Biznes

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Biznes Jest 1636 produktów.

Podkategorie

z 137
 • 22,45 zł
  Irena Sobańska, Radosław Ignatowski

  W książce ukazano historię rachunkowości w Polsce przez pryzmat różnych obszarów aktywności pracowników i absolwentów Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w procesie transformacji systemu rachunkowości w latach 1989-2016.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 287231
  Availid: -1
  Availid: 285019
  Availid: 285982
  Availid: 155493
  Availid: 287083
  Availid: 286853
  Availid: 286846
  Availid: 286845
  Availid: 285226
  Availid: 286484
  Availid: 286482
  Availid: 285477
 • 22,45 zł
  Janusz Reichel

  Z wykorzystaniem metody studium przypadku dokonano analizy ilościowej zapisów dotyczących kadencyjności władz w statutach wybranych organizacji, a także przeprowadzono ankiety z prezesami.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 285019
  Availid: -1
  Availid: 285019
  Availid: 285982
  Availid: 155493
  Availid: 287083
  Availid: 286853
  Availid: 286846
  Availid: 286845
  Availid: 285226
  Availid: 286484
  Availid: 286482
  Availid: 285477
 • 0,00 zł
  Brian Tracy

  Zależy ci na większej sprzedaży? Chcesz wykazywać się większą kreatywnością? Bądź mądrzejszy! pomoże ci wykorzystać twoje ogromne zasoby intelektualne.

  34,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 285982
  Availid: -1
  Availid: 285019
  Availid: 285982
  Availid: 155493
  Availid: 287083
  Availid: 286853
  Availid: 286846
  Availid: 286845
  Availid: 285226
  Availid: 286484
  Availid: 286482
  Availid: 285477
 • 0,00 zł
  Ken Blanchard, Patricia Zigarmi

  Jednominutowy Menedżer i przywództwo w jasny i prosty sposób uczy menedżerów sztuki Przywództwa Sytuacyjnego – prostego systemu, w którym nie uznaje się tradycyjnej postawy...

  16,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 155493
  Availid: -1
  Availid: 285019
  Availid: 285982
  Availid: 155493
  Availid: 287083
  Availid: 286853
  Availid: 286846
  Availid: 286845
  Availid: 285226
  Availid: 286484
  Availid: 286482
  Availid: 285477
 • 0,00 zł
  Dominika Kordela, Maciej Pawłowski

  Warunki, które mogą wzmacniać lub osłabiać lokalny i regionalny rozwój samorządów terytorialnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem czynników finansowych.

  40,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 287083
  Availid: -1
  Availid: 285019
  Availid: 285982
  Availid: 155493
  Availid: 287083
  Availid: 286853
  Availid: 286846
  Availid: 286845
  Availid: 285226
  Availid: 286484
  Availid: 286482
  Availid: 285477
 • 1,99 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Okazuje się, że wcale nie trzeba zaburzać pierwotnego układu danych w Excelu, aby je wydrukować. Odpowiednio zdefiniowane ustawienia drukowania umożliwią uzyskanie na papierze czytelnych i estetycznych raportów.

  1,99 zł
  PDF
  prodcutid: 286853
  Availid: -1
  Availid: 285019
  Availid: 285982
  Availid: 155493
  Availid: 287083
  Availid: 286853
  Availid: 286846
  Availid: 286845
  Availid: 285226
  Availid: 286484
  Availid: 286482
  Availid: 285477
 • 39,90 zł
  Jerzy Żurek

  Najważniejszym celem ćwiczeń ewakuacyjnych jest sprawdzenie reakcji ewakuowanych na sytuację potencjalnego zagrożenia pożarowego.

  39,90 zł
  PDF
  prodcutid: 286846
  Availid: -1
  Availid: 285019
  Availid: 285982
  Availid: 155493
  Availid: 287083
  Availid: 286853
  Availid: 286846
  Availid: 286845
  Availid: 285226
  Availid: 286484
  Availid: 286482
  Availid: 285477
 • 39,90 zł
  Artur Hennig

  Przedstawiamy ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy księgowego/księgowej (pracownik administracyjno-biurowy). Materiał opracowano na podstawie metody RISC SCORE.

  39,90 zł
  PDF
  prodcutid: 286845
  Availid: -1
  Availid: 285019
  Availid: 285982
  Availid: 155493
  Availid: 287083
  Availid: 286853
  Availid: 286846
  Availid: 286845
  Availid: 285226
  Availid: 286484
  Availid: 286482
  Availid: 285477
 • 0,00 zł
  Thomas Piketty

  Książka jest zapisem rozmaitych dyskusji na temat nierówności, jakie autor prowadził po światowym sukcesie swojego największego dzieła: Kapitał w XXI wieku

  39,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 285226
  Availid: -1
  Availid: 285019
  Availid: 285982
  Availid: 155493
  Availid: 287083
  Availid: 286853
  Availid: 286846
  Availid: 286845
  Availid: 285226
  Availid: 286484
  Availid: 286482
  Availid: 285477
 • 19,95 zł
  Irena Sobańska

  W książce zaprezentowano zarówno najnowsze, jak i już wcześniej wydane artykuły prof. Sobańskiej. Zamieszczono też syntetyczne ujęcie dokonań naukowych Jubilatki wraz z kompletnym wykazem publikacji Jej autorstwa.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 286484
  Availid: -1
  Availid: 285019
  Availid: 285982
  Availid: 155493
  Availid: 287083
  Availid: 286853
  Availid: 286846
  Availid: 286845
  Availid: 285226
  Availid: 286484
  Availid: 286482
  Availid: 285477
 • 19,95 zł
  Jakub Niedbalski

  W monografii omówiono programy CAQDA, wspomagające analizę danych jakościowych. Są to narzędzia bezpłatne, powszechnie dostępne, oferujące dość bogate rozwiązania, a niewymagające specjalnych zasobów sprzętowych ani profesjonalnej wiedzy.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 286482
  Availid: -1
  Availid: 285019
  Availid: 285982
  Availid: 155493
  Availid: 287083
  Availid: 286853
  Availid: 286846
  Availid: 286845
  Availid: 285226
  Availid: 286484
  Availid: 286482
  Availid: 285477
 • 0,00 zł
  Steven Krupp, Paul Schoemaker

  Steven Krupp i Paul J.H. Schoemaker zasypują przepaść między dwiema dziedzinami: przywództwem i myśleniem strategicznym i stapiają ją w jedną dyscyplinę.

  59,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 285477
  Availid: -1
  Availid: 285019
  Availid: 285982
  Availid: 155493
  Availid: 287083
  Availid: 286853
  Availid: 286846
  Availid: 286845
  Availid: 285226
  Availid: 286484
  Availid: 286482
  Availid: 285477
z 137