Edukacja

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Edukacja Jest 595 produktów.

Podkategorie

z 50
 • 23,37 zł
  Anna Walczak, Artur Jocz

  Przedmiotem naszych intelektualnych dociekań uczyniliśmy filozofię i literaturę, ponieważ również one – obok religii – roszczą sobie prawo do intelektualnej i artystycznej eksploracji doświadczenia duchowości.

  23,37 zł
  PDF
  prodcutid: 356963
  Availid: -1
  Availid: 356358
  Availid: 356443
  Availid: 356274
  Availid: 356185
  Availid: 356182
  Availid: 356178
  Availid: 356176
  Availid: 356080
  Availid: 355705
  Availid: 354703
  Availid: 354191
 • 26,94 zł
  Malwina Mus

  Można przyjąć, że w niniejszej książce stawiam sobie za cel opisanie działalności artystycznej Marcina Świetlickiego.

  26,94 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 356358
  Availid: -1
  Availid: 356358
  Availid: 356443
  Availid: 356274
  Availid: 356185
  Availid: 356182
  Availid: 356178
  Availid: 356176
  Availid: 356080
  Availid: 355705
  Availid: 354703
  Availid: 354191
 • 0,00 zł
  Olga Śmiechowicz

  „Wojna się skończyła, czemu zabijacie?” ‒ tym jednym zdaniem można streścić Trojanki w reżyserii Jana Klaty.

  26,94 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 356443
  Availid: -1
  Availid: 356358
  Availid: 356443
  Availid: 356274
  Availid: 356185
  Availid: 356182
  Availid: 356178
  Availid: 356176
  Availid: 356080
  Availid: 355705
  Availid: 354703
  Availid: 354191
 • 69,11 zł
  Aleksander Chłopecki, Marcin Dyl prof. UW

  Podręcznik ,,Prawo rynku kapitałowego" obejmuje te zakresy prawa rynku finansowego (np. prawa bankowego i ubezpieczeniowego, regulacje otwartych funduszy emerytalnych), które pozostają z nim w ścisłym związku.

  69,11 zł
  PDF
  prodcutid: 356274
  Availid: -1
  Availid: 356358
  Availid: 356443
  Availid: 356274
  Availid: 356185
  Availid: 356182
  Availid: 356178
  Availid: 356176
  Availid: 356080
  Availid: 355705
  Availid: 354703
  Availid: 354191
 • 23,37 zł
  Magdalena Wasąg

  Autorka proponuje nowe spojrzenie na prozę dwudziestolecia międzywojennego. Stworzona przez nią konstelacja pisarzy jest zaskakująca, co stanowi bezsporny znak oryginalności stworzonej koncepcji.

  23,37 zł
  PDF
  prodcutid: 356185
  Availid: -1
  Availid: 356358
  Availid: 356443
  Availid: 356274
  Availid: 356185
  Availid: 356182
  Availid: 356178
  Availid: 356176
  Availid: 356080
  Availid: 355705
  Availid: 354703
  Availid: 354191
 • 26,30 zł
  Jarosław Płuciennik

  W części teoretycznej publikacja dotyczy miejsca nauk humanistycznych, kulturoznawstwa i teorii literatury w społeczeństwie, w części analitycznej ukazuje odbiór społeczny psalmów traktowanych jako pierwowzór zaangażowanej literatury.

  26,30 zł
  PDF
  prodcutid: 356182
  Availid: -1
  Availid: 356358
  Availid: 356443
  Availid: 356274
  Availid: 356185
  Availid: 356182
  Availid: 356178
  Availid: 356176
  Availid: 356080
  Availid: 355705
  Availid: 354703
  Availid: 354191
 • 35,08 zł
  Magdalena Lachman, Paweł Polit

  Książka dotyczy sojuszy i analogii w obrębie sztuk wizualnych i literatury – zarówno ponad ich zwyczajowo respektowanymi formułami, jak i w umownie przestrzeganych i honorowanych granicach.

  35,08 zł
  PDF
  prodcutid: 356178
  Availid: -1
  Availid: 356358
  Availid: 356443
  Availid: 356274
  Availid: 356185
  Availid: 356182
  Availid: 356178
  Availid: 356176
  Availid: 356080
  Availid: 355705
  Availid: 354703
  Availid: 354191
 • 23,37 zł
  Natalia Kowalska

  Książka jest poświęcona gatunkowi radiowemu feature zbliżonemu do reportażu artystycznego. Autorka prezentuje stan badań, precyzuje terminologię, wyznacza granice omawianego gatunku i jego odmian.

  23,37 zł
  PDF
  prodcutid: 356176
  Availid: -1
  Availid: 356358
  Availid: 356443
  Availid: 356274
  Availid: 356185
  Availid: 356182
  Availid: 356178
  Availid: 356176
  Availid: 356080
  Availid: 355705
  Availid: 354703
  Availid: 354191
 • 23,37 zł
  Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń

  Książka ma charakter sprawozdawczy i porządkujący. Wykorzystując już istniejącą i bardzo bogatą literaturę przedmiotu, autorki pokazują w obszernych zarysach ponad stuletni dorobek językoznawstwa polonistycznego w zakresie badań miejskich.

  23,37 zł
  PDF
  prodcutid: 356080
  Availid: -1
  Availid: 356358
  Availid: 356443
  Availid: 356274
  Availid: 356185
  Availid: 356182
  Availid: 356178
  Availid: 356176
  Availid: 356080
  Availid: 355705
  Availid: 354703
  Availid: 354191
 • 0,00 zł
  Krzysztof M. Maj

  Książka "Światotwórstwo w fantastyce" jest pierwszą w Polsce teoretyczną monografią sztuki światotwórczej.

  33,97 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 355705
  Availid: -1
  Availid: 356358
  Availid: 356443
  Availid: 356274
  Availid: 356185
  Availid: 356182
  Availid: 356178
  Availid: 356176
  Availid: 356080
  Availid: 355705
  Availid: 354703
  Availid: 354191
 • 23,37 zł
  Katarzyna Burska, Bartłomiej Cieśla

  Tom jest kontynuacją rozważań podjętych w poprzednich książkach z cyklu poświęconego oryginalności słownej. Zebrane tu prace dotyczą szeroko pojętej cyberkultury w wymiarze językowym, tekstowym i genologicznym.

  23,37 zł
  PDF
  prodcutid: 354703
  Availid: -1
  Availid: 356358
  Availid: 356443
  Availid: 356274
  Availid: 356185
  Availid: 356182
  Availid: 356178
  Availid: 356176
  Availid: 356080
  Availid: 355705
  Availid: 354703
  Availid: 354191
 • 26,30 zł
  Eleonora Jedlińska

  Publikacja ta, zawierająca czternaście esejów poświęconych wybranym artystom i ich dziełom, jest analizą fenomenu pamięci doświadczeń II wojny światowej i Zagłady, traumatycznych przeżyć znajdujących odzwierciedlenie w dziele sztuki.

  26,30 zł
  PDF
  prodcutid: 354191
  Availid: -1
  Availid: 356358
  Availid: 356443
  Availid: 356274
  Availid: 356185
  Availid: 356182
  Availid: 356178
  Availid: 356176
  Availid: 356080
  Availid: 355705
  Availid: 354703
  Availid: 354191
z 50