Orzecznictwo

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Orzecznictwo Jest 13 produktów.

Podkategorie

z 2
 • 149,00 zł
  Wojciech Marchwicki, Marek Niedużak

  Zbiór obejmuje m.in. orzeczenia dotyczące kluczowych kwestii, jak tajemnica zawodowa, konflikt interesów, immunitet zawodowy, wolność słowa czy odpowiedzialność odszkodowawcza pełnomocnika. Część I zawiera wybór orzeczeń TK, SN, sądów apelacyjnych...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 299781
  Availid: -1
  Availid: 297835
  Availid: 297836
  Availid: 297834
  Availid: 291159
  Availid: 283673
  Availid: 176562
  Availid: 176561
  Availid: 125595
  Availid: 93262
  Availid: 83785
  Availid: 16955
 • 129,00 zł
  Justyna Witas

  Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks spółek handlowych, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów tego Kodeksu. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych....

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 297835
  Availid: -1
  Availid: 297835
  Availid: 297836
  Availid: 297834
  Availid: 291159
  Availid: 283673
  Availid: 176562
  Availid: 176561
  Availid: 125595
  Availid: 93262
  Availid: 83785
  Availid: 16955
 • 129,00 zł
  Joanna Ablewicz

  Orzecznictwo Aplikanta – Odpowiedzialność dyscyplinarna radców prawnych i adwokatów zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu etyki adwokatów oraz Kodeksu etyki radców prawnych. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy...

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 297836
  Availid: -1
  Availid: 297835
  Availid: 297836
  Availid: 297834
  Availid: 291159
  Availid: 283673
  Availid: 176562
  Availid: 176561
  Availid: 125595
  Availid: 93262
  Availid: 83785
  Availid: 16955
 • 139,00 zł
  Jakub Rychlik

  Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów tego Kodeksu. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, NSA, WSA, sądów apelacyjnych...

  139,00 zł
  PDF
  prodcutid: 297834
  Availid: -1
  Availid: 297835
  Availid: 297836
  Availid: 297834
  Availid: 291159
  Availid: 283673
  Availid: 176562
  Availid: 176561
  Availid: 125595
  Availid: 93262
  Availid: 83785
  Availid: 16955
 • 129,00 zł
  Jakub Rychlik

  Orzecznictwo Aplikanta – Prawo administracyjne materialne zawiera wybrane orzecznictwo do ustaw z zakresu prawa administracyjnego materialnego, których znajomość jest niezbędna na egzaminie zawodowym. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy...

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 291159
  Availid: -1
  Availid: 297835
  Availid: 297836
  Availid: 297834
  Availid: 291159
  Availid: 283673
  Availid: 176562
  Availid: 176561
  Availid: 125595
  Availid: 93262
  Availid: 83785
  Availid: 16955
 • 22,45 zł
  Rafał Mańko

  Prezentowana publikacja jest pierwszą w polskiej nauce próbą spojrzenia na zjawisko orzekania - sądowego stosowania prawa, w tym jego operatywnej wykładni - w perspektywie krytycznej filozofii prawa.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 283673
  Availid: -1
  Availid: 297835
  Availid: 297836
  Availid: 297834
  Availid: 291159
  Availid: 283673
  Availid: 176562
  Availid: 176561
  Availid: 125595
  Availid: 93262
  Availid: 83785
  Availid: 16955
 • 89,00 zł
  Mariusz Stanik, Katarzyna Burczaniuk

  Zbiór Prawo cywilne. Orzecznictwo 2010-2014 stanowi subiektywny wybór najbardziej istotnych w ocenie autorów orzeczeń Sądu Najwyższego, dotyczących problematyki Kodeksu cywilnego, wydanych w latach 2010–2013 oraz w pierwszym kwartale roku 2014.

  89,00 zł
  PDF
  prodcutid: 176562
  Availid: -1
  Availid: 297835
  Availid: 297836
  Availid: 297834
  Availid: 291159
  Availid: 283673
  Availid: 176562
  Availid: 176561
  Availid: 125595
  Availid: 93262
  Availid: 83785
  Availid: 16955
 • 99,00 zł
  Michał Rojewski, Agnieszka Suławko-Karetko

  Postępowanie administracyjne jest podstawową procedurą, która jest stosowana przez organy administracji rządowej oraz administracji samorządowej.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 176561
  Availid: -1
  Availid: 297835
  Availid: 297836
  Availid: 297834
  Availid: 291159
  Availid: 283673
  Availid: 176562
  Availid: 176561
  Availid: 125595
  Availid: 93262
  Availid: 83785
  Availid: 16955
 • 129,00 zł
  Joanna Brylak

  Seria Zbiory Orzecznictwa Becka podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jest indeksami: rzeczowym i chronologicznym.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 125595
  Availid: -1
  Availid: 297835
  Availid: 297836
  Availid: 297834
  Availid: 291159
  Availid: 283673
  Availid: 176562
  Availid: 176561
  Availid: 125595
  Availid: 93262
  Availid: 83785
  Availid: 16955
 • 129,00 zł
  Radosław L. Kwaśnicki, Piotr Letolc

  Zbiór stanowi nieocenioną pomoc w praktycznym rozwiązywaniu sporów oraz obsłudze prawnej.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 93262
  Availid: -1
  Availid: 297835
  Availid: 297836
  Availid: 297834
  Availid: 291159
  Availid: 283673
  Availid: 176562
  Availid: 176561
  Availid: 125595
  Availid: 93262
  Availid: 83785
  Availid: 16955
 • 89,00 zł
  Ludwik Florek

  Seria podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jest indeksami: rzeczowym, chronologicznym oraz indeksem autorów glos i artykułów.

  89,00 zł
  PDF
  prodcutid: 83785
  Availid: -1
  Availid: 297835
  Availid: 297836
  Availid: 297834
  Availid: 291159
  Availid: 283673
  Availid: 176562
  Availid: 176561
  Availid: 125595
  Availid: 93262
  Availid: 83785
  Availid: 16955
 • 99,00 zł
  Joanna Brylak

  Seria podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 16955
  Availid: -1
  Availid: 297835
  Availid: 297836
  Availid: 297834
  Availid: 291159
  Availid: 283673
  Availid: 176562
  Availid: 176561
  Availid: 125595
  Availid: 93262
  Availid: 83785
  Availid: 16955
z 2