Prawo i Podatki

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Prawo i Podatki Jest 2310 produktów.

Podkategorie

z 193
 • 0,00 zł
  Mateusz Dróżdż

  Skrypt przedstawia doniosłą pod względem jurydycznym i praktycznym problematykę zagadnień związanych z prawem spółek – spółek osobowych

  49,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 253538
  Availid: -1
  Availid: 253231
  Availid: 237084
  Availid: 229580
  Availid: 159847
  Availid: 153962
  Availid: 270040
  Availid: 270038
  Availid: 270039
  Availid: 270036
  Availid: 270037
  Availid: 270035
 • 169,00 zł
  Michał Królikowski, Mikołaj Ostrowski

  W niniejszym zbiorze przedstawiono wybór orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych z zakresu prawa karnego materialnego.

  169,00 zł
  PDF, MOBI
  prodcutid: 253231
  Availid: -1
  Availid: 253231
  Availid: 237084
  Availid: 229580
  Availid: 159847
  Availid: 153962
  Availid: 270040
  Availid: 270038
  Availid: 270039
  Availid: 270036
  Availid: 270037
  Availid: 270035
 • 0,00 zł
  Krzysztof Szczucki, Michał Królikowski

  W niniejszym zbiorze przedstawiono wybór orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych z zakresu prawa karnego materialnego.

  169,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 237084
  Availid: -1
  Availid: 253231
  Availid: 237084
  Availid: 229580
  Availid: 159847
  Availid: 153962
  Availid: 270040
  Availid: 270038
  Availid: 270039
  Availid: 270036
  Availid: 270037
  Availid: 270035
 • 149,00 zł
  Ewa Tuora-Schwierskott

  Trzecie wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ukazujące się w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie. Tekst ustawy uwzględnia zmiany, które weszły w życie w kwietniu 2016.

  149,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 229580
  Availid: -1
  Availid: 253231
  Availid: 237084
  Availid: 229580
  Availid: 159847
  Availid: 153962
  Availid: 270040
  Availid: 270038
  Availid: 270039
  Availid: 270036
  Availid: 270037
  Availid: 270035
 • 69,00 zł
  Wojciech Cieślak, Krzysztof Woźniewski

  Leksykon prawa karnego stanowi rodzaj przewodnika po tej złożonej problematyce, którego zadaniem jest ułatwić czytelnikom zrozumienie najważniejszych instytucji i konstrukcji karnoprocesowych.

  69,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 159847
  Availid: -1
  Availid: 253231
  Availid: 237084
  Availid: 229580
  Availid: 159847
  Availid: 153962
  Availid: 270040
  Availid: 270038
  Availid: 270039
  Availid: 270036
  Availid: 270037
  Availid: 270035
 • 219,00 zł
  Michele Le Mauviel

  Zbiór zawiera angielskie tłumaczenie Prawa farmaceutycznego i ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

  219,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 153962
  Availid: -1
  Availid: 253231
  Availid: 237084
  Availid: 229580
  Availid: 159847
  Availid: 153962
  Availid: 270040
  Availid: 270038
  Availid: 270039
  Availid: 270036
  Availid: 270037
  Availid: 270035
 • 149,00 zł
  Marcin Kałduński

  Tematem monografii jest zasada dobrej wiary w prawie międzynarodowym.

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 270040
  Availid: -1
  Availid: 253231
  Availid: 237084
  Availid: 229580
  Availid: 159847
  Availid: 153962
  Availid: 270040
  Availid: 270038
  Availid: 270039
  Availid: 270036
  Availid: 270037
  Availid: 270035
 • 129,00 zł
  Adrian Niewęgłowski, Iwona Nowak

  Monografia „Własność intelektualna w działalności gospodarczej” jest pokłosiem konferencji naukowej pod tym samym tytułem.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 270038
  Availid: -1
  Availid: 253231
  Availid: 237084
  Availid: 229580
  Availid: 159847
  Availid: 153962
  Availid: 270040
  Availid: 270038
  Availid: 270039
  Availid: 270036
  Availid: 270037
  Availid: 270035
 • 129,00 zł
  Anne-Marie Weber-Elżanowska

  Celem monografii jest zgłębienie za pomocą ekonomicznej analizy prawa problematyki poszukiwania efektywności spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, które powszechnie są postrzegane jako nieefektywne.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 270039
  Availid: -1
  Availid: 253231
  Availid: 237084
  Availid: 229580
  Availid: 159847
  Availid: 153962
  Availid: 270040
  Availid: 270038
  Availid: 270039
  Availid: 270036
  Availid: 270037
  Availid: 270035
 • 129,00 zł
  Agata Hauser

  Monografia Prawo jednostki do sądu europejskiego ma na celu ustalenie, czy i w jakim zakresie, na poziomie europejskim gwarantowana jest sądowa ochrona praw jednostki.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 270036
  Availid: -1
  Availid: 253231
  Availid: 237084
  Availid: 229580
  Availid: 159847
  Availid: 153962
  Availid: 270040
  Availid: 270038
  Availid: 270039
  Availid: 270036
  Availid: 270037
  Availid: 270035
 • 129,00 zł
  Michał Krakowiak

  Publikacja stanowi pierwsze – w polskim postępowaniu cywilnym – monograficzne i kompleksowe omówienie instytucji sumy przymusowej.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 270037
  Availid: -1
  Availid: 253231
  Availid: 237084
  Availid: 229580
  Availid: 159847
  Availid: 153962
  Availid: 270040
  Availid: 270038
  Availid: 270039
  Availid: 270036
  Availid: 270037
  Availid: 270035
 • 129,00 zł
  Roman Wieruszewski, Grażyna Baranowska,...

  Książka „Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa”jest pogłębionym opracowaniem na temat systemu ochrony praw człowieka funkcjonującego pod auspicjami ONZ.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 270035
  Availid: -1
  Availid: 253231
  Availid: 237084
  Availid: 229580
  Availid: 159847
  Availid: 153962
  Availid: 270040
  Availid: 270038
  Availid: 270039
  Availid: 270036
  Availid: 270037
  Availid: 270035
z 193