Bankowość i Finanse

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Bankowość i Finanse Jest 407 produktów.

Podkategorie

z 34
 • 22,45 zł
  Emilia Klepczarek

  Publikacja jest poświęcona problematyce nadzoru korporacyjnego z perspektywy jego oddziaływania na stabilność podmiotów w sektorze bankowym.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 301881
  Availid: -1
  Availid: 300227
  Availid: 301006
  Availid: 300613
  Availid: 300163
  Availid: 299981
  Availid: 299837
  Availid: 299039
  Availid: 299031
  Availid: 299024
  Availid: 291140
  Availid: 295243
 • 0,00 zł
  Piotr S. Wajda

  Podatek od złudzeń. Sposoby cichego zniewalania i wywłaszczania społeczeństwa oraz droga do wolności.

  39,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 300227
  Availid: -1
  Availid: 300227
  Availid: 301006
  Availid: 300613
  Availid: 300163
  Availid: 299981
  Availid: 299837
  Availid: 299039
  Availid: 299031
  Availid: 299024
  Availid: 291140
  Availid: 295243
 • 39,20 zł
  Ireneusz Kraś

  Praca Pana Profesora UJK dr. hab. Ireneusza Krasia łączy w sobie refleksje politologiczne, prawne i ekonomiczne, co jest zadaniem trudnym, wymagającym istotnego przygotowania w zakresie każdej ze wspomnianych dziedzin.

  39,20 zł
  PDF
  prodcutid: 301006
  Availid: -1
  Availid: 300227
  Availid: 301006
  Availid: 300613
  Availid: 300163
  Availid: 299981
  Availid: 299837
  Availid: 299039
  Availid: 299031
  Availid: 299024
  Availid: 291140
  Availid: 295243
 • 22,45 zł
  Ewa Stawasz-Grabowska

  Publikacja jest jednym z pierwszych w Polsce opracowań naukowych dotyczących funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji, a także kwestii odpowiedzialności za zapewnienie stabilności finansowej we wspólnym obszarze walutowym.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 300613
  Availid: -1
  Availid: 300227
  Availid: 301006
  Availid: 300613
  Availid: 300163
  Availid: 299981
  Availid: 299837
  Availid: 299039
  Availid: 299031
  Availid: 299024
  Availid: 291140
  Availid: 295243
 • 59,00 zł
  Andrzej Gospodarowicz

  W ostatnich kilku latach obserwuje się bardzo szerokie wykorzystanie technologii informatycznych w świadczeniu usług bankowych. W szybkim tempie rozwija się tradycyjna bankowość internetowa, w ramach której pojawiło się szereg nowości.

  59,00 zł
  PDF
  prodcutid: 300163
  Availid: -1
  Availid: 300227
  Availid: 301006
  Availid: 300613
  Availid: 300163
  Availid: 299981
  Availid: 299837
  Availid: 299039
  Availid: 299031
  Availid: 299024
  Availid: 291140
  Availid: 295243
 • 21,28 zł
  Joanna Fila

  Publikacja stanowi wkład w dyskusję na temat zjawiska mikrofinansów z uwzględnieniem specyfiki krajów Europy Wschodniej i Zachodniej. Jej cel ma charakter poznawczy i aplikacyjny.

  21,28 zł
  PDF
  prodcutid: 299981
  Availid: -1
  Availid: 300227
  Availid: 301006
  Availid: 300613
  Availid: 300163
  Availid: 299981
  Availid: 299837
  Availid: 299039
  Availid: 299031
  Availid: 299024
  Availid: 291140
  Availid: 295243
 • 99,00 zł
  Artur Swistak

  Książka w przystępny sposób wiąże wiedzę z zakresu prawa, finansów i ekonomii. Z pozoru trudne i odlegle zagadnienia przeplatają się i łączą w opis kompleksowych zagadnień warunkujących właściwe kształtowanie polityki podatkowej. Szczegółowe...

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 299837
  Availid: -1
  Availid: 300227
  Availid: 301006
  Availid: 300613
  Availid: 300163
  Availid: 299981
  Availid: 299837
  Availid: 299039
  Availid: 299031
  Availid: 299024
  Availid: 291140
  Availid: 295243
 • 22,45 zł
  Maciej Kozłowski

  Pracownicza partycypacja finansowa jest traktowana jako jedna z nowocześniejszych form motywowania i większego zaangażowania pracowników w życie organizacji.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 299039
  Availid: -1
  Availid: 300227
  Availid: 301006
  Availid: 300613
  Availid: 300163
  Availid: 299981
  Availid: 299837
  Availid: 299039
  Availid: 299031
  Availid: 299024
  Availid: 291140
  Availid: 295243
 • 24,94 zł
  Tomasz Dorożyński

  Głównym celem podjętych badań jest ocena reakcji inwestorów zagranicznych na stosowanie zachęt.

  24,94 zł
  PDF
  prodcutid: 299031
  Availid: -1
  Availid: 300227
  Availid: 301006
  Availid: 300613
  Availid: 300163
  Availid: 299981
  Availid: 299837
  Availid: 299039
  Availid: 299031
  Availid: 299024
  Availid: 291140
  Availid: 295243
 • 22,45 zł
  Jan Michalak

  Publikacja zawiera wyniki badań własnych autora na temat determinant kształtujących jakość informacji w raportach spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 299024
  Availid: -1
  Availid: 300227
  Availid: 301006
  Availid: 300613
  Availid: 300163
  Availid: 299981
  Availid: 299837
  Availid: 299039
  Availid: 299031
  Availid: 299024
  Availid: 291140
  Availid: 295243
 • 0,00 zł
  Vicki Robin, Joe Dominguez

  Kiedy zdobędziesz pełnię kontroli nad swoimi pieniędzmi, będziesz mógł przestać zapracowywać się na śmierć i zacząć rzeczywiście zarabiać na życie, i to takie, które będzie ci sprawiało znacznie większą radość i przyjemność niż dotychczas.

  44,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 291140
  Availid: -1
  Availid: 300227
  Availid: 301006
  Availid: 300613
  Availid: 300163
  Availid: 299981
  Availid: 299837
  Availid: 299039
  Availid: 299031
  Availid: 299024
  Availid: 291140
  Availid: 295243
 • 22,45 zł
  Anna Czapkiewicz

  W publikacji zaprezentowano modelowanie powiązań między indeksami wybranych giełd papierów wartościowych.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 295243
  Availid: -1
  Availid: 300227
  Availid: 301006
  Availid: 300613
  Availid: 300163
  Availid: 299981
  Availid: 299837
  Availid: 299039
  Availid: 299031
  Availid: 299024
  Availid: 291140
  Availid: 295243
z 34