Cywilne

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Cywilne Jest 206 produktów.

Podkategorie

z 18
 • 169,00 zł
  Ireneusz Wolwiak

  Monografia stanowi naukową analizę sytuacji zakończenia postępowania cywilnego w pierwszej instancji. Analiza zawiera ujęcie tej sytuacji w zakresie normatywnego zachowania uczestników postępowania. Odnosi się do wyznaczenia chwili, w jakiej...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 307666
  Availid: -1
  Availid: 307101
  Availid: 306653
  Availid: 306652
  Availid: 306638
  Availid: 306636
  Availid: 305039
  Availid: 305040
  Availid: 304636
  Availid: 304633
  Availid: 284310
  Availid: 303977
 • 0,00 zł
  Sejm RP

  Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracytosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne).

  19,68 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 307101
  Availid: -1
  Availid: 307101
  Availid: 306653
  Availid: 306652
  Availid: 306638
  Availid: 306636
  Availid: 305039
  Availid: 305040
  Availid: 304636
  Availid: 304633
  Availid: 284310
  Availid: 303977
 • 99,00 zł
  Dominika Wetoszka, Marcin Derlacz

  Założeniem „Podręcznika dla aplikantów" jest przekazanie czytelnikom wiedzy praktycznej, możliwej do wykorzystania zarówno w codziennej pracy w kancelarii, jak i w praktyce sądowej. Z tego też względu poszczególne zagadnienia omawiane są na...

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 306653
  Availid: -1
  Availid: 307101
  Availid: 306653
  Availid: 306652
  Availid: 306638
  Availid: 306636
  Availid: 305039
  Availid: 305040
  Availid: 304636
  Availid: 304633
  Availid: 284310
  Availid: 303977
 • 99,00 zł
  Dariusz Erwin Kotłowski, Olga Maria...

  Kazusy z prawa cywilnego zostały przewidziane jako podręcznik dla aplikantów i studentów, z którego – opierając się na opisanych przypadkach (o różnym stopniu trudności) – mogą oni nabyć i utrwalić wiedzę z tej dziedziny prawa.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 306652
  Availid: -1
  Availid: 307101
  Availid: 306653
  Availid: 306652
  Availid: 306638
  Availid: 306636
  Availid: 305039
  Availid: 305040
  Availid: 304636
  Availid: 304633
  Availid: 284310
  Availid: 303977
 • 189,00 zł
  Edyta Hadrowicz

  Monografia to najobszerniejsze i najbardziej kompleksowe oraz pierwsze na rynku studium trudnego zagadnienia odpowiedzialności majątkowej członków stowarzyszenia zwykłego w aspekcie podmiotowości prawnej uproszczonej formy stowarzyszenia. O tym, że...

  189,00 zł
  PDF
  prodcutid: 306638
  Availid: -1
  Availid: 307101
  Availid: 306653
  Availid: 306652
  Availid: 306638
  Availid: 306636
  Availid: 305039
  Availid: 305040
  Availid: 304636
  Availid: 304633
  Availid: 284310
  Availid: 303977
 • 59,00 zł
  Wioletta Żelazowska

  Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!

  59,00 zł
  PDF
  prodcutid: 306636
  Availid: -1
  Availid: 307101
  Availid: 306653
  Availid: 306652
  Availid: 306638
  Availid: 306636
  Availid: 305039
  Availid: 305040
  Availid: 304636
  Availid: 304633
  Availid: 284310
  Availid: 303977
 • 179,00 zł
  Ewa Wojtaszek-Mik

  W prezentowanej monografii analiza przedumownych obowiązków informacyjnych ciążących na podmiotach profesjonalnych obejmuje zarówno obrót z udziałem konsumenta, jak i obrót pozakonsumencki. Takie ujęcie pozwala uświadomić sobie, jak bardzo regulacja...

  179,00 zł
  PDF
  prodcutid: 305039
  Availid: -1
  Availid: 307101
  Availid: 306653
  Availid: 306652
  Availid: 306638
  Availid: 306636
  Availid: 305039
  Availid: 305040
  Availid: 304636
  Availid: 304633
  Availid: 284310
  Availid: 303977
 • 169,00 zł
  Przemysław Gorzko

  Opracowanie stanowi monograficzne wydanie rozprawy doktorskiej obronionej w 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UJ w Krakowie. W jego ramach autor porusza wycinek tematyki dotyczącej jednej z fundamentalnych kwestii prawa cywilnego tj. wykładni...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 305040
  Availid: -1
  Availid: 307101
  Availid: 306653
  Availid: 306652
  Availid: 306638
  Availid: 306636
  Availid: 305039
  Availid: 305040
  Availid: 304636
  Availid: 304633
  Availid: 284310
  Availid: 303977
 • 169,00 zł
  Grzegorz Kozieł prof. UMCS

  Książka dotyczy modeli regulacji statusu materialnoprawnego wierzycieli uczestników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w prawie polskim.

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 304636
  Availid: -1
  Availid: 307101
  Availid: 306653
  Availid: 306652
  Availid: 306638
  Availid: 306636
  Availid: 305039
  Availid: 305040
  Availid: 304636
  Availid: 304633
  Availid: 284310
  Availid: 303977
 • 149,00 zł
  Karolina Ziemianin

  Publikacja dotyczy szeroko ujętego problemu dowodu z zeznań świadka w procesie cywilnym. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego w odniesieniu do świadka nie są na ogół precyzyjne, stąd też wywołują w praktyce i nauce prawa zasadnicze kontrowersje....

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 304633
  Availid: -1
  Availid: 307101
  Availid: 306653
  Availid: 306652
  Availid: 306638
  Availid: 306636
  Availid: 305039
  Availid: 305040
  Availid: 304636
  Availid: 304633
  Availid: 284310
  Availid: 303977
 • 149,00 zł
  Paweł Rawczyński

  Praca stanowi wnikliwą i wieloaspektową analizę problematyki zdolności procesowej w sądowym postępowaniu rozpoznawczym w sprawach cywilnych. W pracy podjęto szereg kluczowych zagadnień związanych przede wszystkim z określeniem pojęcia i charakteru...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 284310
  Availid: -1
  Availid: 307101
  Availid: 306653
  Availid: 306652
  Availid: 306638
  Availid: 306636
  Availid: 305039
  Availid: 305040
  Availid: 304636
  Availid: 304633
  Availid: 284310
  Availid: 303977
 • 22,45 zł
  Dagmara Skrzywanek-Jaworska

  Prezentowana monografia naukowa jest poświęcona darowiźnie remuneratoryjnej (wynagradzającej, odwdzięczającej) rozumianej jako przysporzenie dokonane z wdzięczności za wyświadczone darczyńcy dobrodziejstwo lub wykonaną na jego rzecz przysługę.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 303977
  Availid: -1
  Availid: 307101
  Availid: 306653
  Availid: 306652
  Availid: 306638
  Availid: 306636
  Availid: 305039
  Availid: 305040
  Availid: 304636
  Availid: 304633
  Availid: 284310
  Availid: 303977
z 18