Pracy

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Pracy Jest 519 produktów.

Podkategorie

z 44
 • 19,90 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Pracodawca może obecnie zawierać z pracownikami dwa rodzaje umów terminowych: umowę o pracę na okres próbny lub umowę na czas określony.

  19,90 zł
  PDF
  prodcutid: 284097
  Availid: -1
  Availid: 284003
  Availid: 284459
  Availid: 284452
  Availid: 284453
  Availid: 281019
  Availid: 281016
  Availid: 229581
  Availid: 260747
  Availid: 227386
  Availid: 225789
  Availid: 191249
 • 24,90 zł
  Wioletta Żelazowska

  Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości z zakresu Prawa pracy.

  24,90 zł
  PDF
  prodcutid: 284003
  Availid: -1
  Availid: 284003
  Availid: 284459
  Availid: 284452
  Availid: 284453
  Availid: 281019
  Availid: 281016
  Availid: 229581
  Availid: 260747
  Availid: 227386
  Availid: 225789
  Availid: 191249
 • 9,90 zł
  Jadwiga Sztabińska

  Publikacja zawiera opis zmian, jakie weszły w życie od 25 maja 2018 r. w zakresie ochrony danych osobowych dla działów kadr i HR.

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 284459
  Availid: -1
  Availid: 284003
  Availid: 284459
  Availid: 284452
  Availid: 284453
  Availid: 281019
  Availid: 281016
  Availid: 229581
  Availid: 260747
  Availid: 227386
  Availid: 225789
  Availid: 191249
 • 9,90 zł
  Ewa Podgórska-Rakiel

  Publikacja zawiera rewolucyjne zmiany, jakie zostaną wprowadzone w zakresie działalności związków zawodowych od 1 stycznia 2019 r.

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 284452
  Availid: -1
  Availid: 284003
  Availid: 284459
  Availid: 284452
  Availid: 284453
  Availid: 281019
  Availid: 281016
  Availid: 229581
  Availid: 260747
  Availid: 227386
  Availid: 225789
  Availid: 191249
 • 14,90 zł
  Sebastian Kryczka, Alicja Izdebska

  Publikacja w kompleksowy sposób przedstawia jak zatrudniać pracowników niepełnosprawnych od sformułowania ogłoszenia o pracę do zakończenia stosunku pracy.

  14,90 zł
  PDF
  prodcutid: 284453
  Availid: -1
  Availid: 284003
  Availid: 284459
  Availid: 284452
  Availid: 284453
  Availid: 281019
  Availid: 281016
  Availid: 229581
  Availid: 260747
  Availid: 227386
  Availid: 225789
  Availid: 191249
 • 63,20 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Publikacja jest praktyczną i nieodzowną pomocą dla każdego pracodawcy. Zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy

  63,20 zł
  PDF
  prodcutid: 281019
  Availid: -1
  Availid: 284003
  Availid: 284459
  Availid: 284452
  Availid: 284453
  Availid: 281019
  Availid: 281016
  Availid: 229581
  Availid: 260747
  Availid: 227386
  Availid: 225789
  Availid: 191249
 • 39,20 zł
  Małgorzata Terlikowska

  Publikacja kompleksowo omawia wszystkie składniki wynagrodzenia otrzymywane przez pracowników zatrudnionych w samorządzie, poczynając od płacy zasadniczej, przez dodatki, aż po premie

  39,20 zł
  PDF
  prodcutid: 281016
  Availid: -1
  Availid: 284003
  Availid: 284459
  Availid: 284452
  Availid: 284453
  Availid: 281019
  Availid: 281016
  Availid: 229581
  Availid: 260747
  Availid: 227386
  Availid: 225789
  Availid: 191249
 • 199,00 zł
  Agnieszka Jamroży

  Zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu pracy oraz Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

  199,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 229581
  Availid: -1
  Availid: 284003
  Availid: 284459
  Availid: 284452
  Availid: 284453
  Availid: 281019
  Availid: 281016
  Availid: 229581
  Availid: 260747
  Availid: 227386
  Availid: 225789
  Availid: 191249
 • 79,90 zł
  Opracowanie zbiorowe

  W publikacji wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia związane z przestrzeganiem przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

  79,90 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 260747
  Availid: -1
  Availid: 284003
  Availid: 284459
  Availid: 284452
  Availid: 284453
  Availid: 281019
  Availid: 281016
  Availid: 229581
  Availid: 260747
  Availid: 227386
  Availid: 225789
  Availid: 191249
 • 159,00 zł
  Grzegorz Jędrejek

  W książce w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę dochodzenia roszczeń związanych z mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem. Przedstawiono pełne spektrum roszczeń, które mogą być dochodzone w związku z mobbingiem lub dyskryminacją....

  159,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 227386
  Availid: -1
  Availid: 284003
  Availid: 284459
  Availid: 284452
  Availid: 284453
  Availid: 281019
  Availid: 281016
  Availid: 229581
  Availid: 260747
  Availid: 227386
  Availid: 225789
  Availid: 191249
 • 69,00 zł
  Andrzej Patulski, Maciej Nałęcz, Grzegorz...

  przedstawia wszystkie istotne aspekty indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, może służyć zarówno do celów dydaktycznych, jak i jako poradnik dla osób stosujących prawo pracy w praktyce, jest dostosowana do wymogów programowych ćwiczeń, seminariów.

  69,00 zł
  PDF
  prodcutid: 225789
  Availid: -1
  Availid: 284003
  Availid: 284459
  Availid: 284452
  Availid: 284453
  Availid: 281019
  Availid: 281016
  Availid: 229581
  Availid: 260747
  Availid: 227386
  Availid: 225789
  Availid: 191249
 • 89,00 zł
  Piotr Osowy

  Opracowanie zawiera poza uwagami prawnoporównawczymi liczne odwołania do prawa i orzecznictwa państw o wysokiej kulturze prawnej - jednak tylko w takim zakresie, który może okazać się przydatny w praktyce opartej na prawie polskim.

  89,00 zł
  PDF
  prodcutid: 191249
  Availid: -1
  Availid: 284003
  Availid: 284459
  Availid: 284452
  Availid: 284453
  Availid: 281019
  Availid: 281016
  Availid: 229581
  Availid: 260747
  Availid: 227386
  Availid: 225789
  Availid: 191249
z 44