Edukacja

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Edukacja Jest 606 produktów.

Podkategorie

z 51
 • 0,00 zł
  Elżbieta Dutka

  W książce analizowane są wybrane utwory, które zostały uznane za topografie literackie.

  29,29 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 358168
  Availid: -1
  Availid: 358002
  Availid: 358938
  Availid: 358931
  Availid: 358826
  Availid: 358824
  Availid: 358814
  Availid: 358813
  Availid: 358812
  Availid: 358808
  Availid: 297918
  Availid: 356963
 • 0,00 zł
  prof. Jan Tomkowski

  Pół wieku po książkach Kazimierza Wyki („Pan Tadeusz”. Studia o poemacie oraz „Pan Tadeusz”. Studia o tekście) polscy czytelnicy otrzymują nową, znakomitą monografię Mickiewiczowskiego eposu.

  26,94 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 358002
  Availid: -1
  Availid: 358002
  Availid: 358938
  Availid: 358931
  Availid: 358826
  Availid: 358824
  Availid: 358814
  Availid: 358813
  Availid: 358812
  Availid: 358808
  Availid: 297918
  Availid: 356963
 • 21,08 zł
  Magdalena Boczkowska

  Przedstawione szkice są przede wszystkim miniaturami dotyczącymi jakiegoś fragmentu rzeczywistości (regionalnej, ale nie tylko takiej), fragmentu pisarstwa wybranego twórcy.

  21,08 zł
  PDF
  prodcutid: 358938
  Availid: -1
  Availid: 358002
  Availid: 358938
  Availid: 358931
  Availid: 358826
  Availid: 358824
  Availid: 358814
  Availid: 358813
  Availid: 358812
  Availid: 358808
  Availid: 297918
  Availid: 356963
 • 35,14 zł
  Krystyna Duraj-Nowakowa

  „Dzieło profesor Krystyny Duraj-Nowakowej odznacza się erudycyjną rozległością: wielością i różnorodnością idei, wątków, skojarzeń, zagadnień, zasad i sugestii z zakresu naukoznawstwa, twórczości naukowej i artystycznej (...)"

  35,14 zł
  PDF
  prodcutid: 358931
  Availid: -1
  Availid: 358002
  Availid: 358938
  Availid: 358931
  Availid: 358826
  Availid: 358824
  Availid: 358814
  Availid: 358813
  Availid: 358812
  Availid: 358808
  Availid: 297918
  Availid: 356963
 • 23,37 zł
  Iwona Witczak-Plisiecka, Mikołaj Deckert

  Dyskurs pozostaje wciąż nieco obcym słowem w języku polskim, a jednak nie sposób odnaleźć lepszy termin, który pozwalałby odnieść się do zjawisk, dla których stanowi etykietę. Najbliższym ekwiwalentem dla słowa „dyskurs” wydaje się słowo „język”.

  23,37 zł
  PDF
  prodcutid: 358826
  Availid: -1
  Availid: 358002
  Availid: 358938
  Availid: 358931
  Availid: 358826
  Availid: 358824
  Availid: 358814
  Availid: 358813
  Availid: 358812
  Availid: 358808
  Availid: 297918
  Availid: 356963
 • 23,37 zł
  Monika Urbańska

  W tomie poświęconym motywowi lustra znalazły się artykuły siedmiu badaczy zajmujących się literaturą, językiem i kulturą, pokazujących zagadnienie autopoznania w kontakcie z rekwizytem lustra na przestrzeni wieków.

  23,37 zł
  PDF
  prodcutid: 358824
  Availid: -1
  Availid: 358002
  Availid: 358938
  Availid: 358931
  Availid: 358826
  Availid: 358824
  Availid: 358814
  Availid: 358813
  Availid: 358812
  Availid: 358808
  Availid: 297918
  Availid: 356963
 • 23,37 zł
  Ewa Sabela-Dymek, Sławomir Rudziński,...

  Podręcznik jest przeznaczony dla słuchaczy kursów języka polskiego jako obcego na poziomie A1. Zawiera dziesięć jednostek lekcyjnych – lekcja na każdy dzień.

  23,37 zł
  PDF
  prodcutid: 358814
  Availid: -1
  Availid: 358002
  Availid: 358938
  Availid: 358931
  Availid: 358826
  Availid: 358824
  Availid: 358814
  Availid: 358813
  Availid: 358812
  Availid: 358808
  Availid: 297918
  Availid: 356963
 • 23,37 zł
  Mieczysław Gajos

  Monografia stanowi wartościowe kompendium wiedzy na temat podsystemu fonetycznego i ortografii dźwięku języka francuskiego oraz sposobów ich nauczania, korygowania i rozwijania w nauce języka francuskiego jako obcego.

  23,37 zł
  PDF
  prodcutid: 358813
  Availid: -1
  Availid: 358002
  Availid: 358938
  Availid: 358931
  Availid: 358826
  Availid: 358824
  Availid: 358814
  Availid: 358813
  Availid: 358812
  Availid: 358808
  Availid: 297918
  Availid: 356963
 • 32,15 zł
  Anetta Gajda

  Publikacja dotyczy książki popularnonaukowej. Autorka omawia dzieje idei popularyzacji, świadomość genologiczną popularyzatorów, a także rekonstruuje rodzinę gatunków popularyzujących wiedzę w Polsce w wieku XIX i na początku wieku XX.

  32,15 zł
  PDF
  prodcutid: 358812
  Availid: -1
  Availid: 358002
  Availid: 358938
  Availid: 358931
  Availid: 358826
  Availid: 358824
  Availid: 358814
  Availid: 358813
  Availid: 358812
  Availid: 358808
  Availid: 297918
  Availid: 356963
 • 26,30 zł
  Zofia A. Brzozowska, Ivan Petrov

  Tom zawiera edycję oraz polski przekład jednego z najstarszych średniowiecznych tekstów historiograficznych, powstałych na Rusi. Jest on niezwykle cennym źródłem, zawierającym wiele informacji na temat dziejów Europy Wschodniej w XI–XIV w.

  26,30 zł
  PDF
  prodcutid: 358808
  Availid: -1
  Availid: 358002
  Availid: 358938
  Availid: 358931
  Availid: 358826
  Availid: 358824
  Availid: 358814
  Availid: 358813
  Availid: 358812
  Availid: 358808
  Availid: 297918
  Availid: 356963
 • 115,98 zł
  Jan Widacki, Tadeusz Widła

  Książki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Jest to zbiór kompletnych opracowań. Uwzględnia dorobek doktryny oraz aktualne orzecznictwo. Wysoki poziom merytoryczny gwarantują jego...

  115,98 zł
  PDF
  prodcutid: 297918
  Availid: -1
  Availid: 358002
  Availid: 358938
  Availid: 358931
  Availid: 358826
  Availid: 358824
  Availid: 358814
  Availid: 358813
  Availid: 358812
  Availid: 358808
  Availid: 297918
  Availid: 356963
 • 23,37 zł
  Anna Walczak, Artur Jocz

  Przedmiotem naszych intelektualnych dociekań uczyniliśmy filozofię i literaturę, ponieważ również one – obok religii – roszczą sobie prawo do intelektualnej i artystycznej eksploracji doświadczenia duchowości.

  23,37 zł
  PDF
  prodcutid: 356963
  Availid: -1
  Availid: 358002
  Availid: 358938
  Availid: 358931
  Availid: 358826
  Availid: 358824
  Availid: 358814
  Availid: 358813
  Availid: 358812
  Availid: 358808
  Availid: 297918
  Availid: 356963
z 51