Pracy

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Pracy Jest 529 produktów.

Podkategorie

z 45
 • 34,94 zł
  Katarzyna Serafin

  Monografia dotyczy szeroko rozumianej ochrony rodziny na gruncie przepisów prawa pracy. Analiza regulacji prawnych wskazuje na złożoność i wieloaspektowość tej problematyki.

  34,94 zł
  PDF
  prodcutid: 288755
  Availid: -1
  Availid: 289185
  Availid: 289184
  Availid: 289176
  Availid: 289177
  Availid: 287793
  Availid: 286868
  Availid: 286858
  Availid: 286856
  Availid: 286847
  Availid: 284097
  Availid: 284003
 • 79,20 zł
  Sebastian Kryczka

  Zapewnienie właściwych, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy oraz podmiotu zatrudniającego osoby na innej podstawie niż stosunek pracy

  79,20 zł
  PDF
  prodcutid: 289185
  Availid: -1
  Availid: 289185
  Availid: 289184
  Availid: 289176
  Availid: 289177
  Availid: 287793
  Availid: 286868
  Availid: 286858
  Availid: 286856
  Availid: 286847
  Availid: 284097
  Availid: 284003
 • 19,90 zł
  Izabela Nowacka, Bożena Goliszewska

  Obowiązkiem pracodawcy lub zleceniodawcy jest dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia pracownika albo wierzytelności zleceniobiorcy na podstawie zawiadomienia organów administracji państwowej i komorników

  19,90 zł
  PDF
  prodcutid: 289184
  Availid: -1
  Availid: 289185
  Availid: 289184
  Availid: 289176
  Availid: 289177
  Availid: 287793
  Availid: 286868
  Availid: 286858
  Availid: 286856
  Availid: 286847
  Availid: 284097
  Availid: 284003
 • 9,90 zł
  Bożena Pęśko

  Publikacja omawia zasady ustalania górnej granicy podstawy wymiaru składek ZUS i podatku dochodowego

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 289176
  Availid: -1
  Availid: 289185
  Availid: 289184
  Availid: 289176
  Availid: 289177
  Availid: 287793
  Availid: 286868
  Availid: 286858
  Availid: 286856
  Availid: 286847
  Availid: 284097
  Availid: 284003
 • 14,90 zł
  dr Aneta Olędzka

  Publikacja przedstawia najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego wydane w 2018 r. Zawiera ich opis oraz wnioski i skutki jakie wprowadzają dla pracodawców

  14,90 zł
  PDF
  prodcutid: 289177
  Availid: -1
  Availid: 289185
  Availid: 289184
  Availid: 289176
  Availid: 289177
  Availid: 287793
  Availid: 286868
  Availid: 286858
  Availid: 286856
  Availid: 286847
  Availid: 284097
  Availid: 284003
 • 99,00 zł
  Jakub Stelina

  W publikacji ,,Prawo pracy" przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład prawa pracy, a więc m.in.; pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy; zasady i źródła prawa pracy; nawiązanie umownego stosunku pracy i jego...

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 287793
  Availid: -1
  Availid: 289185
  Availid: 289184
  Availid: 289176
  Availid: 289177
  Availid: 287793
  Availid: 286868
  Availid: 286858
  Availid: 286856
  Availid: 286847
  Availid: 284097
  Availid: 284003
 • 19,90 zł
  Renata Guza-Kiliańska, Mariusz Makowski

  Publikacja omawia cały proces zatrudnienia i rozliczania cudzoziemca spoza Unii Europejskiej

  19,90 zł
  PDF
  prodcutid: 286868
  Availid: -1
  Availid: 289185
  Availid: 289184
  Availid: 289176
  Availid: 289177
  Availid: 287793
  Availid: 286868
  Availid: 286858
  Availid: 286856
  Availid: 286847
  Availid: 284097
  Availid: 284003
 • 9,90 zł
  Jadwiga Sztabińska

  Publikacja przedstawia nowe zasady wygaśnięcia stosunku pracy w przypadku śmierci pracodawcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 286858
  Availid: -1
  Availid: 289185
  Availid: 289184
  Availid: 289176
  Availid: 289177
  Availid: 287793
  Availid: 286868
  Availid: 286858
  Availid: 286856
  Availid: 286847
  Availid: 284097
  Availid: 284003
 • 14,90 zł
  Beata Tofiluk

  Z publikacji można się dowiedzieć jak stosować w praktyce przepisy o czasie pracy.

  14,90 zł
  PDF
  prodcutid: 286856
  Availid: -1
  Availid: 289185
  Availid: 289184
  Availid: 289176
  Availid: 289177
  Availid: 287793
  Availid: 286868
  Availid: 286858
  Availid: 286856
  Availid: 286847
  Availid: 284097
  Availid: 284003
 • 39,90 zł
  Artur Hennig

  Przedstawiamy ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy dekarza (montera pokryć dachowych blaszanych na terenie budowy).Materiał opracowano na podstawie metody RISC SCORE

  39,90 zł
  PDF
  prodcutid: 286847
  Availid: -1
  Availid: 289185
  Availid: 289184
  Availid: 289176
  Availid: 289177
  Availid: 287793
  Availid: 286868
  Availid: 286858
  Availid: 286856
  Availid: 286847
  Availid: 284097
  Availid: 284003
 • 19,90 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Pracodawca może obecnie zawierać z pracownikami dwa rodzaje umów terminowych: umowę o pracę na okres próbny lub umowę na czas określony.

  19,90 zł
  PDF
  prodcutid: 284097
  Availid: -1
  Availid: 289185
  Availid: 289184
  Availid: 289176
  Availid: 289177
  Availid: 287793
  Availid: 286868
  Availid: 286858
  Availid: 286856
  Availid: 286847
  Availid: 284097
  Availid: 284003
 • 24,90 zł
  Wioletta Żelazowska

  Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości z zakresu Prawa pracy.

  24,90 zł
  PDF
  prodcutid: 284003
  Availid: -1
  Availid: 289185
  Availid: 289184
  Availid: 289176
  Availid: 289177
  Availid: 287793
  Availid: 286868
  Availid: 286858
  Availid: 286856
  Availid: 286847
  Availid: 284097
  Availid: 284003
z 45