Raporty i Analizy

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Raporty i Analizy Jest 116 produktów.

Podkategorie

z 10
 • 10,00 zł
  Alicja Maksimowicz-Ajchel

  Podręcznik dla studentów kierunków ekonomicznych, jednak ze względu na zakres materiału może być polecany studentom kursów statystyki innych kierunków oraz praktykom gospodarczym wykorzystującym metody ilościowe w zarządzaniu.

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 263860
  Availid: -1
  Availid: 260940
  Availid: 261667
  Availid: 261599
  Availid: 261598
  Availid: 255555
  Availid: 255516
  Availid: 224586
  Availid: 258503
  Availid: 255367
  Availid: 247295
  Availid: 237503
 • 22,45 zł
  Ewa Śnieżek

  Publikacja adresowana jest do pracowników naukowo-badawczych, praktyków zajmujących się raportowaniem informacji niefinansowych, studentów, leśników, a także do wszystkich, którym bliskie są zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 260940
  Availid: -1
  Availid: 260940
  Availid: 261667
  Availid: 261599
  Availid: 261598
  Availid: 255555
  Availid: 255516
  Availid: 224586
  Availid: 258503
  Availid: 255367
  Availid: 247295
  Availid: 237503
 • 22,45 zł
  Maciej Frendzel

  W niniejszej książce podjęto problematykę kwalifikacji umów, instrumentów finansowych i ich skutków ekonomicznych do kapitałów własnych. W tym kontekście omówiono wyraźne niespójności w zakresie identyfikacji kapitału własnego.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 261667
  Availid: -1
  Availid: 260940
  Availid: 261667
  Availid: 261599
  Availid: 261598
  Availid: 255555
  Availid: 255516
  Availid: 224586
  Availid: 258503
  Availid: 255367
  Availid: 247295
  Availid: 237503
 • 27,45 zł
  Anna Wronka

  W publikacji przedstawiono tematy: jakości produktów i ich znaczenia na rynku oraz globalnej certyfikacji w komunikacji rynkowej.

  27,45 zł
  PDF
  prodcutid: 261599
  Availid: -1
  Availid: 260940
  Availid: 261667
  Availid: 261599
  Availid: 261598
  Availid: 255555
  Availid: 255516
  Availid: 224586
  Availid: 258503
  Availid: 255367
  Availid: 247295
  Availid: 237503
 • 22,45 zł
  Joanna Sołtuniak

  W publikacji opisano przebieg procesu administracyjno-inwestycyjnego dotyczącego małej elektrowni wodnej.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 261598
  Availid: -1
  Availid: 260940
  Availid: 261667
  Availid: 261599
  Availid: 261598
  Availid: 255555
  Availid: 255516
  Availid: 224586
  Availid: 258503
  Availid: 255367
  Availid: 247295
  Availid: 237503
 • 9,90 zł
  Michał Borucki

  Jednym z głównych elementów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) jest wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem utraty informacji, czyli realizacja całkowitego postępowania z zagrożeniami.

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 255555
  Availid: -1
  Availid: 260940
  Availid: 261667
  Availid: 261599
  Availid: 261598
  Availid: 255555
  Availid: 255516
  Availid: 224586
  Availid: 258503
  Availid: 255367
  Availid: 247295
  Availid: 237503
 • 9,90 zł
  Mirosław Lewandowski

  Procedura auditu, określająca stopień zgodności realizowanych celów z przyjętymi założeniami, jest złożonym i skomplikowanym zagadnieniem.

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 255516
  Availid: -1
  Availid: 260940
  Availid: 261667
  Availid: 261599
  Availid: 261598
  Availid: 255555
  Availid: 255516
  Availid: 224586
  Availid: 258503
  Availid: 255367
  Availid: 247295
  Availid: 237503
 • 9,90 zł
  Jacek Folga

  Poradnik zawiera omówienie segmentacji klientów oraz jakie dane z działu finansów są istotne w tym procesie.

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 224586
  Availid: -1
  Availid: 260940
  Availid: 261667
  Availid: 261599
  Availid: 261598
  Availid: 255555
  Availid: 255516
  Availid: 224586
  Availid: 258503
  Availid: 255367
  Availid: 247295
  Availid: 237503
 • 27,45 zł
  Lidia Karbownik

  W monografii zaprezentowano oryginalne, a zarazem pierwsze tak obszerne wyniki badań teoretyczno-praktycznych zorientowanych na identyfikację i wybór różnorodnych metod oceny ex post i ex ante zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce.

  27,45 zł
  PDF
  prodcutid: 258503
  Availid: -1
  Availid: 260940
  Availid: 261667
  Availid: 261599
  Availid: 261598
  Availid: 255555
  Availid: 255516
  Availid: 224586
  Availid: 258503
  Availid: 255367
  Availid: 247295
  Availid: 237503
 • 19,99 zł
  Irena Ochyra

  Zastosowanie odpowiednich narzędzi psychologicznych podczas auditowania sprawi, że przeprowadzenie tej procedury nie będzie stresujące dla Twoich pracowników.

  19,99 zł
  PDF
  prodcutid: 255367
  Availid: -1
  Availid: 260940
  Availid: 261667
  Availid: 261599
  Availid: 261598
  Availid: 255555
  Availid: 255516
  Availid: 224586
  Availid: 258503
  Availid: 255367
  Availid: 247295
  Availid: 237503
 • 22,45 zł
  Michał Jerzy Sobczak

  W monografii zaprezentowano bieżący stan badań na ten temat i dokonano oceny przydatności gospodarki społecznej jako jednej z metod inkluzji społecznej.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 247295
  Availid: -1
  Availid: 260940
  Availid: 261667
  Availid: 261599
  Availid: 261598
  Availid: 255555
  Availid: 255516
  Availid: 224586
  Availid: 258503
  Availid: 255367
  Availid: 247295
  Availid: 237503
 • 22,45 zł
  Radosław Pastusiak, Magdalena Jasiniak,...

  Książka przedstawia argumenty pozwalające zająć obiektywne stanowisko w sprawie wykorzystania specjalnych stref ekonomicznych jako narzędzia polityki gospodarczej.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 237503
  Availid: -1
  Availid: 260940
  Availid: 261667
  Availid: 261599
  Availid: 261598
  Availid: 255555
  Availid: 255516
  Availid: 224586
  Availid: 258503
  Availid: 255367
  Availid: 247295
  Availid: 237503
z 10