Rynek pracy

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Rynek pracy Jest 128 produktów.

Podkategorie

z 11
 • 22,45 zł
  Marzena Syper-Jędrzejak

  Corporate wellness to zarówno filozofia zarządzania, jak i zbiór konkretnych instrumentów wspierających dobrostan pracowników w przedsiębiorstwie.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 301894
  Availid: -1
  Availid: 300747
  Availid: 291271
  Availid: 291262
  Availid: 290675
  Availid: 290673
  Availid: 290674
  Availid: 285019
  Availid: 285467
  Availid: 283683
  Availid: 283292
  Availid: 148915
 • 59,00 zł
  Marek Suchar

  Skuteczność w rekrutacji i selekcji wiąże się ze szczególną kombinacją osobistych uzdolnień z dobrą znajomością psychologii oraz bogatym doświadczeniem życiowym i zawodowym. Przestudiowanie przebiegu procesów rekrutacji i selekcji w ich różnych...

  59,00 zł
  PDF
  prodcutid: 300747
  Availid: -1
  Availid: 300747
  Availid: 291271
  Availid: 291262
  Availid: 290675
  Availid: 290673
  Availid: 290674
  Availid: 285019
  Availid: 285467
  Availid: 283683
  Availid: 283292
  Availid: 148915
 • 4,50 zł
  Katarzyna Wrońska-Zblewska

  Publikacja przedstawia, na jakich zasadach organizowany jest staż z urzędu pracy, jakie są obowiązki organizatora stażu i stażysty, a także jak okres stażu wpływa na uprawnienia pracownicze.

  4,50 zł
  PDF
  prodcutid: 291271
  Availid: -1
  Availid: 300747
  Availid: 291271
  Availid: 291262
  Availid: 290675
  Availid: 290673
  Availid: 290674
  Availid: 285019
  Availid: 285467
  Availid: 283683
  Availid: 283292
  Availid: 148915
 • 3,51 zł
  Rafał Krawczyk

  Dowiesz się, na co zwrócić uwagę, gdy pracownik wnioskuje o urlop bezpłatny albo gdy udzielenia pracownikowi tego urlopu wymagają przepisy.

  3,51 zł
  PDF
  prodcutid: 291262
  Availid: -1
  Availid: 300747
  Availid: 291271
  Availid: 291262
  Availid: 290675
  Availid: 290673
  Availid: 290674
  Availid: 285019
  Availid: 285467
  Availid: 283683
  Availid: 283292
  Availid: 148915
 • 19,00 zł
  Szymon Sokolik

  Na co powinniśmy zwrócić uwagę, gdy zawieramy z cudzoziemcem umowę o pracę? A na co w przypadku, gdy ma on wykonywać swoje zadania na podstawie kontraktu cywilnoprawnego?

  19,00 zł
  PDF
  prodcutid: 290675
  Availid: -1
  Availid: 300747
  Availid: 291271
  Availid: 291262
  Availid: 290675
  Availid: 290673
  Availid: 290674
  Availid: 285019
  Availid: 285467
  Availid: 283683
  Availid: 283292
  Availid: 148915
 • 9,00 zł
  Szymon Sokolik

  Pracownikowi można czasowo, bez zmiany umowy o pracę powierzyć inne obowiązki niż wynikające z umowy. Ale czy w tym trybie można czasowo zmienić miejsce pracy?

  9,00 zł
  PDF
  prodcutid: 290673
  Availid: -1
  Availid: 300747
  Availid: 291271
  Availid: 291262
  Availid: 290675
  Availid: 290673
  Availid: 290674
  Availid: 285019
  Availid: 285467
  Availid: 283683
  Availid: 283292
  Availid: 148915
 • 4,00 zł
  Rafał Krawczyk

  Przedstawiamy praktyczne porady dotyczące umów szkoleniowych i zabezpieczenia interesów pracodawcy finansującego dokształcanie się pracownika.

  4,00 zł
  PDF
  prodcutid: 290674
  Availid: -1
  Availid: 300747
  Availid: 291271
  Availid: 291262
  Availid: 290675
  Availid: 290673
  Availid: 290674
  Availid: 285019
  Availid: 285467
  Availid: 283683
  Availid: 283292
  Availid: 148915
 • 22,45 zł
  Janusz Reichel

  Z wykorzystaniem metody studium przypadku dokonano analizy ilościowej zapisów dotyczących kadencyjności władz w statutach wybranych organizacji, a także przeprowadzono ankiety z prezesami.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 285019
  Availid: -1
  Availid: 300747
  Availid: 291271
  Availid: 291262
  Availid: 290675
  Availid: 290673
  Availid: 290674
  Availid: 285019
  Availid: 285467
  Availid: 283683
  Availid: 283292
  Availid: 148915
 • 0,00 zł
  Patrick Lencioni

  W książce autor zamieszcza bardzo szczegółowe, praktyczne porady dotyczące przezwyciężania pięciu dysfunkcji pracy zespołowej – opisuje narzędzia, ćwiczenia, modele oceny, a także przytacza przykłady z własnej praktyki.

  32,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 285467
  Availid: -1
  Availid: 300747
  Availid: 291271
  Availid: 291262
  Availid: 290675
  Availid: 290673
  Availid: 290674
  Availid: 285019
  Availid: 285467
  Availid: 283683
  Availid: 283292
  Availid: 148915
 • 22,45 zł
  Eugeniusz Kwiatkowski

  Przedmiotem monografii jest analiza podstawowych instytucji rynku pracy, a w szczególności rodzajów umów o pracę, płac minimalnych, klina podatkowego, prawnej ochrony zatrudnienia, zasiłków dla bezrobotnych i oddziaływania związków zawodowych.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 283683
  Availid: -1
  Availid: 300747
  Availid: 291271
  Availid: 291262
  Availid: 290675
  Availid: 290673
  Availid: 290674
  Availid: 285019
  Availid: 285467
  Availid: 283683
  Availid: 283292
  Availid: 148915
 • 0,00 zł
  Ewa Błaszczak

  "Kolory" to niezbędnik do życia wśród ludzi. Opowiada o kluczowych typach zachowań ludzkich i tłumaczy je. Jest to bezcenna wiedza poprawiająca komunikację, pozwalająca uniknąć wielu nieporozumień.

  39,00 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 283292
  Availid: -1
  Availid: 300747
  Availid: 291271
  Availid: 291262
  Availid: 290675
  Availid: 290673
  Availid: 290674
  Availid: 285019
  Availid: 285467
  Availid: 283683
  Availid: 283292
  Availid: 148915
 • 49,00 zł
  Jakub Borowski, Piotr Ciżkowicz, Andrzej...

  Opracowanie w sposób kompleksowy ocenia makroekonomiczne skutki tworzenia obowiązkowych kapitałowych funduszy emerytalnych.

  49,00 zł
  PDF
  prodcutid: 148915
  Availid: -1
  Availid: 300747
  Availid: 291271
  Availid: 291262
  Availid: 290675
  Availid: 290673
  Availid: 290674
  Availid: 285019
  Availid: 285467
  Availid: 283683
  Availid: 283292
  Availid: 148915
z 11