Międzynarodowe

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Międzynarodowe Jest 50 produktów.

Podkategorie

z 5
 • 233,11 zł
  Grażyna Stronikowska

  W minionym 25-leciu ochronie interesów finansowych Unii Europejskiej, za pośrednictwem prawa karnego, towarzyszyło poszukiwanie rozwiązań instytucjonalnych związanych z ustanowieniem Prokuratury Europejskiej. Ich ukoronowaniem jest rozporządzenie Rady...

  233,11 zł
  PDF
  prodcutid: 357249
  Availid: -1
  Availid: 355944
  Availid: 355915
  Availid: 354803
  Availid: 354802
  Availid: 354795
  Availid: 354710
  Availid: 353781
  Availid: 352617
  Availid: 343413
  Availid: 343407
  Availid: 304979
 • 197,97 zł
  Sylwia Żyrek

  W oddawanej do rąk czytelników publikacji przeanalizowanych i przedstawionych zostało niemal dwieście orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, oraz polskich i zagranicznych sądów powszechnych, opinie Rzeczników Generalnych, a także...

  197,97 zł
  PDF
  prodcutid: 355944
  Availid: -1
  Availid: 355944
  Availid: 355915
  Availid: 354803
  Availid: 354802
  Availid: 354795
  Availid: 354710
  Availid: 353781
  Availid: 352617
  Availid: 343413
  Availid: 343407
  Availid: 304979
 • 221,40 zł
  Piotr K. Marszałek

  "Dzieło uważam za oryginalny wkład Autora w rozwój dziedziny nauki społeczne i dyscypliny nauki prawne, natomiast jego wartość dodaną stanowi autorskie podejście do klasyfikacji i podziału zgromadzonego materiału. [...] Z uznaniem należy odnotować, że...

  221,40 zł
  PDF
  prodcutid: 355915
  Availid: -1
  Availid: 355944
  Availid: 355915
  Availid: 354803
  Availid: 354802
  Availid: 354795
  Availid: 354710
  Availid: 353781
  Availid: 352617
  Availid: 343413
  Availid: 343407
  Availid: 304979
 • 197,97 zł
  Jacek Napierała

  Celem opracowania jest podjęcie próby prezentacji i usystematyzowania procesu wykładni dokonywanej przez Trybunał przy pomocy instrumentarium fazy percepcyjnej derywacyjnej koncepcji wykładni prawa – w takim stopniu, w jakim jest to możliwe. Pełny...

  197,97 zł
  PDF
  prodcutid: 354803
  Availid: -1
  Availid: 355944
  Availid: 355915
  Availid: 354803
  Availid: 354802
  Availid: 354795
  Availid: 354710
  Availid: 353781
  Availid: 352617
  Availid: 343413
  Availid: 343407
  Availid: 304979
 • 221,40 zł
  Izabela Kraśnicka, Lidia Brodowski, Vita...

  Prezentowana publikacja wpisuje się w tradycję dyskusji naukowej wokół najważniejszych problemów prawa międzynarodowego publicznego. Poruszone w publikacji zagadnienia dotyczą zderzenia teorii i praktyki prawa międzynarodowego w świetle analizowanych...

  221,40 zł
  PDF
  prodcutid: 354802
  Availid: -1
  Availid: 355944
  Availid: 355915
  Availid: 354803
  Availid: 354802
  Availid: 354795
  Availid: 354710
  Availid: 353781
  Availid: 352617
  Availid: 343413
  Availid: 343407
  Availid: 304979
 • 69,11 zł
  Maria M. Kenig-Witkowska, Adam Łazowski,...

  Podręcznik ,,Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej" prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej i jej systemu prawnego. Każdy rozdział jest poprzedzony rozbudowanym wykazem literatury, co będzie pomocne przy...

