Prawo i Podatki

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Prawo i Podatki Jest 2519 produktów.

Podkategorie

z 210
 • 0,00 zł
  Dominika Dróżdż

  Celem niniejszej monografii jest rozważenie terminów "terroryzm" i "akt terrorystyczny" z punktu widzenia nauk prawnych.

  15,01 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 298006
  Availid: -1
  Availid: 297599
  Availid: 294692
  Availid: 294691
  Availid: 294489
  Availid: 294488
  Availid: 294486
  Availid: 294487
  Availid: 294485
  Availid: 294483
  Availid: 294484
  Availid: 294482
 • 24,94 zł
  Magdalena Sieniuć

  Książka zawiera wyniki badań naukowych przeprowadzonych w obszarze prawa administracyjnego procesowego, w których uwzględniono rozwiązania przyjęte w ustawie o stopniach i tytule naukowym oraz w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

  24,94 zł
  PDF
  prodcutid: 297599
  Availid: -1
  Availid: 297599
  Availid: 294692
  Availid: 294691
  Availid: 294489
  Availid: 294488
  Availid: 294486
  Availid: 294487
  Availid: 294485
  Availid: 294483
  Availid: 294484
  Availid: 294482
 • 139,00 zł
  Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

  Zawarty w opracowaniu materiał ujęty jest w sposób przejrzysty i hasłowy. Tekst składa się ze zwięzłych opisów, czytelnych wykresów i tabel. Ponadto w książce zawarto liczne pytania z odpowiedziami i mini-kazusy. Oto Twój klucz do sukcesu na egzaminie!

  139,00 zł
  PDF
  prodcutid: 294692
  Availid: -1
  Availid: 297599
  Availid: 294692
  Availid: 294691
  Availid: 294489
  Availid: 294488
  Availid: 294486
  Availid: 294487
  Availid: 294485
  Availid: 294483
  Availid: 294484
  Availid: 294482
 • 159,00 zł
  Piotr Sitniewski

  Książka syntetycznie omawia realizację konstytucyjnej zasady jawności obrad organów stanowiących w samorządzie. Dokonano kompleksowej analizy 619 jednostek samorządu terytorialnego – wszystkie rady powiatu (315), 304 gminy miejskie w trzech obszarach:...

  159,00 zł
  PDF
  prodcutid: 294691
  Availid: -1
  Availid: 297599
  Availid: 294692
  Availid: 294691
  Availid: 294489
  Availid: 294488
  Availid: 294486
  Availid: 294487
  Availid: 294485
  Availid: 294483
  Availid: 294484
  Availid: 294482
 • 159,00 zł
  Katarzyna Michalak-Abram

  Prezentowana monografia, to pierwsze w Polsce, pogłębione studium nad zagadnieniem stworzenia nowoczesnego, unijnego postępowania oddłużeniowego osób fizycznych. Charakterystycznym jest szeroka perspektywa badawcza, nie tylko prawna, ale socjologiczna...

  159,00 zł
  PDF
  prodcutid: 294489
  Availid: -1
  Availid: 297599
  Availid: 294692
  Availid: 294691
  Availid: 294489
  Availid: 294488
  Availid: 294486
  Availid: 294487
  Availid: 294485
  Availid: 294483
  Availid: 294484
  Availid: 294482
 • 149,00 zł
  Tomasz Sójka

  Opracowanie to może być interesujące i pomocne nie tylko dla prawników stosujących prawo gospodarcze na co dzień – sędziów, adwokatów, radców prawnych, czy notariuszy – ale także dla wszystkich profesjonalistów związanych z rynkiem kapitałowym: władz...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 294488
  Availid: -1
  Availid: 297599
  Availid: 294692
  Availid: 294691
  Availid: 294489
  Availid: 294488
  Availid: 294486
  Availid: 294487
  Availid: 294485
  Availid: 294483
  Availid: 294484
  Availid: 294482
 • 199,00 zł
  Paweł Blajer

  Monografia „Rejestry nieruchomości – studium prawnoporównawcze" stanowi pierwszą w Polsce publikację kompleksowo przedstawiającą zarówno genezę, jak i aktualny kształt podstawowych rozwiązań modelowych w zakresie rejestrów wykorzystywanych w celu...

