Pracy

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Pracy Jest 563 produktów.

Podkategorie

z 47
 • 169,00 zł
  Jerzy Wratny

  Książka jest monografią szeroko i dokładnie omawiającą temat partycypacji pracowniczej. Autor przedstawia problematykę partycypacji pracowniczej w kontekście zmieniających się stosunków pracy w XX i XXI w. na tle prawno-porównawczym. Publikacja...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 307664
  Availid: -1
  Availid: 307111
  Availid: 307489
  Availid: 307426
  Availid: 307340
  Availid: 307334
  Availid: 305964
  Availid: 304631
  Availid: 304237
  Availid: 304234
  Availid: 303499
  Availid: 303475
 • 0,00 zł
  Sejm RP

  Publikacja zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy wraz ze zmianami przeniesionymi oraz przepisy wprowadzające.

  11,81 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 307111
  Availid: -1
  Availid: 307111
  Availid: 307489
  Availid: 307426
  Availid: 307340
  Availid: 307334
  Availid: 305964
  Availid: 304631
  Availid: 304237
  Availid: 304234
  Availid: 303499
  Availid: 303475
 • 103,20 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany dostosowujące krajowe regulacje do przepisów unijnych w zakresie ochrony danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników.

  103,20 zł
  PDF
  prodcutid: 307489
  Availid: -1
  Availid: 307111
  Availid: 307489
  Availid: 307426
  Availid: 307340
  Availid: 307334
  Availid: 305964
  Availid: 304631
  Availid: 304237
  Availid: 304234
  Availid: 303499
  Availid: 303475
 • 14,90 zł
  Mariusz Pigulski

  Publikacja przedstawia zasady naliczania oraz udzielania urlopów wypoczynkowych, a także obliczania wynagrodzenia za urlop

  14,90 zł
  PDF
  prodcutid: 307426
  Availid: -1
  Availid: 307111
  Availid: 307489
  Availid: 307426
  Availid: 307340
  Availid: 307334
  Availid: 305964
  Availid: 304631
  Availid: 304237
  Availid: 304234
  Availid: 303499
  Availid: 303475
 • 79,20 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  79,20 zł
  PDF
  prodcutid: 307340
  Availid: -1
  Availid: 307111
  Availid: 307489
  Availid: 307426
  Availid: 307340
  Availid: 307334
  Availid: 305964
  Availid: 304631
  Availid: 304237
  Availid: 304234
  Availid: 303499
  Availid: 303475
 • 55,20 zł
  Mariusz Pigulski

  Publikacja objaśnia każdy artykuł ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szczegółowo omawia obowiązki pracodawców związane z prowadzeniem działalności socjalnej.

  55,20 zł
  PDF
  prodcutid: 307334
  Availid: -1
  Availid: 307111
  Availid: 307489
  Availid: 307426
  Availid: 307340
  Availid: 307334
  Availid: 305964
  Availid: 304631
  Availid: 304237
  Availid: 304234
  Availid: 303499
  Availid: 303475
 • 34,94 zł
  Magdalena Paluszkiewicz

  Celem monografii było dokonanie oceny rozwiązań prawnych składających się na model ochrony wolności pracy osób z niepełnosprawnościami z perspektywy ich funkcji, jaką jest zapewnianie możliwości urzeczywistniania tej wartości w życiu społecznym.

  34,94 zł
  PDF
  prodcutid: 305964
  Availid: -1
  Availid: 307111
  Availid: 307489
  Availid: 307426
  Availid: 307340
  Availid: 307334
  Availid: 305964
  Availid: 304631
  Availid: 304237
  Availid: 304234
  Availid: 303499
  Availid: 303475
 • 59,00 zł
  Gertruda Uścińska

  Unikatowa na rynku wydawniczym publikacja dotycząca prawa ubezpieczeń społecznych, która uwzględnia ostatnie regulacje dotyczące zasad poboru i ewidencji składek pobieranych na ubezpieczenia społeczne (e-składka) oraz elektronizacji akt pracowniczych...

  59,00 zł
  PDF
  prodcutid: 304631
  Availid: -1
  Availid: 307111
  Availid: 307489
  Availid: 307426
  Availid: 307340
  Availid: 307334
  Availid: 305964
  Availid: 304631
  Availid: 304237
  Availid: 304234
  Availid: 303499
  Availid: 303475
 • 9,90 zł
  Malgorzata Mędrala

  Publikacja zawiera omówienie zmian w zakresie prawa pracy wprowadzonych w maju 2019 r. przez ustawę dostosowującą polskie przepisy do przepisów RODO

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 304237
  Availid: -1
  Availid: 307111
  Availid: 307489
  Availid: 307426
  Availid: 307340
  Availid: 307334
  Availid: 305964
  Availid: 304631
  Availid: 304237
  Availid: 304234
  Availid: 303499
  Availid: 303475
 • 14,90 zł
  Renata Guza-Kiliańska

  Publikacja przedstawia zasady zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło

  14,90 zł
  PDF
  prodcutid: 304234
  Availid: -1
  Availid: 307111
  Availid: 307489
  Availid: 307426
  Availid: 307340
  Availid: 307334
  Availid: 305964
  Availid: 304631
  Availid: 304237
  Availid: 304234
  Availid: 303499
  Availid: 303475
 • 79,20 zł
  Bożena Pęśko

  Publikacja omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i wierzytelności przysługujących pracownikom i innym zatrudnionym osobom.

  79,20 zł
  PDF
  prodcutid: 303499
  Availid: -1
  Availid: 307111
  Availid: 307489
  Availid: 307426
  Availid: 307340
  Availid: 307334
  Availid: 305964
  Availid: 304631
  Availid: 304237
  Availid: 304234
  Availid: 303499
  Availid: 303475
 • 9,90 zł
  Sebastian Kryczka

  Poradnik przedstawia zmiany jakie obowiązują w zakresie prowadzenia działalności związkowej od 1 stycznia 2019 r.

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 303475
  Availid: -1
  Availid: 307111
  Availid: 307489
  Availid: 307426
  Availid: 307340
  Availid: 307334
  Availid: 305964
  Availid: 304631
  Availid: 304237
  Availid: 304234
  Availid: 303499
  Availid: 303475
z 47