Karne

Najlepiej sprzedające się

Promocje

 • image
  Raw

  Nie wszystkie potwory czają się w...

  25,55 zł 30,81 zł

Dostawcy

Brak dostawców

Karne Jest 154 produktów.

Podkategorie

z 13
 • 32,15 zł
  Aldona Nawój-Śleszyński, Aleksandra...

  Publikacja stanowi podsumowanie dziesięcioletniego okresu działalności Studenckiego Naukowego Koła Penitencjarnego, utworzonego przy Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.

  32,15 zł
  PDF
  prodcutid: 353055
  Availid: -1
  Availid: 350234
  Availid: 350231
  Availid: 342098
  Availid: 342095
  Availid: 342085
  Availid: 309316
  Availid: 307108
  Availid: 306645
  Availid: 306644
  Availid: 306635
  Availid: 306634
 • 0,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Najnowsza aktualizacja Kodeksu karnego uwzględniająca zmiany prawne wynikające z wejścia w życie ustawy poszerzającej granice obrony koniecznej.

  12,30 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 350234
  Availid: -1
  Availid: 350234
  Availid: 350231
  Availid: 342098
  Availid: 342095
  Availid: 342085
  Availid: 309316
  Availid: 307108
  Availid: 306645
  Availid: 306644
  Availid: 306635
  Availid: 306634
 • 0,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  W tekście uwzględniono dużą nowelizację tj.: ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694), która wchodzi w życie 5 października 2019 r.

  12,30 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 350231
  Availid: -1
  Availid: 350234
  Availid: 350231
  Availid: 342098
  Availid: 342095
  Availid: 342085
  Availid: 309316
  Availid: 307108
  Availid: 306645
  Availid: 306644
  Availid: 306635
  Availid: 306634
 • 149,00 zł
  Joanna Ablewicz

  Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks postępowania karnego, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów tego Kodeksu. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych....

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 342098
  Availid: -1
  Availid: 350234
  Availid: 350231
  Availid: 342098
  Availid: 342095
  Availid: 342085
  Availid: 309316
  Availid: 307108
  Availid: 306645
  Availid: 306644
  Availid: 306635
  Availid: 306634
 • 129,09 zł
  Joanna Ablewicz

  Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks karny, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu karnego. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść...

  129,09 zł
  PDF
  prodcutid: 342095
  Availid: -1
  Availid: 350234
  Availid: 350231
  Availid: 342098
  Availid: 342095
  Availid: 342085
  Availid: 309316
  Availid: 307108
  Availid: 306645
  Availid: 306644
  Availid: 306635
  Availid: 306634
 • 149,00 zł
  Anna Wolska-Bagińska

  Uniwersalność problematyki ochrony danych osobowych sprawia, że zagadnienia dotyczące ochrony tej sfery praw i interesów jednostki pojawiają się również na gruncie procesu karnego. Dane osobowe jednostki w sposób naturalny przenikają do procesu...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 342085
  Availid: -1
  Availid: 350234
  Availid: 350231
  Availid: 342098
  Availid: 342095
  Availid: 342085
  Availid: 309316
  Availid: 307108
  Availid: 306645
  Availid: 306644
  Availid: 306635
  Availid: 306634
 • 179,11 zł
  Justyn Piskorski, Arkadiusz Barut, Daria...

  Monografia zawiera materiały z konferencji zorganizowanej w czerwcu 2018 r. w Obrzycku przez Katedrę Prawa Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Ogólnopolski Zjazd Karnistów. Istota, faktyczność i legitymizacja prawa karnego". Jej...

  179,11 zł
  PDF
  prodcutid: 309316
  Availid: -1
  Availid: 350234
  Availid: 350231
  Availid: 342098
  Availid: 342095
  Availid: 342085
  Availid: 309316
  Availid: 307108
  Availid: 306645
  Availid: 306644
  Availid: 306635
  Availid: 306634
 • 0,00 zł
  Sejm RP

  Publikacja zawiera tekst jednolity ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wraz z przepisami wprowadzającymi.

  12,30 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 307108
  Availid: -1
  Availid: 350234
  Availid: 350231
  Availid: 342098
  Availid: 342095
  Availid: 342085
  Availid: 309316
  Availid: 307108
  Availid: 306645
  Availid: 306644
  Availid: 306635
  Availid: 306634
 • 199,03 zł
  Jerzy Skorupka, Dagmara Gruszecka,...

  Książka jest pierwszym w kraju monograficznym opracowaniem zagadnień dotyczących granic ingerencji w prawa i wolności jednostki w polskim procesie karnym.

  199,03 zł
  PDF
  prodcutid: 306645
  Availid: -1
  Availid: 350234
  Availid: 350231
  Availid: 342098
  Availid: 342095
  Availid: 342085
  Availid: 309316
  Availid: 307108
  Availid: 306645
  Availid: 306644
  Availid: 306635
  Availid: 306634
 • 129,09 zł
  Jan Gościński

  „Egzamin na tłumacza przysięgłego. Angielskie orzeczenia w sprawach karnych" to praktyczny i kompleksowy podręcznik dla każdego tłumacza zajmującego się przekładem na język polski orzeczeń angielskich sądów karnych.

  129,09 zł
  PDF
  prodcutid: 306644
  Availid: -1
  Availid: 350234
  Availid: 350231
  Availid: 342098
  Availid: 342095
  Availid: 342085
  Availid: 309316
  Availid: 307108
  Availid: 306645
  Availid: 306644
  Availid: 306635
  Availid: 306634
 • 59,04 zł
  Wioletta Żelazowska

  Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!

  59,04 zł
  PDF
  prodcutid: 306635
  Availid: -1
  Availid: 350234
  Availid: 350231
  Availid: 342098
  Availid: 342095
  Availid: 342085
  Availid: 309316
  Availid: 307108
  Availid: 306645
  Availid: 306644
  Availid: 306635
  Availid: 306634
 • 59,04 zł
  Julia Berg, Barbara Namysłowska-Gabrysiak

  W szóstym wydaniu uwzględniono najnowsze zmiany Kodeksu karnego dotyczące m.in. środków karnych, przepadku, środków kompensacyjnych, obrony koniecznej oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

  59,04 zł
  PDF
  prodcutid: 306634
  Availid: -1
  Availid: 350234
  Availid: 350231
  Availid: 342098
  Availid: 342095
  Availid: 342085
  Availid: 309316
  Availid: 307108
  Availid: 306645
  Availid: 306644
  Availid: 306635
  Availid: 306634
z 13