Europejskie

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Europejskie Jest 73 produktów.

Podkategorie

z 7
 • 139,00 zł
  Angelina Stokłosa, Szymon Syp

  W komentarzu omówiono przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 (MAR). Autorzy uwzględnili wszystkie dotychczas wydane akty wykonawcze do MAR oraz stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie MAR. Publikacja...

  139,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 227554
  Availid: -1
  Availid: 211835
  Availid: 191229
  Availid: 170072
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
  Availid: 141731
  Availid: 140865
  Availid: 140381
  Availid: 128502
  Availid: 121999
 • 24,90 zł
  Aneta Gacka-Asiewicz

  W książce omówiono wszystkie najważniejsze instytucje i prawo Unii Europejskiej, od traktatów założycielskich aż do Traktatu z Lizbony.

  24,90 zł
  PDF
  prodcutid: 211835
  Availid: -1
  Availid: 211835
  Availid: 191229
  Availid: 170072
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
  Availid: 141731
  Availid: 140865
  Availid: 140381
  Availid: 128502
  Availid: 121999
 • 99,00 zł
  Mirosława Myszke-Nowakowska

  Transfer siedziby spółki w Unii Europejskiej znajduje się w głównym nurcie rozważań poświęconych procesowi europejskiej integracji gospodarczej.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 191229
  Availid: -1
  Availid: 211835
  Availid: 191229
  Availid: 170072
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
  Availid: 141731
  Availid: 140865
  Availid: 140381
  Availid: 128502
  Availid: 121999
 • 119,00 zł
  Maria Królikowska-Olczak, Beata...

  Publikacja adresowana jest do prawników, ekonomistów, urzędników, przedsiębiorców, studentów i nauczycieli akademickich, konsumentów, do wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o prawach konsumenta.

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 170072
  Availid: -1
  Availid: 211835
  Availid: 191229
  Availid: 170072
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
  Availid: 141731
  Availid: 140865
  Availid: 140381
  Availid: 128502
  Availid: 121999
 • 99,00 zł
  Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska

  Książka ,,Prawo Unii Europejskiej" omawia kompleksowe funkcjonowanie Unii Europejskiej, koncentrując się na aspektach prawnych i zmianach wprowadzonych na mocy Traktatu z Lizbony.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 169082
  Availid: -1
  Availid: 211835
  Availid: 191229
  Availid: 170072
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
  Availid: 141731
  Availid: 140865
  Availid: 140381
  Availid: 128502
  Availid: 121999
 • 99,00 zł
  Jacek Bąk, Aleksandra Stepanów

  Przewodnik po najważniejszych regulacjach prawnych UE w zakresie rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem Planu Działania w Zakresie Usług Finansowych (FSAP) oraz istotnych dyrektyw dotyczących trzech wyodrębnionych segmentów wspólnotowego rynku..

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 148429
  Availid: -1
  Availid: 211835
  Availid: 191229
  Availid: 170072
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
  Availid: 141731
  Availid: 140865
  Availid: 140381
  Availid: 128502
  Availid: 121999
 • 99,00 zł
  Marek Zalisko

  Zbiorcze studium obejmujące analizę instrumentów prawnych, które składają się na europejskie prawo procesowe cywilne.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 141736
  Availid: -1
  Availid: 211835
  Availid: 191229
  Availid: 170072
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
  Availid: 141731
  Availid: 140865
  Availid: 140381
  Availid: 128502
  Availid: 121999
 • 119,00 zł
  Marek Świstak, Jan Wiktor Tkaczyński

  Kompleksowe opracowanie w dziedzinie najnowszych trendów unijnej polityki regionalnej mających wpływ na kształtowanie się instrumentów tej polityki, czyli funduszy Unii Europejskiej.

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 141731
  Availid: -1
  Availid: 211835
  Availid: 191229
  Availid: 170072
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
  Availid: 141731
  Availid: 140865
  Availid: 140381
  Availid: 128502
  Availid: 121999
 • 99,00 zł
  Rafał Sikorski

  Niewątpliwie odpowiednia wiedza w omawianym zakresie pozwala na uniknięcie naruszenia cudzych praw i uniknięcia długotrwałych postępowań sądowych.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 140865
  Availid: -1
  Availid: 211835
  Availid: 191229
  Availid: 170072
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
  Availid: 141731
  Availid: 140865
  Availid: 140381
  Availid: 128502
  Availid: 121999
 • 129,00 zł
  Agata Harast

  Książka zawiera omówienie zagadnień ogólnych dotyczących postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, instytucji pozwu, procedury wydawania, doręczania oraz zaskarżenia europejskiego nakazu zapłaty, a także dopuszczalności stosowania...

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 140381
  Availid: -1
  Availid: 211835
  Availid: 191229
  Availid: 170072
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
  Availid: 141731
  Availid: 140865
  Availid: 140381
  Availid: 128502
  Availid: 121999
 • 59,00 zł
  Igor B. Nestoruk, Waltraud Hakenberg

  Książka zawiera przegląd Prawa Unii Europejskiej od czasu wejścia w życie Traktatu z Lizbony.

  59,00 zł
  PDF
  prodcutid: 128502
  Availid: -1
  Availid: 211835
  Availid: 191229
  Availid: 170072
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
  Availid: 141731
  Availid: 140865
  Availid: 140381
  Availid: 128502
  Availid: 121999
 • 99,00 zł
  Monika Jagielska, Ewa Rott-Pietrzyk, Aneta...

  Z uwagi na podjętą tematykę, publikacja jest podzielona na dwie części. Pierwsza część odnosi się do europejskiej inicjatywy stworzenia instrumentu opcjonalnego,druga natomiast dotyczy najistotniejszych kwestii polskiego prawa konsumenckiego.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 121999
  Availid: -1
  Availid: 211835
  Availid: 191229
  Availid: 170072
  Availid: 169082
  Availid: 148429
  Availid: 141736
  Availid: 141731
  Availid: 140865
  Availid: 140381
  Availid: 128502
  Availid: 121999
z 7