Administracyjne

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Administracyjne Jest 192 produktów.

Podkategorie

z 16
 • 149,00 zł
  Daniel Kupryjańczyk, Michał Rojewski,...

  Nowe wydanie zawiera zaktualizowane stany faktyczne oraz prawne, dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów prawa.

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 343415
  Availid: -1
  Availid: 342102
  Availid: 342096
  Availid: 342084
  Availid: 307421
  Availid: 306643
  Availid: 306641
  Availid: 306639
  Availid: 305084
  Availid: 305041
  Availid: 304619
  Availid: 303641
 • 99,10 zł
  Anna Krakowiak-Bal

  Monografia ma charakter zarówno teoretyczno-badawczy, jak i praktyczny (adaptacja i weryfikacja metodyki i metod badawczych), wiąże problemy zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności gmin oraz obszarów wiejskich.

  99,10 zł
  PDF
  prodcutid: 342102
  Availid: -1
  Availid: 342102
  Availid: 342096
  Availid: 342084
  Availid: 307421
  Availid: 306643
  Availid: 306641
  Availid: 306639
  Availid: 305084
  Availid: 305041
  Availid: 304619
  Availid: 303641
 • 139,05 zł
  Jakub Rychlik

  Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów tego Kodeksu. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, NSA, WSA, sądów apelacyjnych...

  139,05 zł
  PDF
  prodcutid: 342096
  Availid: -1
  Availid: 342102
  Availid: 342096
  Availid: 342084
  Availid: 307421
  Availid: 306643
  Availid: 306641
  Availid: 306639
  Availid: 305084
  Availid: 305041
  Availid: 304619
  Availid: 303641
 • 169,04 zł
  Marcin Banasik

  Monografia „Administracyjnoprawne formy działań regulacyjnych niezależnych organów administracji publicznej" zawiera skondensowaną wiedzę dotyczącą instrumentów prawnych, za pomocą których organy regulacyjne ingerują w sytuację przedsiębiorców i...

  169,04 zł
  PDF
  prodcutid: 342084
  Availid: -1
  Availid: 342102
  Availid: 342096
  Availid: 342084
  Availid: 307421
  Availid: 306643
  Availid: 306641
  Availid: 306639
  Availid: 305084
  Availid: 305041
  Availid: 304619
  Availid: 303641
 • 29,99 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Pracownica w ciąży jest chroniona przed rozwiązaniem umowy o pracę i dodatkowo ma jeszcze szereg przywilejów. Jakie są wobec tego obowiązki pracodawcy zatrudniającego taką pracownicę? Co mu wolno, a czego mu nie wolno?

  29,99 zł
  PDF
  prodcutid: 307421
  Availid: -1
  Availid: 342102
  Availid: 342096
  Availid: 342084
  Availid: 307421
  Availid: 306643
  Availid: 306641
  Availid: 306639
  Availid: 305084
  Availid: 305041
  Availid: 304619
  Availid: 303641
 • 149,00 zł
  Filip Geburczyk

  Monografia podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób współcześnie kształtuje się relacja pomiędzy materialnym i procesowym prawem administracyjnym przy uwzględnieniu wpływu zmian zachodzących w ustawodawstwie administracyjnoprawnym...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 306643
  Availid: -1
  Availid: 342102
  Availid: 342096
  Availid: 342084
  Availid: 307421
  Availid: 306643
  Availid: 306641
  Availid: 306639
  Availid: 305084
  Availid: 305041
  Availid: 304619
  Availid: 303641
 • 179,11 zł
  Grzegorz Sibiga

  Monografia skupia się problemach zastosowania nowych technik przetwarzania informacji i komunikowania w postępowaniu administracyjnym ogólnym, które odnoszone jest do określonego w KPA trybu załatwiania indywidualnych spraw administracyjnych przez...

  179,11 zł
  PDF
  prodcutid: 306641
  Availid: -1
  Availid: 342102
  Availid: 342096
  Availid: 342084
  Availid: 307421
  Availid: 306643
  Availid: 306641
  Availid: 306639
  Availid: 305084
  Availid: 305041
  Availid: 304619
  Availid: 303641
 • 169,04 zł
  Rafał Stasikowski

  W niniejszej pracy podjęta została próba analizy kształtowania się ustroju i zakresu funkcjonalnego systemu administracyjnego oraz uwarunkowań zewnętrznych jego funkcjonowania, czynników oddziałujących i przesądzających o kształcie aktualnych...

  169,04 zł
  PDF
  prodcutid: 306639
  Availid: -1
  Availid: 342102
  Availid: 342096
  Availid: 342084
  Availid: 307421
  Availid: 306643
  Availid: 306641
  Availid: 306639
  Availid: 305084
  Availid: 305041
  Availid: 304619
  Availid: 303641
 • 19,91 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Zwolnienia okolicznościowe (na śluby, pogrzeby, wyjścia na rozprawę sądową itp.) - zasady udzielania czasu wolnego i wynagradzania za czas zwolnienia. Sprawdź odpowiedzi eksperta na 12 pytań pracodawców.

  19,91 zł
  PDF
  prodcutid: 305084
  Availid: -1
  Availid: 342102
  Availid: 342096
  Availid: 342084
  Availid: 307421
  Availid: 306643
  Availid: 306641
  Availid: 306639
  Availid: 305084
  Availid: 305041
  Availid: 304619
  Availid: 303641
 • 169,04 zł
  Joanna Taczkowska-Olszewska, Katarzyna...

  Mając na uwadze wzmożone działania prawodawcy w kierunku zbudowania nowych mechanizmów bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni, a także donośność tych zmian oraz ich wpływ na sytuację prawną zarówno podmiotów publicznych, jak i podmiotów...

  169,04 zł
  PDF
  prodcutid: 305041
  Availid: -1
  Availid: 342102
  Availid: 342096
  Availid: 342084
  Availid: 307421
  Availid: 306643
  Availid: 306641
  Availid: 306639
  Availid: 305084
  Availid: 305041
  Availid: 304619
  Availid: 303641
 • 69,11 zł
  Marek Wierzbowski

  Praca obejmuje trzy podstawowe procedury administracyjne – postępowanie ogólne, podatkowe i egzekucyjne oraz zawiera także części dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi, postępowań szczególnych (m.in. przed prezesem UOKiK i przed Sądem...

  69,11 zł
  PDF
  prodcutid: 304619
  Availid: -1
  Availid: 342102
  Availid: 342096
  Availid: 342084
  Availid: 307421
  Availid: 306643
  Availid: 306641
  Availid: 306639
  Availid: 305084
  Availid: 305041
  Availid: 304619
  Availid: 303641
 • 15,47 zł
  Iwona Drach, Paweł Olzacki

  Stan prawny na dzień 23.01.2019 r.

  15,47 zł
  PDF
  prodcutid: 303641
  Availid: -1
  Availid: 342102
  Availid: 342096
  Availid: 342084
  Availid: 307421
  Availid: 306643
  Availid: 306641
  Availid: 306639
  Availid: 305084
  Availid: 305041
  Availid: 304619
  Availid: 303641
z 16