Inne

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Inne Jest 267 produktów.

Podkategorie

z 23
 • 28,46 zł
  Izabela Nowicka, Dorota Mocarska

  Oddajemy w ręce Czytelników kolejną publikację z cyklu Współczesne problemy prawa. Tom II z uwagi na konieczność ograniczenia „problemów”, które w momencie podejmowania decyzji o realizacji przedsięwzięcia przedstawiciele nauki uznali za najbardziej...

  28,46 zł
  PDF
  prodcutid: 258304
  Availid: -1
  Availid: 258279
  Availid: 258244
  Availid: 258233
  Availid: 260738
  Availid: 224589
  Availid: 223993
  Availid: 260653
  Availid: 260102
  Availid: 260101
  Availid: 260100
  Availid: 258868
 • 30,00 zł
  Anna Kalisz

  Szkic pt. Prawo prasowe. Teoria i praktyka, który oddaję do rąk Czytelników, stanowi kompendium wiedzy z zakresu szeroko pojmowanego prawa prasowego, definiowanego jako ogół norm prawnych regulujących funkcjonowanie mediów, a więc — nie tylko norm...

  30,00 zł
  PDF
  prodcutid: 258279
  Availid: -1
  Availid: 258279
  Availid: 258244
  Availid: 258233
  Availid: 260738
  Availid: 224589
  Availid: 223993
  Availid: 260653
  Availid: 260102
  Availid: 260101
  Availid: 260100
  Availid: 258868
 • 12,20 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Zwalczanie naruszeń własności intelektualnej jest kluczowym priorytetem dla organów ścigania w ochronie konsumentów przed niebezpiecznymi i niespełniającymi standardów produktami.

  12,20 zł
  PDF
  prodcutid: 258244
  Availid: -1
  Availid: 258279
  Availid: 258244
  Availid: 258233
  Availid: 260738
  Availid: 224589
  Availid: 223993
  Availid: 260653
  Availid: 260102
  Availid: 260101
  Availid: 260100
  Availid: 258868
 • 43,00 zł
  Krzysztof Janoszka

  Celem i głównym założeniem pracy było przedstawienie ogólnej charakterystyki zjawiska handlu dziećmi — łącznie z przybliżeniem regulacji prawnych oraz systemu zapobiegania temu procederowi i jego zwalczania.

  43,00 zł
  PDF
  prodcutid: 258233
  Availid: -1
  Availid: 258279
  Availid: 258244
  Availid: 258233
  Availid: 260738
  Availid: 224589
  Availid: 223993
  Availid: 260653
  Availid: 260102
  Availid: 260101
  Availid: 260100
  Availid: 258868
 • 0,00 zł
  Arkadiusz Kampczyk

  Przedstawiamy zbiór aktów prawnych związanych z prowadzeniem inwestycji na różnych terenach: kolejowych, drogowych, magazynowych itd.

  69,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 260738
  Availid: -1
  Availid: 258279
  Availid: 258244
  Availid: 258233
  Availid: 260738
  Availid: 224589
  Availid: 223993
  Availid: 260653
  Availid: 260102
  Availid: 260101
  Availid: 260100
  Availid: 258868
 • 9,90 zł
  Krzysztof Wincencik

  Dowiesz się, co zmieniło się w normie PN-EN 62305-3

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 224589
  Availid: -1
  Availid: 258279
  Availid: 258244
  Availid: 258233
  Availid: 260738
  Availid: 224589
  Availid: 223993
  Availid: 260653
  Availid: 260102
  Availid: 260101
  Availid: 260100
  Availid: 258868
 • 5,90 zł
  Piotr Ciborski

  Pracodawca, restrukturyzując placówkę medyczną, może wydzielić pewne obszary działalności na zewnątrz i przekazać pracowników nowemu pracodawcy. Dowiesz się, jak zgodnie z prawem przejść przez ten proces.

  5,90 zł
  PDF
  prodcutid: 223993
  Availid: -1
  Availid: 258279
  Availid: 258244
  Availid: 258233
  Availid: 260738
  Availid: 224589
  Availid: 223993
  Availid: 260653
  Availid: 260102
  Availid: 260101
  Availid: 260100
  Availid: 258868
 • 0,00 zł
  Michał Culepa

  Przedstawiamy Państwu 144 odpowiedzi na pytania, jak w praktyce stosować ustawę z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 862).

  69,90 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 260653
  Availid: -1
  Availid: 258279
  Availid: 258244
  Availid: 258233
  Availid: 260738
  Availid: 224589
  Availid: 223993
  Availid: 260653
  Availid: 260102
  Availid: 260101
  Availid: 260100
  Availid: 258868
 • 49,00 zł
  Jan B. Gajda

  Książka niniejsza podsumowuje doświadczenia Autora zebrane w trakcie badań empirycznych oraz podczas wieloletnich cykli wykładów poświęconych modelowaniu zjawisk gospodarczych, ich prognozowaniu, a także wykorzystaniu symulacji do badania zjawisk...

  49,00 zł
  PDF
  prodcutid: 260102
  Availid: -1
  Availid: 258279
  Availid: 258244
  Availid: 258233
  Availid: 260738
  Availid: 224589
  Availid: 223993
  Availid: 260653
  Availid: 260102
  Availid: 260101
  Availid: 260100
  Availid: 258868
 • 99,00 zł
  Celina M. Olszak

  Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest przeprowadzenie dyskusji nad problematyką twórczości organizacyjnej i możliwościach komputerowego jej wspomagania.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 260101
  Availid: -1
  Availid: 258279
  Availid: 258244
  Availid: 258233
  Availid: 260738
  Availid: 224589
  Availid: 223993
  Availid: 260653
  Availid: 260102
  Availid: 260101
  Availid: 260100
  Availid: 258868
 • 89,00 zł
  Agnieszka Kacprzak

  Celem niniejszej monografii jest zaprezentowanie możliwości przeniesienia koncepcji marketingu doświadczeń, stanowiącego nowy paradygmat patrzenia na ofertę przedsiębiorstwa i jego strategię marketingową, na grunt e-biznesu.

  89,00 zł
  PDF
  prodcutid: 260100
  Availid: -1
  Availid: 258279
  Availid: 258244
  Availid: 258233
  Availid: 260738
  Availid: 224589
  Availid: 223993
  Availid: 260653
  Availid: 260102
  Availid: 260101
  Availid: 260100
  Availid: 258868
 • 0,00 zł
  Adam Hrycak, Cezary Młotek

  Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów obowiązuje od kwietnia 2017 roku, a kar za nieprzestrzeganie przepisów można spodziewać się od maja. Jakie są najważniejsze założenia tych zmian i jak uniknąć wysokich sankcji?

  39,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 258868
  Availid: -1
  Availid: 258279
  Availid: 258244
  Availid: 258233
  Availid: 260738
  Availid: 224589
  Availid: 223993
  Availid: 260653
  Availid: 260102
  Availid: 260101
  Availid: 260100
  Availid: 258868
z 23