Edukacja

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Edukacja Jest 545 produktów.

Podkategorie

z 46
 • 0,00 zł
  Stanisław Barańczak

  „Odbiorca ubezwłasnowolniony” pokazuje, jak istotna dla poznańsko-harwardzkiego autora była kultura masowa i jej krytyczna interpretacja.

  32,00 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 294287
  Availid: -1
  Availid: 294086
  Availid: 294070
  Availid: 297645
  Availid: 297597
  Availid: 297595
  Availid: 295251
  Availid: 295250
  Availid: 295248
  Availid: 295144
  Availid: 295145
  Availid: 294986
 • 0,00 zł
  Marjorie Perloff

  W „Ostrzu ironii” Perloff przywraca pamięć o nieco zaniedbanej, lecz niesłychanie ważnej formacji europejskich twórców. Przybliża pisarzy, których talent objawia się w okresie rozpadu monarchii austro-węgierskiej.

  29,00 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 294086
  Availid: -1
  Availid: 294086
  Availid: 294070
  Availid: 297645
  Availid: 297597
  Availid: 297595
  Availid: 295251
  Availid: 295250
  Availid: 295248
  Availid: 295144
  Availid: 295145
  Availid: 294986
 • 0,00 zł

  Punktem wyjścia tej książki jest teza o nieprzekładalności literatury – nieprzekładalności, która, paradoksalnie, zostaje uznana za rację bytu przekładu.

  29,00 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 294070
  Availid: -1
  Availid: 294086
  Availid: 294070
  Availid: 297645
  Availid: 297597
  Availid: 297595
  Availid: 295251
  Availid: 295250
  Availid: 295248
  Availid: 295144
  Availid: 295145
  Availid: 294986
 • 31,21 zł
  Paweł Matyaszewski

  Praca dotyczy związków Monteskiusza z Polską począwszy od XVIII wieku aż po czasy współczesne.

  31,21 zł
  PDF
  prodcutid: 297645
  Availid: -1
  Availid: 294086
  Availid: 294070
  Availid: 297645
  Availid: 297597
  Availid: 297595
  Availid: 295251
  Availid: 295250
  Availid: 295248
  Availid: 295144
  Availid: 295145
  Availid: 294986
 • 24,94 zł
  Agata Piasecka

  Przedmiotem opisu w monografii są ustabilizowane, odtwarzalne jednostki językowe, mieszczące się w polu szeroko rozumianej frazeologii. Zostały one uzupełnione przykładami z poziomu leksyki, zaś samą ich analizę osadzono w kontekście kulturowym.

  24,94 zł
  PDF
  prodcutid: 297597
  Availid: -1
  Availid: 294086
  Availid: 294070
  Availid: 297645
  Availid: 297597
  Availid: 297595
  Availid: 295251
  Availid: 295250
  Availid: 295248
  Availid: 295144
  Availid: 295145
  Availid: 294986
 • 12,45 zł
  Tomasz Grabia, Mariusz Nyk

  Prezentowany zbiór zadań oraz zawarte w nim studia przypadków stanowią materiał ułatwiający przygotowanie do podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych.

  12,45 zł
  PDF
  prodcutid: 297595
  Availid: -1
  Availid: 294086
  Availid: 294070
  Availid: 297645
  Availid: 297597
  Availid: 297595
  Availid: 295251
  Availid: 295250
  Availid: 295248
  Availid: 295144
  Availid: 295145
  Availid: 294986
 • 19,95 zł
  Grażyna Zygadło

  Interdyscyplinarny charakter monografii wynika z tego, że wpisuje się ona zarówno w nurt badań nad Pograniczem (Border studies), studia amerykanistyczne, postkolonialne, jak i gender oraz queer studies.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 295251
  Availid: -1
  Availid: 294086
  Availid: 294070
  Availid: 297645
  Availid: 297597
  Availid: 297595
  Availid: 295251
  Availid: 295250
  Availid: 295248
  Availid: 295144
  Availid: 295145
  Availid: 294986
 • 23,46 zł
  Paweł Krzysztof Rutkiewicz

  Autor rozpatruje problematykę teorii literatury, komparatystyki i kultury literackiej w kontekście procesów globalizacyjnych.

  23,46 zł
  PDF
  prodcutid: 295250
  Availid: -1
  Availid: 294086
  Availid: 294070
  Availid: 297645
  Availid: 297597
  Availid: 297595
  Availid: 295251
  Availid: 295250
  Availid: 295248
  Availid: 295144
  Availid: 295145
  Availid: 294986
 • 19,95 zł
  Cyprian Norwid

  Publikacja stanowi transliterację wszystkich rękopisów wierszy wchodzących w skład Vade-mecum Cypriana Norwida. Jest to pierwsza próba wydania Norwidowskiego dzieła z uwzględnieniem wszystkich elementów autorskiego zapisu.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 295248
  Availid: -1
  Availid: 294086
  Availid: 294070
  Availid: 297645
  Availid: 297597
  Availid: 297595
  Availid: 295251
  Availid: 295250
  Availid: 295248
  Availid: 295144
  Availid: 295145
  Availid: 294986
 • 24,00 zł
  Filip Mazurkiewicz

  Pismo recenzowane o profilu interdyscyplinarnym, istniejące od 1957 roku.

  24,00 zł
  PDF
  prodcutid: 295144
  Availid: -1
  Availid: 294086
  Availid: 294070
  Availid: 297645
  Availid: 297597
  Availid: 297595
  Availid: 295251
  Availid: 295250
  Availid: 295248
  Availid: 295144
  Availid: 295145
  Availid: 294986
 • 10,00 zł
  Barbara Pędzich

  Praca prezentuje aktualne słownictwo z dziedziny paralotniarstwa, artykuły hasłowe obejmują definicje, kwalifikatory, wymowę, informacje gramatyczne, dokumentację słownikową i etymologię, a także przykłady użycia hasłowych leksemów.

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 295145
  Availid: -1
  Availid: 294086
  Availid: 294070
  Availid: 297645
  Availid: 297597
  Availid: 297595
  Availid: 295251
  Availid: 295250
  Availid: 295248
  Availid: 295144
  Availid: 295145
  Availid: 294986
 • 30,41 zł

  Publikacja poświęcona twórczości Franka O’Hary, Johna Ashbery`ego, Kennetha Kocha, Jamesa Schuylera, Barbary Guest, odnajdujących się na fascynującym przecięciu wielu płaszczyzn artystycznych i instytucjonalnych

  30,41 zł
  PDF
  prodcutid: 294986
  Availid: -1
  Availid: 294086
  Availid: 294070
  Availid: 297645
  Availid: 297597
  Availid: 297595
  Availid: 295251
  Availid: 295250
  Availid: 295248
  Availid: 295144
  Availid: 295145
  Availid: 294986
z 46