Język polski

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Język polski Jest 438 produktów.

Podkategorie

z 37
 • 41,60 zł
  Ewa Hoffmann-Piotrowska, Andrzej Fabianowski

  Praca powstała z okazji 220. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza. Tom zawiera prace poszukujące w liryce Mickiewicza nowych interpretacji oraz kontekstów egzystencjalnych, aksjologicznych i podmiotowych

  41,60 zł
  PDF
  prodcutid: 293111
  Availid: -1
  Availid: 292646
  Availid: 292885
  Availid: 288758
  Availid: 288754
  Availid: 286330
  Availid: 286317
  Availid: 286283
  Availid: 286282
  Availid: 286249
  Availid: 286247
  Availid: 286248
 • 0,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Publikacja prezentująca żeńskie formy nazw zawodów i funkcji.

  0,00 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 292646
  Availid: -1
  Availid: 292646
  Availid: 292885
  Availid: 288758
  Availid: 288754
  Availid: 286330
  Availid: 286317
  Availid: 286283
  Availid: 286282
  Availid: 286249
  Availid: 286247
  Availid: 286248
 • 15,01 zł
  Opracowanie zbiorowe

  "eleWator" jest pismem, w którym oprócz najnowszej prozy i poezji uznanych i debiutujących autorów, mieszkających w Polsce oraz za granicą, znaleźć można teksty literackie przetłumaczone na język polski

  15,01 zł
  PDF
  prodcutid: 292885
  Availid: -1
  Availid: 292646
  Availid: 292885
  Availid: 288758
  Availid: 288754
  Availid: 286330
  Availid: 286317
  Availid: 286283
  Availid: 286282
  Availid: 286249
  Availid: 286247
  Availid: 286248
 • 22,45 zł
  Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, Bartłomiej Cieśla

  Publikacja ma charakter interdyscyplinarny, prezentujemy w niej bowiem wyniki badań nad negacją w wymiarze składniowym, semantycznym, logicznym, retorycznym, kulturowym, społecznym.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 288758
  Availid: -1
  Availid: 292646
  Availid: 292885
  Availid: 288758
  Availid: 288754
  Availid: 286330
  Availid: 286317
  Availid: 286283
  Availid: 286282
  Availid: 286249
  Availid: 286247
  Availid: 286248
 • 19,95 zł
  Krystyna Płachcińska

  Utwory Kochanowskiego o profilu obywatelskim rozpięte są między narzędziami liryki i retoryki, ale każde działanie na rzecz dobra publicznego wymaga konkretów i osadzenia w grupie sprawczej.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 288754
  Availid: -1
  Availid: 292646
  Availid: 292885
  Availid: 288758
  Availid: 288754
  Availid: 286330
  Availid: 286317
  Availid: 286283
  Availid: 286282
  Availid: 286249
  Availid: 286247
  Availid: 286248
 • 25,60 zł
  Eneasz Sylwiusz Piccolomini

  Pierwsze polskie tłumaczenie nowołacińskiej komedii „Chrysis” autorstwa Eneasza Sylwiusza Piccolominiego (późniejszego papieża Piusa II), dokonane przez Ewę Skwarę.

  25,60 zł
  PDF
  prodcutid: 286330
  Availid: -1
  Availid: 292646
  Availid: 292885
  Availid: 288758
  Availid: 288754
  Availid: 286330
  Availid: 286317
  Availid: 286283
  Availid: 286282
  Availid: 286249
  Availid: 286247
  Availid: 286248
 • 24,00 zł
  Łukasz Książyk, Eliza Kącka

  Numer poświęcony XIX- i XX-wiecznej recepcji oraz reinterpretacji poezji Norwida

  24,00 zł
  PDF
  prodcutid: 286317
  Availid: -1
  Availid: 292646
  Availid: 292885
  Availid: 288758
  Availid: 288754
  Availid: 286330
  Availid: 286317
  Availid: 286283
  Availid: 286282
  Availid: 286249
  Availid: 286247
  Availid: 286248
 • 27,20 zł
  Waldemar Czachur

  Zebrane w tomie artykuły polskich i niemieckich badaczy dokumentują obecny stan studiów nad pamięcią z perspektywy lingwistycznej, pokazując różnorodność podejść teoretycznych oraz metodycznych...

  27,20 zł
  PDF
  prodcutid: 286283
  Availid: -1
  Availid: 292646
  Availid: 292885
  Availid: 288758
  Availid: 288754
  Availid: 286330
  Availid: 286317
  Availid: 286283
  Availid: 286282
  Availid: 286249
  Availid: 286247
  Availid: 286248
 • 27,99 zł
  Ivan Dimitrijević

  Autorzy ukazują podstawy teoretyczne i koncepcyjne założonego przez wybitnego reportażystę Marka Millera Laboratorium Reportażu, działającego przy Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

  27,99 zł
  PDF
  prodcutid: 286282
  Availid: -1
  Availid: 292646
  Availid: 292885
  Availid: 288758
  Availid: 288754
  Availid: 286330
  Availid: 286317
  Availid: 286283
  Availid: 286282
  Availid: 286249
  Availid: 286247
  Availid: 286248
 • 23,20 zł
  Ewa Paczoska, Izabela Poniatowska, Mateusz...

  Trzytomowa publikacja jest efektem projektu naukowego realizowanego w ramach Narodowego Programu na rzecz Rozwoju Humanistyki.

  23,20 zł
  PDF
  prodcutid: 286249
  Availid: -1
  Availid: 292646
  Availid: 292885
  Availid: 288758
  Availid: 288754
  Availid: 286330
  Availid: 286317
  Availid: 286283
  Availid: 286282
  Availid: 286249
  Availid: 286247
  Availid: 286248
 • 24,00 zł
  Gabriela Świtek

  W piśmie zamieszczane są artykuły wybitnych polskich i zagranicznych naukowców. Czasopismo wydawane jest w języku angielskim.

  24,00 zł
  PDF
  prodcutid: 286247
  Availid: -1
  Availid: 292646
  Availid: 292885
  Availid: 288758
  Availid: 288754
  Availid: 286330
  Availid: 286317
  Availid: 286283
  Availid: 286282
  Availid: 286249
  Availid: 286247
  Availid: 286248
 • 29,61 zł
  Anna Adamska, Agnieszka Bartoszewicz,...

  Książka obejmuje teksty poświęcone średniowiecznym loca scribendi – miejscom i środowiskom, które odegrały ważną rolę w tworzeniu i rozwoju kultury pisma na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów od XV do XVIII w.

  29,61 zł
  PDF
  prodcutid: 286248
  Availid: -1
  Availid: 292646
  Availid: 292885
  Availid: 288758
  Availid: 288754
  Availid: 286330
  Availid: 286317
  Availid: 286283
  Availid: 286282
  Availid: 286249
  Availid: 286247
  Availid: 286248
z 37