Europejskie

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Europejskie Jest 75 produktów.

Podkategorie

z 7
 • 29,16 zł
  Wioletta Żelazowska

  Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa Unii Europejskiej.

  29,16 zł
  PDF
  prodcutid: 356287
  Availid: -1
  Availid: 335270
  Availid: 307482
  Availid: 305301
  Availid: 304630
  Availid: 304629
  Availid: 301038
  Availid: 227554
  Availid: 191229
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
 • 0,00 zł
  Henryk Kupiszewski

  Nowa edycja słynnej książki profesora Henryka Kupiszewskiego.

  29,52 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 335270
  Availid: -1
  Availid: 335270
  Availid: 307482
  Availid: 305301
  Availid: 304630
  Availid: 304629
  Availid: 301038
  Availid: 227554
  Availid: 191229
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
 • 31,21 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Wprowadzenie do polskich ustaw o podatku dochodowym przepisów o exit tax wywołuje wiele kontrowersji, gdyż w praktyce opodatkowaniu podlega dochód, którego podatnik jeszcze nie uzyskał (i być może w ogóle go nie uzyska).

  31,21 zł
  PDF
  prodcutid: 307482
  Availid: -1
  Availid: 335270
  Availid: 307482
  Availid: 305301
  Availid: 304630
  Availid: 304629
  Availid: 301038
  Availid: 227554
  Availid: 191229
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
 • 209,69 zł
  Jacek Barcik

  Brexit jest niewątpliwie poligonem doświadczalnym integracji europejskiej, może także stać się szansą i punktem zwrotnym pogłębienia procesu integracji. Mimo upływającego terminu na negocjacje akcesyjne (Traktat o Unii Europejskiej przewiduje w art....

  209,69 zł
  PDF
  prodcutid: 305301
  Availid: -1
  Availid: 335270
  Availid: 307482
  Availid: 305301
  Availid: 304630
  Availid: 304629
  Availid: 301038
  Availid: 227554
  Availid: 191229
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
 • 221,40 zł
  Agnieszka Guzewicz

  Niniejsza publikacja stanowi pierwsze monograficzne opracowanie koncepcji wykładni autonomicznej pojęć prawa spółek. Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie sposobu rozumowania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przy poszukiwaniu...

  221,40 zł
  PDF
  prodcutid: 304630
  Availid: -1
  Availid: 335270
  Availid: 307482
  Availid: 305301
  Availid: 304630
  Availid: 304629
  Availid: 301038
  Availid: 227554
  Availid: 191229
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
 • 221,40 zł
  Jakub Kępiński

  Monografia poświęcona jest aktualnej problematyce uczciwości w obrocie gospodarczym. Podstawowymi polskimi regulacjami prywatnoprawnymi, których celem jest zapewnieni uczciwości w obrocie gospodarczym i które tworzą system zwalczania nieuczciwej...

  221,40 zł
  PDF
  prodcutid: 304629
  Availid: -1
  Availid: 335270
  Availid: 307482
  Availid: 305301
  Availid: 304630
  Availid: 304629
  Availid: 301038
  Availid: 227554
  Availid: 191229
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
 • 174,54 zł
  Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes,...

  Przystępując do tworzenia niniejszej monografii autorzy chcieli poszukiwać odpowiedzi na pytanie, czy istnieje część wspólna zbiorów wartości prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego.

  174,54 zł
  PDF
  prodcutid: 301038
  Availid: -1
  Availid: 335270
  Availid: 307482
  Availid: 305301
  Availid: 304630
  Availid: 304629
  Availid: 301038
  Availid: 227554
  Availid: 191229
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
 • 139,00 zł
  Angelina Stokłosa, Szymon Syp

  W komentarzu omówiono przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 (MAR). Autorzy uwzględnili wszystkie dotychczas wydane akty wykonawcze do MAR oraz stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie MAR. Publikacja...

  139,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 227554
  Availid: -1
  Availid: 335270
  Availid: 307482
  Availid: 305301
  Availid: 304630
  Availid: 304629
  Availid: 301038
  Availid: 227554
  Availid: 191229
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
 • 115,98 zł
  Mirosława Myszke-Nowakowska

  Transfer siedziby spółki w Unii Europejskiej znajduje się w głównym nurcie rozważań poświęconych procesowi europejskiej integracji gospodarczej.

  115,98 zł
  PDF
  prodcutid: 191229
  Availid: -1
  Availid: 335270
  Availid: 307482
  Availid: 305301
  Availid: 304630
  Availid: 304629
  Availid: 301038
  Availid: 227554
  Availid: 191229
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
 • 115,98 zł
  Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska

  Książka ,,Prawo Unii Europejskiej" omawia kompleksowe funkcjonowanie Unii Europejskiej, koncentrując się na aspektach prawnych i zmianach wprowadzonych na mocy Traktatu z Lizbony.

  115,98 zł
  PDF
  prodcutid: 169082
  Availid: -1
  Availid: 335270
  Availid: 307482
  Availid: 305301
  Availid: 304630
  Availid: 304629
  Availid: 301038
  Availid: 227554
  Availid: 191229
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
 • 115,98 zł
  Jacek Bąk, Aleksandra Stepanów

  Przewodnik po najważniejszych regulacjach prawnych UE w zakresie rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem Planu Działania w Zakresie Usług Finansowych (FSAP) oraz istotnych dyrektyw dotyczących trzech wyodrębnionych segmentów wspólnotowego rynku..

  115,98 zł
  PDF
  prodcutid: 148429
  Availid: -1
  Availid: 335270
  Availid: 307482
  Availid: 305301
  Availid: 304630
  Availid: 304629
  Availid: 301038
  Availid: 227554
  Availid: 191229
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
 • 115,98 zł
  Marek Zalisko

  Zbiorcze studium obejmujące analizę instrumentów prawnych, które składają się na europejskie prawo procesowe cywilne.

  115,98 zł
  PDF
  prodcutid: 141736
  Availid: -1
  Availid: 335270
  Availid: 307482
  Availid: 305301
  Availid: 304630
  Availid: 304629
  Availid: 301038
  Availid: 227554
  Availid: 191229
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
z 7