Monografie Prawnicze

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Monografie Prawnicze Jest 50 produktów.

Podkategorie

z 5
 • 129,00 zł
  Przemysław Banasik

  Problematyka książki wpisuje się w najnowsze nurty dyscypliny naukowej jaką stanowi zarządzanie publiczne. W ramach tej dyscypliny Autor zajął się obszarem w najmniejszym stopniu eksplorowanym, to znaczy zarządzaniem sądami. Konkretnym problemem...

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 276726
  Availid: -1
  Availid: 276722
  Availid: 276720
  Availid: 276721
  Availid: 275680
  Availid: 275679
  Availid: 275678
  Availid: 275677
  Availid: 275676
  Availid: 275675
  Availid: 275673
  Availid: 275674
 • 169,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Potrzeba analizy – z wykorzystaniem instrumentarium prawa międzynarodowego – uniwersalnego porządku międzynarodowego, z centralną rolą ONZ oraz instytucji jej Systemu z polskiej perspektywy dała asumpt do podjęcia dyskusji i badań nad tą problematyką.

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 276722
  Availid: -1
  Availid: 276722
  Availid: 276720
  Availid: 276721
  Availid: 275680
  Availid: 275679
  Availid: 275678
  Availid: 275677
  Availid: 275676
  Availid: 275675
  Availid: 275673
  Availid: 275674
 • 129,00 zł
  Marcin Michna

  Książka podejmuje problematykę funkcjonowania pierwszej szeroko rozpoznawalnej kryptowaluty (bitcoina) jako przedmiotu stosunków cywilnoprawnych.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 276720
  Availid: -1
  Availid: 276722
  Availid: 276720
  Availid: 276721
  Availid: 275680
  Availid: 275679
  Availid: 275678
  Availid: 275677
  Availid: 275676
  Availid: 275675
  Availid: 275673
  Availid: 275674
 • 169,00 zł
  Jan Byrski

  Praca jest pierwszym w literaturze kompleksowym opracowaniem poświęconym outsourcingowi w działalności dostawców usług płatniczych.

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 276721
  Availid: -1
  Availid: 276722
  Availid: 276720
  Availid: 276721
  Availid: 275680
  Availid: 275679
  Availid: 275678
  Availid: 275677
  Availid: 275676
  Availid: 275675
  Availid: 275673
  Availid: 275674
 • 119,00 zł
  Ilona Przybojewska

  Tematem pracy jest kwestia powiązań zachodzących pomiędzy prawnymi aspektami budowy i funkcjonowania transeuropejskich sieci energetycznych a stanem bezpieczeństwa energetycznego.

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 275680
  Availid: -1
  Availid: 276722
  Availid: 276720
  Availid: 276721
  Availid: 275680
  Availid: 275679
  Availid: 275678
  Availid: 275677
  Availid: 275676
  Availid: 275675
  Availid: 275673
  Availid: 275674
 • 139,00 zł
  Adam Kwieciński

  Prezentowana książka podejmuje problematykę prawnego modelu postępowania ze skazanymi, u których zdiagnozowano zaburzenia sfery psychicznej, w tym preferencji seksualnej, oraz z uzależnionymi i niepełnosprawnymi fizycznie, którzy odbywają karę...

  139,00 zł
  PDF
  prodcutid: 275679
  Availid: -1
  Availid: 276722
  Availid: 276720
  Availid: 276721
  Availid: 275680
  Availid: 275679
  Availid: 275678
  Availid: 275677
  Availid: 275676
  Availid: 275675
  Availid: 275673
  Availid: 275674
 • 149,00 zł
  Szymon Słotwiński

  Stąd też praca podejmuje aspekty uregulowane w prawie energetycznym związane bezpośrednio z postawionym problemem badawczym.

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 275678
  Availid: -1
  Availid: 276722
  Availid: 276720
  Availid: 276721
  Availid: 275680
  Availid: 275679
  Availid: 275678
  Availid: 275677
  Availid: 275676
  Availid: 275675
  Availid: 275673
  Availid: 275674
 • 149,00 zł
  Marcin Śledzikowski

  Publikacja porusza doniosłą problematykę instytucji absolutorium udzielanego członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 275677
  Availid: -1
  Availid: 276722
  Availid: 276720
  Availid: 276721
  Availid: 275680
  Availid: 275679
  Availid: 275678
  Availid: 275677
  Availid: 275676
  Availid: 275675
  Availid: 275673
  Availid: 275674
 • 119,00 zł
  Marcin Kiełbasa

  Książka obejmuje analizę relacji praw socjalnych oraz swobód rynku wewnętrznego UE.

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 275676
  Availid: -1
  Availid: 276722
  Availid: 276720
  Availid: 276721
  Availid: 275680
  Availid: 275679
  Availid: 275678
  Availid: 275677
  Availid: 275676
  Availid: 275675
  Availid: 275673
  Availid: 275674
 • 149,00 zł
  Jakub Michał Łukasiewicz

  Publikacja opisuje występującą pomiędzy małżonkami relację współzależności, która to stanowi w założeniu Autora istotę małżeństwa z punktu widzenia prawa.

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 275675
  Availid: -1
  Availid: 276722
  Availid: 276720
  Availid: 276721
  Availid: 275680
  Availid: 275679
  Availid: 275678
  Availid: 275677
  Availid: 275676
  Availid: 275675
  Availid: 275673
  Availid: 275674
 • 129,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Monografia „Kierunki zmian administracji publicznej” stanowi zbiorowe opracowanie autorstwa kilkunastu znanych przedstawicieli nauki i praktyki, ilustrujące wybrane obszary zderzania się pryncypiów wyznaczających kierunki zmian administracji.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 275673
  Availid: -1
  Availid: 276722
  Availid: 276720
  Availid: 276721
  Availid: 275680
  Availid: 275679
  Availid: 275678
  Availid: 275677
  Availid: 275676
  Availid: 275675
  Availid: 275673
  Availid: 275674
 • 129,00 zł
  Janusz Molis

  Głównym celem badawczym przedstawianej monografii jest rozstrzygnięcie pytania, czy wartość normatywna przepisów kształtujących kompetencje regulacyjne Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w zarządzaniu...

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 275674
  Availid: -1
  Availid: 276722
  Availid: 276720
  Availid: 276721
  Availid: 275680
  Availid: 275679
  Availid: 275678
  Availid: 275677
  Availid: 275676
  Availid: 275675
  Availid: 275673
  Availid: 275674
z 5