Międzynarodowe

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Międzynarodowe Jest 41 produktów.

Podkategorie

z 4
 • 10,00 zł
  Marcin Komosa

  Publikacja stanowi poszerzoną i uzupełnioną wersję rozprawy doktorskiej, która w 2013 roku zdobyła nagrodę dla najlepszej pracy w dziedzinie międzynarodowego prawa humanitarnego w XVI Konkursie im. prof. Remigiusza Bierzanka

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 263013
  Availid: -1
  Availid: 257938
  Availid: 257899
  Availid: 257365
  Availid: 257364
  Availid: 214384
  Availid: 210787
  Availid: 210668
  Availid: 211505
  Availid: 210435
  Availid: 208186
  Availid: 197204
 • 10,00 zł
  Monika Płatek

  Książka prezentuje systemy Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji. Autorka stara się dociec: Co jest przyczyną i co tłumaczy fenomen skandynawskiej względnej łagodności oraz stabilności systemu penitencjarnego? Czy można mówić o jednolitym systemie...

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 257938
  Availid: -1
  Availid: 257938
  Availid: 257899
  Availid: 257365
  Availid: 257364
  Availid: 214384
  Availid: 210787
  Availid: 210668
  Availid: 211505
  Availid: 210435
  Availid: 208186
  Availid: 197204
 • 10,00 zł
  Patrycja Grzebyk

  Książka przedstawia zakres delegalizacji, kryminalizacji i penalizacji agresji. Zawiera również uwagi dotyczące trudności i zagrożeń związanych z postępowaniami w sprawie agresji, co ma szczególne znaczenie wobec objęcia zbrodni agresji jurysdykcją...

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 257899
  Availid: -1
  Availid: 257938
  Availid: 257899
  Availid: 257365
  Availid: 257364
  Availid: 214384
  Availid: 210787
  Availid: 210668
  Availid: 211505
  Availid: 210435
  Availid: 208186
  Availid: 197204
 • 10,00 zł
  Bogumił Termiński

  Autor rozpatruje uwarunkowania współczesnych migracji międzynarodowych, czyli ""kontekstu"", w ramach którego usytuowane zostały prawa imigrantów zarobkowych jako specyficznej grupy cudzoziemców.

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 257365
  Availid: -1
  Availid: 257938
  Availid: 257899
  Availid: 257365
  Availid: 257364
  Availid: 214384
  Availid: 210787
  Availid: 210668
  Availid: 211505
  Availid: 210435
  Availid: 208186
  Availid: 197204
 • 10,00 zł
  Karol Karski

  Konstrukcja podmiotowości prawa międzynarodowego jest jednym z bardziej spornych problemów w jego doktrynie

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 257364
  Availid: -1
  Availid: 257938
  Availid: 257899
  Availid: 257365
  Availid: 257364
  Availid: 214384
  Availid: 210787
  Availid: 210668
  Availid: 211505
  Availid: 210435
  Availid: 208186
  Availid: 197204
 • 23,90 zł
  Mariusz Makowski

  Pracodawcy, którzy wysyłają (bądź dopiero zamierzają) pracowników za granicę stają przed szeregiem kwestii, które należy wziąć pod uwagę by wyjazd pracownika odbył się zgodnie z przepisami.

  23,90 zł
  PDF
  prodcutid: 214384
  Availid: -1
  Availid: 257938
  Availid: 257899
  Availid: 257365
  Availid: 257364
  Availid: 214384
  Availid: 210787
  Availid: 210668
  Availid: 211505
  Availid: 210435
  Availid: 208186
  Availid: 197204
 • 99,00 zł
  Monika Domańska

  Implementacja dyrektywy unijnej do krajowego porządku prawnego państwa członkowskiego nakłada wiele obowiązków na organy tego państwa. Monografia przedstawia charakterystykę i systematykę obowiązków, których adresatem jest sąd krajowy stosujący...

  99,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 210787
  Availid: -1
  Availid: 257938
  Availid: 257899
  Availid: 257365
  Availid: 257364
  Availid: 214384
  Availid: 210787
  Availid: 210668
  Availid: 211505
  Availid: 210435
  Availid: 208186
  Availid: 197204
 • 39,00 zł
  Lidia Mazowiecka

  Publikacja prezentuje mało znane w Polsce założenia teoretyczne oraz praktykę stosowania programów sprawiedliwości naprawczej. Przybliża poszczególne programy oraz wskazuje, w jaki sposób należałoby je wdrożyć do polskiego systemu prawnego....

  39,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 210668
  Availid: -1
  Availid: 257938
  Availid: 257899
  Availid: 257365
  Availid: 257364
  Availid: 214384
  Availid: 210787
  Availid: 210668
  Availid: 211505
  Availid: 210435
  Availid: 208186
  Availid: 197204
 • 29,95 zł
  Krzysztof Skotnicki, Konrad Składowski,...

  Interesująca publikacja z zakresu polskiego prawa konstytucyjnego oraz prawa konstytucyjnego innych państw, której autorami są pracownicy naukowi kilkunastu wydziałów prawa z polskich uniwersytetów oraz innych ośrodków akademickich.

  29,95 zł
  PDF
  prodcutid: 211505
  Availid: -1
  Availid: 257938
  Availid: 257899
  Availid: 257365
  Availid: 257364
  Availid: 214384
  Availid: 210787
  Availid: 210668
  Availid: 211505
  Availid: 210435
  Availid: 208186
  Availid: 197204
 • 22,45 zł
  Anna Tomza

  Prezentacja głównych zagadnień amerykańskiego dyskursu, dotyczących sporu o poprawną interpretację Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Analiza tematu z perspektywy historycznej, teoretycznej i filozoficznej.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 210435
  Availid: -1
  Availid: 257938
  Availid: 257899
  Availid: 257365
  Availid: 257364
  Availid: 214384
  Availid: 210787
  Availid: 210668
  Availid: 211505
  Availid: 210435
  Availid: 208186
  Availid: 197204
 • 0,00 zł
  Dominika Dróżdż

  Monografia zarysowuje genezę pojęć interwencji humanitarnych, zawiera szczegółową analizę definicji i pojęć z zakresu interwencji humanitarnych, suwerenności i agresji.

  15,01 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 208186
  Availid: -1
  Availid: 257938
  Availid: 257899
  Availid: 257365
  Availid: 257364
  Availid: 214384
  Availid: 210787
  Availid: 210668
  Availid: 211505
  Availid: 210435
  Availid: 208186
  Availid: 197204
 • 24,70 zł
  Alicja Łaska-Formejster

  Rozwój idei praw pacjenta. Ewolucja koncepcji praw pacjenta w polskim prawie oraz prawo do dochodzenia tych praw. Sytuacja prawna pacjenta w ustawodawstwie międzynarodowym. Odbiorcy świadczeń medycznych. Wymiar praw i autonomii pacjentów.

  24,70 zł
  PDF
  prodcutid: 197204
  Availid: -1
  Availid: 257938
  Availid: 257899
  Availid: 257365
  Availid: 257364
  Availid: 214384
  Availid: 210787
  Availid: 210668
  Availid: 211505
  Availid: 210435
  Availid: 208186
  Availid: 197204
z 4