Inne

Najlepiej sprzedające się

Promocje

 • image
  Ród

  Książka, która zwala z nóg niczym...

  6,99 zł 24,99 zł

Dostawcy

Brak dostawców

Inne Jest 246 produktów.

Podkategorie

z 21
 • 119,00 zł
  Emil Pływaczewski, Emilia...

  "Jest to, bez wątpienia, monografia, na którą składają się opracowania licznej grupy Autorów – młodych kryminologów, dotycząca tytułowej problematyki."

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 234454
  Availid: -1
  Availid: 123021
  Availid: 229101
  Availid: 225792
  Availid: 221279
  Availid: 220615
  Availid: 216205
  Availid: 216120
  Availid: 212040
  Availid: 214674
  Availid: 210954
  Availid: 210870
 • 49,00 zł
  Grzegorz Michniewicz

  Opracowanie ma charakter podręcznika akademickiego, zawiera podstawowe wiadomości z zakresu własności intelektualnej.

  49,00 zł
  PDF
  prodcutid: 123021
  Availid: -1
  Availid: 123021
  Availid: 229101
  Availid: 225792
  Availid: 221279
  Availid: 220615
  Availid: 216205
  Availid: 216120
  Availid: 212040
  Availid: 214674
  Availid: 210954
  Availid: 210870
 • 0,00 zł
  Krzysztof Gruszecki

  Ochrona środowiska jest obecnie jednym z poważniejszych problemów wymagających pogodzenia rozwoju cywilizacyjnego z koniecznością zachowania bioróżnorodności oraz walorów przyrodniczych w stanie zbliżonym do naturalnego. Szczególną rolę w tym...

  199,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 229101
  Availid: -1
  Availid: 123021
  Availid: 229101
  Availid: 225792
  Availid: 221279
  Availid: 220615
  Availid: 216205
  Availid: 216120
  Availid: 212040
  Availid: 214674
  Availid: 210954
  Availid: 210870
 • 249,00 zł
  Marcus Lutter, Mirosław Wyrzykowski,...

  Książka zawiera wykłady przedstawione przez wybitnych przedstawicieli niemieckiej nauki, kultury i polityki na corocznych inauguracjach kolejnych cyklów Niemieckiej Szkoły Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  249,00 zł
  PDF
  prodcutid: 225792
  Availid: -1
  Availid: 123021
  Availid: 229101
  Availid: 225792
  Availid: 221279
  Availid: 220615
  Availid: 216205
  Availid: 216120
  Availid: 212040
  Availid: 214674
  Availid: 210954
  Availid: 210870
 • 0,00 zł
  Zbigniew Więckowski, Marek Świerczyński,...

  Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje kluczowe problemy prawne z obszaru leków biologicznych stanowiących jedną z najważniejszych innowacji w dziedzinie medycyny. Zawiera analizę aktualnych przepisów prawa dotyczących tych leków w zakresie:...

  129,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 221279
  Availid: -1
  Availid: 123021
  Availid: 229101
  Availid: 225792
  Availid: 221279
  Availid: 220615
  Availid: 216205
  Availid: 216120
  Availid: 212040
  Availid: 214674
  Availid: 210954
  Availid: 210870
 • 89,00 zł
  Andrzej Szmyt

  Przedstawiany Czytelnikowi Leksykon prawa konstytucyjnego powinien stanowić pomocniczą i uzupełniającą lekturę dla osób gruntownie już zapoznających się z prawem konstytucyjnym, albo też lekturę wstępną.

  89,00 zł
  PDF
  prodcutid: 220615
  Availid: -1
  Availid: 123021
  Availid: 229101
  Availid: 225792
  Availid: 221279
  Availid: 220615
  Availid: 216205
  Availid: 216120
  Availid: 212040
  Availid: 214674
  Availid: 210954
  Availid: 210870
 • 199,00 zł
  Paulina Sosin-Ziarkiewicz, Bożena...

  Komentarz w przystępny sposób omawia zasady funkcjonowania systemu prawa farmaceutycznego od badań klinicznych i rejestracji leków po zasady wytwarzania, importu, prowadzenia obrotu, reklamy i standardów prowadzenia inspekcji. Komentarz...

  199,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 216205
  Availid: -1
  Availid: 123021
  Availid: 229101
  Availid: 225792
  Availid: 221279
  Availid: 220615
  Availid: 216205
  Availid: 216120
  Availid: 212040
  Availid: 214674
  Availid: 210954
  Availid: 210870
 • 24,48 zł
  Natalia Ziętek

  Pozyskiwanie biogazu z przetwarzania odpadów biodegradowalnych w procesie fermentacji beztlenowej w biogazowniach utylizacyjnych jest w Polsce rozwiązaniem nowym i niedocenianym.

  24,48 zł
  PDF
  prodcutid: 216120
  Availid: -1
  Availid: 123021
  Availid: 229101
  Availid: 225792
  Availid: 221279
  Availid: 220615
  Availid: 216205
  Availid: 216120
  Availid: 212040
  Availid: 214674
  Availid: 210954
  Availid: 210870
 • 0,00 zł
  Mikołaj Goss

  W książce poruszono zagadnienie nadzoru państwowego nad sektorem ropy i gazu z uwzględnieniem zmian wynikających z dużej nowelizacji ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Autor przedstawia w sposób...

  139,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 212040
  Availid: -1
  Availid: 123021
  Availid: 229101
  Availid: 225792
  Availid: 221279
  Availid: 220615
  Availid: 216205
  Availid: 216120
  Availid: 212040
  Availid: 214674
  Availid: 210954
  Availid: 210870
 • 36,78 zł
  Katarzyna Witkowska

  Z publikacji czytelnik dowie się, w jaki sposób w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych została uregulowana kwestia współadministratorów danych.

  36,78 zł
  PDF
  prodcutid: 214674
  Availid: -1
  Availid: 123021
  Availid: 229101
  Availid: 225792
  Availid: 221279
  Availid: 220615
  Availid: 216205
  Availid: 216120
  Availid: 212040
  Availid: 214674
  Availid: 210954
  Availid: 210870
 • 105,01 zł
  Marcin Nowacki

  "Wybór tematu opracowania należy uznać za bardzo trafny nie tylko z perspektywy wagi zagadnień prawnych, których dotyczy, ale tez dodatkowo uzasadniony dynamicznym rozwojem współczesnego obrotu prawnomiedzynarodowego w dziedzinie energii. Podjecie...

  105,01 zł
  EPUB
  prodcutid: 210954
  Availid: -1
  Availid: 123021
  Availid: 229101
  Availid: 225792
  Availid: 221279
  Availid: 220615
  Availid: 216205
  Availid: 216120
  Availid: 212040
  Availid: 214674
  Availid: 210954
  Availid: 210870
 • 59,00 zł
  Henryk Palarz

  W książce omówiono ważne z praktycznego punktu widzenia zagadnienia nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków z urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych - zarówno bez zawarcia umowy, jak i poprzez celowe uszkodzenie albo pominięcie...

  59,00 zł
  PDF
  prodcutid: 210870
  Availid: -1
  Availid: 123021
  Availid: 229101
  Availid: 225792
  Availid: 221279
  Availid: 220615
  Availid: 216205
  Availid: 216120
  Availid: 212040
  Availid: 214674
  Availid: 210954
  Availid: 210870
z 21