Pracy

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Pracy Jest 514 produktów.

Podkategorie

z 43
 • 63,20 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Publikacja jest praktyczną i nieodzowną pomocą dla każdego pracodawcy. Zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy

  63,20 zł
  PDF
  prodcutid: 281019
  Availid: -1
  Availid: 281016
  Availid: 229581
  Availid: 260747
  Availid: 227386
  Availid: 225789
  Availid: 191249
  Availid: 159795
  Availid: 148915
  Availid: 147293
  Availid: 143463
  Availid: 143464
 • 39,20 zł
  Małgorzata Terlikowska

  Publikacja kompleksowo omawia wszystkie składniki wynagrodzenia otrzymywane przez pracowników zatrudnionych w samorządzie, poczynając od płacy zasadniczej, przez dodatki, aż po premie

  39,20 zł
  PDF
  prodcutid: 281016
  Availid: -1
  Availid: 281016
  Availid: 229581
  Availid: 260747
  Availid: 227386
  Availid: 225789
  Availid: 191249
  Availid: 159795
  Availid: 148915
  Availid: 147293
  Availid: 143463
  Availid: 143464
 • 199,00 zł
  Agnieszka Jamroży

  Zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu pracy oraz Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

  199,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 229581
  Availid: -1
  Availid: 281016
  Availid: 229581
  Availid: 260747
  Availid: 227386
  Availid: 225789
  Availid: 191249
  Availid: 159795
  Availid: 148915
  Availid: 147293
  Availid: 143463
  Availid: 143464
 • 79,90 zł
  Opracowanie zbiorowe

  W publikacji wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia związane z przestrzeganiem przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

  79,90 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 260747
  Availid: -1
  Availid: 281016
  Availid: 229581
  Availid: 260747
  Availid: 227386
  Availid: 225789
  Availid: 191249
  Availid: 159795
  Availid: 148915
  Availid: 147293
  Availid: 143463
  Availid: 143464
 • 159,00 zł
  Grzegorz Jędrejek

  W książce w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę dochodzenia roszczeń związanych z mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem. Przedstawiono pełne spektrum roszczeń, które mogą być dochodzone w związku z mobbingiem lub dyskryminacją....

  159,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 227386
  Availid: -1
  Availid: 281016
  Availid: 229581
  Availid: 260747
  Availid: 227386
  Availid: 225789
  Availid: 191249
  Availid: 159795
  Availid: 148915
  Availid: 147293
  Availid: 143463
  Availid: 143464
 • 69,00 zł
  Andrzej Patulski, Maciej Nałęcz, Grzegorz...

  przedstawia wszystkie istotne aspekty indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, może służyć zarówno do celów dydaktycznych, jak i jako poradnik dla osób stosujących prawo pracy w praktyce, jest dostosowana do wymogów programowych ćwiczeń, seminariów.

  69,00 zł
  PDF
  prodcutid: 225789
  Availid: -1
  Availid: 281016
  Availid: 229581
  Availid: 260747
  Availid: 227386
  Availid: 225789
  Availid: 191249
  Availid: 159795
  Availid: 148915
  Availid: 147293
  Availid: 143463
  Availid: 143464
 • 89,00 zł
  Piotr Osowy

  Opracowanie zawiera poza uwagami prawnoporównawczymi liczne odwołania do prawa i orzecznictwa państw o wysokiej kulturze prawnej - jednak tylko w takim zakresie, który może okazać się przydatny w praktyce opartej na prawie polskim.

  89,00 zł
  PDF
  prodcutid: 191249
  Availid: -1
  Availid: 281016
  Availid: 229581
  Availid: 260747
  Availid: 227386
  Availid: 225789
  Availid: 191249
  Availid: 159795
  Availid: 148915
  Availid: 147293
  Availid: 143463
  Availid: 143464
 • 99,00 zł
  Andrzej Marian Świątkowski

  Niniejsza pozycja, autorstwa prof. Andrzeja Świątkowskiego to pogłębiona, szczegółowa, prezentowana z globalnej perspektywy, analiza norm prawa pracy obowiązujących w przeszłości i obecnie w Polsce, w państwach członkowskich UE oraz w USA.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 159795
  Availid: -1
  Availid: 281016
  Availid: 229581
  Availid: 260747
  Availid: 227386
  Availid: 225789
  Availid: 191249
  Availid: 159795
  Availid: 148915
  Availid: 147293
  Availid: 143463
  Availid: 143464
 • 49,00 zł
  Jakub Borowski, Piotr Ciżkowicz, Andrzej...

  Opracowanie w sposób kompleksowy ocenia makroekonomiczne skutki tworzenia obowiązkowych kapitałowych funduszy emerytalnych.

  49,00 zł
  PDF
  prodcutid: 148915
  Availid: -1
  Availid: 281016
  Availid: 229581
  Availid: 260747
  Availid: 227386
  Availid: 225789
  Availid: 191249
  Availid: 159795
  Availid: 148915
  Availid: 147293
  Availid: 143463
  Availid: 143464
 • 149,00 zł
  Nicholas Faulkner, Blanka Glogier-Osińska,...

  Pierwsze wydanie angielskiego tłumaczenia polskich ustaw i rozporządzeń dotyczących prawa pracy, m.in. ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 147293
  Availid: -1
  Availid: 281016
  Availid: 229581
  Availid: 260747
  Availid: 227386
  Availid: 225789
  Availid: 191249
  Availid: 159795
  Availid: 148915
  Availid: 147293
  Availid: 143463
  Availid: 143464
 • 119,00 zł
  Arkadiusz Sobczyk

  Pierwszy tom monografii podejmuje próbę wyjaśnienia aksjologii prawa pracy.

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 143463
  Availid: -1
  Availid: 281016
  Availid: 229581
  Availid: 260747
  Availid: 227386
  Availid: 225789
  Availid: 191249
  Availid: 159795
  Availid: 148915
  Availid: 147293
  Availid: 143463
  Availid: 143464
 • 119,00 zł
  Arkadiusz Sobczyk

  Niniejszy tom jest zbiorem analiz szczegółowych, dotyczących wybranych instytucji prawa pracy z perspektywy konstytucyjnej.

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 143464
  Availid: -1
  Availid: 281016
  Availid: 229581
  Availid: 260747
  Availid: 227386
  Availid: 225789
  Availid: 191249
  Availid: 159795
  Availid: 148915
  Availid: 147293
  Availid: 143463
  Availid: 143464
z 43