w sposób przejrzysty". Autor "znakomicie opanował badaną przez siebie materię, zaś wyrażane przez Niego poglądy są dobrze udokumentowane...

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 228399
  Availid: -1
  Availid: 241190
  Availid: 182565
  Availid: 239251
  Availid: 239250
  Availid: 239249
  Availid: 228407
  Availid: 228408
  Availid: 228406
  Availid: 228405
  Availid: 228400
  Availid: 228399
z 16