Ekonomia

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Ekonomia Jest 535 produktów.

Podkategorie

z 45
 • 24,93 zł
  Joanna Fila

  Publikacja stanowi wkład w dyskusję na temat zjawiska mikrofinansów z uwzględnieniem specyfiki krajów Europy Wschodniej i Zachodniej. Jej cel ma charakter poznawczy i aplikacyjny.

  24,93 zł
  PDF
  prodcutid: 299981
  Availid: -1
  Availid: 299836
  Availid: 298256
  Availid: 279017
  Availid: 299039
  Availid: 299033
  Availid: 299031
  Availid: 297595
  Availid: 295244
  Availid: 294388
  Availid: 294383
  Availid: 294382
 • 115,98 zł
  Patrycja Klimas

  Publikacja skierowana jest do badaczy oraz praktyków zarządzania strategicznego interesujących się problematyką osiągania przewagi konkurencyjnej drogą wzmacniania innowacyjności organizacyjnej oraz wykorzystywania relacji międzyorganizacyjnych....

  115,98 zł
  PDF
  prodcutid: 299836
  Availid: -1
  Availid: 299836
  Availid: 298256
  Availid: 279017
  Availid: 299039
  Availid: 299033
  Availid: 299031
  Availid: 297595
  Availid: 295244
  Availid: 294388
  Availid: 294383
  Availid: 294382
 • 0,00 zł
  Szymon Owedyk

  Książka „Zostań Freelancerem — Pracuj zdalnie i rozwijaj biznes online” porusza temat pracy zdalnej i biznesu online.

  36,56 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 298256
  Availid: -1
  Availid: 299836
  Availid: 298256
  Availid: 279017
  Availid: 299039
  Availid: 299033
  Availid: 299031
  Availid: 297595
  Availid: 295244
  Availid: 294388
  Availid: 294383
  Availid: 294382
 • 0,00 zł
  Elżbieta Rogalska

  Twoja firma wymaga rzetelnej pracy. Ten krótki poradnik pomoże łatwo i bez kosztów uzyskać sukces w sprzedaży i zarządzaniu firmą.

  8,31 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 279017
  Availid: -1
  Availid: 299836
  Availid: 298256
  Availid: 279017
  Availid: 299039
  Availid: 299033
  Availid: 299031
  Availid: 297595
  Availid: 295244
  Availid: 294388
  Availid: 294383
  Availid: 294382
 • 26,30 zł
  Maciej Kozłowski

  Pracownicza partycypacja finansowa jest traktowana jako jedna z nowocześniejszych form motywowania i większego zaangażowania pracowników w życie organizacji.

  26,30 zł
  PDF
  prodcutid: 299039
  Availid: -1
  Availid: 299836
  Availid: 298256
  Availid: 279017
  Availid: 299039
  Availid: 299033
  Availid: 299031
  Availid: 297595
  Availid: 295244
  Availid: 294388
  Availid: 294383
  Availid: 294382
 • 23,37 zł
  Radosław Jadczak

  W publikacji dokonano próby zebrania oraz usystematyzowania wiedzy i doświadczeń z ostatnich kilkudziesięciu lat badań nad zagadnieniami z zakresu optymalizacji problemów transportowych.

  23,37 zł
  PDF
  prodcutid: 299033
  Availid: -1
  Availid: 299836
  Availid: 298256
  Availid: 279017
  Availid: 299039
  Availid: 299033
  Availid: 299031
  Availid: 297595
  Availid: 295244
  Availid: 294388
  Availid: 294383
  Availid: 294382
 • 29,22 zł
  Tomasz Dorożyński

  Głównym celem podjętych badań jest ocena reakcji inwestorów zagranicznych na stosowanie zachęt.

  29,22 zł
  PDF
  prodcutid: 299031
  Availid: -1
  Availid: 299836
  Availid: 298256
  Availid: 279017
  Availid: 299039
  Availid: 299033
  Availid: 299031
  Availid: 297595
  Availid: 295244
  Availid: 294388
  Availid: 294383
  Availid: 294382
 • 14,59 zł
  Tomasz Grabia, Mariusz Nyk

  Prezentowany zbiór zadań oraz zawarte w nim studia przypadków stanowią materiał ułatwiający przygotowanie do podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych.

  14,59 zł
  PDF
  prodcutid: 297595
  Availid: -1
  Availid: 299836
  Availid: 298256
  Availid: 279017
  Availid: 299039
  Availid: 299033
  Availid: 299031
  Availid: 297595
  Availid: 295244
  Availid: 294388
  Availid: 294383
  Availid: 294382
 • 23,37 zł
  Jagoda Guz

  Publikacja dotyczy rozwoju miast i jego czynników. Autorka, na przykładzie miast województwa łódzkiego (z wyłączeniem Łodzi), podjęła próbę identyfikacji uwarunkowań ich rozwoju w ujęciu dynamicznym – od momentu powstania każdego z miast do 2011 r.

  23,37 zł
  PDF
  prodcutid: 295244
  Availid: -1
  Availid: 299836
  Availid: 298256
  Availid: 279017
  Availid: 299039
  Availid: 299033
  Availid: 299031
  Availid: 297595
  Availid: 295244
  Availid: 294388
  Availid: 294383
  Availid: 294382
 • 29,22 zł
  Aneta Nowak-Piechota

  Monografia dotyczy szczególnego rodzaju uregulowania - podatku od wyjścia (ang. exit tax). Podatkiem tym są obciążani podatnicy w przypadku emigracji lub przeniesienia określonych składników majątku za granicę.

  29,22 zł
  PDF
  prodcutid: 294388
  Availid: -1
  Availid: 299836
  Availid: 298256
  Availid: 279017
  Availid: 299039
  Availid: 299033
  Availid: 299031
  Availid: 297595
  Availid: 295244
  Availid: 294388
  Availid: 294383
  Availid: 294382
 • 26,30 zł
  Katarzyna Dośpiał-Borysiak.

  Prezentowana książka jest pierwszym w polskiej politologii kompleksowym studium poświęconym istocie i wyzwaniom polityki klimatycznej współczesnego państwa ukazanym na przykładzie Norwegii.

  26,30 zł
  PDF
  prodcutid: 294383
  Availid: -1
  Availid: 299836
  Availid: 298256
  Availid: 279017
  Availid: 299039
  Availid: 299033
  Availid: 299031
  Availid: 297595
  Availid: 295244
  Availid: 294388
  Availid: 294383
  Availid: 294382
 • 20,44 zł
  Czesław Domański, Witold Kasperkiewicz,...

  Zaprezentowane w publikacji przedsięwzięcia przemysłowe, handlowe, naukowe, dydaktyczne i organizacyjne przyczyniły się do wszechstronnego rozwoju nauk ekonomicznych w Uniwersytecie Łódzkim.

  20,44 zł
  PDF
  prodcutid: 294382
  Availid: -1
  Availid: 299836
  Availid: 298256
  Availid: 279017
  Availid: 299039
  Availid: 299033
  Availid: 299031
  Availid: 297595
  Availid: 295244
  Availid: 294388
  Availid: 294383
  Availid: 294382
z 45