Akademickie

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Akademickie Jest 3101 produktów.

Podkategorie

z 259
 • 0,00 zł
  Józef Ignacy Kraszewski

  Zobrazowanie królów i książąt polskich przez wybitnego pisarza, Józefa Ignacego Kraszewskiego.

  9,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 287509
  Availid: -1
  Availid: 287680
  Availid: 287681
  Availid: 287679
  Availid: 287677
  Availid: 287678
  Availid: 287477
  Availid: 287475
  Availid: 287476
  Availid: 287474
  Availid: 287473
  Availid: 287243
 • 149,00 zł
  Joanna Ablewicz

  Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks postępowania cywilnego, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu postępowania cywilnego. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 287680
  Availid: -1
  Availid: 287680
  Availid: 287681
  Availid: 287679
  Availid: 287677
  Availid: 287678
  Availid: 287477
  Availid: 287475
  Availid: 287476
  Availid: 287474
  Availid: 287473
  Availid: 287243
 • 99,00 zł
  Katarzyna Dziewanowska

  "Problematyka wartości, w tym także współtworzenia wartości stanowi w obszarze nauk o zarządzaniu bardzo ważny obiekt badań w ostatnich latach. Także w Polsce coraz bardziej przykuwa uwagę. Jest przedmiotem badań w różnych obszarach. W niewielkim...

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 287681
  Availid: -1
  Availid: 287680
  Availid: 287681
  Availid: 287679
  Availid: 287677
  Availid: 287678
  Availid: 287477
  Availid: 287475
  Availid: 287476
  Availid: 287474
  Availid: 287473
  Availid: 287243
 • 99,00 zł
  Karolina Dzilińska, Bartłomiej Dziliński,...

  Szczegółowe omówienie ponad 230 pytań z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, niezbędnych do pozytywnego zdania kolokwium z prawa pracy.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 287679
  Availid: -1
  Availid: 287680
  Availid: 287681
  Availid: 287679
  Availid: 287677
  Availid: 287678
  Availid: 287477
  Availid: 287475
  Availid: 287476
  Availid: 287474
  Availid: 287473
  Availid: 287243
 • 159,00 zł
  Grzegorz Suliński

  Monografia dr Grzegorza Sulińskiego dotyczy jednego z najtrudniejszych teoretycznie i zarazem najbardziej doniosłych praktycznie problemów współczesnego prawa arbitrażowego, jakim stał się udział osoby trzeciej w postępowaniu arbitrażowym. Istotą...

  159,00 zł
  PDF
  prodcutid: 287677
  Availid: -1
  Availid: 287680
  Availid: 287681
  Availid: 287679
  Availid: 287677
  Availid: 287678
  Availid: 287477
  Availid: 287475
  Availid: 287476
  Availid: 287474
  Availid: 287473
  Availid: 287243
 • 99,00 zł
  Kamil Gorzelnik

  105 kazusów z prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i administracyjnego.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 287678
  Availid: -1
  Availid: 287680
  Availid: 287681
  Availid: 287679
  Availid: 287677
  Availid: 287678
  Availid: 287477
  Availid: 287475
  Availid: 287476
  Availid: 287474
  Availid: 287473
  Availid: 287243
 • 99,00 zł
  Sylwia Kaczyńska

  Książka stanowi pierwsze polskie monograficzne opracowanie odnoszące się do kwestii zarządzającego portem lotniczym w zakresie prawa publicznego i prywatnego. Porusza ono kwestie teoretyczne oraz praktyczne, łącznie z wnioskami w zakresie optymalnych...

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 287477
  Availid: -1
  Availid: 287680
  Availid: 287681
  Availid: 287679
  Availid: 287677
  Availid: 287678
  Availid: 287477
  Availid: 287475
  Availid: 287476
  Availid: 287474
  Availid: 287473
  Availid: 287243
 • 149,00 zł
  Wojciech Hartung

  Monografia dotyczy zakresu samodzielności samorządu terytorialnego w definiowaniu i świadczeniu usług komunalnych, a podstawę analizy stanowią rozwiązania prawa unijnego, francuskiego i polskiego. Pomimo rosnącego wpływu prawa unijnego uznana jest...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 287475
  Availid: -1
  Availid: 287680
  Availid: 287681
  Availid: 287679
  Availid: 287677
  Availid: 287678
  Availid: 287477
  Availid: 287475
  Availid: 287476
  Availid: 287474
  Availid: 287473
  Availid: 287243
 • 129,00 zł
  Iwona Sepioło-Jankowska

  Publikacja stanowi studium poświęcone optymalnemu modelowi odpowiedzialności prawnej za czyny karne skarbowe. Autorka weryfikuje hipotezy badawcze, które stanowić będą podstawę do końcowego sformułowania postulatów de lege lata i de lege ferenda w...

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 287476
  Availid: -1
  Availid: 287680
  Availid: 287681
  Availid: 287679
  Availid: 287677
  Availid: 287678
  Availid: 287477
  Availid: 287475
  Availid: 287476
  Availid: 287474
  Availid: 287473
  Availid: 287243
 • 119,00 zł
  Karolina Sawczuk-Skibińska

  Prezentowana publikacja zawiera omówienie, w sposób kompleksowy, problematyki związanej z możliwością pojednania małżonków w toku procesu o rozwód. Praca obejmuje rozważania dotyczące pozytywnych przesłanek rozwodowych oraz środków prawnych o...

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 287474
  Availid: -1
  Availid: 287680
  Availid: 287681
  Availid: 287679
  Availid: 287677
  Availid: 287678
  Availid: 287477
  Availid: 287475
  Availid: 287476
  Availid: 287474
  Availid: 287473
  Availid: 287243
 • 169,00 zł
  Maciej Zachariasiewicz

  W każdym państwie prawo zna instrumenty, których celem jest ochrona szczególnych interesów i wartości własnego porządku prawnego. W obszarze prawa prywatnego, takim instrumentem jest klauzula porządku publicznego (ordre public, public policy)....

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 287473
  Availid: -1
  Availid: 287680
  Availid: 287681
  Availid: 287679
  Availid: 287677
  Availid: 287678
  Availid: 287477
  Availid: 287475
  Availid: 287476
  Availid: 287474
  Availid: 287473
  Availid: 287243
 • 119,00 zł
  Kamil Czaplicki

  Monografia przedstawia regulację prawną dokumentów tożsamości oraz koncepcję dostosowania systemu zarządzania tożsamością do nowych potrzeb i możliwości związanych z rozwojem technologicznym. Pokazane zostały aktualne blankiety i zabezpieczenia...

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 287243
  Availid: -1
  Availid: 287680
  Availid: 287681
  Availid: 287679
  Availid: 287677
  Availid: 287678
  Availid: 287477
  Availid: 287475
  Availid: 287476
  Availid: 287474
  Availid: 287473
  Availid: 287243
z 259