Monografie Prawnicze

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Monografie Prawnicze Jest 32 produktów.

Podkategorie

z 3
 • 169,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Publikacja zwraca uwagę czytelnika na rozwiązania dysfunkcjonalne występujące w obrębie publicznego prawa gospodarczego. Zawarte w książce rozważania koncentrują się na wskazaniu rozwiązań dysfunkcjonalnych wynikających z błędnych założeń systemowych...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 274796
  Availid: -1
  Availid: 274795
  Availid: 271888
  Availid: 271887
  Availid: 271876
  Availid: 271875
  Availid: 271873
  Availid: 271874
  Availid: 271872
  Availid: 271871
  Availid: 271870
  Availid: 211086
 • 169,00 zł
  Maria Ejchart-Dubois, Maria Niełaczna,...

  Książka daje unikalną możliwość poznania istoty, wymierzania i wykonywania kary dożywotniego pozbawienia wolności na przestrzeni prawie 20 lat jej stosowania wobec szczególnej i zróżnicowanej wewnętrznie grupy więźniów i dostarczy wiedzę o nielicznej...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 274795
  Availid: -1
  Availid: 274795
  Availid: 271888
  Availid: 271887
  Availid: 271876
  Availid: 271875
  Availid: 271873
  Availid: 271874
  Availid: 271872
  Availid: 271871
  Availid: 271870
  Availid: 211086
 • 119,00 zł
  Paweł Opitek

  Monografia stanowi pierwsze opracowanie naukowe dotyczące skimmingu

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 271888
  Availid: -1
  Availid: 274795
  Availid: 271888
  Availid: 271887
  Availid: 271876
  Availid: 271875
  Availid: 271873
  Availid: 271874
  Availid: 271872
  Availid: 271871
  Availid: 271870
  Availid: 211086
 • 119,00 zł
  Andrzej Marciniak, Mariusz Jabłoński,...

  Zasadniczym celem tego opracowania jest przedstawienie niezbędnych dla potrzeb legislacyjnych teoretycznych podstaw dopuszczalności kreowania pozasądowych tytułów egzekucyjnych, z uwzględnieniem ich kontekstu historycznego, prawno-porównawczego oraz...

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 271887
  Availid: -1
  Availid: 274795
  Availid: 271888
  Availid: 271887
  Availid: 271876
  Availid: 271875
  Availid: 271873
  Availid: 271874
  Availid: 271872
  Availid: 271871
  Availid: 271870
  Availid: 211086
 • 129,00 zł
  Marek Porzeżyński

  Monografia stanowi całościowe opracowanie problematyki możliwości prawnopatentowej ochrony programów komputerowych stanowiących element zastrzeżeń.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 271876
  Availid: -1
  Availid: 274795
  Availid: 271888
  Availid: 271887
  Availid: 271876
  Availid: 271875
  Availid: 271873
  Availid: 271874
  Availid: 271872
  Availid: 271871
  Availid: 271870
  Availid: 211086
 • 129,00 zł
  Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia...

  Prawo do prywatności jest pojęciem żywym, którego coraz to nowe aspekty ujawniają się w miarę rozwoju stosunków społecznych, wypadków politycznych oraz w wyniku rozwoju techniki.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 271875
  Availid: -1
  Availid: 274795
  Availid: 271888
  Availid: 271887
  Availid: 271876
  Availid: 271875
  Availid: 271873
  Availid: 271874
  Availid: 271872
  Availid: 271871
  Availid: 271870
  Availid: 211086
 • 129,00 zł
  Elżbieta Hryniewicz-Lach

  Niniejsza praca stanowi kompleksowe i rzetelne omówienie problematyki ofiary w polskim prawie karnym z uwzględnieniem jej interesów oraz karno-materialnych instrumentów służących ich zabezpieczeniu. Jest to unikatowa pozycja na rynku wydawniczym.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 271873
  Availid: -1
  Availid: 274795
  Availid: 271888
  Availid: 271887
  Availid: 271876
  Availid: 271875
  Availid: 271873
  Availid: 271874
  Availid: 271872
  Availid: 271871
  Availid: 271870
  Availid: 211086
 • 129,00 zł
  Paweł Zaborniak

  Prezentowana monografia koncentruje się na problematyce administracyjnoprawnych aspektów dostępu do dóbr publicznych.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 271874
  Availid: -1
  Availid: 274795
  Availid: 271888
  Availid: 271887
  Availid: 271876
  Availid: 271875
  Availid: 271873
  Availid: 271874
  Availid: 271872
  Availid: 271871
  Availid: 271870
  Availid: 211086
 • 129,00 zł
  Michał Bernaczyk

  Najbardziej kontrowersyjnym wątkiem dostępu do informacji publicznej w Polsce jest rosnąca liczba orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego umożliwiających odmowę dostępu do tzw. „dokumentów wewnętrznych”.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 271872
  Availid: -1
  Availid: 274795
  Availid: 271888
  Availid: 271887
  Availid: 271876
  Availid: 271875
  Availid: 271873
  Availid: 271874
  Availid: 271872
  Availid: 271871
  Availid: 271870
  Availid: 211086
 • 129,00 zł
  Krzysztof Drozdowicz

  Publikacja stanowi pierwszą w Polsce monografię dotyczącą instytucji sprostowania prasowego po wejściu w życie ustawy z 14.9.2012 r.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 271871
  Availid: -1
  Availid: 274795
  Availid: 271888
  Availid: 271887
  Availid: 271876
  Availid: 271875
  Availid: 271873
  Availid: 271874
  Availid: 271872
  Availid: 271871
  Availid: 271870
  Availid: 211086
 • 169,00 zł
  Krzysztof Horubski

  W monografii zostały scharakteryzowane podstawowe instrumenty administracyjne właściwe etapowi realizacji zamówienia publicznego.

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 271870
  Availid: -1
  Availid: 274795
  Availid: 271888
  Availid: 271887
  Availid: 271876
  Availid: 271875
  Availid: 271873
  Availid: 271874
  Availid: 271872
  Availid: 271871
  Availid: 271870
  Availid: 211086
 • 41,00 zł
  Przemysław Sobolewski, Michał Warciński

  Stan prawny na 9.05.2007 r. Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie problematyki przedawnienia roszczeń z czynów niedozwolonych. W szczególności omówione zostały ważkie praktycznie zagadnienia początku biegu przedawnienia (a tempore...

  41,00 zł
  PDF
  prodcutid: 211086
  Availid: -1
  Availid: 274795
  Availid: 271888
  Availid: 271887
  Availid: 271876
  Availid: 271875
  Availid: 271873
  Availid: 271874
  Availid: 271872
  Availid: 271871
  Availid: 271870
  Availid: 211086
z 3