Międzynarodowe

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Międzynarodowe Jest 35 produktów.

Podkategorie

z 3
 • 69,00 zł
  Anna Zawidzka-Łojek, Barbara Sonczyk, Adam...

  Oddawana do rąk Czytelniczek i Czytelników książka stanowi kolejne wydanie kompendium wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. Jest adresowana przede wszystkim do studentów prawa oraz stosunków międzynarodowych. Przedstawione zagadnienia...

  69,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 287794
  Availid: -1
  Availid: 284042
  Availid: 241471
  Availid: 211833
  Availid: 176714
  Availid: 127414
  Availid: 126241
  Availid: 116293
  Availid: 83789
  Availid: 8520
  Availid: 274802
  Availid: 272447
 • 29,95 zł
  Tomasz Lachowski

  Celem monografii jest pokazanie, że na gruncie prawa międzynarodowego istnieją trzy fundamentalne prawa ofiar poważnych naruszeń w okresie przejściowym – prawo do sprawiedliwości, prawo do prawdy i prawo do naprawy.

  29,95 zł
  PDF
  prodcutid: 284042
  Availid: -1
  Availid: 284042
  Availid: 241471
  Availid: 211833
  Availid: 176714
  Availid: 127414
  Availid: 126241
  Availid: 116293
  Availid: 83789
  Availid: 8520
  Availid: 274802
  Availid: 272447
 • 249,00 zł
  Marcus Lutter, Wulf-Henning Roth, Mirosław...

  Książka zawiera wykłady przedstawione przez wybitnych przedstawicieli niemieckiej nauki, kultury i polityki na corocznych inauguracjach kolejnych cyklów Niemieckiej Szkoły Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  249,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 241471
  Availid: -1
  Availid: 284042
  Availid: 241471
  Availid: 211833
  Availid: 176714
  Availid: 127414
  Availid: 126241
  Availid: 116293
  Availid: 83789
  Availid: 8520
  Availid: 274802
  Availid: 272447
 • 99,00 zł
  Mateusz Dróżdż

  Monografia przedstawia doniosłą pod względem jurydycznym i praktycznym problematykę zawarcia umowy w drodze oferty na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 211833
  Availid: -1
  Availid: 284042
  Availid: 241471
  Availid: 211833
  Availid: 176714
  Availid: 127414
  Availid: 126241
  Availid: 116293
  Availid: 83789
  Availid: 8520
  Availid: 274802
  Availid: 272447
 • 99,00 zł
  Maciej Górka

  Monografia stanowi kompleksowe omówienie zasady wzajemnego uznawania w prawie UE. Porusza teoretyczne i ogólne aspekty omawianej zasady, a także aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne wzajemnego uznawania.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 176714
  Availid: -1
  Availid: 284042
  Availid: 241471
  Availid: 211833
  Availid: 176714
  Availid: 127414
  Availid: 126241
  Availid: 116293
  Availid: 83789
  Availid: 8520
  Availid: 274802
  Availid: 272447
 • 89,00 zł
  Brygida Kuźniak

  Zagadnienie mieści się w zakresie tematycznym: wzajemny stosunek prawa międzynarodowego i prawa wewnętrznego, oraz celuje w sens i istotę dziedziny jaką jest prawo międzynarodowe publiczne.

  89,00 zł
  PDF
  prodcutid: 127414
  Availid: -1
  Availid: 284042
  Availid: 241471
  Availid: 211833
  Availid: 176714
  Availid: 127414
  Availid: 126241
  Availid: 116293
  Availid: 83789
  Availid: 8520
  Availid: 274802
  Availid: 272447
 • 79,00 zł
  Rett R. Ludwikowski

  Trzecie wydanie zostało uaktualnione i poszerzone zwłaszcza w częściach prezentujących rosnącą rolę Chin jako kontrowersyjnego partnera handlowego Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej czy Japonii.

  79,00 zł
  PDF
  prodcutid: 126241
  Availid: -1
  Availid: 284042
  Availid: 241471
  Availid: 211833
  Availid: 176714
  Availid: 127414
  Availid: 126241
  Availid: 116293
  Availid: 83789
  Availid: 8520
  Availid: 274802
  Availid: 272447
 • 89,00 zł
  Anna Przyborowska-Klimczak, Dorota Pyć

  Leksykon prawa międzynarodowego publicznego zawiera 100 wybranych, ważniejszych pojęć z tej dziedziny prawa, ułożonych w porządku alfabetycznym.

  89,00 zł
  PDF
  prodcutid: 116293
  Availid: -1
  Availid: 284042
  Availid: 241471
  Availid: 211833
  Availid: 176714
  Availid: 127414
  Availid: 126241
  Availid: 116293
  Availid: 83789
  Availid: 8520
  Availid: 274802
  Availid: 272447
 • 49,00 zł
  Adam Łazowski, Anna Zawidzka-Łojek

  Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu.

  49,00 zł
  PDF
  prodcutid: 83789
  Availid: -1
  Availid: 284042
  Availid: 241471
  Availid: 211833
  Availid: 176714
  Availid: 127414
  Availid: 126241
  Availid: 116293
  Availid: 83789
  Availid: 8520
  Availid: 274802
  Availid: 272447
 • 59,00 zł
  Joanna Połatyńska, Piotr Daranowski,...

  „Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór orzecznictwa” to pierwsze od ponad czterdziestu lat tak obszerne opracowanie dorobku orzeczniczego sądów międzynarodowych pojawiające się na polskim rynku...

  59,00 zł
  PDF
  prodcutid: 8520
  Availid: -1
  Availid: 284042
  Availid: 241471
  Availid: 211833
  Availid: 176714
  Availid: 127414
  Availid: 126241
  Availid: 116293
  Availid: 83789
  Availid: 8520
  Availid: 274802
  Availid: 272447
 • 119,00 zł
  Jerzy Ząbkowicz

  Recenzowana publikacja podejmuje niezwykle istotną z punktu widzenia każdego obywatela tematykę dotyczącą usług o charakterze użyteczności publicznej

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 274802
  Availid: -1
  Availid: 284042
  Availid: 241471
  Availid: 211833
  Availid: 176714
  Availid: 127414
  Availid: 126241
  Availid: 116293
  Availid: 83789
  Availid: 8520
  Availid: 274802
  Availid: 272447
 • 29,95 zł
  Marek Jan Wasiński

  Celem monografii jest dokładne, całościowe, systematyczne i możliwie krytyczne zbadanie i przedstawienie sposobu, w jaki funkcjonuje mechanizm ochrony praw człowieka, zbudowany na podstawie Karty Afrykańskiej oraz Protokołu o ustanowieniu AfTPCz.

  29,95 zł
  PDF
  prodcutid: 272447
  Availid: -1
  Availid: 284042
  Availid: 241471
  Availid: 211833
  Availid: 176714
  Availid: 127414
  Availid: 126241
  Availid: 116293
  Availid: 83789
  Availid: 8520
  Availid: 274802
  Availid: 272447
z 3