Prawo i Podatki

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Prawo i Podatki Jest 2710 produktów.

Podkategorie

z 226
 • 0,00 zł
  Kamil Gorzelnik

  85 szczegółowo opracowanych kazusów dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany aktów prawnych, w tym przepisy nowelizujące KPC wprowadzone ustawą z 4.7.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) oraz zmiany w KPK z...

  115,98 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 358994
  Availid: -1
  Availid: 358967
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358962
  Availid: 358396
  Availid: 358092
  Availid: 358090
  Availid: 358091
  Availid: 358088
 • 115,98 zł
  Małgorzata Król

  W profesjonalnym obrocie prawnym często, a w klinikach prawa zawsze – pomoc prawna świadczona jest w formie pisemnych opinii prawnych. Zatem obok zastępstwa prawnego i procesowego, udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii ma...

  115,98 zł
  PDF
  prodcutid: 358967
  Availid: -1
  Availid: 358967
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358962
  Availid: 358396
  Availid: 358092
  Availid: 358090
  Availid: 358091
  Availid: 358088
 • 139,40 zł
  Aneta Heliosz

  Aplikacja od ogółu do szczegółu to rodzaj streszczenia podstawowych, a zarazem najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z 56 aktów normatywnych, w tym Konstytucji, kodeksów, ustaw i uchwał, czyli zawiera omówienie najistotniejszych dziedzin prawa w...

  139,40 zł
  PDF
  prodcutid: 358964
  Availid: -1
  Availid: 358967
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358962
  Availid: 358396
  Availid: 358092
  Availid: 358090
  Availid: 358091
  Availid: 358088
 • 174,54 zł
  Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

  Publikacja, której celem jest szybkie powtórzenie materiału przed tymi konkretnymi egzaminami. W dwóch tomach otrzymujesz skondensowaną wiedzę z kilkunastu dziedzin prawa. Zawarty tu materiał z wielu działów prawa pomaga zdać egzamin na aplikację...

  174,54 zł
  PDF
  prodcutid: 358966
  Availid: -1
  Availid: 358967
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358962
  Availid: 358396
  Availid: 358092
  Availid: 358090
  Availid: 358091
  Availid: 358088
 • 197,97 zł
  Marcin Berent, Michał Balcerzak prof. UMK,...

  Na dociekaniu prawdy historycznej ciąży utrwalony przez tradycję obraz pewnych wydarzeń, stopniowe docieranie do niej poprzez negowanie lub jej zniekształcanie może nieść za sobą odpowiedzialność prawną.

  197,97 zł
  PDF
  prodcutid: 358963
  Availid: -1
  Availid: 358967
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358962
  Availid: 358396
  Availid: 358092
  Availid: 358090
  Availid: 358091
  Availid: 358088
 • 291,68 zł
  Elisabetta Bani, Beata Pachuca-Smulska,...

  Monografia przedstawia analizę wybranych zagadnień z obszaru nowych technologii i analizuje najbardziej aktualne, i często kontrowersyjne, zagadnienia. W szczególności omawia szanse i bariery związane z wprowadzaniem nowych technologii do życia...

  291,68 zł
  PDF
  prodcutid: 358961
  Availid: -1
  Availid: 358967
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358962
  Availid: 358396
  Availid: 358092
  Availid: 358090
  Availid: 358091
  Availid: 358088
 • 315,11 zł
  Ewa Guzik-Makaruk, Emil Pływaczewski

  Ósmy tom monografii zatytułowanej "Current Problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie" pod redakcją Emila W. Pływaczewskiego oraz Ewy M. Guzik-Makaruk to zbiór niezwykle ciekawych artykułów...

  315,11 zł
  PDF
  prodcutid: 358962
  Availid: -1
  Availid: 358967
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358962
  Availid: 358396
  Availid: 358092
  Availid: 358090
  Availid: 358091
  Availid: 358088
 • 197,97 zł
  Robert Szyszko

  Niniejsza praca jest jedynym w literaturze polskiej opracowaniem problematyki środków ochrony prawnej w przypadku naruszenia przez jedną ze stron umowy inwestycyjnej (investment agreement), umowy wspólników (shareholders’ agreement), umowy konsorcjum...

  197,97 zł
  PDF
  prodcutid: 358396
  Availid: -1
  Availid: 358967
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358962
  Availid: 358396
  Availid: 358092
  Availid: 358090
  Availid: 358091
  Availid: 358088
 • 256,54 zł
  Mariusz Stepaniuk

  Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej.

  256,54 zł
  PDF
  prodcutid: 358092
  Availid: -1
  Availid: 358967
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358962
  Availid: 358396
  Availid: 358092
  Availid: 358090
  Availid: 358091
  Availid: 358088
 • 233,11 zł
  Aneta Makowiec

  (...) recenzowana monografia stanowi nowatorskie opracowanie zasługujące na publikację (...) za celowością jej opublikowania przemawiają przede wszystkim waga rozważanych zagadnień i to zarówno z punktu teoretyczno-konstrukcyjnego, jak i praktycznego....

  233,11 zł
  PDF
  prodcutid: 358090
  Availid: -1
  Availid: 358967
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358962
  Availid: 358396
  Availid: 358092
  Availid: 358090
  Availid: 358091
  Availid: 358088
 • 268,26 zł
  Mariusz Stepaniuk

  Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej.

  268,26 zł
  PDF
  prodcutid: 358091
  Availid: -1
  Availid: 358967
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358962
  Availid: 358396
  Availid: 358092
  Availid: 358090
  Availid: 358091
  Availid: 358088
 • 186,26 zł
  Agnieszka Sznajder

  Prezentowana publikacja to kompleksowe opracowanie dotyczące pozwolenia wodnoprawnego jako instrumentu zarządzania zasobami wodnymi - porusza zatem kwestie, które dotychczas nie doczekały się opracowania w piśmiennictwie albo były przedstawiane w...

  186,26 zł
  PDF
  prodcutid: 358088
  Availid: -1
  Availid: 358967
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358962
  Availid: 358396
  Availid: 358092
  Availid: 358090
  Availid: 358091
  Availid: 358088
z 226