Pracy

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Pracy Jest 581 produktów.

Podkategorie

z 49
 • 69,11 zł
  Wioletta Żelazowska

  Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!

  69,11 zł
  PDF
  prodcutid: 356278
  Availid: -1
  Availid: 355958
  Availid: 355881
  Availid: 355880
  Availid: 355851
  Availid: 355848
  Availid: 355847
  Availid: 355846
  Availid: 354228
  Availid: 354809
  Availid: 354799
  Availid: 354741
 • 0,00 zł
  Ludwik Florek, Łukasz Pisarczyk

  W podręczniku "Prawo pracy" omówiono zagadnienia objęte uniwersyteckim kursem tego przedmiotu, zawarte w Kodeksie pracy, ustawach dotyczących prawa pracy oraz aktach wykonawczych.

  69,11 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 355958
  Availid: -1
  Availid: 355958
  Availid: 355881
  Availid: 355880
  Availid: 355851
  Availid: 355848
  Availid: 355847
  Availid: 355846
  Availid: 354228
  Availid: 354809
  Availid: 354799
  Availid: 354741
 • 17,45 zł
  Rafał Krawczyk

  Publikacja przedstawia rewolucyjne zmiany przepisów, które wejdą w życie od 7 listopada 2019 r., w zakresie procedury postępowania przed sądem pracy.

  17,45 zł
  PDF
  prodcutid: 355881
  Availid: -1
  Availid: 355958
  Availid: 355881
  Availid: 355880
  Availid: 355851
  Availid: 355848
  Availid: 355847
  Availid: 355846
  Availid: 354228
  Availid: 354809
  Availid: 354799
  Availid: 354741
 • 11,60 zł
  dr Aneta Olędzka

  Publikacja omawia zasady opłacania składek do pracowniczych planów kapitałowych przez pierwszą grupę podmiotów zatrudniających, które zostały objęte nowym systemem dobrowolnego oszczędzania od 1 lipca 2019 r.

  11,60 zł
  PDF
  prodcutid: 355880
  Availid: -1
  Availid: 355958
  Availid: 355881
  Availid: 355880
  Availid: 355851
  Availid: 355848
  Availid: 355847
  Availid: 355846
  Availid: 354228
  Availid: 354809
  Availid: 354799
  Availid: 354741
 • 92,78 zł
  Alicja Kozłowska

  Publikacja jest jedynym na rynku praktycznym omówieniem zagadnienia oferowanych pracownikom benefitów w kontekście ich finansowania

  92,78 zł
  PDF
  prodcutid: 355851
  Availid: -1
  Availid: 355958
  Availid: 355881
  Availid: 355880
  Availid: 355851
  Availid: 355848
  Availid: 355847
  Availid: 355846
  Availid: 354228
  Availid: 354809
  Availid: 354799
  Availid: 354741
 • 23,31 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Publikacja zawiera nietypowe i interesujące pytania i odpowiedzi z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych

  23,31 zł
  PDF
  prodcutid: 355848
  Availid: -1
  Availid: 355958
  Availid: 355881
  Availid: 355880
  Availid: 355851
  Availid: 355848
  Availid: 355847
  Availid: 355846
  Availid: 354228
  Availid: 354809
  Availid: 354799
  Availid: 354741
 • 11,60 zł
  Małgorzata Kozłowska, Izabela Nowacka

  Publikacja omawia zasady ustalania górnej granicy podstawy wymiaru składek ZUS i podatku dochodowego

  11,60 zł
  PDF
  prodcutid: 355847
  Availid: -1
  Availid: 355958
  Availid: 355881
  Availid: 355880
  Availid: 355851
  Availid: 355848
  Availid: 355847
  Availid: 355846
  Availid: 354228
  Availid: 354809
  Availid: 354799
  Availid: 354741
 • 17,45 zł
  Jadwiga Sztabińska

  Publikacja zawiera najważniejsze obowiązki w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jakie ma pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników.

  17,45 zł
  PDF
  prodcutid: 355846
  Availid: -1
  Availid: 355958
  Availid: 355881
  Availid: 355880
  Availid: 355851
  Availid: 355848
  Availid: 355847
  Availid: 355846
  Availid: 354228
  Availid: 354809
  Availid: 354799
  Availid: 354741
 • 23,31 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Od 7 września 2019 r. obowiązuje nowelizacja przepisów Kodeksu pracy dotyczących dyskryminacji. Jej skutkiem jest stworzenie otwartego katalogu przesłanek dyskryminacji.

  23,31 zł
  PDF
  prodcutid: 354228
  Availid: -1
  Availid: 355958
  Availid: 355881
  Availid: 355880
  Availid: 355851
  Availid: 355848
  Availid: 355847
  Availid: 355846
  Availid: 354228
  Availid: 354809
  Availid: 354799
  Availid: 354741
 • 29,16 zł
  Joanna Ablewicz

  Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

  29,16 zł
  PDF
  prodcutid: 354809
  Availid: -1
  Availid: 355958
  Availid: 355881
  Availid: 355880
  Availid: 355851
  Availid: 355848
  Availid: 355847
  Availid: 355846
  Availid: 354228
  Availid: 354809
  Availid: 354799
  Availid: 354741
 • 80,82 zł
  Małgorzata Barzycka-Banaszczyk

  Osiemnaste wydanie uwzględnia m.in. zmiany dotyczące kwestii dyskryminacji i równego traktowania, mobbingu, prostowania i wydawania świadectw pracy, przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy , a także prawa do urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i...

  80,82 zł
  PDF
  prodcutid: 354799
  Availid: -1
  Availid: 355958
  Availid: 355881
  Availid: 355880
  Availid: 355851
  Availid: 355848
  Availid: 355847
  Availid: 355846
  Availid: 354228
  Availid: 354809
  Availid: 354799
  Availid: 354741
 • 40,95 zł
  Magdalena Paluszkiewicz, Mirosław Włodarczyk

  Zebrane w publikacji opracowania świadczą o wieloaspektowych powiązaniach prawa pracy i polityki społecznej. Oba wskazane obszary nauki korzystają na tym, że opisane procesy badawcze realizowane są w ścisłej współpracy ich przedstawicieli.

  40,95 zł
  PDF
  prodcutid: 354741
  Availid: -1
  Availid: 355958
  Availid: 355881
  Availid: 355880
  Availid: 355851
  Availid: 355848
  Availid: 355847
  Availid: 355846
  Availid: 354228
  Availid: 354809
  Availid: 354799
  Availid: 354741
z 49