Handlowe

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Handlowe Jest 111 produktów.

Podkategorie

z 10
 • 103,20 zł
  Dominik Majewski

  Prezentujemy Państwu jedyną na rynku publikację, w której przedstawiono szczegółowe porównanie przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej z nowymi przepisami, tworzącymi łącznie tzw. Konstytucję Biznesu

  103,20 zł
  PDF
  prodcutid: 278731
  Availid: -1
  Availid: 276949
  Availid: 276950
  Availid: 274646
  Availid: 226321
  Availid: 217470
  Availid: 211359
  Availid: 213191
  Availid: 214766
  Availid: 268300
  Availid: 262528
  Availid: 262964
 • 31,21 zł
  Robert Rykowski, Adam Tula

  Konstytucja Biznesu jest to pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności

  31,21 zł
  PDF
  prodcutid: 276949
  Availid: -1
  Availid: 276949
  Availid: 276950
  Availid: 274646
  Availid: 226321
  Availid: 217470
  Availid: 211359
  Availid: 213191
  Availid: 214766
  Availid: 268300
  Availid: 262528
  Availid: 262964
 • 9,90 zł
  Sławomir Biliński, Ewa Sławińska

  Sejm uchwalił pakiet ustaw stanowiących tzw. Konstytucję Biznesu. Jedną z ustaw wchodzących w skład tego pakietu jest ustawa Prawo przedsiębiorców, która zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 276950
  Availid: -1
  Availid: 276949
  Availid: 276950
  Availid: 274646
  Availid: 226321
  Availid: 217470
  Availid: 211359
  Availid: 213191
  Availid: 214766
  Availid: 268300
  Availid: 262528
  Availid: 262964
 • 19,95 zł
  Katarzyna Rydz-Sybilak

  Publikacja zawiera krótkie omówienie najważniejszych zbiegów odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w nawiązaniu do prawa karnego, szeroko rozumianego prawa finansowego oraz prawa cywilnego.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 274646
  Availid: -1
  Availid: 276949
  Availid: 276950
  Availid: 274646
  Availid: 226321
  Availid: 217470
  Availid: 211359
  Availid: 213191
  Availid: 214766
  Availid: 268300
  Availid: 262528
  Availid: 262964
 • 329,00 zł
  Magdalena Szczepańska, Beata...

  Publikacja zawiera szczegółowe i kompleksowe omówienie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która stanowi swoistą konstytucję rynku ubezpieczeń. Celem wprowadzenia nowych regulacji była konieczność implementowania do krajowego...

  329,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 226321
  Availid: -1
  Availid: 276949
  Availid: 276950
  Availid: 274646
  Availid: 226321
  Availid: 217470
  Availid: 211359
  Availid: 213191
  Availid: 214766
  Availid: 268300
  Availid: 262528
  Availid: 262964
 • 169,00 zł
  Eligiusz Jerzy Krześniak, Eligiusz Krześniak

  Publikacja przedstawia nie tylko rozważania teoretycznoprawne, ale również wiele przykładów praktycznych dotyczących klubów i organizacji sportowych. Rozważania dotyczące polskiego prawa przedstawiono w kontekście rozwiązań zagranicznych. Ponadto...

  169,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 217470
  Availid: -1
  Availid: 276949
  Availid: 276950
  Availid: 274646
  Availid: 226321
  Availid: 217470
  Availid: 211359
  Availid: 213191
  Availid: 214766
  Availid: 268300
  Availid: 262528
  Availid: 262964
 • 230,00 zł
  Małgorzata Sieradzka, Konrad Kohutek

  Niniejszy komentarz uwzględnia obszerne zmiany w ustawie z dnia 17 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonane nowelizacją z dnia 10 czerwca 2014 r. Nowelizacja wprowadziła do polskiego porządku prawa antymonopolowego nowe...

  230,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 211359
  Availid: -1
  Availid: 276949
  Availid: 276950
  Availid: 274646
  Availid: 226321
  Availid: 217470
  Availid: 211359
  Availid: 213191
  Availid: 214766
  Availid: 268300
  Availid: 262528
  Availid: 262964
 • 119,00 zł
  Ewa Kosior

  Ewa Kosior - doktor nauk prawnych; adwokat; specjalizuje się w prawie umów i kwestiach związanych z prawem wierzytelności; autorka kilkunastu publikacji z dziedziny prawa prywatnego. Publikacja jest jedyną pozycją na rynku, w której kompleksowo...

  119,00 zł
  EPUB
  prodcutid: 213191
  Availid: -1
  Availid: 276949
  Availid: 276950
  Availid: 274646
  Availid: 226321
  Availid: 217470
  Availid: 211359
  Availid: 213191
  Availid: 214766
  Availid: 268300
  Availid: 262528
  Availid: 262964
 • 129,00 zł
  Wojciech Jasiński

  Monografia w syntetyczny i przystępny sposób omawia sporne zagadnienia dotyczące stosowania standardów prawnokarnych w sprawach o ochronę konkurencji i konsumentów. Poruszono w niej kwestie odnoszące się w szczególności do: ? zakresu prawa do...

  129,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 214766
  Availid: -1
  Availid: 276949
  Availid: 276950
  Availid: 274646
  Availid: 226321
  Availid: 217470
  Availid: 211359
  Availid: 213191
  Availid: 214766
  Availid: 268300
  Availid: 262528
  Availid: 262964
 • 103,20 zł
  Barbara Pióro

  Prezentujemy Państwu jedyną na rynku publikację, w której przedstawiono szczegółowe porównanie przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z nowymi przepisami,

  103,20 zł
  PDF
  prodcutid: 268300
  Availid: -1
  Availid: 276949
  Availid: 276950
  Availid: 274646
  Availid: 226321
  Availid: 217470
  Availid: 211359
  Availid: 213191
  Availid: 214766
  Availid: 268300
  Availid: 262528
  Availid: 262964
 • 0,00 zł
  Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna...

  Jesteś przedsiębiorcą, który prowadzi lub zamierza prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej? Ten poradnik jest właśnie dla Ciebie!

  44,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 262528
  Availid: -1
  Availid: 276949
  Availid: 276950
  Availid: 274646
  Availid: 226321
  Availid: 217470
  Availid: 211359
  Availid: 213191
  Availid: 214766
  Availid: 268300
  Availid: 262528
  Availid: 262964
 • 102,40 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Prezentujemy Państwu jedyną na rynku publikację, w której przedstawiono szczegółowe porównanie przepisów ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne – z nowymi przepisami, zawartymi w ustawie z 20 lipca 2017 r

  102,40 zł
  PDF
  prodcutid: 262964
  Availid: -1
  Availid: 276949
  Availid: 276950
  Availid: 274646
  Availid: 226321
  Availid: 217470
  Availid: 211359
  Availid: 213191
  Availid: 214766
  Availid: 268300
  Availid: 262528
  Availid: 262964
z 10