  69,11 zł
  PDF
  prodcutid: 354795
  Availid: -1
  Availid: 355944
  Availid: 355915
  Availid: 354803
  Availid: 354802
  Availid: 354795
  Availid: 354710
  Availid: 353781
  Availid: 352617
  Availid: 343413
  Availid: 343407
  Availid: 304979
 • 40,95 zł
  Anna Głogowska-Balcerzak

  Handel ludźmi ma wiele twarzy i dotyczy niemal wszystkich krajów, niezależnie od tego, czy są one miejscami pochodzenia pokrzywdzonych, tranzytu czy państwami docelowymi.

  40,95 zł
  PDF
  prodcutid: 354710
  Availid: -1
  Availid: 355944
  Availid: 355915
  Availid: 354803
  Availid: 354802
  Availid: 354795
  Availid: 354710
  Availid: 353781
  Availid: 352617
  Availid: 343413
  Availid: 343407
  Availid: 304979
 • 197,97 zł
  Małgorzata Eysymontt

  Celem pracy jest rekonstrukcja traktatowego modelu, a także kompleksowe ujęcie i scharakteryzowanie urzędu Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, który stanowi wyjątkową konstrukcję na tle złożonego systemu...

  197,97 zł
  PDF
  prodcutid: 353781
  Availid: -1
  Availid: 355944
  Availid: 355915
  Availid: 354803
  Availid: 354802
  Availid: 354795
  Availid: 354710
  Availid: 353781
  Availid: 352617
  Availid: 343413
  Availid: 343407
  Availid: 304979
 • 0,00 zł
  Marek Jeżewski

  "Międzynarodowe prawo inwestycyjne" drugie wydanie jedynego na polskim rynku podręcznika obejmującego problematykę ochrony międzynarodowoprawnej inwestycji zagranicznych.

  87,86 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 352617
  Availid: -1
  Availid: 355944
  Availid: 355915
  Availid: 354803
  Availid: 354802
  Availid: 354795
  Availid: 354710
  Availid: 353781
  Availid: 352617
  Availid: 343413
  Availid: 343407
  Availid: 304979
 • 174,54 zł
  Aleksander Maziarz

  Publikacja podejmuje problematykę unijnego prawa konkurencji przedstawiając w sposób kompleksowy unijne reguły konkurencji oraz zasady ich stosowania. Autor dokonuje teoretycznego przedstawienia poszczególnych instytucji prawnych ilustrując je bogatym...

  174,54 zł
  PDF
  prodcutid: 343413
  Availid: -1
  Availid: 355944
  Availid: 355915
  Availid: 354803
  Availid: 354802
  Availid: 354795
  Availid: 354710
  Availid: 353781
  Availid: 352617
  Availid: 343413
  Availid: 343407
  Availid: 304979
 • 0,00 zł
  Jacek Barcik, Tomasz Srogosz

  Podręcznik „Prawo międzynarodowe publiczne" omawia instytucje z zakresu prawa międzynarodowego publicznego z licznymi odniesieniami do praktyki stosunków międzynarodowych. Zawiera także przykłady w postaci cytowań aktów prawnych i orzecznictwa sądów...

  115,98 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 343407
  Availid: -1
  Availid: 355944
  Availid: 355915
  Availid: 354803
  Availid: 354802
  Availid: 354795
  Availid: 354710
  Availid: 353781
  Availid: 352617
  Availid: 343413
  Availid: 343407
  Availid: 304979
 • 197,97 zł
  Paulina Twardoch

  Monografia poświęcona jest kolizyjnoprawnej problematyce umów małżeńskich. Przedstawione rozważania osnute są na kanwie aktualnie obowiązujących w Polsce aktów normatywnych obejmujących regulacje właściwości prawa. Ponadto, analizie poddano – w...

  197,97 zł
  PDF
  prodcutid: 304979
  Availid: -1
  Availid: 355944
  Availid: 355915
  Availid: 354803
  Availid: 354802
  Availid: 354795
  Availid: 354710
  Availid: 353781
  Availid: 352617
  Availid: 343413
  Availid: 343407
  Availid: 304979
z 5