Prawo i Podatki

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Prawo i Podatki Jest 2665 produktów.

Podkategorie

z 223
 • 0,00 zł
  Sejm RP

  Publikacja zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy wraz ze zmianami przeniesionymi oraz przepisy wprowadzające.

  11,81 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 307111
  Availid: -1
  Availid: 307108
  Availid: 307101
  Availid: 307489
  Availid: 307482
  Availid: 307475
  Availid: 307452
  Availid: 307470
  Availid: 307449
  Availid: 307445
  Availid: 307426
  Availid: 307427
 • 0,00 zł
  Sejm RP

  Publikacja zawiera tekst jednolity ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wraz z przepisami wprowadzającymi.

  12,30 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 307108
  Availid: -1
  Availid: 307108
  Availid: 307101
  Availid: 307489
  Availid: 307482
  Availid: 307475
  Availid: 307452
  Availid: 307470
  Availid: 307449
  Availid: 307445
  Availid: 307426
  Availid: 307427
 • 0,00 zł
  Sejm RP

  Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracytosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne).

  19,68 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 307101
  Availid: -1
  Availid: 307108
  Availid: 307101
  Availid: 307489
  Availid: 307482
  Availid: 307475
  Availid: 307452
  Availid: 307470
  Availid: 307449
  Availid: 307445
  Availid: 307426
  Availid: 307427
 • 103,20 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany dostosowujące krajowe regulacje do przepisów unijnych w zakresie ochrony danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników.

  103,20 zł
  PDF
  prodcutid: 307489
  Availid: -1
  Availid: 307108
  Availid: 307101
  Availid: 307489
  Availid: 307482
  Availid: 307475
  Availid: 307452
  Availid: 307470
  Availid: 307449
  Availid: 307445
  Availid: 307426
  Availid: 307427
 • 31,21 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Wprowadzenie do polskich ustaw o podatku dochodowym przepisów o exit tax wywołuje wiele kontrowersji, gdyż w praktyce opodatkowaniu podlega dochód, którego podatnik jeszcze nie uzyskał (i być może w ogóle go nie uzyska).

  31,21 zł
  PDF
  prodcutid: 307482
  Availid: -1
  Availid: 307108
  Availid: 307101
  Availid: 307489
  Availid: 307482
  Availid: 307475
  Availid: 307452
  Availid: 307470
  Availid: 307449
  Availid: 307445
  Availid: 307426
  Availid: 307427
 • 31,21 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Publikacja opisuje proces związany z powstaniem i rozliczaniem wierzytelności. Pierwsze rozdziały poświęcone zostały umowom (tryby zawierania umów, elementy umowy). Następnie opisano sposoby umorzenia wierzytelności a także obrót nimi

  31,21 zł
  PDF
  prodcutid: 307475
  Availid: -1
  Availid: 307108
  Availid: 307101
  Availid: 307489
  Availid: 307482
  Availid: 307475
  Availid: 307452
  Availid: 307470
  Availid: 307449
  Availid: 307445
  Availid: 307426
  Availid: 307427
 • 31,21 zł
  Aneta Szwęch

  Leasing jest obecnie jedną z najbardziej powszechnych form finansowania działalności wielu firm.

  31,21 zł
  PDF
  prodcutid: 307452
  Availid: -1
  Availid: 307108
  Availid: 307101
  Availid: 307489
  Availid: 307482
  Availid: 307475
  Availid: 307452
  Availid: 307470
  Availid: 307449
  Availid: 307445
  Availid: 307426
  Availid: 307427
 • 31,21 zł
  Mariusz Makowski

  Przepisy dotyczące podmiotów powiązanych w ostatnich latach często się zmieniały. Spowodowało to, że stały się one praktycznie nieczytelne.

  31,21 zł
  PDF
  prodcutid: 307470
  Availid: -1
  Availid: 307108
  Availid: 307101
  Availid: 307489
  Availid: 307482
  Availid: 307475
  Availid: 307452
  Availid: 307470
  Availid: 307449
  Availid: 307445
  Availid: 307426
  Availid: 307427
 • 31,21 zł
  Tomasz Krywan

  Koszty uzyskania przychodów to jeden z podstawowych elementów wpływających na wysokość podatku

  31,21 zł
  PDF
  prodcutid: 307449
  Availid: -1
  Availid: 307108
  Availid: 307101
  Availid: 307489
  Availid: 307482
  Availid: 307475
  Availid: 307452
  Availid: 307470
  Availid: 307449
  Availid: 307445
  Availid: 307426
  Availid: 307427
 • 9,90 zł
  Marcin Jasiński

  W publikacji zostały omówione najczęściej spotykane sposoby zbycia nieruchomości wykorzystywanych w firmie, w tym nieruchomości prywatnych i skutki tych transakcji dla rozliczeń VAT oraz pcc

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 307445
  Availid: -1
  Availid: 307108
  Availid: 307101
  Availid: 307489
  Availid: 307482
  Availid: 307475
  Availid: 307452
  Availid: 307470
  Availid: 307449
  Availid: 307445
  Availid: 307426
  Availid: 307427
 • 14,90 zł
  Mariusz Pigulski

  Publikacja przedstawia zasady naliczania oraz udzielania urlopów wypoczynkowych, a także obliczania wynagrodzenia za urlop

  14,90 zł
  PDF
  prodcutid: 307426
  Availid: -1
  Availid: 307108
  Availid: 307101
  Availid: 307489
  Availid: 307482
  Availid: 307475
  Availid: 307452
  Availid: 307470
  Availid: 307449
  Availid: 307445
  Availid: 307426
  Availid: 307427
 • 23,92 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Obowiązkowa wymiana kas na kasy online będzie się odbywać etapami i rozpocznie się od 2020 r. Jednak już od 1 maja 2019 r. zmieniły się zasady ewidencjonowania na kasach oraz ubiegania się o ulgę na ich zakup.

  23,92 zł
  PDF
  prodcutid: 307427
  Availid: -1
  Availid: 307108
  Availid: 307101
  Availid: 307489
  Availid: 307482
  Availid: 307475
  Availid: 307452
  Availid: 307470
  Availid: 307449
  Availid: 307445
  Availid: 307426
  Availid: 307427
z 223