Karne

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Karne Jest 96 produktów.

Podkategorie

z 8
 • 19,95 zł
  Katarzyna Rydz-Sybilak

  Publikacja zawiera krótkie omówienie najważniejszych zbiegów odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w nawiązaniu do prawa karnego, szeroko rozumianego prawa finansowego oraz prawa cywilnego.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 274646
  Availid: -1
  Availid: 226519
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 211233
  Availid: 213190
  Availid: 270050
  Availid: 211690
  Availid: 214766
  Availid: 214633
  Availid: 212032
  Availid: 263888
 • 169,00 zł
  Sławomir Żółtek

  Książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej monograficzne opracowanie problematyki znaczenia normatywnego znamion typu czynu zabronionego. Wyjaśniono w niej, czym są, w jakim pozostają stosunku oraz jak wykładać tzw. znamiona...

  169,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 226519
  Availid: -1
  Availid: 226519
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 211233
  Availid: 213190
  Availid: 270050
  Availid: 211690
  Availid: 214766
  Availid: 214633
  Availid: 212032
  Availid: 263888
 • 129,00 zł
  Sławomir Steinborn

  W monografii poruszone zostały kluczowe problemy kontroli odwoławczej w procesie karnym, jakie powstały na tle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2016. Szczególny nacisk położono na problematykę postępowania dowodowego w warunkach...

  129,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 226517
  Availid: -1
  Availid: 226519
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 211233
  Availid: 213190
  Availid: 270050
  Availid: 211690
  Availid: 214766
  Availid: 214633
  Availid: 212032
  Availid: 263888
 • 179,00 zł
  Michał Błoński

  Publikacja zawiera około 300 wzorów pism procesowych uwzględniających najnowsze zmiany wprowadzone do procesu karnego, w tym ostatnią dużą nowelizację kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r. Autor przedstawia...

  179,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 226516
  Availid: -1
  Availid: 226519
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 211233
  Availid: 213190
  Availid: 270050
  Availid: 211690
  Availid: 214766
  Availid: 214633
  Availid: 212032
  Availid: 263888
 • 79,00 zł
  Andrzej Bałandynowicz

  W opracowaniu przestawiono model karania sprawców przestępstw na poziomie myślenia abolicjonistycznego, opartego na wartościach tożsamości osobowej, społecznej i kulturo-wo-cywilizacyjnej. Ukazano ponadto model terapii probacyjnej rozumiany jako...

  79,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 211233
  Availid: -1
  Availid: 226519
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 211233
  Availid: 213190
  Availid: 270050
  Availid: 211690
  Availid: 214766
  Availid: 214633
  Availid: 212032
  Availid: 263888
 • 149,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  System Prawa Karnego Procesowego to wielotomowe (w założeniu XVIII tomów) wydawnictwo opracowane pod redakcją merytoryczną Piotra Hofmańskiego. Jest to jedyne na rynku tak aktualne, obszerne i kompleksowe omówienie całego systemu instytucji...

  149,00 zł
  EPUB
  prodcutid: 213190
  Availid: -1
  Availid: 226519
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 211233
  Availid: 213190
  Availid: 270050
  Availid: 211690
  Availid: 214766
  Availid: 214633
  Availid: 212032
  Availid: 263888
 • 32,45 zł
  Jan Kulesza

  Książka zawiera pierwsze w polskiej doktrynie opracowanie monograficzne poświęcone teorii kryminalizacji, uwzględniającej całościowo element uzgadniania kontekstu konstytucyjnego stanowienia norm prawnokarnych.

  32,45 zł
  PDF
  prodcutid: 270050
  Availid: -1
  Availid: 226519
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 211233
  Availid: 213190
  Availid: 270050
  Availid: 211690
  Availid: 214766
  Availid: 214633
  Availid: 212032
  Availid: 263888
 • 0,00 zł
  Krzysztof Eichstaedt, Ryszard A....

  System Prawa Karnego Procesowego to wielotomowe (w założeniu XVIII tomów) wydawnictwo opracowane pod redakcją merytoryczną Piotra Hofmańskiego. Jest to jedyne na rynku tak aktualne, obszerne i kompleksowe omówienie całego systemu instytucji...

  359,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 211690
  Availid: -1
  Availid: 226519
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 211233
  Availid: 213190
  Availid: 270050
  Availid: 211690
  Availid: 214766
  Availid: 214633
  Availid: 212032
  Availid: 263888
 • 129,00 zł
  Wojciech Jasiński

  Monografia w syntetyczny i przystępny sposób omawia sporne zagadnienia dotyczące stosowania standardów prawnokarnych w sprawach o ochronę konkurencji i konsumentów. Poruszono w niej kwestie odnoszące się w szczególności do: ? zakresu prawa do...

  129,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 214766
  Availid: -1
  Availid: 226519
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 211233
  Availid: 213190
  Availid: 270050
  Availid: 211690
  Availid: 214766
  Availid: 214633
  Availid: 212032
  Availid: 263888
 • 129,00 zł
  Magdalena Błaszczyk

  Książka zawiera kompleksową analizę obowiązujących regulacji materialnoprawnych, procesowych i egzekucyjnych odnoszących się do przepadku karnoskarbowego. W opracowaniu wykorzystano bogaty dorobek doktryny i orzecznictwa sądów polskich. Uwzględniono...

  129,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 214633
  Availid: -1
  Availid: 226519
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 211233
  Availid: 213190
  Availid: 270050
  Availid: 211690
  Availid: 214766
  Availid: 214633
  Availid: 212032
  Availid: 263888
 • 79,00 zł
  Lidia Mazowiecka

  Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar to pierwsza na rynku wydawniczym monografia, w której szeroko omówiono ustawę o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Autorzy oceniają w szczególności, czy ustawa ta w wystarczający sposób chroni...

  79,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 212032
  Availid: -1
  Availid: 226519
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 211233
  Availid: 213190
  Availid: 270050
  Availid: 211690
  Availid: 214766
  Availid: 214633
  Availid: 212032
  Availid: 263888
 • 22,45 zł
  Aldona Nawój-Śleszyński, Joanna Łuczak

  Publikacja może zainteresować zarówno teoretyków, jak i praktyków zajmujących się problematyką, w szczególności wychowawców więziennych, kadrę oddziałów terapeutycznych, kuratorów sądowych, sędziów penitencjarnych.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 263888
  Availid: -1
  Availid: 226519
  Availid: 226517
  Availid: 226516
  Availid: 211233
  Availid: 213190
  Availid: 270050
  Availid: 211690
  Availid: 214766
  Availid: 214633
  Availid: 212032
  Availid: 263888
z 8