Międzynarodowe

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Międzynarodowe Jest 42 produktów.

Podkategorie

z 4
 • 149,00 zł
  Aleksander Maziarz

  Publikacja podejmuje problematykę unijnego prawa konkurencji przedstawiając w sposób kompleksowy unijne reguły konkurencji oraz zasady ich stosowania. Autor dokonuje teoretycznego przedstawienia poszczególnych instytucji prawnych ilustrując je bogatym...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 343413
  Availid: -1
  Availid: 343407
  Availid: 304979
  Availid: 305270
  Availid: 305029
  Availid: 304626
  Availid: 284304
  Availid: 284230
  Availid: 302930
  Availid: 301038
  Availid: 300739
  Availid: 298006
 • 99,10 zł
  Jacek Barcik, Tomasz Srogosz

  Podręcznik „Prawo międzynarodowe publiczne" omawia instytucje z zakresu prawa międzynarodowego publicznego z licznymi odniesieniami do praktyki stosunków międzynarodowych. Zawiera także przykłady w postaci cytowań aktów prawnych i orzecznictwa sądów...

  99,10 zł
  PDF
  prodcutid: 343407
  Availid: -1
  Availid: 343407
  Availid: 304979
  Availid: 305270
  Availid: 305029
  Availid: 304626
  Availid: 284304
  Availid: 284230
  Availid: 302930
  Availid: 301038
  Availid: 300739
  Availid: 298006
 • 169,04 zł
  Paulina Twardoch

  Monografia poświęcona jest kolizyjnoprawnej problematyce umów małżeńskich. Przedstawione rozważania osnute są na kanwie aktualnie obowiązujących w Polsce aktów normatywnych obejmujących regulacje właściwości prawa. Ponadto, analizie poddano – w...

  169,04 zł
  PDF
  prodcutid: 304979
  Availid: -1
  Availid: 343407
  Availid: 304979
  Availid: 305270
  Availid: 305029
  Availid: 304626
  Availid: 284304
  Availid: 284230
  Availid: 302930
  Availid: 301038
  Availid: 300739
  Availid: 298006
 • 0,00 zł
  dr Dominika Dróżdż

  The purpose of this monograph is to consider the terms “terrorism” and “terrorist act” from the point of view of mainly legal sciences.

  17,58 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 305270
  Availid: -1
  Availid: 343407
  Availid: 304979
  Availid: 305270
  Availid: 305029
  Availid: 304626
  Availid: 284304
  Availid: 284230
  Availid: 302930
  Availid: 301038
  Availid: 300739
  Availid: 298006
 • 199,03 zł
  Justyna Nawrot

  Oddawana do rąk Czytelników monografia jest pierwszym w literaturze przedmiotu kompleksowym opracowaniem poświęconym międzynarodowemu prawu bezpieczeństwa morskiego. Mimo że praca dotyczy zasadniczo systemu globalnego, uwzględniono w niej wzajemne...

  199,03 zł
  PDF
  prodcutid: 305029
  Availid: -1
  Availid: 343407
  Availid: 304979
  Availid: 305270
  Availid: 305029
  Availid: 304626
  Availid: 284304
  Availid: 284230
  Availid: 302930
  Availid: 301038
  Availid: 300739
  Availid: 298006
 • 229,01 zł
  Ewelina Cała-Wacinkiewicz

  Niniejsza monografia – stanowiąca odzwierciedlenie prowadzonych w polskich ośrodkach akademickich badań prawa międzynarodowego – poświęcona jest problemom i wyzwaniom, z którymi konfrontowana jest zarówno społeczność międzynarodowa, jak i główne...

  229,01 zł
  PDF
  prodcutid: 304626
  Availid: -1
  Availid: 343407
  Availid: 304979
  Availid: 305270
  Availid: 305029
  Availid: 304626
  Availid: 284304
  Availid: 284230
  Availid: 302930
  Availid: 301038
  Availid: 300739
  Availid: 298006
 • 169,00 zł
  Ewelina Cała-Wacinkiewicz

  "Monografia poświęcona jest zagadnieniu ważnemu, aktualnemu i trudnemu, jakim jest zagadnienie fragmentacji prawa międzynarodowego. Monografia napisana jest na bardzo wysokim poziomie metodologicznym i merytorycznym. […] Swoją erudycję Autorka...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 284304
  Availid: -1
  Availid: 343407
  Availid: 304979
  Availid: 305270
  Availid: 305029
  Availid: 304626
  Availid: 284304
  Availid: 284230
  Availid: 302930
  Availid: 301038
  Availid: 300739
  Availid: 298006
 • 189,00 zł
  Magdalena Gniadzik

  Przedmiotem prezentowanej monografii jest proces ewolucji, który zachodził i nadal zachodzi w orzecznictwie Trybunału odnoszącym się do statusu prawnego obywateli Unii Europejskiej w państwach przyjmujących oraz państwach pochodzenia. W 2018 r. mija...

  189,00 zł
  PDF
  prodcutid: 284230
  Availid: -1
  Availid: 343407
  Availid: 304979
  Availid: 305270
  Availid: 305029
  Availid: 304626
  Availid: 284304
  Availid: 284230
  Availid: 302930
  Availid: 301038
  Availid: 300739
  Availid: 298006
 • 0,00 zł
  Agata Kozioł, Paulina Twardoch

  Monografia analizuje z perspektywy różnych regulacji prawnych problematykę ochrony osób trzecich w obrocie międzynarodowym. Potrzeba ochrony osób trzecich na płaszczyźnie prawa prywatnego międzynarodowego jest coraz częściej dostrzegana przez...

  169,04 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 302930
  Availid: -1
  Availid: 343407
  Availid: 304979
  Availid: 305270
  Availid: 305029
  Availid: 304626
  Availid: 284304
  Availid: 284230
  Availid: 302930
  Availid: 301038
  Availid: 300739
  Availid: 298006
 • 149,00 zł
  Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes,...

  Przystępując do tworzenia niniejszej monografii autorzy chcieli poszukiwać odpowiedzi na pytanie, czy istnieje część wspólna zbiorów wartości prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego.

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 301038
  Availid: -1
  Availid: 343407
  Availid: 304979
  Availid: 305270
  Availid: 305029
  Availid: 304626
  Availid: 284304
  Availid: 284230
  Availid: 302930
  Availid: 301038
  Availid: 300739
  Availid: 298006
 • 79,08 zł
  Rett R. Ludwikowski

  Podręcznik prezentuje podstawowe standardy międzynarodowego obrotu gospodarczego. Książka koncentruje się na analizie regulacji układów handlowych: globalnych i regionalnych, polityce handlowej superpotęg ekonomicznych, takich jak Stany Zjednoczone...

  79,08 zł
  PDF
  prodcutid: 300739
  Availid: -1
  Availid: 343407
  Availid: 304979
  Availid: 305270
  Availid: 305029
  Availid: 304626
  Availid: 284304
  Availid: 284230
  Availid: 302930
  Availid: 301038
  Availid: 300739
  Availid: 298006
 • 0,00 zł
  Dominika Dróżdż

  Celem niniejszej monografii jest rozważenie terminów "terroryzm" i "akt terrorystyczny" z punktu widzenia nauk prawnych.

  15,12 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 298006
  Availid: -1
  Availid: 343407
  Availid: 304979
  Availid: 305270
  Availid: 305029
  Availid: 304626
  Availid: 284304
  Availid: 284230
  Availid: 302930
  Availid: 301038
  Availid: 300739
  Availid: 298006
z 4