Ekonomia

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Ekonomia Jest 533 produktów.

Podkategorie

z 45
 • 0,00 zł
  Aaron Ross, Jason Lemkin

  Książka pomoże ci przebić mur stagnacji i uniknąć wahań zmiennych przychodów. Zarabiaj więcej w bardziej przewidywalny sposób.

  58,45 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 341814
  Availid: -1
  Availid: 339213
  Availid: 339204
  Availid: 338744
  Availid: 313375
  Availid: 309219
  Availid: 301493
  Availid: 306658
  Availid: 306594
  Availid: 305762
  Availid: 305963
  Availid: 305194
 • 35,08 zł
  Dominik Kubacki

  Celem publikacji jest ocena, czy wybrane europejskie rynki finansowe były efektywne informacyjnie w latach 2004-2017 w formie półsilnej, a także analiza porównawcza wytypowanych rynków wschodzących i dojrzałych.

  35,08 zł
  PDF
  prodcutid: 339213
  Availid: -1
  Availid: 339213
  Availid: 339204
  Availid: 338744
  Availid: 313375
  Availid: 309219
  Availid: 301493
  Availid: 306658
  Availid: 306594
  Availid: 305762
  Availid: 305963
  Availid: 305194
 • 29,21 zł
  Agata Antczak-Stępniak

  Książka zawiera holistyczne ujęcie czynników wpływających na działalność deweloperską na rynku mieszkaniowym. Wątek ten poprzedzają rozdziały dotyczące historii zawodu dewelopera i jego definicji, specyfiki procesu deweloperskiego.

  29,21 zł
  PDF
  prodcutid: 339204
  Availid: -1
  Availid: 339213
  Availid: 339204
  Availid: 338744
  Availid: 313375
  Availid: 309219
  Availid: 301493
  Availid: 306658
  Availid: 306594
  Availid: 305762
  Availid: 305963
  Availid: 305194
 • 26,30 zł
  Katarzyna Miszczyńska

  Co wpływa na zadłużenie szpitali? Jakie czynniki determinują jakość i poziom świadczonych w nich usług? Autorka w swej książce odpowiada na te i inne pytania dotyczące łódzkich szpitali oraz ich efektywności.

  26,30 zł
  PDF
  prodcutid: 338744
  Availid: -1
  Availid: 339213
  Availid: 339204
  Availid: 338744
  Availid: 313375
  Availid: 309219
  Availid: 301493
  Availid: 306658
  Availid: 306594
  Availid: 305762
  Availid: 305963
  Availid: 305194
 • 26,30 zł
  Justyna Trippner-Hrabi

  Przedmiotem rozważań autorki jest problematyka dotycząca funkcjonowania i rozwoju organizacji zespołów wiedzy. Monografia ma na celu zdefiniowanie i opracowanie kluczowych kwestii wpływających na zarządzanie takimi podmiotami.

  26,30 zł
  PDF
  prodcutid: 313375
  Availid: -1
  Availid: 339213
  Availid: 339204
  Availid: 338744
  Availid: 313375
  Availid: 309219
  Availid: 301493
  Availid: 306658
  Availid: 306594
  Availid: 305762
  Availid: 305963
  Availid: 305194
 • 26,30 zł
  Łukasz Zakonnik

  Autor publikacji przeanalizował zakończone transakcje na wiodącym polskim portalu aukcyjnym w kontekście ceny końcowej, a jako jeden z najistotniejszych czynników wpływu przyjął szeroki zakres obserwowanych zachowań kupujących.

  26,30 zł
  PDF
  prodcutid: 309219
  Availid: -1
  Availid: 339213
  Availid: 339204
  Availid: 338744
  Availid: 313375
  Availid: 309219
  Availid: 301493
  Availid: 306658
  Availid: 306594
  Availid: 305762
  Availid: 305963
  Availid: 305194
 • 0,00 zł
  Janusz Pawłowski

  Wiele poglądów, czy wskazań ekonomii ulegało i ulega w trakcie jej rozwoju modyfikacji, czy powolnemu uściślaniu. Przeglądając publikacje i podręczniki ekonomiczne można doznać zawodu, bo ta nauka jest jeszcze niepełna.

  24,60 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 301493
  Availid: -1
  Availid: 339213
  Availid: 339204
  Availid: 338744
  Availid: 313375
  Availid: 309219
  Availid: 301493
  Availid: 306658
  Availid: 306594
  Availid: 305762
  Availid: 305963
  Availid: 305194
 • 99,10 zł
  Filip Chybalski

  W monografii poruszono problematykę kształtowania wieku emerytalnego. Wychodząc od osadzenia parametru wieku emerytalnego w perspektywie mikro- i makroekonomicznej, jak i relacjach międzypokoleniowych, przeprowadzono analizę trendów wieku emerytalnego...

  99,10 zł
  PDF
  prodcutid: 306658
  Availid: -1
  Availid: 339213
  Availid: 339204
  Availid: 338744
  Availid: 313375
  Availid: 309219
  Availid: 301493
  Availid: 306658
  Availid: 306594
  Availid: 305762
  Availid: 305963
  Availid: 305194
 • 0,00 zł
  Jakub Sawulski

  Pokolenie ‘89, które do tej pory było anonimowe, teraz zaczyna coraz głośniej mówić o tym, co trzeba w Polsce zmienić.

  34,91 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 306594
  Availid: -1
  Availid: 339213
  Availid: 339204
  Availid: 338744
  Availid: 313375
  Availid: 309219
  Availid: 301493
  Availid: 306658
  Availid: 306594
  Availid: 305762
  Availid: 305963
  Availid: 305194
 • 0,00 zł
  Terrence J. Sejnowski

  Książka opisuje drogę, którą przemierzyło głębokie uczenie sieci neuronowych, przekształcając się z akademickiej dziedziny dostępnej tylko dla wtajemniczonych w przełomową technologię gospodarki informacyjnej.

  58,45 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 305762
  Availid: -1
  Availid: 339213
  Availid: 339204
  Availid: 338744
  Availid: 313375
  Availid: 309219
  Availid: 301493
  Availid: 306658
  Availid: 306594
  Availid: 305762
  Availid: 305963
  Availid: 305194
 • 29,21 zł
  Wojciech Grabowski

  W monografii zostały zaprezentowane metody umożliwiające analizę zależności na poziomie indywidualnym w warunkach dostępności kategorii mezoekonomicznych.

  29,21 zł
  PDF
  prodcutid: 305963
  Availid: -1
  Availid: 339213
  Availid: 339204
  Availid: 338744
  Availid: 313375
  Availid: 309219
  Availid: 301493
  Availid: 306658
  Availid: 306594
  Availid: 305762
  Availid: 305963
  Availid: 305194
 • 0,00 zł
  Agnieszka Skala

  startupy – zarządzanie – edukacja z pozycji poznawczych, badawczych i aplikacyjnych

  50,02 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 305194
  Availid: -1
  Availid: 339213
  Availid: 339204
  Availid: 338744
  Availid: 313375
  Availid: 309219
  Availid: 301493
  Availid: 306658
  Availid: 306594
  Availid: 305762
  Availid: 305963
  Availid: 305194
z 45