Monografie Prawnicze

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Monografie Prawnicze Jest 194 produktów.

Podkategorie

z 17
 • 25,60 zł
  Tomasz Przesławski

  Książka jest prawnym studium o ustroju i działalności Służby Więziennej w Polsce

  25,60 zł
  PDF
  prodcutid: 257366
  Availid: -1
  Availid: 255523
  Availid: 255522
  Availid: 255521
  Availid: 255520
  Availid: 253821
  Availid: 253820
  Availid: 253819
  Availid: 253815
  Availid: 253814
  Availid: 253808
  Availid: 253809
 • 129,00 zł
  Ewa Skorczyńska

  Książka wyjaśnia, w jaki sposób pojęcie luki w prawie mogłoby w demokratycznym państwie prawnym przysłużyć się do zagwarantowania należytej ochrony interesów jednostki (czy szerzej - podmiotów administrowanych) w pewnych trudnych sytuacjach, w których...

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 255523
  Availid: -1
  Availid: 255523
  Availid: 255522
  Availid: 255521
  Availid: 255520
  Availid: 253821
  Availid: 253820
  Availid: 253819
  Availid: 253815
  Availid: 253814
  Availid: 253808
  Availid: 253809
 • 99,00 zł
  Grażyna Szpor

  Pierwszy tom monografii Jawność i jej ograniczenia jest teoretycznym wprowadzeniem i swoistym przewodnikiem po całej monografii. Ma ułatwić czytelnikom śledzenie linii argumentacji i uchwycenie istotnych wątków powracających w następnych częściach.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 255522
  Availid: -1
  Availid: 255523
  Availid: 255522
  Availid: 255521
  Availid: 255520
  Availid: 253821
  Availid: 253820
  Availid: 253819
  Availid: 253815
  Availid: 253814
  Availid: 253808
  Availid: 253809
 • 99,00 zł
  Maciej Berek

  W książce szczegółowo omówiona jest rządowa procedura, w ramach której przygotowywane są rządowe projekty ustaw. Analizowane jest ustrojowe znaczenie, jakie ma prawo inicjatywy ustawodawczej dla Rady Ministrów jako organu władzy wykonawczej.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 255521
  Availid: -1
  Availid: 255523
  Availid: 255522
  Availid: 255521
  Availid: 255520
  Availid: 253821
  Availid: 253820
  Availid: 253819
  Availid: 253815
  Availid: 253814
  Availid: 253808
  Availid: 253809
 • 129,00 zł
  Małgorzata Barzycka-Banaszczyk

  Książka zawiera rozważania dotyczące problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy wobec pracownika. Jest to pierwsza publikacja kompleksowo ujmująca tytułowe zagadnienie.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 255520
  Availid: -1
  Availid: 255523
  Availid: 255522
  Availid: 255521
  Availid: 255520
  Availid: 253821
  Availid: 253820
  Availid: 253819
  Availid: 253815
  Availid: 253814
  Availid: 253808
  Availid: 253809
 • 119,00 zł
  Maciej Kiełbowski

  Prezentowana monografia omawia złożone zagadnienie prawne, jakim jest związanie sądu administracyjnego wyrokiem interpretacyjnym Trybunału Konstytucyjnego.

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 253821
  Availid: -1
  Availid: 255523
  Availid: 255522
  Availid: 255521
  Availid: 255520
  Availid: 253821
  Availid: 253820
  Availid: 253819
  Availid: 253815
  Availid: 253814
  Availid: 253808
  Availid: 253809
 • 119,00 zł
  Witold Kurowski

  Prezentowana monografia stanowi pierwsze od blisko czterdziestu lat omówienie problematyki stosunku pracy wynikającego z umowy w prawie prywatnym międzynarodowym.

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 253820
  Availid: -1
  Availid: 255523
  Availid: 255522
  Availid: 255521
  Availid: 255520
  Availid: 253821
  Availid: 253820
  Availid: 253819
  Availid: 253815
  Availid: 253814
  Availid: 253808
  Availid: 253809
 • 109,00 zł
  Ewelina Badura

  Od kilku lat europejskie prawo konsumenckie jest na etapie zmian zmierzających do zupełnej harmonizacji jego wybranych sfer. Aby realizacja praw konsumentów była efektywna w praktyce powinna być ona jednakowa na terenie całej UE

  109,00 zł
  PDF
  prodcutid: 253819
  Availid: -1
  Availid: 255523
  Availid: 255522
  Availid: 255521
  Availid: 255520
  Availid: 253821
  Availid: 253820
  Availid: 253819
  Availid: 253815
  Availid: 253814
  Availid: 253808
  Availid: 253809
 • 119,00 zł
  Iga Bałos

  Monografia jest pierwszą kompleksową publikacją w języku polskim na temat arbitrażu w sporach patentowych. Zdatność arbitrażowa to cecha, od której ustawodawca uzależnia możliwość poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 253815
  Availid: -1
  Availid: 255523
  Availid: 255522
  Availid: 255521
  Availid: 255520
  Availid: 253821
  Availid: 253820
  Availid: 253819
  Availid: 253815
  Availid: 253814
  Availid: 253808
  Availid: 253809
 • 119,00 zł
  Urszula Promińska, Małgorzata Dumkiewicz,...

  Ujmuje problematykę wkładów niepieniężnych w spółkach handlowych z punktu widzenia umowy spółki handlowej, spółki jako podmiotu i jej majątku.

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 253814
  Availid: -1
  Availid: 255523
  Availid: 255522
  Availid: 255521
  Availid: 255520
  Availid: 253821
  Availid: 253820
  Availid: 253819
  Availid: 253815
  Availid: 253814
  Availid: 253808
  Availid: 253809
 • 99,00 zł
  Grażyna Szpor, Tomasz Bąkowski

  Niniejsza publikacja, stanowiąca Tom XII monografii „Jawność i jej ograniczenia”, zawiera syntetyczne podsumowanie wyników badań, zorientowane głównie na ich wykorzystanie w procesach legislacyjnych, dając „mapę drogową” zmian.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 253808
  Availid: -1
  Availid: 255523
  Availid: 255522
  Availid: 255521
  Availid: 255520
  Availid: 253821
  Availid: 253820
  Availid: 253819
  Availid: 253815
  Availid: 253814
  Availid: 253808
  Availid: 253809
 • 149,00 zł
  Michał Romanowski, Ewa Bagińska, Maciej...

  Prezentowana publikacja to pogłębiona analiza naukowa artykułów zaprezentowanych na konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pt. Skutki kontraktowe uznania...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 253809
  Availid: -1
  Availid: 255523
  Availid: 255522
  Availid: 255521
  Availid: 255520
  Availid: 253821
  Availid: 253820
  Availid: 253819
  Availid: 253815
  Availid: 253814
  Availid: 253808
  Availid: 253809
z 17