Inne

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Inne Jest 193 produktów.

Podkategorie

z 17
 • 59,00 zł
  Leszek Czerwonka

  Autor prezentuje teorię finansów przedsiębiorstw, ilustrując omawiane zagadnienia przykładami, dzięki czemu możliwe jest zrozumienie nie zawsze prostych zasad, niezbędnych w procesie zarządzania finansami.

  59,00 zł
  PDF
  prodcutid: 276732
  Availid: -1
  Availid: 276731
  Availid: 271881
  Availid: 271880
  Availid: 206788
  Availid: 213283
  Availid: 213276
  Availid: 213273
  Availid: 213256
  Availid: 213244
  Availid: 213241
  Availid: 213199
 • 89,00 zł
  Agata Niemczyk, Renata Seweryn

  Działania włodarzy miast wokół kształtowania pozytywnego wizerunku miejsca jawi się jako niezbędne, biorąc pod uwagę, że ten odgrywa znaczącą rolę w procesie podejmowania decyzji przez nabywcę.

  89,00 zł
  PDF
  prodcutid: 276731
  Availid: -1
  Availid: 276731
  Availid: 271881
  Availid: 271880
  Availid: 206788
  Availid: 213283
  Availid: 213276
  Availid: 213273
  Availid: 213256
  Availid: 213244
  Availid: 213241
  Availid: 213199
 • 99,00 zł
  Marcin Komor

  W książce podjęto problematykę internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej. Istotne wydają się zwłaszcza rozważania nad działaniami marketingowymi dotyczącymi umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 271881
  Availid: -1
  Availid: 276731
  Availid: 271881
  Availid: 271880
  Availid: 206788
  Availid: 213283
  Availid: 213276
  Availid: 213273
  Availid: 213256
  Availid: 213244
  Availid: 213241
  Availid: 213199
 • 99,00 zł
  Aleksandra Burgiel, Ewa Kieżel

  Praca zawiera analizy danych opisujących współczesnego polskiego konsumenta, z uwzględnieniem zdobywanej i wykorzystywanej przez niego wiedzy, oraz nowych trendów w jego zachowaniach. Informacje te mają zasadnicze znaczenie dla menedżerów oraz...

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 271880
  Availid: -1
  Availid: 276731
  Availid: 271881
  Availid: 271880
  Availid: 206788
  Availid: 213283
  Availid: 213276
  Availid: 213273
  Availid: 213256
  Availid: 213244
  Availid: 213241
  Availid: 213199
 • 24,48 zł
  Sławomir Liżewski

  Komentarz eksperta do najważniejszych zmian w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, które wchodzą w życie 20 maja 2016 r.

  24,48 zł
  PDF
  prodcutid: 206788
  Availid: -1
  Availid: 276731
  Availid: 271881
  Availid: 271880
  Availid: 206788
  Availid: 213283
  Availid: 213276
  Availid: 213273
  Availid: 213256
  Availid: 213244
  Availid: 213241
  Availid: 213199
 • 99,00 zł
  Monika Domańska

  Implementacja dyrektywy unijnej do krajowego porządku prawnego państwa członkowskiego nakłada wiele obowiązków na organy tego państwa. Monografia przedstawia charakterystykę i systematykę obowiązków, których adresatem jest sąd krajowy stosujący...

  99,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 213283
  Availid: -1
  Availid: 276731
  Availid: 271881
  Availid: 271880
  Availid: 206788
  Availid: 213283
  Availid: 213276
  Availid: 213273
  Availid: 213256
  Availid: 213244
  Availid: 213241
  Availid: 213199
 • 99,00 zł
  Aleksandra Nowosad

  Książka dotyczy zagadnień dogmatycznych związanych z przestępstwem udziału w bojce i pobiciu. Autorka przedstawia drogę rozwojową konstrukcji tego przestępstwa, analizuje jego budowę oraz konfrontuje je ze współczesnymi zasadami odpowiedzialności...

  99,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 213276
  Availid: -1
  Availid: 276731
  Availid: 271881
  Availid: 271880
  Availid: 206788
  Availid: 213283
  Availid: 213276
  Availid: 213273
  Availid: 213256
  Availid: 213244
  Availid: 213241
  Availid: 213199
 • 99,00 zł
  Jan Michał Zieliński, Hubert Izdebski

  Komentarz do ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki jest pierwszym tego typu kompleksowym opracowaniem na rynku wydawniczym. W drugim wydaniu omówiono najnowsze zmiany ustawy dotyczące:...

  99,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 213273
  Availid: -1
  Availid: 276731
  Availid: 271881
  Availid: 271880
  Availid: 206788
  Availid: 213283
  Availid: 213276
  Availid: 213273
  Availid: 213256
  Availid: 213244
  Availid: 213241
  Availid: 213199
 • 69,00 zł
  Eleonora Zielińska, Wojciech Zalewski,...

  Przedstawiamy komentarz do najważniejszego dokumentu unijnego wyznaczającego minimalne standardy kształtowania sytuacji ofiar przestępstw w obrębie Unii Europejskiej, jakim jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25...

  69,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 213256
  Availid: -1
  Availid: 276731
  Availid: 271881
  Availid: 271880
  Availid: 206788
  Availid: 213283
  Availid: 213276
  Availid: 213273
  Availid: 213256
  Availid: 213244
  Availid: 213241
  Availid: 213199
 • 79,00 zł
  Andrzej Bałandynowicz

  W opracowaniu przestawiono model karania sprawców przestępstw na poziomie myślenia abolicjonistycznego, opartego na wartościach tożsamości osobowej, społecznej i kulturo-wo-cywilizacyjnej. Ukazano ponadto model terapii probacyjnej rozumiany jako...

  79,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 213244
  Availid: -1
  Availid: 276731
  Availid: 271881
  Availid: 271880
  Availid: 206788
  Availid: 213283
  Availid: 213276
  Availid: 213273
  Availid: 213256
  Availid: 213244
  Availid: 213241
  Availid: 213199
 • 99,00 zł
  Piotr Chlebowicz

  W monografii zaprezentowano zagadnienie nielegalnych transakcji bronią w kontekście kryminologicznym, prawnomiędzynarodowym i politycznym. Autor szczegółowo omówił związek przestępczości zorganizowanej i terroryzmu na przykładzie czarnego...

  99,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 213241
  Availid: -1
  Availid: 276731
  Availid: 271881
  Availid: 271880
  Availid: 206788
  Availid: 213283
  Availid: 213276
  Availid: 213273
  Availid: 213256
  Availid: 213244
  Availid: 213241
  Availid: 213199
 • 79,00 zł
  Julian Sutor

  Julian Sutor doktor habilitowany nauk prawnych, ambasador tytularny, ponad pół wieku przepracował w polskiej dyplomacji, z tego połowę czasu na placówkach dyplomatycznych. Z ramienia MSZ uczestniczył w wielu negocjacjach i konferencjach...

  79,00 zł
  EPUB
  prodcutid: 213199
  Availid: -1
  Availid: 276731
  Availid: 271881
  Availid: 271880
  Availid: 206788
  Availid: 213283
  Availid: 213276
  Availid: 213273
  Availid: 213256
  Availid: 213244
  Availid: 213241
  Availid: 213199
z 17