Ekonomia

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Ekonomia Jest 510 produktów.

Podkategorie

z 43
 • 22,45 zł
  Jerzy Różański

  Celem książki jest ukazanie, jakie działania podejmują współczesne przedsiębiorstwa w odpowiedzi na zmiany zachodzące w ich globalnym i krajowym otoczeniu.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 261051
  Availid: -1
  Availid: 260924
  Availid: 247601
  Availid: 228402
  Availid: 211840
  Availid: 191031
  Availid: 182569
  Availid: 176558
  Availid: 171626
  Availid: 171488
  Availid: 171489
  Availid: 169524
 • 22,45 zł
  Marta Kawczyńska, Tomasz Wnuk-Pel

  The main objective of this monograph is to determine on the basis of the survey the role of controllers in contemporary Polish companies.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 260924
  Availid: -1
  Availid: 260924
  Availid: 247601
  Availid: 228402
  Availid: 211840
  Availid: 191031
  Availid: 182569
  Availid: 176558
  Availid: 171626
  Availid: 171488
  Availid: 171489
  Availid: 169524
 • 49,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Wraz z początkiem 2017 roku obowiązkiem związanym z przesyłaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego zostały objęte kolejne grupy podatników. To jedna ze zmian jakie obowiązuje od początku tego roku.

  49,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 247601
  Availid: -1
  Availid: 260924
  Availid: 247601
  Availid: 228402
  Availid: 211840
  Availid: 191031
  Availid: 182569
  Availid: 176558
  Availid: 171626
  Availid: 171488
  Availid: 171489
  Availid: 169524
 • 59,00 zł
  Helmut Pernsteiner, Jerzy Węcławski,...

  Książka prezentuje wyniki przeprowadzonych w Polsce i Austrii badań empirycznych dotyczących ładu korporacyjnego i finansowania przedsiębiorstw rodzinnych, których interpretacja oparta jest na obszernej literaturze światowej oraz wtórnych danych...

  59,00 zł
  PDF
  prodcutid: 228402
  Availid: -1
  Availid: 260924
  Availid: 247601
  Availid: 228402
  Availid: 211840
  Availid: 191031
  Availid: 182569
  Availid: 176558
  Availid: 171626
  Availid: 171488
  Availid: 171489
  Availid: 169524
 • 69,00 zł
  Filip Chybalski, Joanna Rutecka, Edyta...

  W monografii podjęto próbę wykorzystania danych statystycznych o systemach emerytalnych ok. 30 krajów europejskich do oceny ich adekwatności dochodowej, efektywności oraz redystrybucyjności.

  69,00 zł
  PDF
  prodcutid: 211840
  Availid: -1
  Availid: 260924
  Availid: 247601
  Availid: 228402
  Availid: 211840
  Availid: 191031
  Availid: 182569
  Availid: 176558
  Availid: 171626
  Availid: 171488
  Availid: 171489
  Availid: 169524
 • 59,00 zł
  Joanna Kos-Łabędowicz

  Książka przedstawia syntetyczny przegląd teorii zachowań konsumenta w procesie podejmowania decyzji nabywczych związanych z korzystaniem z Internetu.

  59,00 zł
  PDF
  prodcutid: 191031
  Availid: -1
  Availid: 260924
  Availid: 247601
  Availid: 228402
  Availid: 211840
  Availid: 191031
  Availid: 182569
  Availid: 176558
  Availid: 171626
  Availid: 171488
  Availid: 171489
  Availid: 169524
 • 59,00 zł
  Grażyna Rosa

  Celem naukowo-badawczym niniejszej monografii jest przybliżenie odbiorcom problematyki zachowań konsumentów na rynku usług, a także zbadanie, czy na decyzje konsumentów oraz czynniki kształtujące ich zachowania wpływa specyfika wybranych rynków usług.

  59,00 zł
  PDF
  prodcutid: 182569
  Availid: -1
  Availid: 260924
  Availid: 247601
  Availid: 228402
  Availid: 211840
  Availid: 191031
  Availid: 182569
  Availid: 176558
  Availid: 171626
  Availid: 171488
  Availid: 171489
  Availid: 169524
 • 49,00 zł
  Dariusz Siudak

  W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia badań operacyjnych, dotyczących problemów decyzyjnych w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, ekonomiki i organizacji produkcji.

  49,00 zł
  PDF
  prodcutid: 176558
  Availid: -1
  Availid: 260924
  Availid: 247601
  Availid: 228402
  Availid: 211840
  Availid: 191031
  Availid: 182569
  Availid: 176558
  Availid: 171626
  Availid: 171488
  Availid: 171489
  Availid: 169524
 • 59,00 zł
  Elżbieta Ostrowska

  Najnowsze wydanie książki zostało rozszerzone o zagadnienia związane z metodyką oceny portfela.

  59,00 zł
  PDF
  prodcutid: 171626
  Availid: -1
  Availid: 260924
  Availid: 247601
  Availid: 228402
  Availid: 211840
  Availid: 191031
  Availid: 182569
  Availid: 176558
  Availid: 171626
  Availid: 171488
  Availid: 171489
  Availid: 169524
 • 69,00 zł
  Anna Prusak, Piotr Stefanów

  Głównym celem książki jest przedstawienie problematyki procesu podejmowania decyzji z wykorzystaniem metody analitycznego procesu hierarchicznego, zwanej także „metodą AHP” (ang. Analytic Hierarchy Process).

  69,00 zł
  PDF
  prodcutid: 171488
  Availid: -1
  Availid: 260924
  Availid: 247601
  Availid: 228402
  Availid: 211840
  Availid: 191031
  Availid: 182569
  Availid: 176558
  Availid: 171626
  Availid: 171488
  Availid: 171489
  Availid: 169524
 • 49,00 zł
  Agata Austen

  Publikacja prezentuje teorię i wyniki badań w zakresie teorii sieci w aspekcie działania partnerstw lokalnych w sektorze pomocy społecznej.

  49,00 zł
  PDF
  prodcutid: 171489
  Availid: -1
  Availid: 260924
  Availid: 247601
  Availid: 228402
  Availid: 211840
  Availid: 191031
  Availid: 182569
  Availid: 176558
  Availid: 171626
  Availid: 171488
  Availid: 171489
  Availid: 169524
 • 54,00 zł
  Jadwiga Suchecka

  Książka Statystyka przestrzenna. Metody analizy struktur przestrzennych poświęcona jest metodom statystycznym umożliwiającym analizę i wizualizację danych geograficznych oraz innych informacji zlokalizowanych przestrzennie.

  54,00 zł
  PDF
  prodcutid: 169524
  Availid: -1
  Availid: 260924
  Availid: 247601
  Availid: 228402
  Availid: 211840
  Availid: 191031
  Availid: 182569
  Availid: 176558
  Availid: 171626
  Availid: 171488
  Availid: 171489
  Availid: 169524
z 43