Bankowość i Finanse

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Bankowość i Finanse Jest 403 produktów.

Podkategorie

z 34
 • 35,08 zł
  Elżbieta Grzegorczyk

  Publikacja została poświęcona analizie rozwoju rynku private equity/venture capital w krajach Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

  35,08 zł
  PDF
  prodcutid: 354715
  Availid: -1
  Availid: 343354
  Availid: 339589
  Availid: 339213
  Availid: 339209
  Availid: 305174
  Availid: 305389
  Availid: 305046
  Availid: 305045
  Availid: 305044
  Availid: 301881
  Availid: 300227
 • 23,37 zł
  Jakub Marszałek, Dorota Starzyńska

  Czytelnik znajdzie w książce zagadnienia typowe dla badań w ramach dyscypliny finanse, takie jak: struktura kapitałowa, kwestie związane z rynkiem kapitałowym, problemy wyceny i analizy wartości.

  23,37 zł
  PDF
  prodcutid: 343354
  Availid: -1
  Availid: 343354
  Availid: 339589
  Availid: 339213
  Availid: 339209
  Availid: 305174
  Availid: 305389
  Availid: 305046
  Availid: 305045
  Availid: 305044
  Availid: 301881
  Availid: 300227
 • 0,00 zł
  Ewa Wanda Maruszewska, Marzena Strojek-Filus

  Książka wypełnia lukę na rynku wydawniczym, łącząc treści o charakterze teoretycznym z przykładami zadań. Dzięki temu może służyć zarówno jako podręcznik akademicki, jak i do samodzielnej nauki.

  52,58 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 339589
  Availid: -1
  Availid: 343354
  Availid: 339589
  Availid: 339213
  Availid: 339209
  Availid: 305174
  Availid: 305389
  Availid: 305046
  Availid: 305045
  Availid: 305044
  Availid: 301881
  Availid: 300227
 • 35,08 zł
  Dominik Kubacki

  Celem publikacji jest ocena, czy wybrane europejskie rynki finansowe były efektywne informacyjnie w latach 2004-2017 w formie półsilnej, a także analiza porównawcza wytypowanych rynków wschodzących i dojrzałych.

  35,08 zł
  PDF
  prodcutid: 339213
  Availid: -1
  Availid: 343354
  Availid: 339589
  Availid: 339213
  Availid: 339209
  Availid: 305174
  Availid: 305389
  Availid: 305046
  Availid: 305045
  Availid: 305044
  Availid: 301881
  Availid: 300227
 • 28,65 zł
  Wojciech Grzegorczyk, Wioletta Krawiec

  Publikacja dotyczy różnych strategii wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne. Autorzy przedstawili charakterystykę tego procesu ze szczególnym naciskiem na określenie motywów, metod oceny, wyboru rynków zagranicznych...

  28,65 zł
  PDF
  prodcutid: 339209
  Availid: -1
  Availid: 343354
  Availid: 339589
  Availid: 339213
  Availid: 339209
  Availid: 305174
  Availid: 305389
  Availid: 305046
  Availid: 305045
  Availid: 305044
  Availid: 301881
  Availid: 300227
 • 0,00 zł
  Bodo Schafer

  Tak jak można się nauczyć latać, nurkować czy programować, można sobie przyswoić wiadomości o tym, jak osiągnąć dobrobyt – wystarczy poznać kilka bardzo ważnych podstawowych zasad.

  50,26 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 305174
  Availid: -1
  Availid: 343354
  Availid: 339589
  Availid: 339213
  Availid: 339209
  Availid: 305174
  Availid: 305389
  Availid: 305046
  Availid: 305045
  Availid: 305044
  Availid: 301881
  Availid: 300227
 • 26,30 zł
  Bogna Kaźmierska-Jóźwiak

  Autorka monografii zaprezentowała próbę kompleksowego podejścia do polityki wypłat na rzecz akcjonariuszy w krajowych niefinansowych spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2004-2016.

  26,30 zł
  PDF
  prodcutid: 305389
  Availid: -1
  Availid: 343354
  Availid: 339589
  Availid: 339213
  Availid: 339209
  Availid: 305174
  Availid: 305389
  Availid: 305046
  Availid: 305045
  Availid: 305044
  Availid: 301881
  Availid: 300227
 • 69,11 zł
  Urszula Banaszczak-Soroka, Mariusz Dybał,...

  Monografia jest kierowana do studentów wszystkich poziomów nauczania wyższych uczelni, które w swoich programach uwzględniają tematykę szeroko rozumianej nauki o finansach. Będzie on także przydatny początkującym pracownikom instytucji finansowych...

  69,11 zł
  PDF
  prodcutid: 305046
  Availid: -1
  Availid: 343354
  Availid: 339589
  Availid: 339213
  Availid: 339209
  Availid: 305174
  Availid: 305389
  Availid: 305046
  Availid: 305045
  Availid: 305044
  Availid: 301881
  Availid: 300227
 • 115,98 zł
  Monika Foltyn-Zarychta

  Podejmowane współcześnie projekty inwestycyjne coraz częściej sięgają w odległą przyszłość. Nierzadko, jak w przypadku inwestycji przeciwdziałających zmianom klimatycznym, ich okres oddziaływania sięga setek lat. Wówczas efekty podejmowanych dziś...

  115,98 zł
  PDF
  prodcutid: 305045
  Availid: -1
  Availid: 343354
  Availid: 339589
  Availid: 339213
  Availid: 339209
  Availid: 305174
  Availid: 305389
  Availid: 305046
  Availid: 305045
  Availid: 305044
  Availid: 301881
  Availid: 300227
 • 115,98 zł
  Katarzyna Kochaniak

  Praca jest poświęcona depozytom gospodarstw domowych – ich roli w zakresie kształtowania płynności instytucji kredytowych w krajach strefy euro. W szczególności omówiono dostępność i stabilność depozytów gospodarstw domowych oraz ich znaczenie dla...

  115,98 zł
  PDF
  prodcutid: 305044
  Availid: -1
  Availid: 343354
  Availid: 339589
  Availid: 339213
  Availid: 339209
  Availid: 305174
  Availid: 305389
  Availid: 305046
  Availid: 305045
  Availid: 305044
  Availid: 301881
  Availid: 300227
 • 26,30 zł
  Emilia Klepczarek

  Publikacja jest poświęcona problematyce nadzoru korporacyjnego z perspektywy jego oddziaływania na stabilność podmiotów w sektorze bankowym.

  26,30 zł
  PDF
  prodcutid: 301881
  Availid: -1
  Availid: 343354
  Availid: 339589
  Availid: 339213
  Availid: 339209
  Availid: 305174
  Availid: 305389
  Availid: 305046
  Availid: 305045
  Availid: 305044
  Availid: 301881
  Availid: 300227
 • 0,00 zł
  Piotr S. Wajda

  Podatek od złudzeń. Sposoby cichego zniewalania i wywłaszczania społeczeństwa oraz droga do wolności.

  46,74 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 300227
  Availid: -1
  Availid: 343354
  Availid: 339589
  Availid: 339213
  Availid: 339209
  Availid: 305174
  Availid: 305389
  Availid: 305046
  Availid: 305045
  Availid: 305044
  Availid: 301881
  Availid: 300227
z 34