Karne

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Karne Jest 129 produktów.

Podkategorie

z 11
 • 169,00 zł
  Michał Królikowski, Mikołaj Ostrowski

  W niniejszym zbiorze przedstawiono wybór orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych z zakresu prawa karnego materialnego.

  169,00 zł
  PDF, MOBI
  prodcutid: 253231
  Availid: -1
  Availid: 237084
  Availid: 159847
  Availid: 220619
  Availid: 191739
  Availid: 191232
  Availid: 182564
  Availid: 180653
  Availid: 169518
  Availid: 164960
  Availid: 163599
  Availid: 162139
 • 0,00 zł
  Krzysztof Szczucki, Michał Królikowski

  W niniejszym zbiorze przedstawiono wybór orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych z zakresu prawa karnego materialnego.

  169,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 237084
  Availid: -1
  Availid: 237084
  Availid: 159847
  Availid: 220619
  Availid: 191739
  Availid: 191232
  Availid: 182564
  Availid: 180653
  Availid: 169518
  Availid: 164960
  Availid: 163599
  Availid: 162139
 • 69,00 zł
  Wojciech Cieślak, Krzysztof Woźniewski

  Leksykon prawa karnego stanowi rodzaj przewodnika po tej złożonej problematyce, którego zadaniem jest ułatwić czytelnikom zrozumienie najważniejszych instytucji i konstrukcji karnoprocesowych.

  69,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 159847
  Availid: -1
  Availid: 237084
  Availid: 159847
  Availid: 220619
  Availid: 191739
  Availid: 191232
  Availid: 182564
  Availid: 180653
  Availid: 169518
  Availid: 164960
  Availid: 163599
  Availid: 162139
 • 99,00 zł
  Jan Widacki, Jerzy Konieczny, Tadeusz Widła

  Książki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Jest to zbiór kompletnych opracowań. Uwzględnia dorobek doktryny oraz aktualne orzecznictwo.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 220619
  Availid: -1
  Availid: 237084
  Availid: 159847
  Availid: 220619
  Availid: 191739
  Availid: 191232
  Availid: 182564
  Availid: 180653
  Availid: 169518
  Availid: 164960
  Availid: 163599
  Availid: 162139
 • 99,00 zł
  Jerzy Skorupka, Dagmara Gruszecka,...

  Publikacja poświęcona problematyce zakresu działań uczestników postępowania, które mogą oni zgodnie z prawem podejmować oraz konsekwencji wyjścia poza owe granice stanowi owoc obrad podczas Konferencji organizowanej przez Katedrę Postępowania Karnego.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 191739
  Availid: -1
  Availid: 237084
  Availid: 159847
  Availid: 220619
  Availid: 191739
  Availid: 191232
  Availid: 182564
  Availid: 180653
  Availid: 169518
  Availid: 164960
  Availid: 163599
  Availid: 162139
 • 99,00 zł
  Łukasz Cora

  Przedmiotem opracowania jest przedstawienie normatywnego oblicza instytucji zatrzymania osoby w polskim procesie karnym. Przyjęte ujęcie pracy wymagało klasyfikacji i systematyzacji materiału normatywnego.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 191232
  Availid: -1
  Availid: 237084
  Availid: 159847
  Availid: 220619
  Availid: 191739
  Availid: 191232
  Availid: 182564
  Availid: 180653
  Availid: 169518
  Availid: 164960
  Availid: 163599
  Availid: 162139
 • 99,00 zł
  Adam Kwieciński, Patrycja Chabier, Tomasz...

  Prawo karne wykonawcze w toku swojej ewolucji stało się skomplikowanym zespołem kilkudziesięciu aktów prawnych różnej rangi, wśród których nadrzędną rolę zachował Kodeks karny wykonawczy z 1997 roku.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 182564
  Availid: -1
  Availid: 237084
  Availid: 159847
  Availid: 220619
  Availid: 191739
  Availid: 191232
  Availid: 182564
  Availid: 180653
  Availid: 169518
  Availid: 164960
  Availid: 163599
  Availid: 162139
 • 119,00 zł
  Jarosław Zagrodnik, Leszek Wilk

  Książka ,,Prawo karne skarbowe" zawiera omówienie zagadnień niezbędnych w procesach dydaktycznych studiów i aplikacji prawniczych, a jednocześnie, dzięki analizie zagadnień specyficznych dla prawa karnego skarbowego, stanowi ekspozycję problemów naukowych

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 180653
  Availid: -1
  Availid: 237084
  Availid: 159847
  Availid: 220619
  Availid: 191739
  Availid: 191232
  Availid: 182564
  Availid: 180653
  Availid: 169518
  Availid: 164960
  Availid: 163599
  Availid: 162139
 • 99,00 zł
  Małgorzata Wysoczyńska

  Monografia prawnicza, którą macie Państwo przed sobą, w przeważającej mierze polega na analizach dogmatycznych poświęconych odpowiedzalności karnej za utrudnianie lub udaremnianie postępowania karnego.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 169518
  Availid: -1
  Availid: 237084
  Availid: 159847
  Availid: 220619
  Availid: 191739
  Availid: 191232
  Availid: 182564
  Availid: 180653
  Availid: 169518
  Availid: 164960
  Availid: 163599
  Availid: 162139
 • 99,00 zł
  Hanna Kuczyńska

  W monografii przedstawiono model oskarżenia, jaki przyjęto w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Dokonano analizy elementów modelu oskarżenia przed MTK, wpływających na realne możliwości działania prokuratora tego Trybunału.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 164960
  Availid: -1
  Availid: 237084
  Availid: 159847
  Availid: 220619
  Availid: 191739
  Availid: 191232
  Availid: 182564
  Availid: 180653
  Availid: 169518
  Availid: 164960
  Availid: 163599
  Availid: 162139
 • 149,00 zł
  Iwona Sepioło

  Zawarte w publikacji rozdziały traktują regułę nullum crimen sine lege jako element procesu interpretacji przepisów wszystkich dziedzin prawa oraz wytyczną w wykładni i stanowieniu prawa karnego materialnego i procesowego.

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 163599
  Availid: -1
  Availid: 237084
  Availid: 159847
  Availid: 220619
  Availid: 191739
  Availid: 191232
  Availid: 182564
  Availid: 180653
  Availid: 169518
  Availid: 164960
  Availid: 163599
  Availid: 162139
 • 149,00 zł
  Marek Kulik

  Przedmiotem niniejszej pracy jest przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary w polskim prawie karnym.

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 162139
  Availid: -1
  Availid: 237084
  Availid: 159847
  Availid: 220619
  Availid: 191739
  Availid: 191232
  Availid: 182564
  Availid: 180653
  Availid: 169518
  Availid: 164960
  Availid: 163599
  Availid: 162139
z 11