Prawo i Podatki

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Prawo i Podatki Jest 2404 produktów.

Podkategorie

z 201
 • 149,00 zł
  Joanna Ablewicz

  Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks postępowania cywilnego, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu postępowania cywilnego. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 287680
  Availid: -1
  Availid: 287677
  Availid: 287477
  Availid: 287475
  Availid: 287476
  Availid: 287474
  Availid: 287472
  Availid: 287473
  Availid: 287243
  Availid: 287257
  Availid: 287256
  Availid: 287254
 • 159,00 zł
  Grzegorz Suliński

  Monografia dr Grzegorza Sulińskiego dotyczy jednego z najtrudniejszych teoretycznie i zarazem najbardziej doniosłych praktycznie problemów współczesnego prawa arbitrażowego, jakim stał się udział osoby trzeciej w postępowaniu arbitrażowym. Istotą...

  159,00 zł
  PDF
  prodcutid: 287677
  Availid: -1
  Availid: 287677
  Availid: 287477
  Availid: 287475
  Availid: 287476
  Availid: 287474
  Availid: 287472
  Availid: 287473
  Availid: 287243
  Availid: 287257
  Availid: 287256
  Availid: 287254
 • 99,00 zł
  Sylwia Kaczyńska

  Książka stanowi pierwsze polskie monograficzne opracowanie odnoszące się do kwestii zarządzającego portem lotniczym w zakresie prawa publicznego i prywatnego. Porusza ono kwestie teoretyczne oraz praktyczne, łącznie z wnioskami w zakresie optymalnych...

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 287477
  Availid: -1
  Availid: 287677
  Availid: 287477
  Availid: 287475
  Availid: 287476
  Availid: 287474
  Availid: 287472
  Availid: 287473
  Availid: 287243
  Availid: 287257
  Availid: 287256
  Availid: 287254
 • 149,00 zł
  Wojciech Hartung

  Monografia dotyczy zakresu samodzielności samorządu terytorialnego w definiowaniu i świadczeniu usług komunalnych, a podstawę analizy stanowią rozwiązania prawa unijnego, francuskiego i polskiego. Pomimo rosnącego wpływu prawa unijnego uznana jest...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 287475
  Availid: -1
  Availid: 287677
  Availid: 287477
  Availid: 287475
  Availid: 287476
  Availid: 287474
  Availid: 287472
  Availid: 287473
  Availid: 287243
  Availid: 287257
  Availid: 287256
  Availid: 287254
 • 129,00 zł
  Iwona Sepioło-Jankowska

  Publikacja stanowi studium poświęcone optymalnemu modelowi odpowiedzialności prawnej za czyny karne skarbowe. Autorka weryfikuje hipotezy badawcze, które stanowić będą podstawę do końcowego sformułowania postulatów de lege lata i de lege ferenda w...

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 287476
  Availid: -1
  Availid: 287677
  Availid: 287477
  Availid: 287475
  Availid: 287476
  Availid: 287474
  Availid: 287472
  Availid: 287473
  Availid: 287243
  Availid: 287257
  Availid: 287256
  Availid: 287254
 • 119,00 zł
  Karolina Sawczuk-Skibińska

  Prezentowana publikacja zawiera omówienie, w sposób kompleksowy, problematyki związanej z możliwością pojednania małżonków w toku procesu o rozwód. Praca obejmuje rozważania dotyczące pozytywnych przesłanek rozwodowych oraz środków prawnych o...

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 287474
  Availid: -1
  Availid: 287677
  Availid: 287477
  Availid: 287475
  Availid: 287476
  Availid: 287474
  Availid: 287472
  Availid: 287473
  Availid: 287243
  Availid: 287257
  Availid: 287256
  Availid: 287254
 • 169,00 zł
  Barbara Namysłowska-Gabrysiak

  Książka stanowi monograficzne opracowanie problematyki handlu ludźmi w celu wykorzystania seksualnego. W pracy starano się odpowiedzieć na pytanie jak prawo – zarówno międzynarodowe (w tym UE), jak i krajowe – oraz organy ścigania i wymiar...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 287472
  Availid: -1
  Availid: 287677
  Availid: 287477
  Availid: 287475
  Availid: 287476
  Availid: 287474
  Availid: 287472
  Availid: 287473
  Availid: 287243
  Availid: 287257
  Availid: 287256
  Availid: 287254
 • 169,00 zł
  Maciej Zachariasiewicz

  W każdym państwie prawo zna instrumenty, których celem jest ochrona szczególnych interesów i wartości własnego porządku prawnego. W obszarze prawa prywatnego, takim instrumentem jest klauzula porządku publicznego (ordre public, public policy)....

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 287473
  Availid: -1
  Availid: 287677
  Availid: 287477
  Availid: 287475
  Availid: 287476
  Availid: 287474
  Availid: 287472
  Availid: 287473
  Availid: 287243
  Availid: 287257
  Availid: 287256
  Availid: 287254
 • 119,00 zł
  Kamil Czaplicki

  Monografia przedstawia regulację prawną dokumentów tożsamości oraz koncepcję dostosowania systemu zarządzania tożsamością do nowych potrzeb i możliwości związanych z rozwojem technologicznym. Pokazane zostały aktualne blankiety i zabezpieczenia...

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 287243
  Availid: -1
  Availid: 287677
  Availid: 287477
  Availid: 287475
  Availid: 287476
  Availid: 287474
  Availid: 287472
  Availid: 287473
  Availid: 287243
  Availid: 287257
  Availid: 287256
  Availid: 287254
 • 129,00 zł
  Leszek Berezowski

  Podręcznik dla tłumaczy języka angielskiego. Stanowi połączenie słownika, kursu angielskiego oraz wprowadzenia w podstawowe zagadnienia prawne i gospodarcze charakterystyczne dla krajów anglosaskich. Jest to praktyczny przewodnik dla wszystkich osób...

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 287257
  Availid: -1
  Availid: 287677
  Availid: 287477
  Availid: 287475
  Availid: 287476
  Availid: 287474
  Availid: 287472
  Availid: 287473
  Availid: 287243
  Availid: 287257
  Availid: 287256
  Availid: 287254
 • 99,00 zł
  Przemysław Rybiński, Kamil Zeidler

  Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć to lektura obowiązkowa dla każdego prawnika, który pragnie zarówno poznawać podstawy, jak i kształcić się oraz rozwijać w sztuce retoryki, tu będącej na usługach Temidy. Materia ta została w książce...

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 287256
  Availid: -1
  Availid: 287677
  Availid: 287477
  Availid: 287475
  Availid: 287476
  Availid: 287474
  Availid: 287472
  Availid: 287473
  Availid: 287243
  Availid: 287257
  Availid: 287256
  Availid: 287254
 • 99,00 zł
  Hanna Paluszkiewicz

  Książka stanowi przegląd poglądów autorki w zakresie problemów intertemporalnych i sposobów ich rozwiązywania na gruncie prawa karnego procesowego; obejmuje zagadnienia teoretyczne, historyczne, a nadto omawia wybrane kwestie praktyczne. Jest scalonym...

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 287254
  Availid: -1
  Availid: 287677
  Availid: 287477
  Availid: 287475
  Availid: 287476
  Availid: 287474
  Availid: 287472
  Availid: 287473
  Availid: 287243
  Availid: 287257
  Availid: 287256
  Availid: 287254
z 201