Raporty i Analizy

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Raporty i Analizy Jest 98 produktów.

Podkategorie

z 9
 • 25,01 zł
  Piotr Dobrołęcki, Daria Dobrołęcka

  Dziewiętnasta edycja sztandarowej publikacji Biblioteki Analiz. W pięciu tomach omówione zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania polskiej branży wydawniczo-księgarskiej w 2015 i pierwszej połowie 2016 roku

  25,01 zł
  PDF
  prodcutid: 229179
  Availid: -1
  Availid: 229176
  Availid: 229175
  Availid: 226788
  Availid: 225131
  Availid: 224699
  Availid: 224703
  Availid: 224702
  Availid: 218626
  Availid: 205811
  Availid: 204697
  Availid: 204018
 • 35,01 zł
  Bernard Jóźwiak, Tomasz Graczyk

  Kolejna edycja sztandarowej publikacji Biblioteki Analiz. W pięciu tomach omówione zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania polskiej branży wydawniczo-księgarskiej w 2015 i pierwszej połowie 2016 roku

  35,01 zł
  PDF
  prodcutid: 229176
  Availid: -1
  Availid: 229176
  Availid: 229175
  Availid: 226788
  Availid: 225131
  Availid: 224699
  Availid: 224703
  Availid: 224702
  Availid: 218626
  Availid: 205811
  Availid: 204697
  Availid: 204018
 • 25,01 zł
  Łukasz Gołębiewski, Paweł Waszczyk

  Tom "Dystrybucja" zawiera analizę rynku dystrybucyjnego.

  25,01 zł
  PDF
  prodcutid: 229175
  Availid: -1
  Availid: 229176
  Availid: 229175
  Availid: 226788
  Availid: 225131
  Availid: 224699
  Availid: 224703
  Availid: 224702
  Availid: 218626
  Availid: 205811
  Availid: 204697
  Availid: 204018
 • 22,45 zł
  Jan Michalak

  Niniejsza publikacja - jako jedna z pierwszych w polskim piśmiennictwie - jest poświęcona kompleksowej analizie modeli biznesu przedsiębiorstw, a także odzwierciedleniu mechanizmów ich funkcjonowania w sprawozdaniach finansowych i raportach biznesowych.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 226788
  Availid: -1
  Availid: 229176
  Availid: 229175
  Availid: 226788
  Availid: 225131
  Availid: 224699
  Availid: 224703
  Availid: 224702
  Availid: 218626
  Availid: 205811
  Availid: 204697
  Availid: 204018
 • 34,94 zł
  Dariusz Jędrzejka

  Zawarte w publikacji wnioski z badania poziomu przejrzystości, jak i zaproponowany pożądany kształt raportu rocznego spółki, mogą zainteresować inwestorów, zarządy spółek, działy relacji inwestorskich, analityków, doradców inwestycyjnych.

  34,94 zł
  PDF
  prodcutid: 225131
  Availid: -1
  Availid: 229176
  Availid: 229175
  Availid: 226788
  Availid: 225131
  Availid: 224699
  Availid: 224703
  Availid: 224702
  Availid: 218626
  Availid: 205811
  Availid: 204697
  Availid: 204018
 • 0,00 zł
  Salim Ismail, Michael S. Malone, Yuri van...

  Od pięciu lat świat biznesu obserwuje narodziny organizacji nowego typu – organizacji wykładniczych – które zrewolucjonizowały nasze poglądy na temat tego, w jaki sposób firma może przyspieszyć swój wzrost dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

  44,90 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 224699
  Availid: -1
  Availid: 229176
  Availid: 229175
  Availid: 226788
  Availid: 225131
  Availid: 224699
  Availid: 224703
  Availid: 224702
  Availid: 218626
  Availid: 205811
  Availid: 204697
  Availid: 204018
 • 22,95 zł
  Aleksandra Pieloch-Babiarz, Artur Sajnóg

  Formy organizacyjno-prawne i fundamenty działania przedsiębiorstwa. Uwarunkowania decyzji finansowych na tle celów interesariuszy. Makrootoczenie, źródła finansowania i finanse przedsiębiorstwa. Sytuacja i potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa.

  22,95 zł
  PDF
  prodcutid: 224703
  Availid: -1
  Availid: 229176
  Availid: 229175
  Availid: 226788
  Availid: 225131
  Availid: 224699
  Availid: 224703
  Availid: 224702
  Availid: 218626
  Availid: 205811
  Availid: 204697
  Availid: 204018
 • 22,45 zł
  Aleksandra Pieloch-Babiarz, Artur Sajnóg

  Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Podstawowe sprawozdania finansowe i rodzaje wskaźników przedsiębiorstwa. Wycena i koszt kapitału przedsiębiorstwa. Metody wyceny przedsiębiorstwa (majątkowe, dochodowe, rynkowe).

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 224702
  Availid: -1
  Availid: 229176
  Availid: 229175
  Availid: 226788
  Availid: 225131
  Availid: 224699
  Availid: 224703
  Availid: 224702
  Availid: 218626
  Availid: 205811
  Availid: 204697
  Availid: 204018
 • 17,45 zł
  Anna Szychta, Justyna Dobroszek,...

  Istota, rola i rozwój rachunkowości zarządczej. Systemy rachunku kosztów i efektów. Rozliczanie i ewidencja kosztów działalności operacyjnej a potrzeby sprawozdawczości finansowej. Organizacyjne i etyczne aspekty praktyki rachunkowości zarządczej.

  17,45 zł
  PDF
  prodcutid: 218626
  Availid: -1
  Availid: 229176
  Availid: 229175
  Availid: 226788
  Availid: 225131
  Availid: 224699
  Availid: 224703
  Availid: 224702
  Availid: 218626
  Availid: 205811
  Availid: 204697
  Availid: 204018
 • 17,99 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Zbiór wywiadów publikowanych w dwutygodniku "Biblioteka Analiz" w 2015 roku. Bohaterami rozmów są przedstawiciele wydawnictw i księgarń, firm związanych z nowymi technologiami, z dystrybucją, poligrafią, a także osoby kierujące instytucjami kultury

  17,99 zł
  PDF
  prodcutid: 205811
  Availid: -1
  Availid: 229176
  Availid: 229175
  Availid: 226788
  Availid: 225131
  Availid: 224699
  Availid: 224703
  Availid: 224702
  Availid: 218626
  Availid: 205811
  Availid: 204697
  Availid: 204018
 • 30,00 zł
  Prof. UZ dr hab. Arkadiusz Świadek

  monografia naukowa Funkcjonowanie przedsiębiorstw w aktualnych warunkach gospodarczych

  30,00 zł
  PDF
  prodcutid: 204697
  Availid: -1
  Availid: 229176
  Availid: 229175
  Availid: 226788
  Availid: 225131
  Availid: 224699
  Availid: 224703
  Availid: 224702
  Availid: 218626
  Availid: 205811
  Availid: 204697
  Availid: 204018
 • 25,01 zł
  Prof. UZ dr hab. Arkadiusz Świadek

  Monografia naukowa o innowacjach

  25,01 zł
  PDF
  prodcutid: 204018
  Availid: -1
  Availid: 229176
  Availid: 229175
  Availid: 226788
  Availid: 225131
  Availid: 224699
  Availid: 224703
  Availid: 224702
  Availid: 218626
  Availid: 205811
  Availid: 204697
  Availid: 204018
z 9