Pracy

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Pracy Jest 555 produktów.

Podkategorie

z 47
 • 9,90 zł
  Malgorzata Mędrala

  Publikacja zawiera omówienie zmian w zakresie prawa pracy wprowadzonych w maju 2019 r. przez ustawę dostosowującą polskie przepisy do przepisów RODO

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 304237
  Availid: -1
  Availid: 304234
  Availid: 303499
  Availid: 303475
  Availid: 303474
  Availid: 303453
  Availid: 303235
  Availid: 300845
  Availid: 300846
  Availid: 300844
  Availid: 300842
  Availid: 300839
 • 14,90 zł
  Renata Guza-Kiliańska

  Publikacja przedstawia zasady zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło

  14,90 zł
  PDF
  prodcutid: 304234
  Availid: -1
  Availid: 304234
  Availid: 303499
  Availid: 303475
  Availid: 303474
  Availid: 303453
  Availid: 303235
  Availid: 300845
  Availid: 300846
  Availid: 300844
  Availid: 300842
  Availid: 300839
 • 79,20 zł
  Bożena Pęśko

  Publikacja omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i wierzytelności przysługujących pracownikom i innym zatrudnionym osobom.

  79,20 zł
  PDF
  prodcutid: 303499
  Availid: -1
  Availid: 304234
  Availid: 303499
  Availid: 303475
  Availid: 303474
  Availid: 303453
  Availid: 303235
  Availid: 300845
  Availid: 300846
  Availid: 300844
  Availid: 300842
  Availid: 300839
 • 9,90 zł
  Sebastian Kryczka

  Poradnik przedstawia zmiany jakie obowiązują w zakresie prowadzenia działalności związkowej od 1 stycznia 2019 r.

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 303475
  Availid: -1
  Availid: 304234
  Availid: 303499
  Availid: 303475
  Availid: 303474
  Availid: 303453
  Availid: 303235
  Availid: 300845
  Availid: 300846
  Availid: 300844
  Availid: 300842
  Availid: 300839
 • 9,90 zł
  Beata Tofiluk

  Poradnik zawiera opis zmian w prowadzeniu ewidencji czasu pracy, jakie obowiązują od 1 stycznia 2019 r.

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 303474
  Availid: -1
  Availid: 304234
  Availid: 303499
  Availid: 303475
  Availid: 303474
  Availid: 303453
  Availid: 303235
  Availid: 300845
  Availid: 300846
  Availid: 300844
  Availid: 300842
  Availid: 300839
 • 19,93 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to nowy program dobrowolnego oszczędzania na dodatkową emeryturę.

  19,93 zł
  PDF
  prodcutid: 303453
  Availid: -1
  Availid: 304234
  Availid: 303499
  Availid: 303475
  Availid: 303474
  Availid: 303453
  Availid: 303235
  Availid: 300845
  Availid: 300846
  Availid: 300844
  Availid: 300842
  Availid: 300839
 • 19,93 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Publikacja opisuje zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją, a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów

  19,93 zł
  PDF
  prodcutid: 303235
  Availid: -1
  Availid: 304234
  Availid: 303499
  Availid: 303475
  Availid: 303474
  Availid: 303453
  Availid: 303235
  Availid: 300845
  Availid: 300846
  Availid: 300844
  Availid: 300842
  Availid: 300839
 • 19,90 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Płatnicy zasiłków (np. pracodawcy lub zleceniodawcy) mają obowiązek ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych i ich wysokości.

  19,90 zł
  PDF
  prodcutid: 300845
  Availid: -1
  Availid: 304234
  Availid: 303499
  Availid: 303475
  Availid: 303474
  Availid: 303453
  Availid: 303235
  Availid: 300845
  Availid: 300846
  Availid: 300844
  Availid: 300842
  Availid: 300839
 • 9,90 zł
  Sebastian Kryczka

  Publikacja omawia zasady prowadzenia akt osobowych po wejściu w życie rewolucyjnych zmian w zakresie dokumentacji pracowniczej, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r.

  9,90 zł
  PDF
  prodcutid: 300846
  Availid: -1
  Availid: 304234
  Availid: 303499
  Availid: 303475
  Availid: 303474
  Availid: 303453
  Availid: 303235
  Availid: 300845
  Availid: 300846
  Availid: 300844
  Availid: 300842
  Availid: 300839
 • 19,90 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Ustalanie zakresu ubezpieczeń społecznych w przypadku, gdy ubezpieczony prowadzi różne rodzaje działalności zarobkowej, niezmiennie sprawia płatnikom składek wiele trudności.

  19,90 zł
  PDF
  prodcutid: 300844
  Availid: -1
  Availid: 304234
  Availid: 303499
  Availid: 303475
  Availid: 303474
  Availid: 303453
  Availid: 303235
  Availid: 300845
  Availid: 300846
  Availid: 300844
  Availid: 300842
  Availid: 300839
 • 19,93 zł
  Opracowanie zbiorowe

  W 2018 r. i od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie korzystne przepisy zarówno dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, jak i osób z nimi współpracujących.

  19,93 zł
  PDF
  prodcutid: 300842
  Availid: -1
  Availid: 304234
  Availid: 303499
  Availid: 303475
  Availid: 303474
  Availid: 303453
  Availid: 303235
  Availid: 300845
  Availid: 300846
  Availid: 300844
  Availid: 300842
  Availid: 300839
 • 79,20 zł
  Opracowanie zbiorowe

  W książce omówiono rewolucyjne zmiany, jakie weszły w życie od 1 stycznia 2019 r. w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.

  79,20 zł
  PDF
  prodcutid: 300839
  Availid: -1
  Availid: 304234
  Availid: 303499
  Availid: 303475
  Availid: 303474
  Availid: 303453
  Availid: 303235
  Availid: 300845
  Availid: 300846
  Availid: 300844
  Availid: 300842
  Availid: 300839
z 47