Europejskie

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Europejskie Jest 75 produktów.

Podkategorie

z 7
 • 149,00 zł
  Anna Reiwer-Kaliszewska, Anna...

  Książka jest pierwszą na rynku publikacją, w której przedstawiono kluczowe instytucje prawa finansowego Unii Europejskiej oraz ich ujęcie w ramach systemu prawnofinansowego UE. Wyjaśniono także jego aspekty doktrynalne, instytucjonalne oraz...

  149,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 227160
  Availid: -1
  Availid: 246201
  Availid: 239891
  Availid: 224543
  Availid: 219178
  Availid: 217458
  Availid: 213406
  Availid: 213272
  Availid: 215964
  Availid: 212038
  Availid: 215561
  Availid: 210954
 • 0,00 zł
  Marek Antoni Nowicki, Marek Nowicki

  Prezentowana książka przedstawia wyczerpująco dorobek orzeczniczy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dotyczący zarówno praw i wolności chronionych w Konwencji, jak i samego strasburskiego mechanizmu dochodzenia ich ochrony. Gruntowne zmiany...

  269,07 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 246201
  Availid: -1
  Availid: 246201
  Availid: 239891
  Availid: 224543
  Availid: 219178
  Availid: 217458
  Availid: 213406
  Availid: 213272
  Availid: 215964
  Availid: 212038
  Availid: 215561
  Availid: 210954
 • 239,09 zł
  Paweł Wojciechowski, Małgorzata Korzycka

  "Recenzowana praca znanych i uznanych Autorów stanowi pierwsze w polskiej literaturze, tak szerokie i pogłębione, opracowanie prawa żywnościowego, nowej dziedziny prawa znajdującej się w toku wyodrębniania. Dzieło obejmuje niemalże całość bardzo...

  239,09 zł
  PDF
  prodcutid: 239891
  Availid: -1
  Availid: 246201
  Availid: 239891
  Availid: 224543
  Availid: 219178
  Availid: 217458
  Availid: 213406
  Availid: 213272
  Availid: 215964
  Availid: 212038
  Availid: 215561
  Availid: 210954
 • 0,00 zł
  Dorota Pudzianowska

  Prezentowane w publikacji zagadnienia są niezwykle aktualne, zwłaszcza w kontekście praw uchodźców i wyzwań, przed którymi stanęły państwa członkowskie Unii Europejskiej w związku z napływem dużej liczby migrantów. Monografia zawiera...

  129,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 224543
  Availid: -1
  Availid: 246201
  Availid: 239891
  Availid: 224543
  Availid: 219178
  Availid: 217458
  Availid: 213406
  Availid: 213272
  Availid: 215964
  Availid: 212038
  Availid: 215561
  Availid: 210954
 • 0,00 zł
  Danuta Kabat-Rudnicka

  Opracowanie podejmuje zagadnienie konstytucjonalizacji Unii Europejskiej, w tym stosunku łączącego sądy konstytucyjne państw członkowskich z Trybunałem Sprawiedliwości UE. Temat ten jest szeroko dyskutowany zarówno w krajach Europy Zachodniej, jak i...

  129,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 219178
  Availid: -1
  Availid: 246201
  Availid: 239891
  Availid: 224543
  Availid: 219178
  Availid: 217458
  Availid: 213406
  Availid: 213272
  Availid: 215964
  Availid: 212038
  Availid: 215561
  Availid: 210954
 • 0,00 zł
  Tomasz Srogosz

  Monografia jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją poświęconą uti possidetis - instytucji recypowanej z prawa prywatnego, nieomówionej dotąd w polskiej doktrynie prawa międzynarodowego. Pojęcie uti possidetis pojawia się zarówno w dyskusjach...

  129,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 217458
  Availid: -1
  Availid: 246201
  Availid: 239891
  Availid: 224543
  Availid: 219178
  Availid: 217458
  Availid: 213406
  Availid: 213272
  Availid: 215964
  Availid: 212038
  Availid: 215561
  Availid: 210954
 • 99,00 zł
  Marek Jaśkowski

  Marek Jaśkowski doktor nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz...

  99,00 zł
  EPUB
  prodcutid: 213406
  Availid: -1
  Availid: 246201
  Availid: 239891
  Availid: 224543
  Availid: 219178
  Availid: 217458
  Availid: 213406
  Availid: 213272
  Availid: 215964
  Availid: 212038
  Availid: 215561
  Availid: 210954
 • 93,90 zł
  Justyna Łacny

  Wydatkowanie środków finansowych budżetu Unii Europejskiej na cele wdrażania unijnej polityki spójności nakłada na administrację krajową wiele obowiązków. Praca przedstawia charakterystykę i systematykę tych obowiązków oraz opisuje skutki prawne...

  93,90 zł
  EPUB
  prodcutid: 213272
  Availid: -1
  Availid: 246201
  Availid: 239891
  Availid: 224543
  Availid: 219178
  Availid: 217458
  Availid: 213406
  Availid: 213272
  Availid: 215964
  Availid: 212038
  Availid: 215561
  Availid: 210954
 • 29,99 zł
  Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek

  Prowadzisz firmę w Polsce Wschodniej? Masz więcej możliwości pozyskania dotacji! Skorzystaj z Programu Operacyjny Polska Wschodnia.

  29,99 zł
  PDF
  prodcutid: 215964
  Availid: -1
  Availid: 246201
  Availid: 239891
  Availid: 224543
  Availid: 219178
  Availid: 217458
  Availid: 213406
  Availid: 213272
  Availid: 215964
  Availid: 212038
  Availid: 215561
  Availid: 210954
 • 0,00 zł
  Michał Rams

  W książce przedstawiono obowiązek wykładni prawa krajowego w kontekście brzmienia i celu prawa Unii Europejskiej w świetle zagadnień o charakterze karnoprawnym. Wskazano na metodę i sposób prowadzenia wykładni zgodnej w obszarze prawa karnego...

  129,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 212038
  Availid: -1
  Availid: 246201
  Availid: 239891
  Availid: 224543
  Availid: 219178
  Availid: 217458
  Availid: 213406
  Availid: 213272
  Availid: 215964
  Availid: 212038
  Availid: 215561
  Availid: 210954
 • 24,48 zł
  Małgorzata Skonieczna

  Z e-booka dowiesz się kiedy możesz skorzystać z europejskiego nakazu zapłaty.

  24,48 zł
  PDF
  prodcutid: 215561
  Availid: -1
  Availid: 246201
  Availid: 239891
  Availid: 224543
  Availid: 219178
  Availid: 217458
  Availid: 213406
  Availid: 213272
  Availid: 215964
  Availid: 212038
  Availid: 215561
  Availid: 210954
 • 105,01 zł
  Marcin Nowacki

  "Wybór tematu opracowania należy uznać za bardzo trafny nie tylko z perspektywy wagi zagadnień prawnych, których dotyczy, ale tez dodatkowo uzasadniony dynamicznym rozwojem współczesnego obrotu prawnomiedzynarodowego w dziedzinie energii. Podjecie...

  105,01 zł
  EPUB
  prodcutid: 210954
  Availid: -1
  Availid: 246201
  Availid: 239891
  Availid: 224543
  Availid: 219178
  Availid: 217458
  Availid: 213406
  Availid: 213272
  Availid: 215964
  Availid: 212038
  Availid: 215561
  Availid: 210954
z 7