Bankowość i Finanse

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Bankowość i Finanse Jest 408 produktów.

Podkategorie

z 34
 • 115,98 zł
  Henryk Gurgul, Tomasz Wójtowicz

  W monografii zostały przedstawione wyniki badań reakcji inwestorów na giełdach w Warszawie, Wiedniu i Frankfurcie na publikacje wskaźników makroekonomicznych oraz wskaźników nastrojów opisujących stan gospodarki USA. Do oceny wykorzystano dane...

  115,98 zł
  PDF
  prodcutid: 357255
  Availid: -1
  Availid: 357399
  Availid: 357397
  Availid: 357395
  Availid: 356288
  Availid: 354715
  Availid: 343354
  Availid: 339589
  Availid: 339213
  Availid: 339209
  Availid: 305174
  Availid: 305389
 • 0,00 zł
  Włodzimierz Szpringer

  Algorytmy w zarządzaniu to miecz obosieczny, którym należy posługiwać się ostrożnie, ponieważ ekonomiczne i prawne skutki stosowania tej technologii są często nieoczekiwane i nieprzewidywalne.

  58,45 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 357399
  Availid: -1
  Availid: 357399
  Availid: 357397
  Availid: 357395
  Availid: 356288
  Availid: 354715
  Availid: 343354
  Availid: 339589
  Availid: 339213
  Availid: 339209
  Availid: 305174
  Availid: 305389
 • 0,00 zł
  Włodzimierz Szpringer

  Technologia rozproszonego rejestru (blockchain) to jedna z największych innowacji w gospodarce cyfrowej. Nie ulega wątpliwości, że technologia ta zmieni całkowicie bankowość i generalnie usługi finansowe.

  64,32 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 357397
  Availid: -1
  Availid: 357399
  Availid: 357397
  Availid: 357395
  Availid: 356288
  Availid: 354715
  Availid: 343354
  Availid: 339589
  Availid: 339213
  Availid: 339209
  Availid: 305174
  Availid: 305389
 • 0,00 zł
  Ewa Miklaszewska, Mateusz Folwarski

  Monografia w sposób syntetyczny analizuje główne obszary oddziaływania zmian technologicznych na rynek bankowy.

  64,32 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 357395
  Availid: -1
  Availid: 357399
  Availid: 357397
  Availid: 357395
  Availid: 356288
  Availid: 354715
  Availid: 343354
  Availid: 339589
  Availid: 339213
  Availid: 339209
  Availid: 305174
  Availid: 305389
 • 115,98 zł
  Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, Ilona...

  W książce zebraliśmy rozważania naukowe będące owocem dyskusji przedstawicieli nauki, instytucji oraz praktyków w ramach 13. edycji corocznej konferencji naukowej Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku zorganizowanej w maju 2019 roku przez Katedry...

  115,98 zł
  PDF
  prodcutid: 356288
  Availid: -1
  Availid: 357399
  Availid: 357397
  Availid: 357395
  Availid: 356288
  Availid: 354715
  Availid: 343354
  Availid: 339589
  Availid: 339213
  Availid: 339209
  Availid: 305174
  Availid: 305389
 • 35,08 zł
  Elżbieta Grzegorczyk

  Publikacja została poświęcona analizie rozwoju rynku private equity/venture capital w krajach Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

  35,08 zł
  PDF
  prodcutid: 354715
  Availid: -1
  Availid: 357399
  Availid: 357397
  Availid: 357395
  Availid: 356288
  Availid: 354715
  Availid: 343354
  Availid: 339589
  Availid: 339213
  Availid: 339209
  Availid: 305174
  Availid: 305389
 • 23,37 zł
  Jakub Marszałek, Dorota Starzyńska

  Czytelnik znajdzie w książce zagadnienia typowe dla badań w ramach dyscypliny finanse, takie jak: struktura kapitałowa, kwestie związane z rynkiem kapitałowym, problemy wyceny i analizy wartości.

  23,37 zł
  PDF
  prodcutid: 343354
  Availid: -1
  Availid: 357399
  Availid: 357397
  Availid: 357395
  Availid: 356288
  Availid: 354715
  Availid: 343354
  Availid: 339589
  Availid: 339213
  Availid: 339209
  Availid: 305174
  Availid: 305389
 • 0,00 zł
  Ewa Wanda Maruszewska, Marzena Strojek-Filus

  Książka wypełnia lukę na rynku wydawniczym, łącząc treści o charakterze teoretycznym z przykładami zadań. Dzięki temu może służyć zarówno jako podręcznik akademicki, jak i do samodzielnej nauki.

  52,58 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 339589
  Availid: -1
  Availid: 357399
  Availid: 357397
  Availid: 357395
  Availid: 356288
  Availid: 354715
  Availid: 343354
  Availid: 339589
  Availid: 339213
  Availid: 339209
  Availid: 305174
  Availid: 305389
 • 35,08 zł
  Dominik Kubacki

  Celem publikacji jest ocena, czy wybrane europejskie rynki finansowe były efektywne informacyjnie w latach 2004-2017 w formie półsilnej, a także analiza porównawcza wytypowanych rynków wschodzących i dojrzałych.

  35,08 zł
  PDF
  prodcutid: 339213
  Availid: -1
  Availid: 357399
  Availid: 357397
  Availid: 357395
  Availid: 356288
  Availid: 354715
  Availid: 343354
  Availid: 339589
  Availid: 339213
  Availid: 339209
  Availid: 305174
  Availid: 305389
 • 28,65 zł
  Wojciech Grzegorczyk, Wioletta Krawiec

  Publikacja dotyczy różnych strategii wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne. Autorzy przedstawili charakterystykę tego procesu ze szczególnym naciskiem na określenie motywów, metod oceny, wyboru rynków zagranicznych...

  28,65 zł
  PDF
  prodcutid: 339209
  Availid: -1
  Availid: 357399
  Availid: 357397
  Availid: 357395
  Availid: 356288
  Availid: 354715
  Availid: 343354
  Availid: 339589
  Availid: 339213
  Availid: 339209
  Availid: 305174
  Availid: 305389
 • 0,00 zł
  Bodo Schafer

  Tak jak można się nauczyć latać, nurkować czy programować, można sobie przyswoić wiadomości o tym, jak osiągnąć dobrobyt – wystarczy poznać kilka bardzo ważnych podstawowych zasad.

  50,26 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 305174
  Availid: -1
  Availid: 357399
  Availid: 357397
  Availid: 357395
  Availid: 356288
  Availid: 354715
  Availid: 343354
  Availid: 339589
  Availid: 339213
  Availid: 339209
  Availid: 305174
  Availid: 305389
 • 26,30 zł
  Bogna Kaźmierska-Jóźwiak

  Autorka monografii zaprezentowała próbę kompleksowego podejścia do polityki wypłat na rzecz akcjonariuszy w krajowych niefinansowych spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2004-2016.

  26,30 zł
  PDF
  prodcutid: 305389
  Availid: -1
  Availid: 357399
  Availid: 357397
  Availid: 357395
  Availid: 356288
  Availid: 354715
  Availid: 343354
  Availid: 339589
  Availid: 339213
  Availid: 339209
  Availid: 305174
  Availid: 305389
z 34