Europejskie

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Europejskie Jest 74 produktów.

Podkategorie

z 7
 • 149,00 zł
  Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes,...

  Przystępując do tworzenia niniejszej monografii autorzy chcieli poszukiwać odpowiedzi na pytanie, czy istnieje część wspólna zbiorów wartości prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego.

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 301038
  Availid: -1
  Availid: 293427
  Availid: 227554
  Availid: 211835
  Availid: 191229
  Availid: 170072
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
  Availid: 141731
  Availid: 140865
  Availid: 140381
 • 24,90 zł
  Wioletta Żelazowska

  W książce omówiono wszystkie najważniejsze instytucje i prawo Unii Europejskiej, od traktatów założycielskich aż do Traktatu z Lizbony .

  24,90 zł
  PDF
  prodcutid: 293427
  Availid: -1
  Availid: 293427
  Availid: 227554
  Availid: 211835
  Availid: 191229
  Availid: 170072
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
  Availid: 141731
  Availid: 140865
  Availid: 140381
 • 139,00 zł
  Angelina Stokłosa, Szymon Syp

  W komentarzu omówiono przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 (MAR). Autorzy uwzględnili wszystkie dotychczas wydane akty wykonawcze do MAR oraz stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie MAR. Publikacja...

  139,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 227554
  Availid: -1
  Availid: 293427
  Availid: 227554
  Availid: 211835
  Availid: 191229
  Availid: 170072
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
  Availid: 141731
  Availid: 140865
  Availid: 140381
 • 24,90 zł
  Aneta Gacka-Asiewicz

  W książce omówiono wszystkie najważniejsze instytucje i prawo Unii Europejskiej, od traktatów założycielskich aż do Traktatu z Lizbony.

  24,90 zł
  PDF
  prodcutid: 211835
  Availid: -1
  Availid: 293427
  Availid: 227554
  Availid: 211835
  Availid: 191229
  Availid: 170072
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
  Availid: 141731
  Availid: 140865
  Availid: 140381
 • 99,00 zł
  Mirosława Myszke-Nowakowska

  Transfer siedziby spółki w Unii Europejskiej znajduje się w głównym nurcie rozważań poświęconych procesowi europejskiej integracji gospodarczej.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 191229
  Availid: -1
  Availid: 293427
  Availid: 227554
  Availid: 211835
  Availid: 191229
  Availid: 170072
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
  Availid: 141731
  Availid: 140865
  Availid: 140381
 • 119,00 zł
  Maria Królikowska-Olczak, Beata...

  Publikacja adresowana jest do prawników, ekonomistów, urzędników, przedsiębiorców, studentów i nauczycieli akademickich, konsumentów, do wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o prawach konsumenta.

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 170072
  Availid: -1
  Availid: 293427
  Availid: 227554
  Availid: 211835
  Availid: 191229
  Availid: 170072
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
  Availid: 141731
  Availid: 140865
  Availid: 140381
 • 99,00 zł
  Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska

  Książka ,,Prawo Unii Europejskiej" omawia kompleksowe funkcjonowanie Unii Europejskiej, koncentrując się na aspektach prawnych i zmianach wprowadzonych na mocy Traktatu z Lizbony.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 169082
  Availid: -1
  Availid: 293427
  Availid: 227554
  Availid: 211835
  Availid: 191229
  Availid: 170072
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
  Availid: 141731
  Availid: 140865
  Availid: 140381
 • 99,00 zł
  Jacek Bąk, Aleksandra Stepanów

  Przewodnik po najważniejszych regulacjach prawnych UE w zakresie rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem Planu Działania w Zakresie Usług Finansowych (FSAP) oraz istotnych dyrektyw dotyczących trzech wyodrębnionych segmentów wspólnotowego rynku..

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 148429
  Availid: -1
  Availid: 293427
  Availid: 227554
  Availid: 211835
  Availid: 191229
  Availid: 170072
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
  Availid: 141731
  Availid: 140865
  Availid: 140381
 • 99,00 zł
  Marek Zalisko

  Zbiorcze studium obejmujące analizę instrumentów prawnych, które składają się na europejskie prawo procesowe cywilne.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 141736
  Availid: -1
  Availid: 293427
  Availid: 227554
  Availid: 211835
  Availid: 191229
  Availid: 170072
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
  Availid: 141731
  Availid: 140865
  Availid: 140381
 • 119,00 zł
  Marek Świstak, Jan Wiktor Tkaczyński

  Kompleksowe opracowanie w dziedzinie najnowszych trendów unijnej polityki regionalnej mających wpływ na kształtowanie się instrumentów tej polityki, czyli funduszy Unii Europejskiej.

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 141731
  Availid: -1
  Availid: 293427
  Availid: 227554
  Availid: 211835
  Availid: 191229
  Availid: 170072
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
  Availid: 141731
  Availid: 140865
  Availid: 140381
 • 99,00 zł
  Rafał Sikorski

  Niewątpliwie odpowiednia wiedza w omawianym zakresie pozwala na uniknięcie naruszenia cudzych praw i uniknięcia długotrwałych postępowań sądowych.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 140865
  Availid: -1
  Availid: 293427
  Availid: 227554
  Availid: 211835
  Availid: 191229
  Availid: 170072
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
  Availid: 141731
  Availid: 140865
  Availid: 140381
 • 129,00 zł
  Agata Harast

  Książka zawiera omówienie zagadnień ogólnych dotyczących postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, instytucji pozwu, procedury wydawania, doręczania oraz zaskarżenia europejskiego nakazu zapłaty, a także dopuszczalności stosowania...

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 140381
  Availid: -1
  Availid: 293427
  Availid: 227554
  Availid: 211835
  Availid: 191229
  Availid: 170072
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
  Availid: 141731
  Availid: 140865
  Availid: 140381
z 7