Prawo i Podatki

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Prawo i Podatki Jest 2592 produktów.

Podkategorie

z 216
 • 32,00 zł
  Krzysztof Horosiewicz

  Współpraca z osobowym źródłem informacji (OZI) jest podstawową, jedną z najczęściej stosowanych metod czynności operacyjno-rozpoznawczych.

  32,00 zł
  PDF
  prodcutid: 303752
  Availid: -1
  Availid: 303641
  Availid: 303499
  Availid: 303492
  Availid: 303496
  Availid: 303475
  Availid: 303474
  Availid: 303464
  Availid: 303470
  Availid: 303453
  Availid: 303450
  Availid: 303370
 • 13,21 zł
  Iwona Drach, Paweł Olzacki

  Stan prawny na dzień 23.01.2019 r.

  13,21 zł
  PDF
  prodcutid: 303641
  Availid: -1
  Availid: 303641
  Availid: 303499
  Availid: 303492
  Availid: 303496
  Availid: 303475
  Availid: 303474
  Availid: 303464
  Availid: 303470
  Availid: 303453
  Availid: 303450
  Availid: 303370
 • 79,20 zł
  Bożena Pęśko

  Publikacja omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i wierzytelności przysługujących pracownikom i innym zatrudnionym osobom.

  79,20 zł
  PDF
  prodcutid: 303499
  Availid: -1
  Availid: 303641
  Availid: 303499
  Availid: 303492
  Availid: 303496
  Availid: 303475
  Availid: 303474
  Availid: 303464
  Availid: 303470
  Availid: 303453
  Availid: 303450
  Availid: 303370
 • 79,20 zł
  Adam Sroga

  W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkach akcyjnych zarząd jest organem, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

  79,20 zł
  PDF
  prodcutid: 303492
  Availid: -1
  Availid: 303641
  Availid: 303499
  Availid: 303492
  Availid: 303496
  Availid: 303475
  Availid: 303474
  Availid: 303464
  Availid: 303470
  Availid: 303453
  Availid: 303450
  Availid: 303370
 • 79,20 zł
  Adam Błaszko

  Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej. S

  79,20 zł
  PDF
  prodcutid: 303496
  Availid: -1
  Availid: 303641
  Availid: 303499
  Availid: 303492
  Availid: 303496
  Availid: 303475
  Availid: 303474
  Availid: 303464
  Availid: 303470
  Availid: 303453
  Availid: 303450
  Availid: 303370
 • 9,90 zł
  Sebastian Kryczka

  Poradnik przedstawia zmiany jakie obowiązują w zakresie prowadzenia działalności związkowej od 1 stycznia 2019 r.

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 303475
  Availid: -1
  Availid: 303641
  Availid: 303499
  Availid: 303492
  Availid: 303496
  Availid: 303475
  Availid: 303474
  Availid: 303464
  Availid: 303470
  Availid: 303453
  Availid: 303450
  Availid: 303370
 • 9,90 zł
  Beata Tofiluk

  Poradnik zawiera opis zmian w prowadzeniu ewidencji czasu pracy, jakie obowiązują od 1 stycznia 2019 r.

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 303474
  Availid: -1
  Availid: 303641
  Availid: 303499
  Availid: 303492
  Availid: 303496
  Availid: 303475
  Availid: 303474
  Availid: 303464
  Availid: 303470
  Availid: 303453
  Availid: 303450
  Availid: 303370
 • 9,90 zł
  Grzegorz Ziółkowski

  W 2018 r. duża liczba Polaków pracowała za granicą.

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 303464
  Availid: -1
  Availid: 303641
  Availid: 303499
  Availid: 303492
  Availid: 303496
  Availid: 303475
  Availid: 303474
  Availid: 303464
  Availid: 303470
  Availid: 303453
  Availid: 303450
  Availid: 303370
 • 9,90 zł
  Tomasz Krywan

  Autorskie koszty uzyskania przychodów pozwalają zapłacić zdecydowanie niższy podatek. Okazuje się, że zarówno płatnicy jak i sami podatnicy mają wiele wątpliwości jak je stosować w praktyce.

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 303470
  Availid: -1
  Availid: 303641
  Availid: 303499
  Availid: 303492
  Availid: 303496
  Availid: 303475
  Availid: 303474
  Availid: 303464
  Availid: 303470
  Availid: 303453
  Availid: 303450
  Availid: 303370
 • 19,93 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to nowy program dobrowolnego oszczędzania na dodatkową emeryturę.

  19,93 zł
  PDF
  prodcutid: 303453
  Availid: -1
  Availid: 303641
  Availid: 303499
  Availid: 303492
  Availid: 303496
  Availid: 303475
  Availid: 303474
  Availid: 303464
  Availid: 303470
  Availid: 303453
  Availid: 303450
  Availid: 303370
 • 23,92 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie, które określa zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej na lata 2019–2021.

  23,92 zł
  PDF
  prodcutid: 303450
  Availid: -1
  Availid: 303641
  Availid: 303499
  Availid: 303492
  Availid: 303496
  Availid: 303475
  Availid: 303474
  Availid: 303464
  Availid: 303470
  Availid: 303453
  Availid: 303450
  Availid: 303370
 • 9,90 zł
  Łukasz Matusiakiewicz

  Wprowadzone z dniem 1 lipca 2018 r. przepisy o mechanizmie podzielonej płatności mają chronić przede wszystkim interesy fiskalne, a więc budżet państwa.

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 303370
  Availid: -1
  Availid: 303641
  Availid: 303499
  Availid: 303492
  Availid: 303496
  Availid: 303475
  Availid: 303474
  Availid: 303464
  Availid: 303470
  Availid: 303453
  Availid: 303450
  Availid: 303370
z 216