Język polski

Najlepiej sprzedające się

Promocje

 • image
  Wyspa Mgieł

  “Wyspa Mgieł” to powieść young–adult...

  6,99 zł 24,99 zł

Dostawcy

Brak dostawców

Język polski Jest 452 produktów.

Podkategorie

z 38
 • 0,00 zł
  Dariusz Walczak

  Na Podhalu spotykamy się z gwarą góralską

  11,64 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 292966
  Availid: -1
  Availid: 235037
  Availid: 294287
  Availid: 294086
  Availid: 294070
  Availid: 297645
  Availid: 297597
  Availid: 295251
  Availid: 295250
  Availid: 295248
  Availid: 295144
  Availid: 295145
 • 20,00 zł
  Prof. dr hab. Maria Cieśla-Korytowska

  Pamięć jako zjawisko cieszy się zainteresowaniem od dawna. Na niniejszy tom składają się teksty, których celem jest ukazanie wpływu pamięci na powstanie, kształt, wymowę dzieł literatury, muzyki, filmu i teatru.

  20,00 zł
  PDF
  prodcutid: 235037
  Availid: -1
  Availid: 235037
  Availid: 294287
  Availid: 294086
  Availid: 294070
  Availid: 297645
  Availid: 297597
  Availid: 295251
  Availid: 295250
  Availid: 295248
  Availid: 295144
  Availid: 295145
 • 0,00 zł
  Stanisław Barańczak

  „Odbiorca ubezwłasnowolniony” pokazuje, jak istotna dla poznańsko-harwardzkiego autora była kultura masowa i jej krytyczna interpretacja.

  32,00 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 294287
  Availid: -1
  Availid: 235037
  Availid: 294287
  Availid: 294086
  Availid: 294070
  Availid: 297645
  Availid: 297597
  Availid: 295251
  Availid: 295250
  Availid: 295248
  Availid: 295144
  Availid: 295145
 • 0,00 zł
  Marjorie Perloff

  W „Ostrzu ironii” Perloff przywraca pamięć o nieco zaniedbanej, lecz niesłychanie ważnej formacji europejskich twórców. Przybliża pisarzy, których talent objawia się w okresie rozpadu monarchii austro-węgierskiej.

  29,00 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 294086
  Availid: -1
  Availid: 235037
  Availid: 294287
  Availid: 294086
  Availid: 294070
  Availid: 297645
  Availid: 297597
  Availid: 295251
  Availid: 295250
  Availid: 295248
  Availid: 295144
  Availid: 295145
 • 0,00 zł

  Punktem wyjścia tej książki jest teza o nieprzekładalności literatury – nieprzekładalności, która, paradoksalnie, zostaje uznana za rację bytu przekładu.

  29,00 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 294070
  Availid: -1
  Availid: 235037
  Availid: 294287
  Availid: 294086
  Availid: 294070
  Availid: 297645
  Availid: 297597
  Availid: 295251
  Availid: 295250
  Availid: 295248
  Availid: 295144
  Availid: 295145
 • 31,21 zł
  Paweł Matyaszewski

  Praca dotyczy związków Monteskiusza z Polską począwszy od XVIII wieku aż po czasy współczesne.

  31,21 zł
  PDF
  prodcutid: 297645
  Availid: -1
  Availid: 235037
  Availid: 294287
  Availid: 294086
  Availid: 294070
  Availid: 297645
  Availid: 297597
  Availid: 295251
  Availid: 295250
  Availid: 295248
  Availid: 295144
  Availid: 295145
 • 24,94 zł
  Agata Piasecka

  Przedmiotem opisu w monografii są ustabilizowane, odtwarzalne jednostki językowe, mieszczące się w polu szeroko rozumianej frazeologii. Zostały one uzupełnione przykładami z poziomu leksyki, zaś samą ich analizę osadzono w kontekście kulturowym.

  24,94 zł
  PDF
  prodcutid: 297597
  Availid: -1
  Availid: 235037
  Availid: 294287
  Availid: 294086
  Availid: 294070
  Availid: 297645
  Availid: 297597
  Availid: 295251
  Availid: 295250
  Availid: 295248
  Availid: 295144
  Availid: 295145
 • 19,95 zł
  Grażyna Zygadło

  Interdyscyplinarny charakter monografii wynika z tego, że wpisuje się ona zarówno w nurt badań nad Pograniczem (Border studies), studia amerykanistyczne, postkolonialne, jak i gender oraz queer studies.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 295251
  Availid: -1
  Availid: 235037
  Availid: 294287
  Availid: 294086
  Availid: 294070
  Availid: 297645
  Availid: 297597
  Availid: 295251
  Availid: 295250
  Availid: 295248
  Availid: 295144
  Availid: 295145
 • 23,46 zł
  Paweł Krzysztof Rutkiewicz

  Autor rozpatruje problematykę teorii literatury, komparatystyki i kultury literackiej w kontekście procesów globalizacyjnych.

  23,46 zł
  PDF
  prodcutid: 295250
  Availid: -1
  Availid: 235037
  Availid: 294287
  Availid: 294086
  Availid: 294070
  Availid: 297645
  Availid: 297597
  Availid: 295251
  Availid: 295250
  Availid: 295248
  Availid: 295144
  Availid: 295145
 • 19,95 zł
  Cyprian Norwid

  Publikacja stanowi transliterację wszystkich rękopisów wierszy wchodzących w skład Vade-mecum Cypriana Norwida. Jest to pierwsza próba wydania Norwidowskiego dzieła z uwzględnieniem wszystkich elementów autorskiego zapisu.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 295248
  Availid: -1
  Availid: 235037
  Availid: 294287
  Availid: 294086
  Availid: 294070
  Availid: 297645
  Availid: 297597
  Availid: 295251
  Availid: 295250
  Availid: 295248
  Availid: 295144
  Availid: 295145
 • 24,00 zł
  Filip Mazurkiewicz

  Pismo recenzowane o profilu interdyscyplinarnym, istniejące od 1957 roku.

  24,00 zł
  PDF
  prodcutid: 295144
  Availid: -1
  Availid: 235037
  Availid: 294287
  Availid: 294086
  Availid: 294070
  Availid: 297645
  Availid: 297597
  Availid: 295251
  Availid: 295250
  Availid: 295248
  Availid: 295144
  Availid: 295145
 • 10,00 zł
  Barbara Pędzich

  Praca prezentuje aktualne słownictwo z dziedziny paralotniarstwa, artykuły hasłowe obejmują definicje, kwalifikatory, wymowę, informacje gramatyczne, dokumentację słownikową i etymologię, a także przykłady użycia hasłowych leksemów.

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 295145
  Availid: -1
  Availid: 235037
  Availid: 294287
  Availid: 294086
  Availid: 294070
  Availid: 297645
  Availid: 297597
  Availid: 295251
  Availid: 295250
  Availid: 295248
  Availid: 295144
  Availid: 295145
z 38