Rynek pracy

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Rynek pracy Jest 130 produktów.

Podkategorie

z 11
 • 23,37 zł
  Izabela Warwas, Justyna Wiktorowicz, Anna...

  Celem głównym pracy jest analiza znaczenia kapitału multigeneracyjnego dla zarządzania współczesną organizacją.

  23,37 zł
  PDF
  prodcutid: 341768
  Availid: -1
  Availid: 313375
  Availid: 306657
  Availid: 306656
  Availid: 301894
  Availid: 300747
  Availid: 291271
  Availid: 291262
  Availid: 290675
  Availid: 290673
  Availid: 290674
  Availid: 285019
 • 26,30 zł
  Justyna Trippner-Hrabi

  Przedmiotem rozważań autorki jest problematyka dotycząca funkcjonowania i rozwoju organizacji zespołów wiedzy. Monografia ma na celu zdefiniowanie i opracowanie kluczowych kwestii wpływających na zarządzanie takimi podmiotami.

  26,30 zł
  PDF
  prodcutid: 313375
  Availid: -1
  Availid: 313375
  Availid: 306657
  Availid: 306656
  Availid: 301894
  Availid: 300747
  Availid: 291271
  Availid: 291262
  Availid: 290675
  Availid: 290673
  Availid: 290674
  Availid: 285019
 • 115,98 zł
  Dagmara Lewicka

  Celem głównym niniejszej monografii jest identyfikacja relacji zachodzących między systemem zarządzania kapitałem ludzkim (ZKL), zaufaniem organizacyjnym a zaangażowaniem pracowników. Podstawowym pytaniem prowadzonego postępowania badawczego jest: w...

  115,98 zł
  PDF
  prodcutid: 306657
  Availid: -1
  Availid: 313375
  Availid: 306657
  Availid: 306656
  Availid: 301894
  Availid: 300747
  Availid: 291271
  Availid: 291262
  Availid: 290675
  Availid: 290673
  Availid: 290674
  Availid: 285019
 • 115,98 zł
  Iwona Mendryk

  Publikacja jest przeznaczona zarówno dla studentów i doktorantów zarządzania, jak i dla praktyków – przedsiębiorców, menedżerów i osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi.

  115,98 zł
  PDF
  prodcutid: 306656
  Availid: -1
  Availid: 313375
  Availid: 306657
  Availid: 306656
  Availid: 301894
  Availid: 300747
  Availid: 291271
  Availid: 291262
  Availid: 290675
  Availid: 290673
  Availid: 290674
  Availid: 285019
 • 26,30 zł
  Marzena Syper-Jędrzejak

  Corporate wellness to zarówno filozofia zarządzania, jak i zbiór konkretnych instrumentów wspierających dobrostan pracowników w przedsiębiorstwie.

  26,30 zł
  PDF
  prodcutid: 301894
  Availid: -1
  Availid: 313375
  Availid: 306657
  Availid: 306656
  Availid: 301894
  Availid: 300747
  Availid: 291271
  Availid: 291262
  Availid: 290675
  Availid: 290673
  Availid: 290674
  Availid: 285019
 • 69,11 zł
  Marek Suchar

  Skuteczność w rekrutacji i selekcji wiąże się ze szczególną kombinacją osobistych uzdolnień z dobrą znajomością psychologii oraz bogatym doświadczeniem życiowym i zawodowym. Przestudiowanie przebiegu procesów rekrutacji i selekcji w ich różnych...

  69,11 zł
  PDF
  prodcutid: 300747
  Availid: -1
  Availid: 313375
  Availid: 306657
  Availid: 306656
  Availid: 301894
  Availid: 300747
  Availid: 291271
  Availid: 291262
  Availid: 290675
  Availid: 290673
  Availid: 290674
  Availid: 285019
 • 4,50 zł
  Katarzyna Wrońska-Zblewska

  Publikacja przedstawia, na jakich zasadach organizowany jest staż z urzędu pracy, jakie są obowiązki organizatora stażu i stażysty, a także jak okres stażu wpływa na uprawnienia pracownicze.

  4,50 zł
  PDF
  prodcutid: 291271
  Availid: -1
  Availid: 313375
  Availid: 306657
  Availid: 306656
  Availid: 301894
  Availid: 300747
  Availid: 291271
  Availid: 291262
  Availid: 290675
  Availid: 290673
  Availid: 290674
  Availid: 285019
 • 3,51 zł
  Rafał Krawczyk

  Dowiesz się, na co zwrócić uwagę, gdy pracownik wnioskuje o urlop bezpłatny albo gdy udzielenia pracownikowi tego urlopu wymagają przepisy.

  3,51 zł
  PDF
  prodcutid: 291262
  Availid: -1
  Availid: 313375
  Availid: 306657
  Availid: 306656
  Availid: 301894
  Availid: 300747
  Availid: 291271
  Availid: 291262
  Availid: 290675
  Availid: 290673
  Availid: 290674
  Availid: 285019
 • 19,00 zł
  Szymon Sokolik

  Na co powinniśmy zwrócić uwagę, gdy zawieramy z cudzoziemcem umowę o pracę? A na co w przypadku, gdy ma on wykonywać swoje zadania na podstawie kontraktu cywilnoprawnego?

  19,00 zł
  PDF
  prodcutid: 290675
  Availid: -1
  Availid: 313375
  Availid: 306657
  Availid: 306656
  Availid: 301894
  Availid: 300747
  Availid: 291271
  Availid: 291262
  Availid: 290675
  Availid: 290673
  Availid: 290674
  Availid: 285019
 • 9,00 zł
  Szymon Sokolik

  Pracownikowi można czasowo, bez zmiany umowy o pracę powierzyć inne obowiązki niż wynikające z umowy. Ale czy w tym trybie można czasowo zmienić miejsce pracy?

  9,00 zł
  PDF
  prodcutid: 290673
  Availid: -1
  Availid: 313375
  Availid: 306657
  Availid: 306656
  Availid: 301894
  Availid: 300747
  Availid: 291271
  Availid: 291262
  Availid: 290675
  Availid: 290673
  Availid: 290674
  Availid: 285019
 • 4,00 zł
  Rafał Krawczyk

  Przedstawiamy praktyczne porady dotyczące umów szkoleniowych i zabezpieczenia interesów pracodawcy finansującego dokształcanie się pracownika.

  4,00 zł
  PDF
  prodcutid: 290674
  Availid: -1
  Availid: 313375
  Availid: 306657
  Availid: 306656
  Availid: 301894
  Availid: 300747
  Availid: 291271
  Availid: 291262
  Availid: 290675
  Availid: 290673
  Availid: 290674
  Availid: 285019
 • 26,30 zł
  Janusz Reichel

  Z wykorzystaniem metody studium przypadku dokonano analizy ilościowej zapisów dotyczących kadencyjności władz w statutach wybranych organizacji, a także przeprowadzono ankiety z prezesami.

  26,30 zł
  PDF
  prodcutid: 285019
  Availid: -1
  Availid: 313375
  Availid: 306657
  Availid: 306656
  Availid: 301894
  Availid: 300747
  Availid: 291271
  Availid: 291262
  Availid: 290675
  Availid: 290673
  Availid: 290674
  Availid: 285019
z 11