Administracyjne

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Administracyjne Jest 190 produktów.

Podkategorie

z 16
 • 29,89 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Pracownica w ciąży jest chroniona przed rozwiązaniem umowy o pracę i dodatkowo ma jeszcze szereg przywilejów. Jakie są wobec tego obowiązki pracodawcy zatrudniającego taką pracownicę? Co mu wolno, a czego mu nie wolno?

  29,89 zł
  PDF
  prodcutid: 307421
  Availid: -1
  Availid: 306643
  Availid: 306641
  Availid: 306639
  Availid: 305084
  Availid: 305041
  Availid: 304619
  Availid: 303641
  Availid: 303496
  Availid: 301107
  Availid: 297599
  Availid: 294480
 • 149,00 zł
  Filip Geburczyk

  Monografia podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób współcześnie kształtuje się relacja pomiędzy materialnym i procesowym prawem administracyjnym przy uwzględnieniu wpływu zmian zachodzących w ustawodawstwie administracyjnoprawnym...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 306643
  Availid: -1
  Availid: 306643
  Availid: 306641
  Availid: 306639
  Availid: 305084
  Availid: 305041
  Availid: 304619
  Availid: 303641
  Availid: 303496
  Availid: 301107
  Availid: 297599
  Availid: 294480
 • 179,00 zł
  Grzegorz Sibiga

  Monografia skupia się problemach zastosowania nowych technik przetwarzania informacji i komunikowania w postępowaniu administracyjnym ogólnym, które odnoszone jest do określonego w KPA trybu załatwiania indywidualnych spraw administracyjnych przez...

  179,00 zł
  PDF
  prodcutid: 306641
  Availid: -1
  Availid: 306643
  Availid: 306641
  Availid: 306639
  Availid: 305084
  Availid: 305041
  Availid: 304619
  Availid: 303641
  Availid: 303496
  Availid: 301107
  Availid: 297599
  Availid: 294480
 • 169,00 zł
  Rafał Stasikowski

  W niniejszej pracy podjęta została próba analizy kształtowania się ustroju i zakresu funkcjonalnego systemu administracyjnego oraz uwarunkowań zewnętrznych jego funkcjonowania, czynników oddziałujących i przesądzających o kształcie aktualnych...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 306639
  Availid: -1
  Availid: 306643
  Availid: 306641
  Availid: 306639
  Availid: 305084
  Availid: 305041
  Availid: 304619
  Availid: 303641
  Availid: 303496
  Availid: 301107
  Availid: 297599
  Availid: 294480
 • 19,90 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Zwolnienia okolicznościowe (na śluby, pogrzeby, wyjścia na rozprawę sądową itp.) - zasady udzielania czasu wolnego i wynagradzania za czas zwolnienia. Sprawdź odpowiedzi eksperta na 12 pytań pracodawców.

  19,90 zł
  PDF
  prodcutid: 305084
  Availid: -1
  Availid: 306643
  Availid: 306641
  Availid: 306639
  Availid: 305084
  Availid: 305041
  Availid: 304619
  Availid: 303641
  Availid: 303496
  Availid: 301107
  Availid: 297599
  Availid: 294480
 • 169,00 zł
  Joanna Taczkowska-Olszewska, Katarzyna...

  Mając na uwadze wzmożone działania prawodawcy w kierunku zbudowania nowych mechanizmów bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni, a także donośność tych zmian oraz ich wpływ na sytuację prawną zarówno podmiotów publicznych, jak i podmiotów...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 305041
  Availid: -1
  Availid: 306643
  Availid: 306641
  Availid: 306639
  Availid: 305084
  Availid: 305041
  Availid: 304619
  Availid: 303641
  Availid: 303496
  Availid: 301107
  Availid: 297599
  Availid: 294480
 • 69,00 zł
  Marek Wierzbowski

  Praca obejmuje trzy podstawowe procedury administracyjne – postępowanie ogólne, podatkowe i egzekucyjne oraz zawiera także części dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi, postępowań szczególnych (m.in. przed prezesem UOKiK i przed Sądem...

  69,00 zł
  PDF
  prodcutid: 304619
  Availid: -1
  Availid: 306643
  Availid: 306641
  Availid: 306639
  Availid: 305084
  Availid: 305041
  Availid: 304619
  Availid: 303641
  Availid: 303496
  Availid: 301107
  Availid: 297599
  Availid: 294480
 • 13,21 zł
  Iwona Drach, Paweł Olzacki

  Stan prawny na dzień 23.01.2019 r.

  13,21 zł
  PDF
  prodcutid: 303641
  Availid: -1
  Availid: 306643
  Availid: 306641
  Availid: 306639
  Availid: 305084
  Availid: 305041
  Availid: 304619
  Availid: 303641
  Availid: 303496
  Availid: 301107
  Availid: 297599
  Availid: 294480
 • 79,20 zł
  Adam Błaszko

  Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej. S

  79,20 zł
  PDF
  prodcutid: 303496
  Availid: -1
  Availid: 306643
  Availid: 306641
  Availid: 306639
  Availid: 305084
  Availid: 305041
  Availid: 304619
  Availid: 303641
  Availid: 303496
  Availid: 301107
  Availid: 297599
  Availid: 294480
 • 169,00 zł
  Rafał Stankiewicz

  Publikacja zawiera gruntowną analizę problematyki koordynacji w prawie administracyjnym.

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 301107
  Availid: -1
  Availid: 306643
  Availid: 306641
  Availid: 306639
  Availid: 305084
  Availid: 305041
  Availid: 304619
  Availid: 303641
  Availid: 303496
  Availid: 301107
  Availid: 297599
  Availid: 294480
 • 24,94 zł
  Magdalena Sieniuć

  Książka zawiera wyniki badań naukowych przeprowadzonych w obszarze prawa administracyjnego procesowego, w których uwzględniono rozwiązania przyjęte w ustawie o stopniach i tytule naukowym oraz w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

  24,94 zł
  PDF
  prodcutid: 297599
  Availid: -1
  Availid: 306643
  Availid: 306641
  Availid: 306639
  Availid: 305084
  Availid: 305041
  Availid: 304619
  Availid: 303641
  Availid: 303496
  Availid: 301107
  Availid: 297599
  Availid: 294480
 • 59,00 zł
  Anna Grochowska-Wasilewska, Łukasz...

  Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!

  59,00 zł
  PDF
  prodcutid: 294480
  Availid: -1
  Availid: 306643
  Availid: 306641
  Availid: 306639
  Availid: 305084
  Availid: 305041
  Availid: 304619
  Availid: 303641
  Availid: 303496
  Availid: 301107
  Availid: 297599
  Availid: 294480
z 16