  199,00 zł
  PDF
  prodcutid: 294486
  Availid: -1
  Availid: 297599
  Availid: 294692
  Availid: 294691
  Availid: 294489
  Availid: 294488
  Availid: 294486
  Availid: 294487
  Availid: 294485
  Availid: 294483
  Availid: 294484
  Availid: 294482
 • 169,00 zł
  Piotr Szudejko

  Celem oddanej w ręce czytelnika monografii jest przedstawienie krytycznej oceny zgodności regulacji normatywnych oraz praktyk medycznych w zakresie powstawania, trwania i kresu życia ludzkiego z zasadą demokratycznego państwa prawnego, której treść na...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 294487
  Availid: -1
  Availid: 297599
  Availid: 294692
  Availid: 294691
  Availid: 294489
  Availid: 294488
  Availid: 294486
  Availid: 294487
  Availid: 294485
  Availid: 294483
  Availid: 294484
  Availid: 294482
 • 189,00 zł
  Joanna Róg-Dyrda

  Monografia jest pierwszą publikacją kompleksowo omawiającą problematykę prowadzenia oferty publicznej (w tym IPO), zasad sporządzania i zatwierdzania prospektów emisyjnych oraz dopuszczania i wprowadzania akcji do obrotu na rynku regulowanym. Tematyka...

  189,00 zł
  PDF
  prodcutid: 294485
  Availid: -1
  Availid: 297599
  Availid: 294692
  Availid: 294691
  Availid: 294489
  Availid: 294488
  Availid: 294486
  Availid: 294487
  Availid: 294485
  Availid: 294483
  Availid: 294484
  Availid: 294482
 • 169,00 zł
  Dariusz Erwin Kotłowski

  Niniejsza publikacja jest pierwszym w Polsce opracowaniem odnoszącym się kompleksowo do instytucji dyrektora sądu. Analizie poddano przepisy obowiązujące od dnia wejścia w życie wskazanej instytucji poprzez kolejne zmiany, aż do stanu prawnego obecnie...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 294483
  Availid: -1
  Availid: 297599
  Availid: 294692
  Availid: 294691
  Availid: 294489
  Availid: 294488
  Availid: 294486
  Availid: 294487
  Availid: 294485
  Availid: 294483
  Availid: 294484
  Availid: 294482
 • 149,00 zł
  Sebastian Sykuna

  Celem autorów publikacji było przywołanie zarówno podstawowych pojęć i instytucji z zakresu etyki prawniczej wspólnych dla wszystkich zawodów prawniczych, jak i opisanie charakterystycznych cech wyróżniających poszczególne z nich. Tym samym wskazano...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 294484
  Availid: -1
  Availid: 297599
  Availid: 294692
  Availid: 294691
  Availid: 294489
  Availid: 294488
  Availid: 294486
  Availid: 294487
  Availid: 294485
  Availid: 294483
  Availid: 294484
  Availid: 294482
 • 129,00 zł
  Katarzyna Antolak-Szymański, Teresa...

  Postępowanie dowodowe jest najistotniejszą częścią każdego postępowania prowadzącego do rozstrzygnięcia określonego zagadnienia prawnego. Rozwój wiedzy oraz ewolucja samego prawa sprzyjają pojawianiu się nowych możliwości dowodowych. Prawo dowodowe...

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 294482
  Availid: -1
  Availid: 297599
  Availid: 294692
  Availid: 294691
  Availid: 294489
  Availid: 294488
  Availid: 294486
  Availid: 294487
  Availid: 294485
  Availid: 294483
  Availid: 294484
  Availid: 294482
z 210